Giáo án Thể dục 9 - Nguyễn Viết Cường - Năm học 2013-2014

NHẢY XA - ĐÁ CẦU Ngày soạn: 22/12

Tiết: 37 CHẠY BỀN Ngày dạy :07/01

I/ Mục tiêu:

1. Nhảy xa: Ôn chạy đà chậm 3-5 bước đặt chân giậm đúng ván nhảy. Chạy đà 3-5 bước giậm nhảy – Đá lăng,rơi xuống hố cát bằng chân giậm.

2. Đá cầu; Ôn tập một số động tác bổ trợ

3.Chạy bền : Trò chơi (do giáo viên chọn)

Kiến thức : Biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. để vận dụng vào thi đấu.

Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày.

Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn.Có ý thức Bảo vệ CSVC , đồ dùng học tập và chăm sóc cây xanh.

II/ Chuẩn bị:

+ Sân tr¬ường.

+ Học sinh vệ sinh sân bãi.Hố nhảy,cầu

+ Giáo viên chuẩn bị còi, cọc xà,leng xới cát.cọc lưới.

 

doc126 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Nguyễn Viết Cường - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
̃n và dặn bài tập về nhà
( 10’)
( 30’)
3’
( 2’)
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
	 €	 ‚
GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác.
 €
- HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm.
- GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác 
- GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. 
- GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. 
Ưởn thân vai hướng ném
* Tập hợp 
- GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi
- GV điều khiển – HS tham gia trò chơi
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €
Tuần	:20 NHẢY XA - ĐÁ CẦU Ngày soạn: 22/12
Tiết: 38 CHẠY BỀN Ngày dạy :07/01
I/ Mục đích: 
 1. Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 5-7 bước – Giậm nhảy – bước bộ trên không và tiếp đất bằng chân lăng; một số động tác hỗ trợ kỹ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không (Do giáo viên chọn)
 2. Ném bóng: - Đà 1 bước – ném bóng xa. Đà 4 bước chéo – ném bóng xa.
 3.Chạy bền : Trò chơi (do giáo viên chọn)
Kiến thức : Biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. để vận dụng vào thi đấu.
 Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày.
 Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn. Có ý thức Bảo vệ CSVC , đồ dùng học tập và chăm sóc cây xanh.
II/ Chuẩn bị:
+ Sân trường.
+ Học sinh vệ sinh sân bãi.Hố nhảy
+ Giáo viên chuẩn bị còi, cọc xà,leng xới cát.cọc mốc.bóng cao su.
III/ Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Ổn định tổ chức:
a. Nhận lớp: 
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
b. Khởi động
+ Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai...
+ ép dọc, ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ
+Nhảy đổi chân,bật cao thu gối.
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mới:
 a.Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 5-7 bước – Giậm nhảy – bước bộ trên không và tiếp đất bằng chân lăng;
 Một số động tác hỗ trợ kỹ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không
* Củng cố: 
GV cùng HS củng cố lại các động tác khó của bài.
b.Ném bóng: 
- Đà 1 bước – ném bóng xa. 
- Đà 4 bước chéo – ném bóng xa.
c. Chạy bền :
* trò chơi : Chạy theo đường gấp khúc.
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân.
4. Củng cố:
 Nhận xét tiết học. 
5.Hướng dẫn - Dặn dò:
 Hướng dẫn và dặn bài tập về nhà
( 10’)
( 30’)
3’
( 2’)
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
	 €	 ‚
GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác.
 €
- HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm.
- GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác 
- GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. 
- GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. 
* Tập hợp 
- GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi
- GV điều khiển – HS tham gia trò chơi
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €
Rút kinh nghiệm:
Thầy:........
Trò:..
 Duyệt :
 Nhận xét bài sọan:
Tuần	:21 NHẢY XA - NÉM BÓNG Ngày soạn: 22/12
Tiết: 39 CHẠY BỀN Ngày dạy :10/01
I/ Mục đích: 
 1. Nhảy xa: Chạy đà 5 - 7 bước ( nhịp điệu vừa phải ) giậm nhảy đúng ván nhảy– Đá chân lăng cao,chân giậm duỗi thẳng,rơi xuống hố cát bằng chân giậm.
 2. Ném bóng: Đi thường thực hiện 4 bước chéo - ra sức cuối cùng ném bóng xa ( không và có bóng)
 3.Chạy bền : Luyện tập chạy bền. chạy theo nhóm sức khoẻ
 Kiến thức : Biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. để vận dụng vào thi đấu.
 Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày.
 Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn. Có ý thức Bảo vệ CSVC , đồ dùng học tập và chăm sóc cây xanh.
II/ Chuẩn bị:
+ Sân trường.
+ Học sinh vệ sinh sân bãi.Hố nhảy
+ Giáo viên chuẩn bị còi, cọc xà,leng xới cát.cọc mốc.bóng cao su.
III/ Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Ổn định tổ chức:
a. Nhận lớp: 
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
b. Khởi động
+ Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai...
+ ép dọc, ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ
+Nhảy đổi chân,bật cao thu gối.
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mới:
 a.Nhảy xa: Chạy đà 5 - 7 bước ( nhịp điệu vừa phải ) giậm nhảy đúng ván nhảy– Đá chân lăng cao,chân giậm duỗi thẳng,rơi xuống hố cát bằng chân giậm.
* Củng cố: 
GV cùng HS củng cố lại các động tác khó của bài.
b.Ném bóng: 
Đi thường thực hiện 4 bước chéo - ra sức cuối cùng ném bóng xa ( không và có bóng)
* Củng cố: 
GV cùng HS củng cố lại các động tác khó của bài.
c. Chạy bền :
Luyện tập chạy trên ĐHTN nam 800m, nữ 500 m (hoặc chạy 5 - 7 phút không tính thành tích)
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân.
4. Củng cố:
 Nhận xét tiết học. 
5.Hướng dẫn - Dặn dò:
 Hướng dẫn và dặn bài tập về nhà
( 10’)
( 30’)
3’
( 2’)
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
	 €	 ‚
GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác.
 €
- HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm.
- GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác 
- GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. 
- GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. 
- HS luyện tập theo nhóm sức khỏe,GV quan sát nhắc nhở thêm
- Nam chạy trước,nữ chạy sau.
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €
Tuần	:21 NHẢY XA - NÉM BÓNG Ngày soạn: 22/12
Tiết: 40 CHẠY BỀN Ngày dạy :10/01
I/ Mục đích: 
 1. Nhảy xa: Ôn tập chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất (bằng 2 chân), một số động tác hỗ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn) “ Lò cò bằng chân giậm”
 2. Ném bóng: ôn như tiết 39: Đi thường thực hiện 4 bước chéo - ra sức cuối cùng ném bóng xa ( không và có bóng)
 3.Chạy bền : Luyện tập chạy bền. chạy theo nhóm sức khoẻ
Kiến thức : Biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. để vận dụng vào thi đấu.
 Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày.
 Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn. Có ý thức Bảo vệ CSVC , đồ dùng học tập và chăm sóc cây xanh.
II/ Chuẩn bị:
+ Sân trường.
+ Học sinh vệ sinh sân bãi.Hố nhảy
+ Giáo viên chuẩn bị còi, cọc xà,leng xới cát.cọc mốc.bóng cao su.
III/ Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Ổn định tổ chức:
a. Nhận lớp: 
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
b. Khởi động
+ Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai...
+ ép dọc, ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ
+Nhảy đổi chân,bật cao thu gối.
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mới:
 a.Nhảy xa: Ôn tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất (bằng 2 chân), * Trò chơi :“ Lò cò bằng chân giậm” 
* Củng cố: 
GV cùng HS củng cố lại các động tác khó của bài.
b.Ném bóng: 
- Đà 1 bước – ném bóng xa. 
- Đà 4 bước chéo – ném bóng xa.
c. Chạy bền :
Luyện tập chạy trên ĐHTN nam 800m, nữ 500 m (hoặc chạy 5 - 7 phút không tính thành tích)
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân.
4. Củng cố:
 Nhận xét tiết học. 
5.Hướng dẫn - Dặn dò:
 Hướng dẫn và dặn bài tập về nhà
( 10’)
( 30’)
3’
( 2’)
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
	 €	 ‚
GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác.
 €
- HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm.
- GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác 
- GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. 
- GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. 
* Tập hợp 
- GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi
- GV điều khiển – HS tham gia trò chơi
- HS luyện tập theo nhóm sức khỏe,GV quan sát nhắc nhở thêm
- Nam chạy trước,nữ chạy sau.
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €
Rút kinh nghiệm:
Thầy:........
Trò:..
 Duyệt :
 Nhận xét bài sọan:
Tuần	:22 NHẢY XA - ĐÁ CẦU Ngày soạn: 15/1
Tiết: 41 CHẠY BỀN Ngày dạy :21/1
I/ Mục Tiêu: 
 1. Nhảy xa: Ôn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất bằng hai chân. Trò chơi “ Bật xa tiếp sức”
 2. Đá cầu: Ôn phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân .
 3.Chạy bền : Luyện tập chạy bền. chạy theo nhóm sức khoẻ
Kiến thức : Biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. để vận dụng vào thi đấu.
Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày.
Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn. Có ý thức Bảo vệ CSVC , đồ dùng học tập và chăm sóc cây xanh.
II/ Chuẩn bị:
+ Học sinh vệ sinh sân bãi.Hố nhảy,cầu.
+ Giáo viên chuẩn bị còi,leng xới cát.cọc lưới.
III/ Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Ổn định tổ chức:
a. Nhận lớp: 
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
b. Khởi động
+ Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai...
+ ép dọc, ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ
+Nhảy đổi chân,bật cao thu gối.
+ Đá lăng chân.
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Bài mới:
 a.Nhảy xa: Ôn tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất (bằng 2 chân), * Trò chơi :“ Bật xa tiếp sức”
* Củng cố: 
GV cùng HS củng cố lại các động tác khó của bài.
b. Đá cầu : Ôn phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân .
c. Chạy bền :
Luyện tập chạy trên ĐHTN nam 800m, nữ 500 m (hoặc chạy 5 - 7 phút không tính thành tích)
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân.
4. Củng cố:
 Nhận xét tiết học. 
5.Hướng dẫn - Dặn dò:
 Hướng dẫn và dặn bài tập về nhà
( 10’)
( 30’)
3’
( 2’)
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
	 €	 ‚
GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác.
 €
- HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm.
- GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác 
- GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. 
- GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. 
* Tập hợp 
- GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi
- GV điều khiển – HS tham gia trò chơi
- HS luyện tập theo nhóm sức khỏe,GV quan sát nhắc nhở thêm
- Nam chạy trước,nữ chạy sau.
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
Tuần	:22 NHẢY XA - ĐÁ CẦU Ngày soạn: 15/1
Tiết: 42 CHẠY BỀN Ngày dạy :21/1
I. Mục tiêu :
 1. Nhảy xa: Ôn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất bằng hai chân.
2. Đá cầu : Đấu tập.
 3.Chạy bền : Luyện tập chạy bền. chạy theo nhóm sức khoẻ
Kiến thức : Biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. để vận dụng vào thi đấu.
Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày.
Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn. Có ý thức Bảo vệ CSVC , đồ dùng học tập và chăm sóc cây xanh.
II/ Chuẩn bị:
+ Học sinh vệ sinh sân bãi.Hố nhảy,cầu.
+ Giáo viên chuẩn bị còi, leng xới cát.cọc lưới.
III/ Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
Đ/L
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Ổn định tổ chức:
a. Nhận lớp: 
+ Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
b. Khởi động
+ Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai...
+ ép dọc, ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ
+Nhảy đổi chân,bật cao thu gối.
+ Đá lăng chân.
2. Kiểm tra bài cũ: 
Tâng cầu bằng mu bàn chân.
3. Bài mới:
 a.Nhảy xa: Ôn tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất (bằng 2 chân), 
* Củng cố: 
GV cùng HS củng cố lại các động tác khó của bài.
b.Đá cầu:
- Đấu tập.
c. Chạy bền :
Luyện tập chạy trên ĐHTN nam 800m, nữ 500 m (hoặc chạy 5 - 7 phút không tính thành tích)
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân.
4. Củng cố:
 Nhận xét tiết học. 
5.Hướng dẫn - Dặn dò:
 Hướng dẫn và dặn bài tập về nhà
( 10’)
( 30’)
3’
( 2’)
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số,sức khỏe và chúc GV.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
	 €	 ‚
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác.
 €
- HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm.
- GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác 
- GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. 
- GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. 
- GV chia nhóm và tổ chức cho HS đấu tập.
- HS lần lượt thi đấu theo nhóm 3 người.
- HS luyện tập theo nhóm sức khỏe,GV quan sát nhắc nhở thêm
- Nam chạy trước,nữ chạy sau.
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €
Rút kinh nghiệm:
Thầy:........
Trò:..
Duyệt tuần 22 :
Nhận xét bài sọan:
Tuần	:23 NHẢY XA - ĐÁ CẦU Ngày soạn: 2/2
Tiết: 43 CHẠY BỀN Ngày dạy :11/2
I. Mục tiêu :
 1. Nhảy xa: Ôn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất bằng hai chân.
2. Đá cầu : Đấu tập.
 3.Chạy bền : Trò chơi do GV chọn.(Nhảy dây bền )
Kiến thức : Biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. để vận dụng vào thi đấu.
Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày.
Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn. Có ý thức Bảo vệ CSVC , đồ dùng học tập và chăm sóc cây xanh.
II/ Chuẩn bị:
+ Học sinh vệ sinh sân bãi.Hố nhảy,cầu.
+ Giáo viên chuẩn bị còi, leng xới cát.cọc lưới,dây nhảy.
III/ Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
Đ/L
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Ổn định tổ chức:
a. Nhận lớp: 
+ Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
b. Khởi động
+ Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai...
+ ép dọc, ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ
+Nhảy đổi chân,bật cao thu gối.
+ Đá lăng chân.
2. Kiểm tra bài cũ: 
Tâng cầu bằng mu bàn chân.
3. Bài mới:
 a.Nhảy xa: Ôn tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất (bằng 2 chân), 
* Củng cố: 
GV cùng HS củng cố lại các động tác khó của bài.
b.Đá cầu:
- Đấu tập.
c. Chạy bền :
* Chơi trò chơi : Nhảy dây bền.
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân.
4. Củng cố:
 Nhận xét tiết học. 
5.Hướng dẫn - Dặn dò:
 Hướng dẫn và dặn bài tập về nhà
( 10’)
( 30’)
3’
( 2’)
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số,sức khỏe và chúc GV.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
	 €	 ‚
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác.
 €
- HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm.
- GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác 
- GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. 
- GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. 
- GV chia nhóm và tổ chức cho HS đấu tập.
- HS lần lượt thi đấu theo nhóm 3 người.
- Tập hợp và hướng dẫn ,tổ chức cho HS chơi
- Yêu cầu HS tích cực tham gia trò chơi.
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €
Rút kinh nghiệm:
Thầy:........
Trò:..
 Duyệt :
 Nhận xét bài sọan:
Tuần	:23 NHẢY XA - ĐÁ CẦU Ngày soạn: 2/2
Tiết: 44 CHẠY BỀN Ngày dạy :11/2
I. Mục tiêu :
 1. Nhảy xa: Ôn hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”
2. Đá cầu : Đấu tập theo nhóm.
 3.Chạy bền : Trò chơi chạy vòng số 8.
Kiến thức : Biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. để vận dụng vào thi đấu.
Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày.
Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn. Có ý thức Bảo vệ CSVC , đồ dùng học tập và chăm sóc cây xanh.
II/ Chuẩn bị:
+ Học sinh vệ sinh sân bãi.Hố nhảy,cầu.
+ Giáo viên chuẩn bị còi, leng xới cát.cọc lưới.
III/ Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
Đ/L
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Ổn định tổ chức:
a. Nhận lớp: 
+ Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
b. Khởi động
+ Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai...
+ ép dọc, ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ
+Nhảy đổi chân,bật cao thu gối.
+ Đá lăng chân.
2. Kiểm tra bài cũ: 
Đà tự do nhảy xa.
3. Bài mới:
 a.Nhảy xa: Ôn Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa “ kiểu ngồi”
* Củng cố: 
GV cùng HS củng cố lại các động tác khó của bài.
b.Đá cầu:
- Đấu tập: Nam nữ phối hợp.
c. Chạy bền :
* Trò chơi :
Chạy vòng số 8
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân.
4. Củng cố:
 Nhận xét tiết học. 
5.Hướng dẫn - Dặn dò:
 Hướng dẫn và dặn bài tập về nhà
( 10’)
( 30’)
3’
( 2’)
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số,sức khỏe và chúc GV.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
	 €	 ‚
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác.
 €
- HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm.
- GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác 
- GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập. 
- GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát. 
- GV chia nhóm và tổ chức cho HS đấu .
- HS lần lượt thi đấu theo nhóm 3 người.
 - Tập hợp và hướng dẫn ,tổ chức cho HS chơi
- Yêu cầu HS tích cực tham gia trò chơi.
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €
Rút kinh nghiệm:
Thầy:........
Trò:..
Duyệt tuần 23 :
Nhận xét bài sọan:
Tuần	:24 NHẢY XA - ĐÁ CẦU Ngày soạn: 8/2
Tiết: 45 CHẠY BỀN Ngày dạy :18/2
I. Mục tiêu :
 1. Nhảy xa: Trò chơi “Bật xa tiếp sức”, luyện tập nâng cao thành tích nhảy xa.
2. Đá cầu : Ôn tập những nội dung đã học.
 3.Chạy bền : Luyện tập chạy bền. chạy theo nhóm sức khoẻ.
Kiến thức : Biết tên và cách thực hiện các nội dung trên. để vận dụng vào thi đấu.
Kỹ năng: thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu trên ,để rèn luyện sức khỏe và vận dụng được vào tự tập hàng ngày.
Thái độ: chấp hành tốt nội qui ,qui định nghiêm túc,không đùa giỡn, đảm bảo an toàn. Có ý thức Bảo vệ CSVC , đồ dùng học tập và chăm sóc cây xanh.
II/ Chuẩn bị:
+ Học sinh vệ sinh sân bãi.Hố nhảy,cầu.
+ Giáo viên chuẩn bị còi, leng xới cát.cọc lưới.
III/ Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
Đ/L
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Ổn định tổ chức:

File đính kèm:

  • docGIAO_AN_TD9_TRON_BO.doc
Giáo án liên quan