Giáo án Thể dục 9 số 32: Thể thao tự chọn (kiểm tra)

I/ Phần mở đầu:

- Nhận lớp

- Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra

- Khởi động: Chung và chuyên môn

- KTBC:

II/ Phần cơ bản:

 1. Nội dung kiểm tra:

 - Kiểm tra phát bóng cao tay chính diện (nam), phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ)

 2. Cách xếp loại:

 - Loại đạt:

 - Loại chưa đạt:

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 số 32: Thể thao tự chọn (kiểm tra), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 32
MÔN: THỂ THAO TỰ CHỌN (kiểm tra)
˜w™
	Tiết CT :	60
	Thời gian dạy : 	30/3/2015
I. NHIỆM VỤ:
- Kiểm tra phát bóng cao tay chính diện (nam). phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ).
. II.YÊU CẦU:	
	1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện phát bóng cao tay chính diện, phát bóng thấp tay nghiêng mình.
 	 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng phát bóng cao tay chính diện, phát bóng thấp tay nghiêng mình.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương
 III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
	V. DỤNG CỤ:
Bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’
II/ Phần cơ bản:
 1. Nội dung kiểm tra:
 - Kiểm tra phát bóng cao tay chính diện (nam), phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ)
 2. Cách xếp loại:	
 - Loại đạt:
 - Loại chưa đạt:	 
(35p)
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
	- Dặn dò
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 - Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật cả 2 lần phát bóng đều sang sân đối phương.
 - Thực hiện được kĩ thuật có nhiều sai sót, không có lần nào bóng qua lưới sang sân đối phương hoặc qua lưới nhưng không vào sân.
*Tổ chức và PP kiểm tra:
- Mỗi hs kiểm tra thực hành 1 lần, mỗi lần 3 quả.
- Đứng sau vạch biên ngang phát bóng qua lưới. 
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 27 tháng 3 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGiao_an_so_32_20150727_080755.doc