Giáo án Thể dục 9 - Tiết 30: Nhảy cao: hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”, chạy bền: luyện tập chạy bền 800m nữ, 1500m nam

- Tổ chức cho HS tập luyện, đồng thời giáo viên chú ý sửa sai động viện cho HS tập luyện.

- Gv tổ chức cho HS tập theo mức xà cao dần.

- Gv kiểm tra sức khoẻ HS phân HS thành nhóm sức khoẻ theo giới tính trình độ.

- Nêu cự ly quy định cho HS.

- Tổ chức cho HS chạy theo nhóm sức khoẻ.

 

doc16 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 30: Nhảy cao: hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”, chạy bền: luyện tập chạy bền 800m nữ, 1500m nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn 5 tháng 12 năm 2013
Ngày dạy 6 tháng 12 năm 2013
 Tiết 30 
 NHẢY CAO: Hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích nhảy cao 
 kiểu “Bước qua”.
 CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền 800m nữ, 1500m nam.
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Nhảy cao: Biết cách thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy bền.
Kỹ năng: 
- Nhảy cao: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao được thành tích.
- Chạy bền: Thực hiện được kỹ thuật chạy bền.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
Sân trường, sân đá cầu, cầu , cọc nhảy cao, xà ngang, đồng hồ bấm giờ.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP
 A .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, 
- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
 Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
 x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5 
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nhảy cao : 
 Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”.
2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
- Nam: 800m
- Nữ : 500m
32’
24’
Mỗi mức xà 1-2 lần
8’
ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN
 5 
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
- Gv nêu lại yêu cầu về kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” có thể làm mẫu lại toàn bộ kỹ thuật cho HS xem.
Tổ chức cho HS tập luyện, đồng thời giáo viên chú ý sửa sai động viện cho HS tập luyện. 
- Gv tổ chức cho HS tập theo mức xà cao dần.
- Gv kiểm tra sức khoẻ HS phân HS thành nhóm sức khoẻ theo giới tính trình độ.
- Nêu cự ly quy định cho HS.
- Tổ chức cho HS chạy theo nhóm sức khoẻ.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng nhẹ nhàng...
- Tập trung lớp. Nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn HS luyện tập ở nhà: Luyện tập chạy bền, các động tác bổ trợ nhảy cao
- Thủ tục xuống lớp.
5’ 
H/s lưu ý thả lỏng tích cực
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5 
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ............................. .......................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................... ..................................................
Ngày soạn 2 tháng 12 năm 2013
Ngày dạy 4 tháng 12 năm 2013
Tiết 31: 
	 NHẢY CAO: Hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích nhảy cao kiểu 
 “Bước qua”.
 CHẠY BỀN: Trò chơi do giáo viên chọn.
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Nhảy cao: Biết cách thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.
 - Chạy bền: Biết cách thực hiện trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
Kỹ năng: 
- Nhảy cao: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao được thành tích.
- Chạy bền: Thực hiện được trò chơi chạy dích dắc tiếp sức .
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
Sân trường , cọc nhảy cao, xà ngang, kẻ sân trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP
 I .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, 
- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5
II. Phần cơ bản:
1. Nhảy cao: 
 Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”.
2. Chạy bền: Trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
32’
24’
8’
- Gv nêu lại yêu cầu về kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” có thể làm mẫu lại toàn bộ kỹ thuật cho HS xem.
Tổ chức cho HS tập luyện, đồng thời giáo viên chú ý sửa sai động viện cho HS tập luyện. 
ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN
 5
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
- Gv tổ chức cho HS tập theo mức xà cao dần.
- Gv kiểm tra sức khoẻ HS phân HS thành nhóm sức khoẻ theo giới tính trình độ.
- Nêu nội dung yêu cầu của trò chơi.
- Tổ chức cho HS chạy theo nhóm thực hiện trò chơi.
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
+ Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng.
+ Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
5’ 
H/s lưu ý thả lỏng tích cực
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5 
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ............................. .......................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................... ..................................................
Ngày soạn 8 tháng 12 năm 2013
Ngày dạy 9 tháng 12 năm 2013 
Tiết 32: 
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: Biết cách thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua đạt yêu cầu về thành tích và kỹ thuật.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
Sân trường - cuốc xới cát, thước đo thành tích cọc nhảy xà ngang.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP
 A .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, 
- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
6-8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5
B. Phần cơ bản:
1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu bước qua.
2. Tổ chức :
- Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 5 em, 
- Mỗi HS tham gia kiểm tra tối đa 3 lần ở mỗi mức xà, lấy thành tích lần cao nhất để đánh giá cho điểm học sinh.
3. Cách xếp loại :
- Điểm Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà thành tích đạt 0,9m (Nam) và 0,8m ( Nữ ) trở lên .
- Điểm CĐ: chưa hình thành được kỹ thuật qua xà, không tính thành tích.
30-32’
 Đội hình kiểm tra
 5
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx 
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
+ Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng.
+ Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
5’ 
H/s lưu ý thả lỏng tích cực
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5 
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ...............................................................................................
...............................................................................................................................................
Ngày soạn 10 tháng 12 năm 2013
 Ngày dạy 11 tháng 12 năm 2013 
TIẾT 33: ÔN TẬP HỌC KỲ I - NHẢY CAO 
1. MỤC TIÊU.
 Kiến thức:
 Giúp HS biết luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 
Kỹ năng: 
 - Học sinh nắm được, thực hiện liên kết bốn giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và đạt thành tích cao.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
 a. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, còi.
 b. Chuẩn bị của HS: Vệ sinh sân bãi, dụng cụ, trang phục gọn gàng theo quy định .
3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, 
- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
 8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5
II,Phần cơ bản: 
 a. Nhảy cao: 
 * Luyện tập nần cao kỹ thuật nhảy cao kiểu: “Bước qua”.
 - Một số điểm luật cơ bản: 
 - Giáo viên nêu một số điểm luật cơ bản nhảy cao, điều hành luyện tập và sửa sai.
 b. Củng cố:
 ? Thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao: “Bước qua”.
 - Giáo viên nhận xét đánh giá.
32’
3 lần/1 mức xà
 - Học sinh luyện tập theo lượt tổ, qua đó quan sát, nhận xét sửa sai cho nhau.
 € €€€€€ €
 € €€€€ €
 - Cá nhân học sinh thực hiện, lớp quan sát nhận xét.
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
- Dặn dò tiết sau kiểm tra
5’
H/s lưu ý thả lỏng tích cực
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: .........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn 15 tháng 12 năm 2013
Ngày dạy 16 tháng 12 năm 2013 
TIẾT 34: ÔN TẬP HỌC KỲ I - NHẢY CAO 
1. MỤC TIÊU.
 Kiến thức:
 Giúp HS biết luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 
Kỹ năng: 
 - Học sinh nắm được, thực hiện liên kết bốn giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và đạt thành tích cao.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
 a. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, còi.
 b. Chuẩn bị của HS: Vệ sinh sân bãi, dụng cụ, trang phục gọn gàng theo quy định .
3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, 
- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
 8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5
II,Phần cơ bản: 
 a. Nhảy cao: 
 * Luyện tập nần cao kỹ thuật nhảy cao kiểu: “Bước qua”.
 - Một số điểm luật cơ bản: 
 - Giáo viên nêu một số điểm luật cơ bản nhảy cao, điều hành luyện tập và sửa sai.
 b. Củng cố:
 ? Thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao: “Bước qua”.
 - Giáo viên nhận xét đánh giá.
32’
3 lần/1 mức xà
 - Học sinh luyện tập theo lượt tổ, qua đó quan sát, nhận xét sửa sai cho nhau.
 €€€€€€
 € €€€€ €
 - Cá nhân học sinh thực hiện, lớp quan sát nhận xét.
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Hướng dẫn bài tập về nhà tập:
- Dặn dò tiết sau kiểm tra
5’
H/s lưu ý thả lỏng tích cực
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: .........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn 17 tháng 12 năm 2013
Ngày dạy 18 tháng 12 năm 2013 
TIẾT 34.1: KIỂM TRA HỌC KỲ I
KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU “BƯỚC QUA”
1. MỤC TIÊU:
 - Nhằm đánh giá kết quả luyện tập môn nhảy cao của học sinh.
 - Học sinh biết vận dụng kỹ thuật nhảy cao vào việc luyện tập, bồi dưỡng, nâng cao sức khoẻ hằng ngày, biết vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
 + Soạn giáo án, sổ điểm, thước dây, kiểm tra vệ sinh sân bãi, dụng cụ.
 + Vệ sinh Sân tập, chuẩn bị dụng cụ đảm bảo an toàn.
 +Trang phục gọn gàng đúng quy định.
 3. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
ĐỊNH
LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 I . PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, 
- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
 Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
 x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5 
II. Phần cơ bản:
1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu bước qua.
2. Tổ chức :
- Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 5 em, 
- Mỗi HS tham gia kiểm tra tối đa 3 lần ở mỗi mức xà, lấy thành tích lần cao nhất để đánh giá cho điểm học sinh.
3. Cách xếp loại :
- Điểm Đạt: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà thành tích đạt 0,9m (Nam) và 0,8m ( Nữ ) trở lên .
- Điểm CĐ: chưa hình thành được kỹ thuật qua xà, không tính thành tích.
32’
 Đội hình kiểm tra
 5
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx 
 - Học sinh đăng ký mức xà khởi điểm cho mình, em nào chưa đến lượt làm nhiệm vụ nhặt xà và bảo hiểm cho các bạn. Đổi phiên cho nhau.
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ kiểm tra.
- Dặn dò HS chuẩn bị tiết tới
5’
ĐỘI HÌNH KẾT THÚC
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
∆ gv
- GV hô TD – HS hô Khoẻ
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: .........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn 23 tháng 12 năm 2012
 Ngày dạy 25 tháng 12 năm 2012
TIẾT 35: 
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT CHẠY CỰ LY NGẮN 60M.
1. MỤC TIÊU:
 - Nhằm đánh giá kết quả luyện tập nội dung chạy cự li ngắn của học sinh.
 - Học sinh biết vận dụng nội dung chạy cự li ngắn để RLTT bồi dưỡng, nâng cao sức khoẻ.
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
 + Soạn giáo án, sổ điểm, đồng hồ.
 + Vệ sinh Sân tập, đường chạy sạch sẽ.
 +Trang phục gọn gàng đúng quy định.
3. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
ĐỊNH LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I,Phần mớ đầu:
 a. Nhận lớp: 
 - GV phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra nội dung kiểm tra.
 - Kiểm tra 2 em một lượt, học sinh có thể lựa chon bạn ngang sức với mình cùng chạy để thi đua đạt thành tích tốt. Qua đó căn cứ vào thành tích và kỹ thuật từng học sinh để đánh giá cho điểm.
 b. Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng xoay kỹ các khớp, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, tập bài thể dục khởi động. 
II,Phần cơ bản:
Kiểm tra KT chạy cự li ngắn 60m
Xếp loại
 Điểm Đạt :
 Thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật. Thành tích đạt 10,5s nam, 11,5s nữ.
 Điểm CĐ: 
 Thực hiện sai kỹ thuật, chạy chưa nỗ lực, thành tích thấp. 
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ kiểm tra.
- Dặn dò HS chuẩn bị tiết tới
8’
32 phút
 5’
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €GV 
Triển khai cự ly rộng 1 cánh tay
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚
 - Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
 - Lớp trưởng điều hành lớp khởi độmg, hô nhịp .
 - Kiểm tra hai em một lượt, lớp trưởng phất cờ hiệu ở vạch xuất phát. 
 - Học sinh thực hiện song lượt kiểm tra của mình đi vòng sang bên phải ngoài đường chậy về đội hình tập
ĐỘI HÌNH KẾT THÚC
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
∆ gv
- GV hô TD – HS hô Khoẻ 
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TIẾT 36: 
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT. BẬT XA
 Ngày soạn: 13/12/2012
1. Mục tiêu:
 - Nhằm đánh giá kết quả luyện tập nội dung bật xa và khả năng RLTT của học sinh.
 - Học sinh biết vận dụng nội dung chạy nhanh để RLTT bồi dưỡng, nâng cao sức khoẻ.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- Soạn giáo án, sổ điểm, đồng hồ bấm giây. Kiểm tra tại SVĐ nhà trường.
- Vệ sinh Sân tập sạch sẽ.
- Trang phục gọn gàng đúng quy định.
3. Tiến trình kiểm tra 45’:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
ĐỊNH LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Phần mớ đầu:
 a. Nhận lớp:
- GV phổ biến nội dung bài học.
 b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng vòng tròn tập động tác, Tay cao, tay ngực, bước với
+ Xoay khớp cổ, xoay khớp cổ tay, cổ chân. xoay khớp bả vai, cẳng tay, xoay khớp hông: 2 tay chống hông, xoay khớp gối.
+ Chân hông( ép dẻo): Nhịp 1-2 nhấn vừa phải, nhịp 3 nhấn mạnh hơn, nhịp 4 đổi chân.
- Giáo viên bao quát nhắc nhở HS thực hiện.
Phần cơ bản:
 * Kiểm tra bật xa tại chỗ kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn RLTT bằng cách tính thành tích.
* Giáo viên căn cứ vào mức độ hoàn thành yêu cầu bài kiểm tra từng học sinh để đánh giá cho điểm. Học sinh đạt từ 5 điểm trở lên thì đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 
Tiêu chuẩn đánh giá
 Tốt: 
 - Nữ: ≥ 163cm 
 - Nam: ≥ 204cm
 Đạt:
 - Nữ: ≥ 146cm
 - Nam: ≥ 183cm
 Chưa đạt :
 - Nữ: < 146cm
 - Nam: < 183cm
Phần nhận xét đánh giá:
 Ưu: Đa số học sinh thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh.
 Nhược: Vẫn còn học sinh chưa thực hiện đúng, chưa tích cực, thành tích thấp.
8’
2’
4-5’
2x8
33 phút
4’
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €GV 
Triển khai cự ly rộng 1 cỏnh tay
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚
 - Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
 - Lớp trưởng điều hành lớp khởi độmg. 
Kiểm tra 1 em một lượt.
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €
 €
- Học sinh thực hiện xong lượt kiểm tra của mình đi vòng sang bên về đội hình tập chung.
€ € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €GV 

File đính kèm:

  • doc30.doc
Giáo án liên quan