Giáo án Thể dục 9 tiết 9+ 10: Bài thể dục – chạy ngắn – chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

1. Chạy ngắn:

Ôn chạy bước nhỏ- nâng cao đùi - chạy đạp sau. Xuất phát cao- chạy nhanh, xuất phát thấp – chạy lao.

Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi:

2. Bài TD : Ôn: Nam từ nhịp 1-26, nữ từ nhịp 1-29:

 Học: Nam từ nhịp 27-40,

nữ từ nhịp 30-36.

3.Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 tiết 9+ 10: Bài thể dục – chạy ngắn – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 5
MÔN: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN
Tiết CT: 9 - 10
Thời gian dạy: Tuần 5 ( 10/09 – 15/09/2012)
I. NHIỆM VỤ:
 1. Chạy ngắn: Ôn: Ôn chạy bước nhỏ- nâng cao đùi - chạy đạp sau. Xuất phát cao- chạy nhanh, xuất phát thấp – chạy lao. Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi.
 2. Bài TD: Ôn từ nhịp 1-26 nam; 1-29 nữ.Học: từ nhịp 27-40 nam; 27-36 nữ.
 3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
 II. YÊU CẦU:
 - Học sinh tập hợp đúng giờ, đúng vị trí quy định. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt
 - Chạy ngắn: 
+ Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ- nâng cao đùi - chạy đạp sau –tại chỗ đánh tay; Xuất phát cao - chạy nhanh ; Ngồi vai hướng chạy, lưng hướng chạy – xuất phát
+ Kĩ năng: Thực hiện được Xuất phát cao - chạy nhanh; Ngồi vai hướng chạy, lưng hướng chạy . Cơ bản đúng chạy bước nhỏ- nâng cao đùi - chạy đạp sau –tại chỗ đánh tay.
 - Bài TD:
+ Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1-40 (Nam), 1-36 (Nữ)
+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1-40 (Nam & nữ) . Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 - 36(Nữ)
 - Chạy bền:
+ Kiến thức: Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên, một số động tác hồi tĩnh sau chạy; hiện tượng choáng, ngất .
+ Kĩ năng: Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên, hồi tĩnh sau chạy; khắc phục được hiện tượng choáng, ngất .
III. THỜI GIAN: 
2 tiết 90Phút
IV. ĐỊA ĐIỂM:	
Sân trường
V. DỤNG CỤ: 
Bàn đạp, cịi.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
 - Nhận lớp:
 - Kiểm tra bài cũ: 1-26 nam, 1-29 nữ 
 - Phổ biến nội dung:
 - Khởi động: các khớp
(12’)
1’
4’
2’
5’
Khẩn trương, nghiêm túc
Thực hiện đúng biên độ và nhịp điệu các nhịp
Nắm được nội dung để luyện tập
 Khởi động đúng động tác, tích cực 
Gọi 3 học sinh thực hiện giáo viên đánh giá động tác
 €
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Chạy ngắn: 
Ôn chạy bước nhỏ- nâng cao đùi - chạy đạp sau. Xuất phát cao- chạy nhanh, xuất phát thấp – chạy lao. 
Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi:
2. Bài TD : Ôn: Nam từ nhịp 1-26, nữ từ nhịp 1-29: 
 Học: Nam từ nhịp 27-40, 
nữ từ nhịp 30-36.
3.Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
70‘
30’
30’
10’
Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, tích cực thực hiện.
Chạy lao: Không nâng người quá sớm, đạp sau tích cực, chạy hết sức.
 Nắm và thực hiện tích cực theo luật trò chơi.
Thuộc nắm và thực hiện tương đối đúng
 theo yêu cầu kỹ thuật động tác. 
Chạy nhẹ nhàng,hoàn thành tốt cự ly.
Chia 2 nhĩm luyện tập quay vịng 
Nhĩm 1 : Chạy ngắn
x x x x x x x x
x x x x x x x x 15mx 3 lần 
x x x x x x x x
x x x x x x x x 30m x 2 lần 
Chia nhĩm thành 2 đội thực hiện trị chơi
Nhĩm 2: Bài thể dục 
 x Chỉ huy
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
Giáo viên giám sát nhắc nhở kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ thời gian
Tổ chức cho HS chạy nhẹ nhàng đường vòng: Nam: 500m, nữ: 400m.
C. PHẦN KẾT THÚC:
 Thả lỏng:
 Nhận xét:
 Dặn dị:
(8’)
4’
2’
2’
Tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Hành vi, tác phong
Tập luyện thường xuyên
 €
Đội hình hàng ngang giáo viên đánh giá, dặn dị
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	Ngày 08 tháng 09 năm 2012
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong
 NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docTuần 5.doc