Giáo án Thể dục 9 tiết 55 đến 70

TIẾT 64

BÓNG CHUYỀN

I./ Mục tiêu.

1.- Kiến thức.

- Phát bóng cao tay chính diện ( trọng tâm đối với nam )

- Phát bóng thấp tay nghiêng mình ( trọng tâm đối với nữ )

- Đấu tập, ôn tập một số điểm trong luật bóng chuyền mi ni

2.- Kỹ năng .

 - Thực hiện được hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.

 - Duy trì và nâng cao dần thành tích.

 - Thực hiện được hoàn thiện các kĩ thuật đã học và biết thể thức thi đấu cá nhân.

 - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.

3.- Thái độ:

- Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, nêu cao ý thức tự giác tập luyện TDTT.

- Có tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khỏe mạnh, khéo léo và dẻo dai trong hoạt động TDTT, có thói quen tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ,có lối sống lành mạnh.

 

doc44 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 11/05/2016 | Lượt xem: 576 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 9 tiết 55 đến 70, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. PHẦN CƠ BẢN.
- Giới thiệu N/D bài học
1. Bóng chuyền.
* Ôn tập:
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
- Phát bóng cao tay chính diện.
- Đấu tập.
33’
- GV giới thiệu N/D bài dạy .
- Yêu cầu HS chú ý lắng nghe.
- GV chia nhóm cho H/S học quay vòng 
 Nhóm 1 tập phát bóng
 Nhóm 2 đấu tập
- Yêu cầu HS tập luyện tích cực, nghiêm túc.
ĐH Phát bóng 
ĐH thi đấu
xx
- Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc.
III. PHẦN KẾT THÚC.
- Thả lỏng.
 + Thực hiện các động tác rủ tay, chân.
- Đánh giá – nhận xét tiết học.
 + Thái độ học tập, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Bài tập về nhà.
 + Tập phát bóng.
4’
ĐH xuống lớp
- GV điều khiển cả lớp thả lỏng tích cực các nhóm cơ.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả tiết học.
- Tập ngoại khoá theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.
Ngày dạy: 24/ 04/ 2014 TIẾT 64
BÓNG CHUYỀN
I./ Mục tiêu.
1.- Kiến thức.
- Phát bóng cao tay chính diện ( trọng tâm đối với nam )
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình ( trọng tâm đối với nữ )
- Đấu tập. 
2.- Kỹ năng.
- Hình thành kỹ năng phát bóng thấp tay nghiêng mình; Phát bóng cao tay chính diện. 
II./ Địa điểm – Phương tiện.
1.- Địa điểm: Sân tập TDTT Trường THCS Quảng Lộc.
2.- Phương tiện: - GV chuẩn bị giáo án, bóng, lưới.
- Học sinh vệ sinh sân tập sạch sẽ, trang phục thể thao theo quy định.
III/. Tiến hành.
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I.- PHẦN MỞ ĐẦU
1.- Nhận lớp.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
2.- Khởi động.
* Khởi động chung: 
Thực hiện các động tác; Tay vai, tay ngực, vặn mình, bước với, lưng bụng, xoay cổ tay – cổ chân, xoay khớp gối, ép ngang, ép dọc.
* Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đá gót chạm mông.
2’
4’
2x8 nhịp
2’
- Lớp trưởng tập trung lớp và báo cáo sĩ số.
- GV phổ biến nội dung , yêu cầu tiết học.
ĐH nhận lớp
- GV điều khiển lớp khởi động.
ĐH khởi động chung
- Yêu cầu HS thực hiện các động tác hết biên độ.
ĐH khởi động chuyên môn
- Yêu cầu HS thực hiện tích cực và hết cự ly quy định.
II. PHẦN CƠ BẢN.
- Giới thiệu N/D bài học
1. Bóng chuyền.
* Ôn tập:
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
- Phát bóng cao tay chính diện.
- Đấu tập.
33’
- GV giới thiệu N/D bài dạy .
- Yêu cầu HS chú ý lắng nghe.
- GV chia nhóm cho H/S học quay vòng 
 Nhóm 1 tập phát bóng
 Nhóm 2 đấu tập
- Yêu cầu HS tập luyện tích cực, nghiêm túc.
ĐH Phát bóng 
ĐH thi đấu
xx
- Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc.
III. PHẦN KẾT THÚC.
- Thả lỏng.
 + Thực hiện các động tác rủ tay, chân.
- Đánh giá – nhận xét tiết học.
 + Thái độ học tập, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Bài tập về nhà.
 + Tập phát bóng.
4’
ĐH xuống lớp
- GV điều khiển cả lớp thả lỏng tích cực các nhóm cơ.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả tiết học.
- Tập ngoại khoá theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.
Ngày dạy: 23/ 04/ 2014 TIẾT 65
BÓNG CHUYỀN
I./ Mục tiêu.
1.- Kiến thức.
- Phát bóng cao tay chính diện ( trọng tâm đối với nam )
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình ( trọng tâm đối với nữ )
- Đấu tập. 
2.- Kỹ năng.
- Hình thành kỹ năng phát bóng thấp tay nghiêng mình; Phát bóng cao tay chính diện. 
II./ Địa điểm – Phương tiện.
1.- Địa điểm: Sân tập TDTT Trường THCS Quảng Lộc.
2.- Phương tiện: - GV chuẩn bị giáo án, bóng, lưới.
- Học sinh vệ sinh sân tập sạch sẽ, trang phục thể thao theo quy định.
III/. Tiến hành.
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I.- PHẦN MỞ ĐẦU
1.- Nhận lớp.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
2.- Khởi động.
* Khởi động chung: 
Thực hiện các động tác; Tay vai, tay ngực, vặn mình, bước với, lưng bụng, xoay cổ tay – cổ chân, xoay khớp gối, ép ngang, ép dọc.
* Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đá gót chạm mông.
2’
4’
2x8 nhịp
2’
- Lớp trưởng tập trung lớp và báo cáo sĩ số.
- GV phổ biến nội dung , yêu cầu tiết học.
ĐH nhận lớp
- GV điều khiển lớp khởi động.
ĐH khởi động chung
- Yêu cầu HS thực hiện các động tác hết biên độ.
ĐH khởi động chuyên môn
- Yêu cầu HS thực hiện tích cực và hết cự ly quy định.
II. PHẦN CƠ BẢN.
- Giới thiệu N/D bài học
1. Bóng chuyền.
* Ôn tập:
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
- Phát bóng cao tay chính diện.
- Đấu tập.
33’
- GV giới thiệu N/D bài dạy .
- Yêu cầu HS chú ý lắng nghe.
- GV chia nhóm cho H/S học quay vòng 
 Nhóm 1 tập phát bóng
 Nhóm 2 đấu tập
- Yêu cầu HS tập luyện tích cực, nghiêm túc.
ĐH Phát bóng 
ĐH thi đấu
xx
- Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc.
III. PHẦN KẾT THÚC.
- Thả lỏng.
 + Thực hiện các động tác rủ tay, chân.
- Đánh giá – nhận xét tiết học.
 + Thái độ học tập, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Bài tập về nhà.
 + Tập phát bóng.
4’
ĐH xuống lớp
- GV điều khiển cả lớp thả lỏng tích cực các nhóm cơ.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả tiết học.
- Tập ngoại khoá theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.
I./ Mục tiêu.
1.- Kiến thức.
- Phát bóng cao tay chính diện ( trọng tâm đối với nam )
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình ( trọng tâm đối với nữ )
- Đấu tập.
2.- Kỹ năng.
 - Thực hiện được hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.
 - Duy trì và nâng cao dần thành tích.
 - Thực hiện được hoàn thiện các kĩ thuật đã học và biết thể thức thi đấu cá nhân.
 - Biết thực hiện một số trò chơi.
II./ Địa điểm – Phương tiện.
1.- Địa điểm: Sân tập TDTT Trường THCS Quảng Lộc.
2.- Phương tiện: - GV chuẩn bị giáo án, còi , cờ xí, ván giậm nhảy.
- Học sinh vệ sinh sân tập sạch sẽ, cuốc xẻng xới hố cát, trang phục thể thao theo quy định
III/. Tiến hành.
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I.- PHẦN MỞ ĐẦU
1.- Nhận lớp.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
2.- Khởi động.
* Khởi động chung: 
Thực hiện các động tác; Tay vai, tay ngực, vặn mình, bước với, lưng bụng, xoay cổ tay – cổ chân, xoay khớp gối, ép ngang, ép dọc.
* Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đá gót chạm mông.
2 phút
5 phút
2x8 nhịp
2 phút
- Lớp trưởng tập hợp lớp theo 2 hàng ngang, chấn chỉnh hàng ngũ điểm số báo cáo sĩ số cho G/V. Chúc GV khoẻ.
- GV chúc lại HS và phổ biến N/D .Y/C bài học cho HS. Nhắc lại YC kỉ luật học tập của HS.
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€GV
- Từ đội hình 2 hàng ngang 
Quay phải, thứ tự từng tổ 
1 - 2 chay nhẹ nhàng thành 
1 vòng tròn rộng để khởi động. 
- CS cho lớp đi theo vòng tròn 
kết hợp tập các động tác.
- GV nhắc nhở HS thực hiện đúng ĐT.
Tập đến động tác nào GV nhấn mạnh thêm kĩ thuật ĐT đó.
- G/V gọi 2-3 HS kiểm tra bài cũ .
- G/V gọi 1 H/S nhận xét, GV nhận xét bổ xung & cho điểm.
II. PHẦN CƠ BẢN.
- Giới thiệu N/D bài học
1. Nhảy xa.
- Một số động tác bổ trợ.
+ Bật hai chân tại chỗ, bật xa, bật cóc, nhảy lò cò bằng một chân, nhảy dây đơn.
- Tiếp tục hoàn thiên kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.
2. Đá cầu.
- Ôn một số ĐT bổ trợ, đá lăng trước, sau, ngồi xuống đứng lên bằng một chân. 
- Ôn hoàn thiện kĩ thuật đã học và thi đấu cá nhân.
3. Chạy bền.
- Trò chơi “chạy dích dắc tiếp sức”
4. Củng cố.
? Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
10
phút
5-7 lần
10 phút 
8 phút 3 lần
4 phút
- G/V giới thiệu N/D bài dạy 
- G/V củng cố N/D học tổ chức cho HS ôn 
- GV chia nhóm cho H/S học quay vòng 
 Nhóm 1 Nữ Nhảy xa
 Nhóm 2 Nam đá cầu 
- Mỗi nhóm tập 1 nội dung 2 nhóm trưởng điều khiển tập luyện.
- Nhảy xa GV cho tập đội hình hàng ngang bổ trợ, dọc nhảy xa và thứ tự từng em thực hiện một.
- Đá cầu GV cho tập tại sân tập.
- GV sắp sếp nội dung ôn luyện cho HS & đảo lại các nội dung tập luyện 
 € € € € € € € € € 
€ € € € € € € €
€GV
Đội hình tập bổ trợ 
 *************
Hố cát
 €
 GV
Đội hình nhảy xa 
- GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như:
- Chạy đà chưa đúng bước, chưa thực hiện động tác bước bộ trên không, tư thế trên không chân chưa co kiểu ngồi.
- Đá cầu GV cho HS tập theo cặp tại sân thi đấu, còn HS còn lại quan sát.
- GV chọn cặp nào thực hiên tốt để thi đấu trước.
- GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như:
- Chuyền cầu chưa nhịp nhàng, di chuyển đỡ cầu còn chậm.
- Đá tấn công chưa mạnh
- Cho HS di chuyển không cầu và tập chuyên ở ngoài.
* * ** * * * * * * * * * * * * * *
 m 
 m
€GV
- G/V giới thiệu luật chơi, hình thức chơi, GV tổ chức cho H/S chơi G/V làm quản trò.
3m
3m
3m
3m
5m
5m
Đội hình chơi trò chơi
- GV cho HS chơi trò chơi về ngần cuối tiết và cả lớp. - G/V gọi 4 - 6 HS lên biểu diễn H/S còn lại quan sát nhận xét, GV bổ xung, nhận xét
III. PHẦN KẾT THÚC.
- Thả lỏng.
 + Thực hiện các động tác rủ tay, chân.
- Đánh giá – nhận xét tiết học.
 + Thái độ học tập, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Bài tập về nhà.
 + Tập bật xa, nhảy dây.
4 phút
ĐH xuống lớp
- GV điều khiển cả lớp thả lỏng tích cực các nhóm cơ.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả tiết học.
- Tập ngoại khoá theo hình thức cá nhân.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 13/ 02/ 2013
Ngày dạy: 15/ 02/ 2013 TIẾT 64
BÓNG CHUYỀN
I./ Mục tiêu.
1.- Kiến thức.
- Phát bóng cao tay chính diện ( trọng tâm đối với nam )
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình ( trọng tâm đối với nữ )
- Đấu tập, ôn tập một số điểm trong luật bóng chuyền mi ni 
2.- Kỹ năng .
 - Thực hiện được hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.
 - Duy trì và nâng cao dần thành tích.
 - Thực hiện được hoàn thiện các kĩ thuật đã học và biết thể thức thi đấu cá nhân.
 - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
3.- Thái độ:
- Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, nêu cao ý thức tự giác tập luyện TDTT.
- Có tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khỏe mạnh, khéo léo và dẻo dai trong hoạt động TDTT, có thói quen tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ,có lối sống lành mạnh.
II./ Địa điểm – Phương tiện.
1.- Địa điểm: Sân tập TDTT Trường THCS Quảng Lộc.
2.- Phương tiện: - GV chuẩn bị giáo án, còi , cờ xí, ván giậm nhảy.
- Học sinh vệ sinh sân tập sạch sẽ, cuốc xẻng xới hố cát, trang phục thể thao theo quy định
III/. Tiến hành.
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I.- PHẦN MỞ ĐẦU
1.- Nhận lớp.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
2.- Khởi động.
* Khởi động chung: 
Thực hiện các động tác; Tay vai, tay ngực, vặn mình, bước với, lưng bụng, xoay cổ tay – cổ chân, xoay khớp gối, ép ngang, ép dọc.
* Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đá gót chạm mông.
2 phút
5 phút
2x8 nhịp
2 phút
- Lớp trưởng tập hợp lớp theo 2 hàng ngang, chấn chỉnh hàng ngũ điểm số báo cáo sĩ số cho G/V. Chúc GV khoẻ.
- GV chúc lại HS và phổ biến N/D .Y/C bài học cho HS. Nhắc lại YC kỉ luật học tập của HS.
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€GV
- Từ đội hình 2 hàng ngang 
Quay phải, thứ tự từng tổ 
1 - 2 chay nhẹ nhàng thành 
1 vòng tròn rộng để khởi động. 
- CS cho lớp đi theo vòng tròn 
kết hợp tập các động tác.
- GV nhắc nhở HS thực hiện đúng ĐT.
Tập đến động tác nào GV nhấn mạnh thêm kĩ thuật ĐT đó.
- G/V gọi 2-3 HS kiểm tra bài cũ .
- G/V gọi 1 H/S nhận xét, GV nhận xét bổ xung & cho điểm.
II. PHẦN CƠ BẢN.
- Giới thiệu N/D bài học
1. Nhảy xa.
- Trò chơi “bật cóc tiếp sức”: 
- Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.
2. Đá cầu.
- Ôn một số ĐT bổ trợ, đá lăng trước, sau, ngồi xuống đứng lên bằng một chân. 
- Ôn hoàn thiện kĩ thuật đã học và thi đấu cá nhân.
3. Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 650m.
4. Củng cố.
? Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
12
phút
5-7 lần
10 phút 
6 phút 1 lần
4 phút
- G/V giới thiệu N/D bài dạy 
- G/V củng cố N/D học tổ chức cho HS ôn 
- GV chia nhóm cho H/S học quay vòng 
 Nhóm 1 Nữ Nhảy xa
 Nhóm 2 Nam đá cầu 
- Mỗi nhóm tập 1 nội dung 2 nhóm trưởng điều khiển tập luyện.
- Nhảy xa trò chơi GV cho tập đội hình hàng dọc và thứ tự từng em thực hiện một.
- Đá cầu GV cho tập tại sân tập.
- GV sắp sếp nội dung ôn luyện cho HS & đảo lại các nội dung tập luyện 
- Chạy bền GV cho tập về ngần cuối tiết
- GV giới thiệu luật chơi: Chơi trong 3 hiệp. Đội nào thắng 2 đội đó thắng cuộc.CS điều khiển trò chơi.
- GV tổ chức cho chơi trò chơi cả lớp và quan sát nhắc nhở HS trong lúc chơi.
******* = w
******* = 20m w
 €GV 
Đội hình chơi trò chơi
 *************
Hố cát
 €
 GV
Đội hình nhảy xa 
- GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như:
- Giậm còn phạm quy và hụt đà, tiếp đất chưa giữ được thăng bằng.
- Cách sửa GV cho HS nào giậm nhảy còn phạm quy và hụt đà thì đo lại đà điều chỉnh đà, tập cách giậm vào ván, chạy đà 3 bước nhẹ nhà giậm nhảy đặt chân vào ván.
- Đá cầu GV cho HS tập theo cặp tại sân thi đấu, còn HS còn lại quan sát.
- GV chọn cặp nào thực hiên tốt để thi đấu trước.
* * ** * * * * * * * * * * * * * *
 m 
 m
€GV
- GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như:
- Chuyền cầu chưa nhịp nhàng, di chuyển đỡ cầu còn chậm.
- Đá tấn công chưa mạnh
- Cho HS di chuyển không cầu và tập chuyên ở ngoài.
- GV cho HS chạy theo nhóm nam, nữ riêng theo hình e níp GV nhắc nhở HS cách hít thở và phân phối sức khi chạy
- G/V gọi 4 - 6 HS lên biểu diễn H/S còn lại quan sát nhận xét, GV bổ xung, nhận xét
III. PHẦN KẾT THÚC.
- Thả lỏng.
 + Thực hiện các động tác rủ tay, chân.
- Đánh giá – nhận xét tiết học.
 + Thái độ học tập, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Bài tập về nhà.
 + Tập bật xa, nhảy dây, tâng cầu.
4 phút
ĐH xuống lớp
- GV điều khiển cả lớp thả lỏng tích cực các nhóm cơ.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả tiết học.
- Tập ngoại khoá theo hình thức cá nhân.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 16/ 02/ 2013
Ngày dạy: 18/ 02/ 2013 TIẾT 65
BÓNG CHUYỀN
I./ Mục tiêu.
1.- Kiến thức.
- Phát bóng cao tay chính diện ( trọng tâm đối với nam )
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình ( trọng tâm đối với nữ )
- Đấu tập.
2.- Kỹ năng.
 - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”, nắm được luật.
 - Thực hiện cơ bản đúng các kĩ thuật đã học và biết thể thức thi đấu cá nhân.
 - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
3.- Thái độ:
- Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, nêu cao ý thức tự giác tập luyện TDTT.
- Có tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khỏe mạnh, khéo léo và dẻo dai trong hoạt động TDTT, có thói quen tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ,có lối sống lành mạnh.
II./ Địa điểm – Phương tiện.
1.- Địa điểm: Sân tập TDTT Trường THCS Quảng Lộc.
2.- Phương tiện: - GV chuẩn bị giáo án, còi , cờ xí, ván giậm nhảy.
- Học sinh vệ sinh sân tập sạch sẽ, cuốc xẻng xới hố cát, trang phục thể thao theo quy định
III/. Tiến hành.
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I.- PHẦN MỞ ĐẦU
1.- Nhận lớp.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
2.- Khởi động.
* Khởi động chung: 
Thực hiện các động tác; Tay vai, tay ngực, vặn mình, bước với, lưng bụng, xoay cổ tay – cổ chân, xoay khớp gối, ép ngang, ép dọc.
* Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đá gót chạm mông.
2 phút
5 phút
2x8 nhịp
2 phút
- Lớp trưởng tập hợp lớp theo 2 hàng ngang, chấn chỉnh hàng ngũ điểm số báo cáo sĩ số cho G/V. Chúc GV khoẻ.
- GV chúc lại HS và phổ biến N/D .Y/C bài học cho HS. Nhắc lại YC kỉ luật học tập của HS.
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€GV
- Từ đội hình 2 hàng ngang 
Quay phải, thứ tự từng tổ 
1 - 2 chay nhẹ nhàng thành 
1 vòng tròn rộng để khởi động. 
- CS cho lớp đi theo vòng tròn 
kết hợp tập các động tác.
- GV nhắc nhở HS thực hiện đúng ĐT.
Tập đến động tác nào GV nhấn mạnh thêm kĩ thuật ĐT đó.
- G/V gọi 2-3 HS kiểm tra bài cũ .
- G/V gọi 1 H/S nhận xét, GV nhận xét bổ xung & cho điểm.
II. PHẦN CƠ BẢN.
- Giới thiệu N/D bài học
1. Nhảy xa.
- Một số điểm trong luật điền kinh( Phần nhảy xa):
+ Mỗi VĐV được thực hiện trong 3 lần, lấy thành tích lần nhảy cao nhất.
+ Các trường hợp phạm quy: Thực hiện lần nhảy khi chưa có hiệu lệnh. Giậm nhảy chạm mép trên của ván.
- Một số động tác bổ trợ.
+ Bật hai chân tại chỗ, bật xa, bật cóc, nhảy lò cò bằng một chân, nhảy dây đơn.
- Tiếp tục hoàn thiên kĩ thuật và nâng cao thành tích nhảy xa kiểu “Ngồi”. Giới thiệu luật nhảy xa.
2. Đá cầu.
- Ôn một số ĐT bổ trợ, đá lăng trước, sau, ngồi xuống đứng lên bằng một chân. 
- Ôn hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích chuẩn bị kiểm tra.
3. Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 650m.
4. Củng cố.
? Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
12
phút
5-7 lần
10 phút 
6 phút 1 lần
4 phút
- G/V giới thiệu N/D bài dạy 
- G/V củng cố N/D học tổ chức cho HS ôn 
- GV chia nhóm cho H/S học quay vòng 
 Nhóm 1 Nữ Nhảy xa
 Nhóm 2 Nam đá cầu 
- Mỗi nhóm tập 1 nội dung 2 nhóm trưởng điều khiển tập luyện.
- Nhảy xa GV cho tập đội hình hàng dọc và thứ tự từng em thực hiện một, bổ trơn theo hàng dọc, ngang.
- Đá cầu GV cho tập tại sân tập.
- GV sắp sếp nội dung ôn luyện cho HS & đảo lại các nội dung tập luyện 
- Chạy bền GV cho tập về ngần cuối tiết
 - GV giới thiệu luật nhảy xa ngay đầu tiết cho cả lớp.
€ € € € € € € € € 
€ € € € € € € €
€GV
Đội hình tập bổ trợ 
 *************
Hố cát
 €
 GV
Đội hình nhảy xa 
- GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như:
- Giậm còn phạm quy và hụt đà, tiếp đất chưa giữ được thăng bằng.
- Cách sửa GV cho HS nào giậm nhảy còn phạm quy và hụt đà thì đo lại đà điều chỉnh đà, tập cách giậm vào ván, chạy đà 3 bước nhẹ nhà giậm nhảy đặt chân vào ván.
- Đá cầu GV cho HS tập theo cặp tại sân thi đấu, còn HS còn lại quan sát.
- GV chọn cặp nào thực hiên tốt để thi đấu trước.
* * ** * * * * * * * * * * * * * *
 m 
 m 
€GV
- GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện và sửa sai cho HS như:
- Chuyền cầu chưa nhịp nhàng, di chuyển đỡ cầu còn chậm.
- Cho HS di chuyển không cầu và tập chuyên ở ngoài.
- GV cho HS chạy theo nhóm nam, nữ riêng theo hình e níp GV nhắc nhở HS cách hít thở và phân phối sức khi chạy
- G/V gọi 4 - 6 HS lên biểu diễn H/S còn lại quan sát nhận xét, GV bổ xung, nhận xét
III. PHẦN KẾT THÚC.
- Thả lỏng.
 + Thực hiện các động tác rủ tay, chân.
- Đánh giá – nhận xét tiết học.
 + Thái độ học tập, biểu dương HS hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Bài tập về nhà.
 + Tập bật xa, nhảy dây.
4 phút
ĐH xuống lớp
- GV điều khiển cả lớp thả lỏng tích cực các nhóm cơ.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả tiết học.
- Tập ngoại khoá theo hình thức cá nhân.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 20/ 02/ 2013
Ngày dạy: 22/ 02/ 2013 TIẾT 66
KIỂM TRA BÓNG CHUYỀN
I./ Mục tiêu.
1.- Kiến thức.
- Phát bóng cao tay chính diện ( trọng tâm đối với nam )
- Phát bóng thấp tay nghiên

File đính kèm:

  • doctd9_tc_bc_20150727_083638.doc