Giáo án Thể dục 9 - Nguyễn Ngọc Hường

I. NHIỆM VỤ:

1. Chạy ngắn: Ôn các bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh. Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng - về đích 60 m

2. Nhảy xa: Ôn chạy đà – giậm nhảy - trên không – tiếp đất bằng hai chân. Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.

II. YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện các bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh. Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng - về đích 60 m

- Biết cách thực hiện chạy đà – giậm nhảy - trên không – tiếp đất bằng hai chân. Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh. Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng - về đích 60 m

- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà – giậm nhảy - trên không – tiếp đất bằng hai chân. Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.

3. Thái độ.

- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.

III. THỜI GIAN: 1 tiết

IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường

V. DỤNG CỤ: Còi

 

doc138 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Nguyễn Ngọc Hường, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyện nhảy xa
1 vòng 100m
(€GV)
 Đội hình chạy bền 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV)
Đội hình củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
5p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp.
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € € € € € € €
 € € € € € 
€ € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
GIÁO ÁN SỐ : 16
BÀI: NHẢY XA 
Tiết CT: 32
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ: 
Nhảy xa: Kiểm tra
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi “
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi “, đạt tiêu chuẩn RLTT
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 1 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động
4. Kiểm tra bài cũ: 
Thực hiện chạy đà 5 – 7 bước giậm nhảy, “ bước bộ “ trên không và tiếp đất bằng chân lăng. ?
5p
1L/đt
1L/đt
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
- Thực hiện được kỹ thuật động tác.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy xa: 
- Kiểm tra: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi “
+ Xếp loại: Đ
+ Xếp loại: CĐ
* Củng cố
- Kỹ thuật nhảy xa gồm có bao nhiêu giai đoạn ?
35p
1L/hs
1L/đt
- Thực hiện các kỹ thuật động tác và đúng sức cố gắng đạt thành tích cao.
+ Thực hiện đúng kỹ thuật thành tích đạt mức “ giỏi “ RLTT
Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn trên không thành tích đạt mức “ Khá “ RLTT.
Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi “, đạt tiêu chuẩn RLTT
+ Thực hiện không đúng kỹ thuật và thành tích không đạt ở mức “ Đạt “ RLTT
- Học sinh trả lời được câu hỏi.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV)
Hoá caùt
€
 Ván giậm
Đội hình tập luyện nhảy xa
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV)
 Đội hình củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
5p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp.
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € € € € € € €
 € € € € € 
€ € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
GIÁO ÁN SỐ : 17
BÀI: ÔN TẬP HỌC KỲ I
Tiết CT: 33
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ: 
1. Nhảy xa: Hoàn thành các giai đoạn kỹ thuật của nhảy xa kiểu “ ngồi “
2. Chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng - về đích 60 m 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật của nhảy xa kiểu “ ngồi “, Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng - về đích 60 m 
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy xa kiểu “ ngồi “, Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng - về đích 60 m 
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 2 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động
4. Kiểm tra bài cũ: 
Hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi ?
7p
1L/đt
1L/đt
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
- Thực hiện được kỹ thuật động tác.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy xa: 
- Một số bài tập, động tác bổ trợ phát triển sức chân. 
- Hoàn thành các giai đoạn kỹ thuật của nhảy xa kiểu “ ngồi “
2. Chạy ngắn: 
- Một số bài tập, động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. 
- Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng - về đích 60 m 
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
* Củng cố
- Trong nhảy xa có bao nhiêu giai đoạn và giai đoạn nào quan trọng nhất, tại sao ?
33p
1L/đt/hs
4-5L/hs
1L/đt/hs
1L/hs
Nam 6 v
Nữ 5 v
1L/hs
- Thực hiện các bài tập tự nhiên thoải mái không gò bó.
- Thực hiện đúng cả 4 giai đoạn nhất là giai đoạn chạy đà và giậm nhảy dùng hết sức.
- Thực hiện các động tác đúng kỹ thuật.
- Xuất phát đúng tư thế chạy tăng tốc độ ngay từ đầu và duy trì tần số và độ dài bước chạy đã đạt được
- Phối hợp đều, nhịp thở với bước chạy, biết khắc phục phục sự mệt mỏi. 
- Thực hiện đúng kỹ thuật động tác theo yêu cầu.
€€€€€€<------à€ 
€€€€€€<------à€ 
€€€€€€<------à€ 
€€€€€€<------à€ 
(€GV) 
Đội hình tập động tác bổ trợ
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV)
Hoá caùt
€
 Ván giậm
Đội hình tập luyện nhảy xa
€€€€€à---------- € 
 XP đích
€€€€€à---------- € 
 60m 
 (€GV)
Đội hình tập luyện chạy ngắn
]
1 vòng 100m
(€GV)
 Đội hình chạy bền 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV)
 Đội hình củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
5p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp.
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € € € € € € €
 € € € € € 
€ € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
GIÁO ÁN SỐ : 17
BÀI: THI HỌC KỲ I
Tiết CT: 34
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ: 
Thi học kỳ I: Nhảy xa
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi “
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi “, đạt tiêu chuẩn RLTT
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 1 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động
4. Kiểm tra bài cũ: 
5p
1L/đt
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Thi học kỳ I: 
- Nhảy xa: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi “
+ Xếp loại: Đ
+ Xếp loại: CĐ
* Củng cố
- Giai đoạn giậm nhảy có mấy thời kì ?
* Gồm 3 thời kì: Đặt chân giậm vào ván, hoãn xung và giậm nhảy.
35p
1L/hs
1L/đt
- Thực hiện các kỹ thuật động tác và đúng sức cố gắng đạt thành tích cao.
+ Thực hiện đúng kỹ thuật thành tích đạt mức “ giỏi “ RLTT
Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn trên không thành tích đạt mức “ Khá “ RLTT.
Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi “, đạt tiêu chuẩn RLTT
+ Thực hiện không đúng kỹ thuật và thành tích không đạt ở mức “ Đạt “ RLTT
- Học sinh trả lời được câu hỏi.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV)
Hoá caùt
€
 Ván giậm
Đội hình tập luyện nhảy xa
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV)
 Đội hình củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
5p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp.
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € € € € € € €
 € € € € € 
€ € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
GIÁO ÁN SỐ : 18
BÀI: KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ 
Tiết CT: 35, 36
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ: 
Kiểm tra RLTT: Chạy ngắn
 Nhảy xa
 Chạy bền. 
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện chạy ngắn 60m
- Biết cách thực hiện hoàn thiên kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn chạy ngắn, đạt tiêu chuẩn RLTT
- Thực hiện cơ bản đúng nhảy xa kiểu ngồi, đạt tiêu chuẩn RLTT
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 1 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động
4. Kiểm tra bài cũ
15p
1L/đt
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra RLTT
- Chạy ngắn: Chạy 60m
- Nhảy xa: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa.
- Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên
+ Xếp loại: Đ
+ Xếp loại: CĐ
* Củng cố
- Dừng lại đột ngột khi chạy qua đích, nên hay không nên?
* Không nên vì rất có hại cho cơ thể, dễ bị choáng, ngất.
65p
1L/hs
1L/đt
- Thực hiện các kỹ thuật động tác đúng sức cố gắng đạt thành tích cao.
+ Thực hiện đúng kỹ thuật thành tích đạt mức “ giỏi “ RLTT
+ Thực hiện được tương đối đúng kỹ thuật và hoàn thành các nội dung thành tích ở mức “ Đạt “ RLTT 
Thực hiện không đúng kỹ thuật, thành tích không đạt mức “ Đạt “ RLTT.
- Học sinh trả lời được câu hỏi.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
€ à------------------ € 
 XP đích
€ à---------------- € 
 60m 
 (€GV)
Đội hình kiểm tra chạy ngắn
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV)
 Đội hình củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
10p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp.
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € € € € € € €
 € € € € € 
€ € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
GIÁO ÁN SỐ : 20
BÀI: NHẢY CAO – TỰ CHỌN – CHẠY BỀN
Tiết CT: 37, 38
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ: 
1. Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước – sau. Đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy – đá lăng, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Trò chơi “ Lò cò tiếp sức “ 
2. Tự chọn: Bóng chuyền.
Một số bài tập bổ trợ kĩ thuật, phát triể thể lực. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. Đệm bóng. Phát bóng thấp tay chính diện. Phát bóng cao tay chính diện ( Nam, nữ có thể lực ) 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện một số động tác đá lăng trước – sau. Đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy – đá lăng, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, Trò chơi “ Lò cò tiếp sức “
- Biết cách thực hiện một số bài tập bổ trợ kĩ thuật bóng chuyền, phát triển thể lực. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. Đệm bóng. Phát bóng thấp tay chính diện. Phát bóng cao tay chính diện ( Nam, nữ có thể lực ) 
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng một số động tác đá lăng trước – sau. Đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy – đá lăng, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, Trò chơi “ Lò cò tiếp sức “
- Thực hiện cơ bản đúng một số bài tập bổ trợ kĩ thuật bóng chuyền, phát triển thể lực. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. Đệm bóng. Phát bóng thấp tay chính diện. Phát bóng cao tay chính diện ( Nam, nữ có thể lực ) 
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN: 2 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi, trụ xà nệm, bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động
4. Kiểm tra bài cũ: 
- Trong kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua giai đoạn nào quan trong nhất? Tại sao?
- Giai đoạn giậm nhảy, vì giậm nhảy tạo ra lực đưa người lên cao qua xà.
15p
1L/đt
1L/đt/HS
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp.
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
- Học sinh hiểu và trả lời được câu hỏi.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao: Ôn
- Động tác đá lăng trước: 
- Đá lăng sau:
- Đá lăng sang ngang:
- Đà một bước giậm nhảy – đá lăng. 
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
2. Tự chọn: Bóng chuyền.
- Một số bài tập bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực.
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay:
- Đệm bóng:
- Phát bóng thấp tay chính diện:
- Phát bóng cao tay chính diện (Nam, nữ có thể lực) 
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức“
3. Chạy bền
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
* Củng cố
- Cần chú ‏‎yù những điểm nào ở giai đoạn rơi xuống đất?
Chân lăng chạm đất trước và phải chùng chân để giảm chấn động. 
- Thực hiện kĩ thuật phát bóng cao tay?
65p
2-3L/hs
2-3L/hs
2-4L/hs
3-4L/hs
2-4L/hs
1-2phút
5-7L/hs
5-7L/hs
4-7L/hs
4-7L/hs
2-3 hiệp
Nam 6 v
Nữ 5 v
1L/đt
- Bàn chân trụ phải theo đà kiểng gót, thân trên vươn lên, mắt nhìn theo bàn chân lăng.
- Không được hạ thấp trọng tâm, kiểng gót chân trụ.
- Chân lăng không được chạm đất, hơi co lại trước hoặc sau chân trụ.
- Thực hiện kĩ thuật thân trên hơi ngả về trước khi tiếp nệm phải khuỵn gối để giảm chấn động.
- Khi qua xà chân lăng không được co nhiều ( duỗi thẳng ) chỉ co chân giậm.
- Thực hiện tích cực các kĩ thuật động tác bổ trợ.
- Hình tay đúng và đón bóng đúng điểm rơi và di chuyển nhanh theo hướng bóng.
- Khi xác định chính xác điểm rơi thì hai tay duỗi thẳng và đệm bóng lên.
- Thực hiện đúng tư thế.
- Phối hợp toàn thân, khi tung bóng không để bóng cao quá hoặc xa với người.
- Nắm rõ được luật chơi và tham gia chơi tích cực.
- Phối hợp đều, nhịp thở với bước chạy, biết khắc phục phục sự mệt mỏi. 
- Học sinh trả lời được câu hỏi và thực hiện đúng động tác.
 (€GV)
 Đội hình tập luyện
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
€€€
 € €
 € €
 € €
 € €
 (€GV)
Đội hình tập luyện bóng chuyền
 €
 €€€ €€€
 €€€ €€€
€ (€GV)
Đội hình trò chơi
1 vòng 100m
(€GV)
 Đội hình chạy bền 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV)
 Đội hình củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
10p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp.
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € € € € € € €
 € € € € € 
€ € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
GIÁO ÁN SỐ : 21
BÀI: NHẢY CAO – TỰ CHỌN – CHẠY BỀN
Tiết CT: 39, 40
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ: 
1. Nhảy cao: Ôn một động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao. Giai đoạn chạy đà ( đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy ). Giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy.
2. Tự chọn: Bóng chuyền: Ôn một số bài tập bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, phát bóng cao tay chính diện ( Nam, nữ có thể lực ). Đấu tập.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện một động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao. Giai đoạn chạy đà ( đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy ). Giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy “
- Biết cách thực hiện một số bài tập bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực bóng chuyền, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, phát bóng cao tay chính diện ( Nam, nữ có thể lực ). Đấu tập 
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng một động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao. Giai đoạn chạy đà ( đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy ). Giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy “
- Thực hiện cơ bản đúng một số bài tập bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực bóng chuyền, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, phát bóng cao tay chính diện ( Nam, nữ có thể lực ). Đấu tập 
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 2 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi, trụ xà nhảy cao, bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động: Xoay các khớp
4. Kiểm tra bài cũ: 
- Thực hiện kĩ thuật đệm bóng cá nhân thấp tay và đá lăng sang ngang: ?
15p
1L/đt
1L/đt/HS
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp.
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
- Thực hiện được kĩ thuật động tác.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao: Ôn
- Ôn động tác bổ trợ đá lăng trước – sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Đà một bước giậm nhảy – đá lăng.
 - Giai đoạn chạy đà ( đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy ). 
- Giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy.
2.Tự chọn: Bóngchuyền 
- Ôn một số bài tập bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực.
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay
- Đệm bóng
- Phát bóng thấp tay chính diện, 
- Phát bóng cao tay chính diện ( Nam, nữ có thể lực ). 
- Đấu tập.
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
* Củng cố:
- Thực hiện giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy và kĩ thuật phát bóng cao tay chính diện?
65p
1-2L/đt
3-4L/hs
4-6L/hs
5-6L/hs
5-6L/hs
1-2phút
5-7L/đt
6-7L/đt
4-7L/đt
4-7L/đt
10-15 Đ
Nam 6 v
Nữ 5 v
1L/đt
- Thực hiện đúng các kĩ thuật đá lăng hai tay phối hợp đánh lên cao để giữ thăng bằng.
- Chân lăng không được chạm đất, hơi co lại trước hoặc sau chân trụ.
- Hai tay phối hợp đánh lên cao để giữ thăng bằng, tư thế không gò bó.
- Khi đo đà thực hiện các bước đi bình thường (hai bước đi bằng một bước chạy).
- Giậm nhảy với góc chạy đà không quá lớn cũng không quá nhỏ và chạy đà không giảm tốc độ.
- Học sinh thực hiện tích cực các động tác kĩ thuật bổ trợ bóng chuyền.
- Đón đúng hướng điểm rơi của bóng, phối hợp tay, chân , toàn thân tốt.
- Di chuyển nhanh và tiếp xúc bóng đúng vị trí.
- Thực hiện đúng tư thế.
- Phối hợp toàn thân, khi tung bóng không để bóng cao quá hoặc xa với người.
- Học sinh thực hiện đúng theo luật thi đấu bóng chuyền.
- Phối hợp đều, nhịp thở với bước chạy, biết khắc phục phục sự mệt mỏi. 
- Thực hiện tương đối chính xác các kĩ thuật động tác.
 Đội hình tập luyện
 Đội hình tập luyện
 € €
 € €
 € €
 € €
 (€GV)
Đội hình tập luyện bóng chuyền
1 vòng 100m
(€GV)
 Đội hình chạy bền 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV)
 Đội hình củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
10p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp.
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện lại các bài mới học.
 € € € € € € € € € € €
 € € € € € 
€ € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
GIÁO ÁN SỐ : 22
BÀI: NHẢY CAO – TỰ CHỌN – CHẠY BỀN
Tiết CT: 41, 42
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ:
	1. Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua “, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, giai đoạn trên không và tiếp đất nhảy cao kiểu “ Bước qua “.
2. Tự chọn ( Bóng chuyền ): Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật phát triển thể lực, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, phát bóng thấp tay nghiên mình, phát bóng cao tay. Đấu tập.
3. C

File đính kèm:

  • docthe duc 9.doc