Giáo án Thể dục 9 - Tiết 1 đến tiết 25

Thả lỏng.

- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.

- Hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà: Tập chạy bước nhỏ tại chỗ.

- Thủ tục xuống lớp

 

doc51 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 833 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 1 đến tiết 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ập luyện TDTT kéo dài. (3đ)
 + Sức bền gồm có: Sức bền chung và sức bền chuyên môn. (2đ)
- Sức bền chung: là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài. (1,5đ)
 Ví dụ, khả năng leo núi của vùng cao; khả năng bơi lặn của người làm nghề chài lưới(đánh bắt cá) (1đ)
Sức bền chuyên môn: là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động lao động, hay bài tập thể thao trong một thời gian dài. (1,5đ) 
 Ví dụ : khả năng của VĐV chạy 10 km; 20km…(1đ)
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 19 tháng 9 năm 2013 
 Ngày dạy: 20 tháng 9 năm 2013 
Tiết 10: 
 CHẠY NGẮN: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy - xuất phát; Học ngồi lưng hướng chạy xuất phát. 
BÀI THỂ DỤC: Ôn từ nhịp 15-25 (nữ), 20- 26 (nam). 
 Học từ nhịp 26-29 (nữ), 27- 36 (nam).
CHẠY BỀN: Trò chơi (do GV chọn). 
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau: xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy - xuất phát; ngồi lưng hướng chạy xuất phát. 
- Thể dục: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 29 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 36 đối với (nam) của bài thể dục liên hoàn.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện bản nội dung chạy bền.
Kỹ năng: 
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau: xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy - xuất phát; ngồi lưng hướng chạy xuất phát. 
- Thể dục: Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 đến nhịp 29 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 36 đối với (nam) của bài thể dục liên hoàn.
 - Chạy bền: Thực hiện cơ bản nội dung chạy bền.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : 
Sân trường – Còi, bàn đạp chạy ngắn, kẻ sân trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 I .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
6-8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Đội hình nhận lớp
 x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Đội hình khởi động
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
	 x	
Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
- Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau: xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy - xuất phát; 
* Học ngồi lưng hướng chạy xuất phát. 
2. Bài thể dục:
* Ôn tập:
- Nữ: Từ nhịp 19- 25.
- Nam: Từ nhịp 20-26.
* Học mới:
* Ôn tập:
- Nữ: Từ nhịp 26- 29.
- Nam: Từ nhịp 27-36.
3. Chạy bền:
- Chạy quanh sân trường
- Nam thực hiện 5 vòng sân 
- Nữ thực hiện 4 vòng sân
28-30’
10-12’
6-8’
6-8’
 €gv
€
 € € € € € € € Nữ
€ € € € € € €
- Giáo viên cho HS ôn theo nhóm.
- Tập động tác mới cho HS.
- Đi bộ thành vòng tròn thả lỏng.
III. PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng nhẹ nhàng.
2. Tập trung lớp. Nhận xét tiết học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà các nội dung đã học trên lớp.
4. Thủ tục xuống lớp.
5-7’
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
	 x	
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp thực hiện.
Đội hình nhận xét
 x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 24 tháng 9 năm 2013 
 Ngày dạy: 26 tháng 9 năm 2013 
Tiết 11: 
 CHẠY NGẮN: Ôn xuất phát cao- chạy nhanh (cự ly 40m-60m);
 Học kĩ thuật xuất phát thấp.
BÀI TD: Ôn từ nhịp 1-29 (nữ), 1- 36 (nam).
CHẠY BỀN: Trò chơi (do GV chọn). 
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát cao – chạy nhanh 40m-60m, kỹ thuật xuất phát thấp.
- Thể dục: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 29 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 36 đối với (nam) của bài thể dục liên hoàn.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
Kỹ năng: 
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát cao – chạy nhanh 40m-60m, kỹ thuật xuất phát thấp.
- Thể dục: Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 đến nhịp 29 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 36 đối với (nam) của bài thể dục liên hoàn.
 - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : 
Sân trường – Còi, bàn đạp chạy ngắn, Tranh bài thể dục
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 I .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
6-8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Đội hình nhận lớp
 x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Đội hình khởi động
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
	 x	
Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
+ Ôn xuất phát cao - chạy nhanh cự ly 40m đến 60m.
+ Học: Kỹ thuật xuất phát thấp.
2. Bài thể dục:
* Ôn tập:
- Nữ: Từ nhịp 1- 29.
- Nam: Từ nhịp 1-36.
3. Chạy bền:
Trò chơi: Chạy zích zắc tiếp sức
 28-30’
12-14’
8-10’
 6-8’
 €gv
 € € € € € € € Nữ
 € € € € € € €
- Giáo viên cho HS ôn theo nhóm.
- Tập động tác mới cho HS.
- GV kiểm tra sức khoẻ HS phân HS thành 2 đội.
ĐỘI HÌNH TRÒ CHƠI
- Tổ chức cho HS chơi.
- Đi bộ thành vòng tròn thả lỏng.
III. PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng nhẹ nhàng.
2. Tập trung lớp. Nhận xét tiết học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà các nội dung đã học trên lớp.
4. Thủ tục xuống lớp.
5-7’
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
	 x	
- Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
Đội hình nhận xét
 x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 25 tháng 9 năm 2013 
 Ngày dạy: 27 tháng 9 năm 2013 
Tiết 12: 
CHẠY NGẮN: Ôn xuất phát thấp; Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”; Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao.
BÀI TD: Ôn từ nhịp 1-29 (nữ), 1- 36 (nam); Học từ nhịp 30-34 (nữ), 37-40 (nam).
CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền. 
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp, trò chơi “chạy tiếp sức con thoi”. Kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao sau xuất phát.
- Thể dục: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 34 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 40 đối với (nam).
- Chạy bền: Biết cách thực hiện kỹ thuật chay bền.
Kỹ năng: 
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát thấp, trò chơi “chạy tiếp sức con thoi”. Kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao sau xuất phát.
- Thể dục: Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 đến nhịp 34 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 40 đối với (nam).
 - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chay bền.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN :
 Sân trường – Còi, bàn đạp chạy ngắn.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 I .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
6-8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Đội hình nhận lớp
 x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Đội hình khởi động
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
	 x	
Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi.
Ôn kỹ thuật xuất phát thấp.
Luyên tập kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao sau xuát phát.
2. Bài thể dục: 
*Ôn tập:
- Nữ từ nhịp: 1 - 29.
- Nam từ nhịp: 1 – 36.
* Học:
- Nữ từ nhịp 30 – 34.
- Nam từ nhịp 37 – 40.
3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
 28-30’
12-14’
8-10’
6-8’
 ĐỘI HÌNH TẬP CHẠY NGẮN.
€ € € € € € € Nam
€ € € € € € €
 €
 €gv
€ € € € € € € Nữ
€ € € € € € €
Giáo viên cho HS ôn theo nhóm 1 đến 2 lần.
Tập động tác mới cho HS.
GV kiểm tra sức khoẻ HS hân HS theo nhóm sức khoẻ.
Tổ chức cho HS chạy theo nhóm sức khoẻ.
Cho HS đi bộ thành vòng tròn thả lỏng.
III. PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng nhẹ nhàng.
2. Tập trung lớp. Nhận xét tiết học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà các nội dung đã học trên lớp.
4. Thủ tục xuống lớp.
5-7’
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
	 x	
- Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
Đội hình nhận xét
 x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ......................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 2 tháng 10 năm 2013 
 Ngày dạy: 4 tháng 10 năm 2013 
Tiết 13: 
CHẠY NGẮN: Xuất phát thấp- chạy lao và chạy giữa quãng (cự ly 50m)
BÀI TD: Ôn từ nhịp 1- 34 (nữ), 1-40 (nam).
CHẠY BỀN: Trò chơi (do GV chọn). 
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao và chạy giữa quãng cự ly 50m.
- Thể dục: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 34 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 40 đối với (nam).
- Chạy bền: Biết cách thực hiện trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
Kỹ năng: 
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng hiện kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao và chạy giữa quãng cự ly 50m.
- Thể dục: Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 đến nhịp 34 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 40 đối với (nam).
 - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng trò chơi chạy dích dắc tiếp sức.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
Sân trường – Còi, bàn đạp chạy ngắn, kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 I .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
6-8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Đội hình nhận lớp
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Đội hình khởi động
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
	 x	
Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
- Luyên tập xuất phát thấp – chạy lao và chạy giữa quãng cự ly 50m.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi.
2. Bài thể dục:
* Ôn tập:
- Nữ: từ nhịp 1 – 34.
- Nam: Từ nhịp 1 – 40
3. Chạy bền:
Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức.
 28-30’
12-14’
8-10’
6-8’
- GV chia lớp thành 2 nhóm có số lượng HS và trình độ, sức khoẻ tương đương.
- Tổ chức cho HS chạy thi .
- GV làm trọng tài cho HS chơi.
€ € € € € € € Nam
€ € € € € € €
€
€gv
€
€ € € € € € € Nữ
€ € € € € € €
- Giáo viên cho HS ôn theo nhóm.
- GV chia lớp thành 2 nhóm có số lượng HS và trình độ, sức khoẻ tương đương.
- Tổ chức cho HS chạy thi .
- GV làm trọng tài cho HS chơi.
III. PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng nhẹ nhàng.
2. Tập trung lớp. Nhận xét tiết học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà các nội dung đã học trên lớp.
4. Thủ tục xuống lớp.
5-7’
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
	 x	
- Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
Đội hình nhận xét
 x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 4 tháng 10 năm 2013 
 Ngày dạy: 5 tháng 10 năm 2013 
Tiết 14: 
CHẠY NGẮN: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng.
BÀI TD: Như nội dung tiết 13; Học từ nhịp 35-39 (nữ), 41- 45 (nam).
CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền. 
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.
- Thể dục: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 39 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 45 đối với (nam) của bài thể dục liên hoàn.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy bền.
Kỹ năng: 
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. 
- Thể dục: Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 đến nhịp 34 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 40 đối với (nam) của bài thể dục liên hoàn.
 - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chạy bền.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Còi, bàn đạp chạy ngắn
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 I .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
6-8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Đội hình nhận lớp
 x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Đội hình khởi động
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
	 x	
Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
- Luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.
2. Bài thể dục:
* Ôn tập:
- Nữ: từ nhịp 1 – 34.
- Nam: Từ nhịp 1 – 40
* Học: Nữ: Từ nhịp 35-39.
Nam: Từ nhịp 41- 45.
3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
 28-30’
12-14’
8-10’
6-8’
ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN
- Gv nêu nội dung yêu cầu cho HS tập luyện.
€ € € € € € € Nam
€ € € € € € €
 €
 €gv
€ € € € € € € € Nữ
€ € € € € € €
- Giáo viên cho HS ôn theo nhóm.
- GV kiểm tra sức khoẻ HS phân HS thành 4 - 5 nhóm có số lượng HS và trình độ, sức khoẻ tương đương.
- Nêu cự ly yêu cầu tổ chức cho HS chạy theo nhóm sức khoẻ.
- Đi bộ thành vòng tròn thả lỏng.
III. PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng nhẹ nhàng.
2. Tập trung lớp. Nhận xét tiết học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà các nội dung đã học trên lớp.
4. Thủ tục xuống lớp.
5-7’
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
	 x	
- Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
Đội hình nhận xét
 x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ......................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................
 Ngày soạn: 6 tháng 10 năm 2013 
 Ngày dạy: 7 tháng 10 năm 2013 
Tiết 15: 
CHẠY NGẮN: Ôn luyện nâng cao kĩ thuật, bổ sung một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần chạy cự ly ngắn).
BÀI TD: Ôn từ nhịp 1-39 (nữ), 1-45 (nam); Học từ nhip 40- 45 (nữ)
CHẠY BỀN: Trò chơi (do GV chọn). 
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. Biết được một số điều luật điền kinh.
- Thể dục: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 45 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 45 đối với (nam) của bài thể dục liên hoàn.
- Chạy bền: Biết cách thực trò chơi chạy Zích Zắc tiếp sức.
Kỹ năng: 
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. Biết được một số điều luật điền kinh.
- Thể dục: Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 đến nhịp 45 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 45 đối với (nam) của bài thể dục liên hoàn.
 - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng trò chơi chạy Zích Zắc tiếp sức.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 
Sân trường – Còi, bàn đạp chạy ngắn.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 I .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động.
+ Xoay các khớp:
Cổ tay, cổ chân
Khớp gối
Khớp hông
Xoay cánh tay
 + Ép dọc, ép ngang
6-8’
2 vòng
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
2L/8n
Đội hình nhận lớp
 x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Đội hình khởi động
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
	 x	
Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
- Luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng cự ly 50m.
- Học: Luật chạy ngắn.
2. Bài thể dục:
* Ôn tập:
- Nữ: từ nhịp 1 – 39.
- Nam: Từ nhịp 1 – 45
* Học: Nữ: từ nhịp 39 – 45.
3. Chạy bền : Trò chơi: Chạy Zích Zắc tiếp sức.
 28-30’
12-14’
8-10’
6-8’
 ĐỘI HÌNH TẬP LUYỆN
- Gv nêu nội dung yêu cầu cho HS tập luyện.
- Tổ chức cho HS chạy thi .
 € € € € € € € Nam
€ € € € € € €
 €
 €gv
 €
 € € € € € € € Nữ
€ € € € € € €
- Giáo viên cho HS ôn theo nhóm.
- Tổ chức cho HS chạy thi .
- GV làm trọng tài cho HS chơi.
III. PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng nhẹ nhàng.
2. Tập trung lớp. Nhận xét tiết học.
3. Hướng dẫn tập luyện ở nhà các nội dung đã học trên lớp.
4. Thủ tục xuống lớp.
5-7’
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
	 x	
- Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
Đội hình nhận xét
 x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 
Ngày soạn: 10 tháng 10 năm 2013 
 Ngày dạy: 11 tháng 10 năm 2013 
Tiết 16: 
CHẠY NGẮN: Luyện tập nâng cao kĩ thuật, thành tích.
BÀI TD: Ôn và hoàn thiện bài TD (nam, nữ riêng)
CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền. 
I/ MỤC TIÊU : 
Kiến thức: 
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy ngắn.
- Thể dục: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 45 đối với (nữ). Từ nhịp 1 – 45 đối với (nam) của bài thể dục liên hoàn.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy bền.
Kỹ năng: 
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng kỹ hiện kỹ thuật chạy ngắn, biết áp dụng luật vào chạy ngắn.
- Thể dục: Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 đến nhịp 45 đối với nam và nữ..
 - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chạy bền.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ môn, của GV, tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện và thi đấu.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường – Còi, bàn đạp chạy ngắn.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐL
TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
 I .PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV Nhận l

File đính kèm:

  • doc1-t25.doc
Giáo án liên quan