Giáo án Thể dục 9 - Tiết 65, 66

Phần kết thúc.

- Thả lỏng.

- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.

- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:

+ Tại chỗ bật xa.

+ Tập chống đẩy.

 

doc6 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 626 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 65, 66, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 25 tháng 4 năm 2014 
 Ngày dạy: 26 tháng 4 năm 2014
Tiết 65: 
ÔN TẬP CUỐI NĂM
 NHẢY XA: Ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và các bài tập bổ trợ.
Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và các bài tập bổ trợ. Nâng cao được kỹ thuật và thành tích nhảy xa.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
- Sân trường , cuốc xới cát.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
A. Phần Mở Đầu:
a. Nhận lớp:
- Lớp trưởng tập trung báo cáo sỹ số.
- GV phổ biến nội nội dung yêu cầu giờ học.
b. Khởi động:
- GV cho cả lớp chạy thường 2 vòng sân tập
- Quay các khớp:
+ Cổ tay cổ chân, cổ tay.
+ Quay khớp gối.
+ Quay khớp hông.
+ Quay khớp vai cánh tay
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
8’
4l/8n
4l/8n
4l/8n
4l/8n
2l/20m
2l/20m
2l/30m
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
€€€ €€€€
€€€ €€€€
€€€ €€€€
‚
- Chạy 2 vòng sân thành hàng dọc.
ĐỘI HÌNH QUAY CÁC KHỚP
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
‚
- Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớp khởi động.
B. Phần cơ bản:
1. Nhảy xa:
- Ôn tập kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi (Nâng cao kỹ thuật và thành tích nhảy xa).
- Củng cố: GV chọn 2 em thực hiện tốt lên thực hiện cho lớp xem, lớp nhận xét, GV nhận xét
32’
- GV: Nêu lại yêu cầu cần đạt kỹ thuật nhảy xa, tổ chức cho HS tập luyện.
- GV quan sát đôn đốc HS tập luyện đồng thời chú ý sửa sai cho HS tập luyện.
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
+ Tại chỗ bật xa.
+ Tập chống đẩy.
5’
ĐỘI HÌNH KẾT THÚC
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
‚gv
- GV hô TD – HS hô Khoẻ
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
 Ngày soạn: 4 tháng 5 năm 2014 
 Ngày dạy: 5 tháng 5 năm 2014
Tiết 66: 
ÔN TẬP CUỐI NĂM
 NHẢY XA: Ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và các bài tập bổ trợ.
Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và các bài tập bổ trợ. Nâng cao được kỹ thuật và thành tích nhảy xa.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
- Sân trường , cuốc xới cát.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
A. Phần Mở Đầu:
a. Nhận lớp:
- Lớp trưởng tập trung báo cáo sỹ số.
- GV phổ biến nội nội dung yêu cầu giờ học.
b. Khởi động:
- GV cho cả lớp chạy thường 2 vòng sân tập
- Quay các khớp:
+ Cổ tay cổ chân, cổ tay.
+ Quay khớp gối.
+ Quay khớp hông.
+ Quay khớp vai cánh tay
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
8’
4l/8n
4l/8n
4l/8n
4l/8n
2l/20m
2l/20m
2l/30m
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
€€€ €€€€
€€€ €€€€
€€€ €€€€
‚
- Chạy 2 vòng sân thành hàng dọc.
ĐỘI HÌNH QUAY CÁC KHỚP
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
‚
- Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớp khởi động.
B. Phần cơ bản:
1. Nhảy xa:
- Ôn tập kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi (Nâng cao kỹ thuật và thành tích nhảy xa).
- Củng cố: GV chọn 2 em thực hiện tốt lên thực hiện cho lớp xem, lớp nhận xét, GV nhận xét
32’
- GV: Nêu lại yêu cầu cần đạt kỹ thuật nhảy xa, tổ chức cho HS tập luyện.
- GV quan sát đôn đốc HS tập luyện đồng thời chú ý sửa sai cho HS tập luyện.
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
+ Tại chỗ bật xa.
+ Tập chống đẩy.
5’
ĐỘI HÌNH KẾT THÚC
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
‚gv
- GV hô TD – HS hô Khoẻ
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 4 tháng 5 năm 2014 
 Ngày dạy: 5 tháng 5 năm 2014
Tiết 67: 
ÔN TẬP CUỐI NĂM
 NHẢY XA: Ôn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và các bài tập bổ trợ.
Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và các bài tập bổ trợ. Nâng cao được kỹ thuật và thành tích nhảy xa.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
- Sân trường , cuốc xới cát.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
A. Phần Mở Đầu:
a. Nhận lớp:
- Lớp trưởng tập trung báo cáo sỹ số.
- GV phổ biến nội nội dung yêu cầu giờ học.
b. Khởi động:
- GV cho cả lớp chạy thường 2 vòng sân tập
- Quay các khớp:
+ Cổ tay cổ chân, cổ tay.
+ Quay khớp gối.
+ Quay khớp hông.
+ Quay khớp vai cánh tay
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
8’
4l/8n
4l/8n
4l/8n
4l/8n
2l/20m
2l/20m
2l/30m
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
€€€ €€€€
€€€ €€€€
€€€ €€€€
‚
- Chạy 2 vòng sân thành hàng dọc.
ĐỘI HÌNH QUAY CÁC KHỚP
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
‚
- Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớp khởi động.
B. Phần cơ bản:
1. Nhảy xa:
- Ôn tập kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi (Nâng cao kỹ thuật và thành tích nhảy xa).
- Củng cố: GV chọn 2 em thực hiện tốt lên thực hiện cho lớp xem, lớp nhận xét, GV nhận xét
32’
- GV: Nêu lại yêu cầu cần đạt kỹ thuật nhảy xa, tổ chức cho HS tập luyện.
- GV quan sát đôn đốc HS tập luyện đồng thời chú ý sửa sai cho HS tập luyện.
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
+ Tại chỗ bật xa.
+ Tập chống đẩy.
5’
ĐỘI HÌNH KẾT THÚC
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
‚gv
- GV hô TD – HS hô Khoẻ
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doc65,66.doc