Giáo án Thể dục 9 - Tiết 39, 40

Ném bóng:

- Tại chỗ tung và bắt bóng.

- Ôn 2 bước đà cuối ra sức cuối cùng ném bóng xa.

- Luyện tập đà 4 bước cuối cùng ra sức ném bóng xa kết hợp giữ thăng bằng.

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 873 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 39, 40, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 12 tháng 1 năm 2014
 Ngày dạy: 13 tháng 1 năm 2014
Tiết 39: 
 NHẢY XA: Ôn phối hợp chạy đà 5-7 bước- giậm nhảy- “bước bộ” trên không và tiếp đất bằng chân lăng; Một số động tác bỗ trợ kĩ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không.
NÉM BÓNG: Như nội dung tiết 38.
	CHẠY BỀN: Trò chơi (do GV chọn).
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Nhảy xa: Biết cách thực hiện chạy đà 5-7 bước- giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng.
- Ném bóng: Biết cách thực hiện 2 - 4 bước đà cuối ném bóng xa kết hợp nhảy đổi chân giữ thăng bằng.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
Kỹ năng: 
- Nhảy cao: Thực hiện cơ bản đúng: chạy đà 5-7 bước- giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
- Ném bóng: Thực hiện cơ bản đúng: 2 - 4 bước đà cuối ném bóng xa kết hợp nhảy đổi chân giữ thăng bằng.
- Chạy bền: Thực hiện được trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
- Sân trường , cuốc xới cát, kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Đội hình nhận lớp
 x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Đội hình khởi động
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
	 x	
Cán sự lớp điều khiển lớp thực hiện.
B. Phần cơ bản:
1. Nhảy xa: 
- Ôn chạy đà 5 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
- Ôn chạy đà 7 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
2. Ném bóng: 
- Tại chỗ tung và bắt bóng.
- Ôn 2 bước đà cuối ra sức cuối cùng ném bóng xa.
- Luyện tập đà 4 bước cuối cùng ra sức ném bóng xa kết hợp giữ thăng bằng.
3. Chạy bền: Trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
32’
12’
12’
8’
- GV: Nêu lại kỹ thuật chạy đà giậm nhảy thực hiện bước bộ, làm mẫu cho HS xem.
- cho học sinh tập luyện.
- GV: Nêu yêu cầu tổ chức cho HS tập luyện chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
GV: Nêu tên yêu cầu và cách thực hiện, làm mẫu cho HS xem. 
HS : Ném bòng theo hàng ngang.
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
5GV
- GV nêu nội dung yêu cầu của trò chơi và tổ chức cho HS thực hiện trò chơi
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
+ Tại chỗ bật xa.
+ Tập chống đẩy.
5’
ĐỘI HÌNH KẾT THÚC
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
5GV
- GV hô TD – HS hô Khoẻ
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
 Ngày soạn: 12 tháng 1 năm 2014
 Ngày dạy: 14 tháng 1 năm 2014
Tiết 40: 
NHẢY XA: Ôn như nội dung tiết 39; Một số bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn).
NÉM BÓNG: Chạy đà- 4 bước cuối- ra sức cuối cùng ném bóng xa (không và có bóng).
CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền.
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Nhảy xa: Biết cách thực hiện chạy đà 5-7 bước- giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng, tại chỗ bật xa.
- Ném bóng: Biết cách thực hiện 4 bước đà cuối ném bóng xa kết hợp nhảy đổi chân giữ thăng bằng.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện được kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Kỹ năng: 
- Nhảy xa: Thực hiện cơ bản đúng: chạy đà 5-7 bước- giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng, tại chỗ bật xa.
- Ném bóng: Thực hiện cơ bản đúng: 4 bước đà cuối ném bóng xa kết hợp nhảy đổi chân giữ thăng bằng.
- Chạy bền: Thực hiện được kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
- Sân trường , cuốc xới cát.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Đội hình nhận lớp
 x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Đội hình khởi động
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
	 x	
Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
B. Phần cơ bản:
1. Nhảy xa: 
- Ôn chạy đà 5 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
- Ôn chạy đà 7 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
- Tại chỗ bật xa.
2. Ném bóng: 
- Tại chỗ tung và bắt bóng.
- Luyện tập đà 4 bước cuối cùng ra sức ném bóng xa kết hợp giữ thăng bằng.
3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
32’
12’
12’
8’
- GV: Nêu lại yêu cầu cần đạt kỹ thuật chạy đà giậm nhảy thực hiện bước bộ.
- GV: Nêu yêu cầu tổ chức cho HS tập luyện chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
GV: Nêu tên yêu cầu và cách thực hiện, làm mẫu cho HS xem. 
HS : Ném bòng theo hàng ngang.
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
5GV
- Gv kiểm tra sức khoẻ HS phân HS thành nhóm sức khoẻ theo giới tính trình độ.
- Tổ chức cho HS chạy theo nhóm sức khoẻ.
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
+ Tại chỗ bật xa.
+ Tập chống đẩy.
- Thủ tục xuống lớp
5’
ĐỘI HÌNH KẾT THÚC
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
5GV
- GV hô TD – HS hô Khoẻ
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

File đính kèm:

  • doc39,40.doc
Giáo án liên quan