Giáo án Thể dục 9 - Tiết 68, 69, 70

- Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra.

- Giáo viên công bố kết quả kiểm tra cho học sinh.

- Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà.

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 600 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 68, 69, 70, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12 tháng 5 năm 2014 
 Ngày dạy: 13 tháng 5 năm 2014
Tiết 68: 
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ
CHẠY 500M
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: + Biết cách thực hiện kỹ thuật 500m (chạy bền), Giúp GV đánh giá kết quả quả trình học tập, rèn luyện thân thể của HS. 
- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chạy bền và đạt được thành tích theo bảng tiêu chuẩn RLTT. 
III. Địa điểm – phương tiện:
- Vệ sinh sân tập, còi, cờ lệnh, đồng hồ, dây đích, kẻ vạch xuất phát,vạch đích.
IV. Tiến trình kiểm tra:
1. Nội dung:
- Kiểm tra 500m (chạy bền).
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
- Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3 HS. Giáo viên hô cho HS chạy.
- Mỗi học sinh tham gia kiểm tra một lần nội dung trên: 
3. Cách cho điểm:
- Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thành tích của từng học sinh dựa vào bảng thành tích tiêu chuẩn RLTT.
Mức
Nội dung thi
Nam
Nữ
Đạt
Chạy 500m (s)
115s
128s
Khá
Chạy 500m (s)
105s
116s
Giỏi
Chạy 500m (s)
95s
110s
V. Kết thúc:
- Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra.
- Giáo viên công bố điểm kiểm tra cho học sinh.
- Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà. 
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 18 tháng 5 năm 2014 
 Ngày dạy: 19 tháng 5 năm 2014
Tiết 69 
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ
(NỘI DUNG NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH)
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật ném bóng trúng đích, Giúp GV đánh giá kết quả quả trình học tập, rèn luyện thân thể của HS. 
- Kỹ năng: 
+ Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật ném bóng trúng đích và trúng đích. 
III. Địa điểm – phương tiện:
- Vệ sinh sân tập, còi, 10 quả bóng ném.
IV. Tiến trình kiểm tra:
1. Nội dung:
- Kiểm tra ném bóng trúng đích.
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
- Kiểm tra từng học sinh, mỗi học sinh được ném 5 quả.
- Mỗi học sinh tham gia kiểm tra một lần nội dung trên: 
3. Cách cho điểm:
- Điểm kiểm tra thành tích của từng học sinh dựa vào bảng thành tích tiêu chuẩn RLTT.
Mức
Nội dung thi
Nam
Nữ
Đạt
Ném bóng trúng đích
2
2
Khá
Ném bóng trúng đích
3
3
Giỏi
Ném bóng trúng đích
4
4
V. Kết thúc:
- Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra.
- Giáo viên công bố kết quả kiểm tra cho học sinh.
- Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà. 
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 18 tháng 5 năm 2014 
 Ngày dạy: 20 tháng 5 năm 2014
Tiết 70 
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ
(NỘI DUNG NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH)
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật ném bóng trúng đích, Giúp GV đánh giá kết quả quả trình học tập, rèn luyện thân thể của HS. 
- Kỹ năng: 
+ Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật ném bóng trúng đích và trúng đích. 
III. Địa điểm – phương tiện:
- Vệ sinh sân tập, còi, 10 quả bóng ném.
IV. Tiến trình kiểm tra:
1. Nội dung:
- Kiểm tra ném bóng trúng đích.
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
- Kiểm tra từng học sinh, mỗi học sinh được ném 5 quả.
- Mỗi học sinh tham gia kiểm tra một lần nội dung trên: 
3. Cách cho điểm:
- Điểm kiểm tra thành tích của từng học sinh dựa vào bảng thành tích tiêu chuẩn RLTT.
Mức
Nội dung thi
Nam
Nữ
Đạt
Ném bóng trúng đích
2
2
Khá
Ném bóng trúng đích
3
3
Giỏi
Ném bóng trúng đích
4
4
V. Kết thúc:
- Giáo viên nhận xét ưu khuyết điểm của giờ kiểm tra.
- Giáo viên công bố kết quả kiểm tra cho học sinh.
- Giáo viên hướng dẫn tập luyện ở nhà. 
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doc68,69,70.doc