Giáo án Thể dục 9 - Môn: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền - Tiết 19

Tổ chức và PP kiểm tra:

- Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 3-6 hs(nam, nữ riêng)

- Mỗi hs được kiểm tra 1 lần ( cả bài)

- Cán sự hô nhịp để hs thực hiện.

- Trường hợp hs chưa đạt gv có thể cho kiểm tra lần 2.

- Các trường hợp khác gv quyết tự định.

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Môn: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền - Tiết 19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 10
MÔN: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC
˜w™
	Tiết CT :	19
	Thời gian dạy : 	20/10/2014
I. NHIỆM VỤ:
 - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung (45 nhịp)
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 45 nhịp (nam, nư riêng) 
2. Kĩ năng: 
 - Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung 45 nhịp.
3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiển tra, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
 - Bàn ghế gv.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
 1) Kiểm tra bài thể dục phát triển chung (45 nhịp)
 2) Thang điểm:	
 + Đạt
 + Chưa đạt
(35p)
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
	- Dặn dò
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
- Thuộc và thực hiện đúng, đẹp các động tác trong bài
- Thuộc cả bài, có 2-5 nhịp động tác bị sai sót nhỏ
- Có 5-9 nhịp động tác thực hiện sai
- Có 10-15 nhịp động tác thực hiện sai
*Tổ chức và PP kiểm tra:
- Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 3-6 hs(nam, nữ riêng)
- Mỗi hs được kiểm tra 1 lần ( cả bài)
- Cán sự hô nhịp để hs thực hiện.
- Trường hợp hs chưa đạt gv có thể cho kiểm tra lần 2.
- Các trường hợp khác gv quyết tự định.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH	 Suối Ngô, ngày 17 tháng 10 năm 2014
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGiao an so 10.doc
Giáo án liên quan