Giáo án Thể dục 9 - Tuần 13 - Năm học 2015-2016

A. Phần mở đầu:

-Gv nhận lớp phổ biến nội dung bài học,kiểm tra sức khoẻ học sinh

-Khởi động: -Chạy nhẹ quanh sân trường

-Xoay khớp cổ tay cổ chân.xoay các khớp

B.phần cơ bản:

*Nhảy cao:ôn động tác bổ trợ

-Lăng chân trước sau

-Lăng chân sang ngang

-đà một bước giậm nhảy đá lăng

-giai đoạn giậm nhảy,phối hợp chạy đà

-giậm nhạy

* Chạy bền:

-Luyện tập chạy bền

Trò chơi “lò cò tiếp sức”

C.Kết thúc:

-Thả lỏng dồn hàng nhận xét tiết học

-Giao bài tập về nhà

 

doc2 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tuần 13 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:13 Ngày soạn: 7/11/2015 
Tiết:25 
 NHẢY CAO-CHẠY BỀN 
I.MỤC TIÊU:
-Nhảy cao: ôn động tác bổ trợ giai đoạn chạy đà xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, đo và chỉnh đà
-Chạy bền: luyện tập chạy bền
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
 	 -Sân trường sách an toàn 
 	-đồng phục theo quy định 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG 
PHƯƠNG PHÁ TỔ CHỨC
A.Phần mở đầu:
-Gv nhận lớp phổ biến nội dung bài học,kiểm tra sức khoẻ học sinh
-Khởi động: -Chạy nhẹ quanh sân trường 
-Xoay khớp cổ tay cổ chân,xoay các khớp 
B.phần cơ bản:
* Nhảy cao: ôn động tác bổ trợ nhảy cao
 -Lò cò tiếp sức
 -Lăng chân trước-sau
 - Lăng chân sang ngang 
-Xác định điểm giậm nhảy và huớng chạy đà 
-đo đà 
* Chạy bền:
-luyện tập chạy bền 
C.Kết thúc:
-Thả lỏng dồn hàng nhận xét tiết học
-Giao bài tập về nhà
 8-10ph
1-2ph
200m
2x8nh
28-30ph
2x15m
3-4l
2-3l
400m
4-5ph
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 X GV
-như đội hình trên cự ly rộng 
Xxxxx	x	x
Xxxxx	xx
Xxxxx	xx
xxxxx	xx
-Cán sự điều khiển 
-GV làm mẫu Học sinh xthực hiện theo nhóm
Xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
-Chạy theo nhóm sức khoẻ 
X x x x x x x x x x x x x x xx x
X x x x x x x x x x x x x x x xx
X x x x x x x x x x x x x x x xx 
 X
Tuần: 13	 Ngày soạn: 7/11/2015
Tiết : 26 
 NHẢY CAO-CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
-Nhảy cao: ôn động tác bổ trợ lấy đà Học xác định hướng chạy đà điểm giậm nhảy, đo và chỉnh đà 
-Chạy bền: Luyện tập chạy bền
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
 -Sân trường sạch an toàn 
 -Đồng phục theo yêu cầu
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG 
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. Phần mở đầu:
-Gv nhận lớp phổ biến nội dung bài học,kiểm tra sức khoẻ học sinh
-Khởi động: -Chạy nhẹ quanh sân trường 
-Xoay khớp cổ tay cổ chân.xoay các khớp
B.phần cơ bản:
*Nhảy cao:ôn động tác bổ trợ 
-Lăng chân trước sau
-Lăng chân sang ngang
-đà một bước giậm nhảy đá lăng
-giai đoạn giậm nhảy,phối hợp chạy đà
-giậm nhạy 
* Chạy bền:
-Luyện tập chạy bền 
Trò chơi “lò cò tiếp sức”
C.Kết thúc:
-Thả lỏng dồn hàng nhận xét tiết học 
-Giao bài tập về nhà 
 8-10ph
1-2ph
200m
2x8nh
28-30ph
2x15m
2-3l
3-4l
4-5p
4-5ph
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 X Gv
-Như đội hình trên cự ly rộng 
Xxxxxx------------------àx
Xxxxxxx----------------àx
Xxxxxxx----------------àx
xxxxxxx-----------------àx
-Cán cự điều khiển 
-Gv làm mẫu học sinh thực hiện theo nhóm 
x	x
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ký duyệt Tuần 13
Ngày 9/11/2015
Tổ trưởng 
Cao Văn Đạm 
IV.Rút Kinh Nghiệm 

File đính kèm:

  • docTuần 13.doc
Giáo án liên quan