Giáo án Thể dục 9 tuần 27

Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt động tác bổ trợ 4 giai đoạn kĩ thuât

- Chân thuận để sau, chân lăng hướng trước tay buông tự nhiên.

- thực hiện chạy đà 3 bước khuỵu gối giậm nhảy chân lăng, lăng từ sau

 Ra trước lên cao chân thẳng, khuỵu gối khi tiếp đất.

+ Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đo đà và điều chỉnh đà

+ Đặt chân tương đối tốt và điểm giậm

+ Kĩ thuật trên không cần gập thân về trước hai chân duỗi thẳng

+Tiếp đất bằng chân lăng trước sau đó đến chân giậm nhảy cần khuỵu gối để giảm chấn động.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 745 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 tuần 27, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án sơ : 52	NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo ppct : 52 Nhảy cao : On một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực
 NS : 09/03/15 Luyện tập hồn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích
 TTTC : Phát bĩng cao tay chính diện đấu tập 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND YC
3.Kiểm tra bài cũ
? phát bóng cao tay 
4. Khởi động : Chung Chuyên môn
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học 
- Thực hiện tương đối tốt phát bóng cao tay chính diện.
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, 
CBN – NCĐ
CƠ BẢN
1. Nhảy cao
? 3 bước giậm nhảy đá lăng chân
? 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua
2. TTTC (Bóng chuyền)
? Phát bóng cao tay chính diện
? Đấu tập 
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt động tác bổ trợ 4 giai đoạn kĩ thuât
- Chân thuận để sau, chân lăng hướng trước tay buông tự nhiên.
- thực hiện chạy đà 3 bước khuỵu gối giậm nhảy chân lăng, lăng từ sau
 Ra trước lên cao chân thẳng, khuỵu gối khi tiếp đất. 
+ Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đo đà và điều chỉnh đà
+ Đặt chân tương đối tốt và điểm giậm
+ Kĩ thuật trên không cần gập thân về trước hai chân duỗi thẳng
+Tiếp đất bằng chân lăng trước sau đó đến chân giậm nhảy cần khuỵu gối để giảm chấn động.
Yêu cầu : - Thực hiện phát bóng tương đối tốt phát bóng và đấu tập
- Thực hiện tương đối tốt các kĩ thuật phát bóng cao tay chính diện,
- Bóng qua lưới lên cao theo hình vòng cung
- Phối kết hợp toàn thân nhịp nhàng, đồng thời tung bóng khi phát 
+ Mỗi đội 3 hs chia đều 4 tổ 
+ Thi đấu loại trực tiếp 
+ Các hs còn lại làm trọng tài
KẾT THÚC 
Củng cố
Thả lỏng 
Nhận xét 
Dăn dò
- Phát bóng cao tay chính diện
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ 
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học 
- Ôn tập một số động tác bổ trợ Nhảy cao –Bóng chuyền – Chạy bền 
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 52 
-Biết cách thực hiện đà 3 bước giậm nhảy và 4 giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua NS :09/03/15
-Thực hiện được đà 3 bước giậm nhảy và 4 giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua ND :11/03/15
- Biết cách thực hiên phát bĩng, đấu tập. 
- Thực hiện được phát bĩng, đấu tập
* Địa điểm-Phương tiện :Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, sđcn , 6-8 quả bĩng nệm
Thời gian 
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
6-8’
1-2l
2lx8n
1x2l
 hình 3 hàng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
Đội hình khởi động
Đội hình vòng tròn cự li rộng, 
dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 
30-34’
14-17’
1x5l
1x6l
1x4l
1x5l
14-17’
1x3l
1x3l
TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM - SỬA SAI – LÀM MẪU
- Nhóm 1 : Nhảy cao - Nhóm 2 : Bóng chuyền 
+ Ôn đà ba bước giậm nhảy + Phát bóng cao tay
€ € € € € € € € € € € €
 p
€ € € € € € 
 € € € € € € 
 p Đấu tập 
+ Thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật 
 A B
 € € 
 € € 
 € € 
p
 p 
Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm
Gv quan sát và đồng thời sửa sai cho học sinh
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 3 hang so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 
Giáo án sô : 53	NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo ppct : 53 Nhảy cao : Oân một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực
 NS : 11/03/15 Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích
 TTTC : Phát bóng cao tay chính diện đấu tập 
 Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND YC
3.Kiểm tra bài cũ
? phát bóng cao tay 
4. Khởi động : Chung Chuyên môn
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học 
- Thực hiện tương đối tốt phát bóng cao tay chính diện.
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, 
CBN – NCĐ
CƠ BẢN
1. Nhảy cao
? 3 bước giậm nhảy đá lăng chân
? 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua
2. TTTC (Bóng chuyền)
? Đấu tập 
? Phát bóng cao tay chính diện
3.Chạy bền 
? Luyện tập 
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt động tác bổ trợ 4 giai đoạn kĩ thuât
- Chân thuận để sau, chân lăng hướng trước tay buông tự nhiên.
- thực hiện chạy đà 3 bước khuỵu gối giậm nhảy chân lăng, lăng từ sau
 Ra trước lên cao chân thẳng, khuỵu gối khi tiếp đất. 
+ Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đo đà và điều chỉnh đà
+ Đặt chân tương đối tốt và điểm giậm
+ Kĩ thuật trên không cần gập thân về trước hai chân duỗi thẳng
+Tiếp đất bằng chân lăng trước sau đó đến chân giậm nhảy cần khuỵu gối để giảm chấn động.
Yêu cầu : - Thực hiện phát bóng tương đối tốt phát bóng và đấu tập
+ Mỗi đội 3 hs chia đều 4 tổ 
+ Thi đấu loại trực tiếp 
+ Các hs còn lại làm trọng tài
- Thực hiện tương đối tốt các kĩ thuật phát bóng cao tay chính diện, 
- Bóng qua lưới lên cao theo hình vòng cung
- Phối kết hợp toàn thân nhịp nhàng, đồng thời tung bóng khi phát 
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên
- Chú ý đến các hiện tượng sóc hông, hô hấp lần 2 và cách khắc phục
KẾT THÚC 
Củng cố
Thả lỏng 
Nhận xét 
Dăn dò
- Phát bóng thấp tay 
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ 
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học 
- Ôn tập một số động tác bổ trợ Nhảy cao – Bóng chuyền 
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 53 
-Biết cách thực hiện đà 3 bước giậm nhảy và 4 giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua NS :11/03/15
-Thực hiện được đà 3 bước giậm nhảy và 4 giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua ND :13 /03/15
- Biết cách thực hiên phát bĩng, đấu tập. 
- Thực hiện được phát bĩng, đấu tập
- Biêt cách và thực hiện được chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên
* Địa điểm-Phương tiện :Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, sđcn , 6-8 quả bĩng nệm
Thời gian 
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
6-8’
1-2l
2lx8n
1x2l
 Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
Đội hình khởi động
Đội hình vòng tròn cự li rộng, 
dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 
30-34’
14-15’
1x5l
1x6l
1x4l
1x5l
14-15’
1x3l
1x3l
3-5’
400m-600m
TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM - SỬA SAI – LÀM MẪU
- Nhóm 1 : Nhảy cao - Nhóm 2 : Bóng chuyền 
+ Ôn đà ba bước giậm nhảy + Phát bóng cao tay
€ € € € € € € € € € € €
 p
€ € € € € € 
 € € € € € € 
 p Đấu tập 
+ Thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật - 
 A B
 € € 
 € € 
 € € 
p
 p 
Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm
Gv quan sát và đồng thời sửa sai cho học sinh
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 3 hang so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 

File đính kèm:

  • docTD_9_tuan_27_tiet_5051_20150726_094404.doc
Giáo án liên quan