Giáo án Thể dục 9 - Môn: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền - Tiết 7, 8

- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.

 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng.

- Tích cực thực hiện khởi động.

- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản tư thế sẵn sàng xuất phát.

doc4 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Môn: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền - Tiết 7, 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 4
MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
˜w™
 Tiết CT :	7+8
	Thời gian dạy : 	10/9/2014
 I. NHIỆM VỤ:
	 1. Bài TDPTC: Ôn từ nhịp 1 - 10 (nam riêng, nữ riêng)
	 Học từ nhịp 11 - 18 (nữ), học từ nhịp 11 – 19 (nam).
 2. Chay ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh. Ngồi vai - lưng hướng chạy xuất phát.
3. Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục.
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức: 
 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 - 19 (nam), 1 – 18 (nữ)
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai - lưng hướng chạy xuất phát.
 - Biết hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng tác từ 1 đến 19 (nam), 1 – 18 (nữ).
 - Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 10; chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh, ngồi vai - lưng hướng chạy xuất phát.
 - Thực hiện được các động tác từ 1 – 19 (nam), 1 – 18 (nữ); hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục.
 3. Thái độ: 
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
 -	Tranh bài TDPTC.	
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC: Tư thế sẳn sàng-xuất phát.
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp))
2’
II/ Phần cơ bản:
 1) Bài TD: - Ôn từ nhịp 1 - 10 (nam riêng, nữ riêng)
	 - Học từ nhịp 11 – 19 (nam).
 - Học từ nhịp 11 – 18 (nữ)
	2) Chạy ngắn:
	 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
	 - Xuất phát cao - chạy nhanh; ngồi vai - lưng hướng chạy xuất phát. 
	3) Chạy bền:
	 - Giới thiệu hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục.
	.* Củng cố: Thực hiện từ nhịp 1 - 19 (nam), nhịp 1 - 18 (nữ); ngồi vai- lưng hướng chạy xuất phát.
(71p)
28’
4 – 6 lần
28’
2 lần x 15m
2 – 3 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bảïn tư thế sẵn sàng xuất phát.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá
+ Chú ý xem tranh TD, gv thị phạm, giảng giải, phân tích kỹ thuật.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng phương hướng, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Hít thở đều theo nhịp bài tập.
- Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
- Nâng cao đùi, không ngã thân ra sau.
- Đạp sau mạnh, thẳng chân sau.
+ Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật tư thế XP.
+ Tập trung nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
+ Chạy nhanh tăng dần tốc độ nhanh nhất.
+ Không giảm tốc độ khi gần đến đích.
- Nắm vững hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục.
- Áp dụng cho bản thân trong luyện tập.
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 - 19(nam), nhịp 1 – 18 (nữ), ngồi vai long hướng chạy xuất phát.
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
	 40m 
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: từ nhịp 1-19 (nam), từ nhịp 1 – 18 (nữ)
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt Của BGH Suối Ngô, ngày 07 Tháng 9 Năm 2014
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGiao an so 4.doc