Giáo án Thể dục 9 - Tiết 37, 38

.Phần kết thúc.

- Thả lỏng.

- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.

- Hướng dẫn bài tập về nhà tập

+ Tại chỗ bật xa.

+ Tập chống đẩy.

- Thủ tục xuống lớp

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 1013 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 37, 38, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 5 tháng 1 năm 2014
 Ngày dạy: 6 tháng 1 năm 2014
Tiết 37: 
NHẢY XA: Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước- giậm nhảy (vào ván giậm) - bật cao; Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn).
NÉM BÓNG: Ôn đà 2 bước cuối- ra sức cuốí cùng ném bóng xa (không bóng).
CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền.
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Nhảy xa: Biết cách thực hiện chạy đà 3-5 bước - giậm nhảy bật cao, đo đà điều chỉnh đà.
- Ném bóng: Biết cách thực hiện 2 bước đà cuối ném bóng xa.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy bền.
Kỹ năng: 
- Nhảy cao: Thực hiện cơ bản đúng: chạy đà 3-5 bước- giậm nhảy bật cao, đo đà điều chỉnh đà.
- Ném bóng: Thực hiện cơ bản đúng: 2 bước đà cuối ném bóng xa.
- Chạy bền: Thực hiện được kỹ thuật chạy bền.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
- Sân trường , cuốc xới cát.
- 30 quả bóng cao su
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Đội hình nhận lớp
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
Đội hình khởi động
x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x	
Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
B. Phần cơ bản:
1. Nhảy xa: 
- Ôn tại chỗ bật xa.
- Ôn chạy đà 3 bước giậm nhảy bật cao.
- Ôn chạy đà 5 bước giậm nhảy bật cao. 
2. Ném bóng: 
- Tại chỗ tung và bắt bóng.
- Ôn 2 bước đà cuối ra sức cuối cùng ném bóng xa.
3.Chạy bền:
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
32’
12’
12’
8’
- GV: Nêu lại kỹ thuật chạy đà cho HS.
- GV: Hướng dẫn cách đo và điều chỉnh đà.
- GV: Tổ chức cho HS tập luyện chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy.
GV: Nêu tên yêu cầu và cách thực hiện, làm mẫu cho HS xem. 
HS : Thực hiện theo chỉ dẫn. 
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
5GV
- GV kiểm tra sức khoẻ HS. Phân nhóm HS theo nhóm sức khoẻ.
- Tổ chức cho HS chạy theo nhóm.
- Đi bộ thành vòng tròn thả lỏng.
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
+ Tại chỗ bật xa.
+ Tập chống đẩy.
- Thủ tục xuống lớp
5’
ĐỘI HÌNH KẾT THÚC
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
5GV
- GV hô TD – HS hô Khoẻ
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….......
 Ngày sọan: 5 tháng 1 năm 2014
 Ngày dạy: 7 tháng 1 năm 2014
Tiết 38: 
 NHẢY XA: Ôn chạy 3-5 bước phối hợp giậm nhảy- trên không; Một số động tác bổ trợ giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - “Bước bộ” trên không (do GV chọn).
NÉM BÓNG: Đà 2-4 bước cuối- ra sức cuối cùng ném bóng xa (không và có bóng); Một số động tác bổ trợ kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.
	CHẠY BỀN: Trò chơi (do GV chọn).
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Nhảy xa: Biết cách thực hiện chạy đà 3-5 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
- Ném bóng: Biết cách thực hiện 2 - 4 bước đà cuối ném bóng xa kết hợp nhảy đổi chân giữ thăng bằng.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
Kỹ năng: 
- Nhảy cao: Thực hiện cơ bản đúng: chạy đà 3-5 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
- Ném bóng: Thực hiện cơ bản đúng: 2 - 4 bước đà cuối ném bóng xa kết hợp nhảy đổi chân giữ thăng bằng.
- Chạy bền: Thực hiện được trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
- Sân trường , cuốc xới cát, kẻ sân trò chơi.
- Bóng cao su 150g
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Đội hình nhận lớp
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
Đội hình khởi động
x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x	
Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
B. Phần cơ bản:
1. Nhảy xa: 
- Ôn chạy đà 3 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
- Ôn chạy đà 5 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
2. Ném bóng: 
- Tại chỗ tung và bắt bóng.
- Ôn 2 bước đà cuối ra sức cuối cùng ném bóng xa.
- Luyện tập đà 4 bước cuối cùng ra sức ném bóng xa kết hợp giữ thăng bằng.
3. Chạy bền: Trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
32’
12’
12’
8’
- GV: Nêu lại kỹ thuật chạy đà giậm nhảy thực hiện bước bộ, làm mẫu cho HS xem.
- GV: Nêu yêu cầu tổ chức cho HS tập luyện chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy thực hiện bước bộ trên không.
 GV: Nêu tên yêu cầu và cách thực hiện, làm mẫu cho HS xem. 
HS : Ném bóng theo hàng ngang.
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
5GV
 - Nêu luật chơi, cách chơi và tổ chức cho HS chơi trò chơi.
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
+ Tại chỗ bật xa.
+ Tập chống đẩy.
5’
ĐỘI HÌNH KẾT THÚC
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
5GV
- GV hô TD – HS hô Khoẻ
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….......

File đính kèm:

  • doc37,38.doc