Giáo án Thể dục 9 tiết 51+ 52: Nhảy cao – đá cầu - Chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

 1/ Nhảy cao:

 - Ôn Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng

Hoàn thiện kỹ thuật 4 giai đoạn nhảy cao kiểu “ bước qua”

 2/ Đá cầu

On: Chuyền cầu bằng ngực và đùi

Phát cầu thấp chân chính diện nghiêng mình

Đấu tập

3/ Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 591 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 tiết 51+ 52: Nhảy cao – đá cầu - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 26
MÔN: NHẢY CAO – ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
Tiết CT: 51 - 52
Thời gian dạy: Tuần 27 ( 04/03 – 09/ 03/2013)
I. NHIỆM VỤ:
1. Nhảy cao: Ôn đà một bước giậm nhảy đá lăng, phối hợp 4 giai đoạn chạy đà – giậm nhảy, trên khơng và tiếp đất. 
2. Đá cầu: Ôn chuyền cầu bằng ngực và đùi , phát cầu thấp chân chính diện nghiêng mình . Đấu tập 
3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên .
II. YÊU CẦU:
- Tập hơïp đúng giờ, đúng vị trí quy định. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, học tập nghiêm túc.
Nhảy cao: + Kiến thức: Biết cách thực hiện đà một bước giậm nhảy đá lăng và phối hợp được 4 giai đoạn kỹ thuật chạy đà – giậm nhảy- trên khơng và tiếp đất. 
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng đà một bước giậm nhảy đá lăng và phối hợp được 4 giai đoạn kỹ thuật chạy đà – giậm nhảy- trên khơng và tiếp đất
 Đá cầu: + Kiến thức: Biết cách thực hiện chuyền cầu bằng ngực và đùi , phát cầu thấp chân chính diện nghiêng mình và các động tác kỹ thuật đã học 
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chuyền cầu bằng ngực và đùi , phát cầu thấp chân chính diện nghiêng mình và các động tác kỹ thuật đã học 
 Chạy bền: + Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên
 III. THỜI GIAN: 
2 tiết 90Phút
 IV. ĐỊA ĐIỂM:	
Sân trường
 V. DỤNG CỤ: 
Trụ, xà , nệm,cịi.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
 Nhận lớp:
 Phổ biến nội dung:
 Khởi động:
12’
1’
2’
9’
Nghiêm túc trật tự
Ngắn gọn, rõ ràng
HS tích cực khởi động chung và chuyên môn
 Cs báo cáo sỉ số lớp 
 € ^ 
B. PHẦN CƠ BẢN:
 1/ Nhảy cao:
 - Ôn Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
Hồn thiện kỹ thuật 4 giai đoạn nhảy cao kiểu “ bước qua”
 2/ Đá cầu
Ôn: Chuyền cầu bằng ngực và đùi 
Phát cầu thấp chân chính diện nghiêng mình
Đấu tập
3/ Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
70‘
30’
30’
10’
Tích cực thực hiện đúng tư thế, đá mạnh chân lăng đúng hướng.
Thực hiện được kỹ thuật chạy đà giậm nhảy trên khơng và tiếp đất.
Tích cực luyện tập
 Như đã học, HS tích cực tập luyện để có cảm giác được với cầu.
HS phán đoán bóng tương đối tốt và tiếp xúc cầu đúng vị trí 
HS biết chạy nhẹ nhàng, hoàn thành tốt cự ly.
Chia 2 nhóm tập luyện quay vịng.
 Nhĩm 1: Nhảy cao
Nhĩm 2: đá cầu 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
Giáo viên giám sát nhắc nhỡ kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ tg
 HS chạy nhẹ nhàng đường vòng: Nam:6vòng, nữ: 4vòng
C. PHẦN KẾT THÚC:
 1. Hồi tĩnh:
 2. Nhận xét:
 3. Dặn dò:
8’
5’
2’
1’
HS tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Đánh giá tiết học
Tập luyện thường xuyên theo nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
 Cán sự điều khiển ĐH thả lỏng 
 €
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	Ngày 02 tháng 03 năm 2013
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong
 NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:
Nội dung:
Phương pháp:
Đồ dùng dạy học:.

File đính kèm:

  • doctuan 8HKII.doc