Giáo án Thể dục 9 trọn bộ

Tiết 41 NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN

1. Mục tiêu

a. Kiến thức

- Nhảy cao: Học sinh biết cách thực hiện động tác mô phỏng giai đoạn trên không. Chạy 3 - 5 bước giậm nhảy - đá lăng.

- Bóng chuyền: Học sinh biết cách thực hiện kĩ thuật búng bóng, đệm bóng.

b. Kĩ năng

- Nhảy cao: Học sinh thực hiện được động tác mô phỏng giai đoạn trên không.

Chạy 3 - 5 bước giậm nhảy - đá lăng.

- Bóng chuyền: Học sinh thực hiện được kĩ thuật búng bóng, đệm bóng.

c. Thái độ

- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật, cố gắng trong tập luyện.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

a. Chuẩn bị của giáo viên

- Còi, cột xà nhảy cao, đệm.

b. Chuẩn bị của học sinh

- Giầy thể thao, gậy.

 

doc178 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 787 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 9 trọn bộ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 30 Nhảy xa - chạy bền
Ngày soạn: 26/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
9
19
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Nhảy xa: Học sinh biết và cách thực hiện một số bài tập phát triển sức mạnh của chân. Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Học sinh biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng
- Nhảy xa: Học sinh thực hiện được một số bài tập phát triển sức mạnh của chân, Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật khi tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
 -Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Nhảy xa
- Ôn tập
+ Chạy nõng cao đựi
+ Chạy đạp sau
+ Chạy đà – giậm nhảy – vượt qua chướng ngại vật
+ Hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi.
+ Bật đổi chân, nhảy dây đơn.
2. Chạy bền 
- Chạy trên địa hình tự nhiên
+ Nam: 450 m
+ Nữ: 400 
III. Phần kết thúc
-Thả lỏng
- Nhận xét
8ph
200m
4x8nhịp
22 phút
8 phút
7 phút
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- GV hướng dẫn HS tập luyện 
- HS tập luyện 
- GV quan sát sửa chữa động tác cho HS
 €( GV )
€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- GVquan sát nhắc nhở HS chạy đúng tốc độ, địa hình quy định.
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € 
- HS dồn hàng.GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 31 Nhảy xa - chạy bền
Ngày soạn: 26/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
9
19
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Nhảy xa: Học sinh biết và cách thực hiện một số bài tập phát triển sức mạnh của chân. Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Học sinh biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng
- Nhảy xa: Học sinh thực hiện được một số bài tập phát triển sức mạnh của chân, Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật khi tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
 -Thực hiện các động tác khởi động.
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Nhảy xa
- Ôn tập
+ Chạy nõng cao đựi
+ Chạy đạp sau
 + Bật nhảy tại chỗ
 + Hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
2. Chạy bền 
- Chạy trên địa hình tự nhiên
+ Nam: 500 m
+ Nữ: 450 
III. Phần kết thúc
-Thả lỏng
 - Nhận xét
8ph
200m
4x8nhịp
22 phút
8 phút
7 phút
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- GV hướng dẫn HS tập luyện 
- HS tập luyện 
- GV quan sát sửa chữa động tác cho HS
 €( GV )
€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- GVquan sát nhắc nhở HS chạy đúng tốc độ.
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
- HS dồn hàng.GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
.
Tiết 32 Nhảy xa - chạy bền
Ngày soạn: 26/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
9
19
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Nhảy xa: Học sinh biết và cách thực hiện một số bài tập phát triển sức mạnh của chân. Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Học sinh biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng
- Nhảy xa: Học sinh thực hiện cơ bản đúng một số bài tập phát triển sức mạnh của chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật khi tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
 -Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Nhảy xa
- Ôn tập
+Bật nhảy tại chỗ 
+ Bật đổi chân
 + Hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
2. Chạy bền 
- Chạy trên địa hình tự nhiên
+ Nam: 500 m
+ Nữ: 450 
III. Phần kết thúc
-Thả lỏng
 - Nhận xét
8ph
200m
4x8nhịp
22 phút
8 phút
7 phút
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- GV hướng dẫn HS tập luyện 
- HS tập luyện 
- GV quan sát sửa chữa động tác cho HS
 €( GV )
€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- GVquan sát nhắc nhở HS chạy đúng tốc độ, địa hình quy định.
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
- HS dồn hàng.GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 33 kiểm tra Nhảy xa ( 15 phút )
Ngày soạn: 26/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
9
19
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Nhảy xa: Học sinh biết và cách thực hiện hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
b. Kĩ năng
- Nhảy xa: Học sinh thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật khi tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Còi, thước dây.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
-Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
* Kiểm tra nhảy xa
- Kiểm tra thành tính và kĩ thuật nhảy xa kiêu ngồi.
- Xếp loại Đ: Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt 2,70m trở lên đối với nam. 2,30m trở lên đối với nữ.
- Xếp loại CĐ: Thực hiện không được kĩ thuật, thành tích dưới 2,70m đối với nam. 2,30 m đối với nữ.
III. Phần kết thúc
-Thả lỏng
 - Nhận xét
8ph
200m
4x8nhịp
30 phút
7 phút
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- Kiểm tra mỗi lượt 3- 4 HS 
- Mỗi HS được thực hiện 3 lần nhảy, lấy thành tích cao nhất.
 €( GV )
€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € 
- HS dồn hàng. GV nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 34 ôn tập chạy ngắn
Ngày soạn: 3/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
9
19
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Chạy ngắn: Học sinh biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy đá gót chạm mông. Ngồi lưng, vai hướng chạy xuất phát. Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích.
b. Kĩ năng
- Chạy ngắn: Học sinh biết thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy đá gót chạm mông. Ngồi lưng, vai hướng chạy xuất phát. Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật khi tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Còi, cờ.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
-Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
* Chạy ngắn
- Ôn tập
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi
+ Chạy đạp sau
+ Chạy đá gót chạm mông
+ Ngồi lưng, vai hướng chạy - xuất phát
+ Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích.
III.Phần kết thúc
-Thả lỏng
- Nhận xét
8ph
200m
4x8nhịp
30ph
60 m
7 phút
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- Đội hình tập luyện
€€€€€€€€ 
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 €(GV)
- GV hướng dẫn HS tập luyện
 € € €€€€ 
 €(GV) €€€€ 
 €€€€ 
 €€€€ 
 €€€€
 €€€€
 Đích 
- GV quan sát, nhắc nhở HS thực hiện đúng các giai đoạn chạy ngắn, kĩ thuật bước chạy.
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
- HS dồn hàng.GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 35 kiểm tra học kì i
Ngày soạn: 3/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
9
19
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Học sinh biết cách thực hiện hoàn thiện các giai đoạn chạy ngắn.
b. Kĩ năng
- Học sinh thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn chạy ngắn.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật khi tập luyện.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giây.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
-Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
*Kiểm tra chạy ngắn
kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy ngắn 60m
+) Cách xếp loại :
- Xếp loại Đ: Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng, có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp.
Thành tích: + Nam: dưới 10,0s, 
 + Nữ: dưới 11,3s.
- Xếp loại CĐ: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật bước chạy. thành tích không đạt hoặc ngược lại
III.Phần kết thúc
-Thả lỏng
 - Nhận xét
8ph
200m
4x8nhịp
30 ph
7 phút
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 2 em,(mỗi em một đồng hồ)
- Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần ,trường hợp điểm dưới 5 có thể cho kiểm tra lại ,nhung điểm không quá 8 điểm .
- Những HS đứng ở vạch chuẩn bị khi có lệnh mới được vào chỗ.
 XP € € €€€€ 
 €€€€ 
 €€€€ 
 €€€€ 
 €€€€
 €€€€
 Đích €(GV) 
- GV bấm đồng hồ đo thành tích.
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
- HS dồn hàng.GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
.
Tiết 36 kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
 Chạy 500 m
Ngày soạn: 3/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
9
19
1. Mục tiêu 
a. Kiến thức
- Học sinh biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng
- Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật, cố gắng.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giây.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
* Kiểm tra thành tích chạy 
500 m
- Xếp loại Đ: Nam từ dưới 115s, 
 Nữ từ dưới 128s.
- Xếp loại CĐ: Nam trên 115s
 Nữ trên 128s
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
34 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
 - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 4 - 5 HS
- GV bấm thời gian.
- Lớp trưởng tập hợp lớp
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 37 Nhảy cao – Thể thao tự chọn
Ngày soạn: 11/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
9
19
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Nhảy cao: Học sinh biết cách thực hiện đà một bước giậm nhảy - đá lăng. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. Trò chơi: Lò cò tiếp sức
- Bóng chuyền: Học sinh biết cách thực hiện kĩ thuật búng bóng.
b. Kĩ năng
- Nhảy cao: Học sinh thực hiện được đà một bước giậm nhảy - đá lăng. Xác định được điểm giậm nhảy và hướng chạy đà.
- Bóng chuyền: Học sinh thực hiện được kĩ thuật búng bóng.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật, cố gắng.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Còi, cột xà nhảy cao, đệm.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động.
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Nhảy cao 
- Ôn tập
+ Đà một bước giậm nhảy đá lăng
+ Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà.
* Trò chơi
- Lò cò tiếp sức
2. Bóng chuyền
- Học: kĩ thuật búng bóng.
III. Phần kết thúc
 - Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
15 ph
15ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- Đội hình tập luyện
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 € 
 €(GV) 
- GV thực hiện mẫu động tác, hướng dẫn HS tập luyện.
 - GV giới thiệu trò chơi, điều khiển trò chơi. 
- GV hướng dẫn kĩ thuật búng bóng.
- HS tập luyện theo nhóm 2 người.
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- Lớp trưởng tập hợp lớp
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 38 Nhảy cao - thể thao tự chọn- Chạy bền
Ngày soạn: 11/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
9
19
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Nhảy cao: Học sinh biết cách thực hiện đà một bước giậm nhảy - đá lăng, bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
- Bóng chuyền: Học sinh biết cách thực hiện kĩ thuật búng bóng.
- Chạy bền: Học sinh biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng
- Nhảy cao: Học sinh thực hiện được đà một bước giậm nhảy - đá lăng, bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
- Bóng chuyền: Học sinh thực hiện được kĩ thuật búng bóng.
- Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật, cố gắng.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Còi, cột xà nhảy cao, đệm, bóng chuyền.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao, 
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Nhảy cao 
* Ôn tập
+ Đà một bước giậm nhảy - đá lăng, 
+ Bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
2. Bóng chuyền
- Học: Kĩ thuật búng bóng
3. Chạy bền
- Chạy trên địa hình tự nhiên
+ Nam: 500 m
+Nữ: 450 
III. Phần kết thúc
 - Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
10 ph
12ph
8 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- Đội hình tập luyện
€€€€€€
€€€€€€ 
€€€€€€
 € 
 €(GV) 
- GV thực hiện mẫu động tác, hướng dẫn HS tập luyện.
- GV hướng dẫn HS tập luyện
- HS tập luyện theo nhóm 3 - 4 người.
- HS chạy thành một hàng dọc xung quanh sân trường.
- GV quan sát nhắc nhở HS chạy đúng tốc độ.
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 39 Nhảy cao - Thể thao tự chọn
Ngày soạn: 24/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
9
19
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Nhảy cao: Học sinh biết cách thực hiện đà một bước giậm nhảy - đá lăng. Một bước lăng chân kết hợp với đánh tay. Ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.Trò chơi: Lò cò tiếp sức.
- Bóng chuyền: Học sinh biết cách thực hiện kĩ thuật búng bóng.
b. Kĩ năng
- Nhảy cao: Học sinh thực hiện được đà một bước giậm nhảy - đá lăng. Một bước lăng chân kết hợp với đánh tay. Ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
- Bóng chuyền: Học sinh thực hiện được kĩ thuật búng bóng.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật, cố gắng.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Còi, cột xà nhảy cao, đệm.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Giầy thể thao, gậy.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Nhảy cao 
- Ôn tập
+ Đà một bước giậm nhảy đá lăng
+ Một bước lăng chân kết hợp với đánh tay.
+ Ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy
2. Bóng chuyền
- Ôn tập
+ Kĩ thuật búng bóng
III. Phần kết thúc
 - Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
15 ph
15ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(G

File đính kèm:

  • docthe_duc_9_2015_20150727_080503.doc