Giáo án Thể dục 9 số 37: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể

I/ Phần mở đầu:

- Nhận lớp.

- Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.

- Khởi động: chung và chuyên môn

- KTBC:

II/ Phần cơ bản:

 1) Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT học kỳ II.

 *Chạy 60m: Đạt:

 Chưa đạt:

 *Bật xa : Đạt:

 Chưa đạt:

 *Chạy 500m : Đạt:

 Chưa đạt:

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 số 37: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 37
 MÔN: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT
˜w™
	Tiết CT :	69+70
	Thời gian dạy : 	04/5/2015
I.NHIỆM VỤ:
	- Kiểm tra Tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
	+ Chạy 60m.
	+ Bật xa tại chỗ.
	+ Chạy 500m. 
 II.YÊU CẦU:	
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện chạy 60m, bật xa tại chỗ, chạy 500m.
 	 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy 60m, bật xa tại chỗ, chạy 500m.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TTTD của trường.	
V. DỤNG CỤ:
Vôi, đồng hồ, phát lệnh, thước đo.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp. 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên môn
KTBC: 
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT học kỳ II.
	*Chạy 60m:	Đạt:
	 Chưa đạt:
	*Bật xa :	Đạt:
	 Chưa đạt:
	 *Chạy 500m	:	Đạt:
	 Chưa đạt:
(71p)
25’
16’
30’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
 - Dặn dò
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
-Hs tích cực kiểm tra đạt T.chuẩnRLTT.
+Nam : 9,0’	;	Nữ :	10,0”
+Nam : 11,5”	;	Nữ :	12,2”
+Nam : 2,10m	;	Nữ :	1,80m
+Nam : 1,60m	;	Nữ :	1,50m
+Nam : 95”	;	Nữ :	1,12”
+Nam : 2,10”	;	Nữ :	2,20”	
(Gv chú ý so sánh thành tích 60m lần kt trước, và quyết định.)
*Tổ chức và PP kiểm tra:
- Kiểm tra nam nữ riêng.
- Mỗi đợt 3 hs, mỗi hs thực hiện 1 lần, và tất cả 4 môn.Riêng chạy bền mỗi đợt 5 hs.
- Gv phân công cán sự làm trọng tài .
- Gv điều khiển, quản lý hs kiểm tra. 
- Các trường hợp khác gv quyết định.
 500m
 x 
 	 60m
	 xxxxxxxxxxxxxxxx
 	 x
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ học tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 01 tháng 5 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGiao_an_so_37_20150727_080513.doc