Giáo án Thể dục 9 kỳ 1

TIẾT: 17 BÀI DẠY

 CHẠY NGẮN -THỂ DỤC- CHẠY BỀN

 CHẠY NGẮN:- Luyện tập nâng cao Kỹ thuật , thanh tích.

THỂ DỤC: - Ôn và hoàn thiện bài TD chuẩn bị kiểm tra.

 CHẠY BỀN:- Luyện tập chạy bền.

I.MỤC TIÊU:

 Kiến thức: Biết cách thực hiện đúng kỷ thuật cả 4 giai đoan chạy nhanh và nâng cao

 thành tích

 Biết cách thực hiện hoàn thiện bài TD liên hoan nam ,nữ.

 Biết cách thực hiện chạy nền trên địa hình tự nhiên.

 Kỹ năng: Thực hiện đúng kỷ thuật cả 4 giai đoan chạy nhanh và nâng cao thành tích

 Thực hiện cơ bản đúng hoàn thiện bài TD liên hoan nam ,nữ.

 Thực hiện cơ bản đúng chạy nền trên địa hình tự nhiên.

Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV ,HS tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện.

 

doc67 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 9 kỳ 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tay, chân, hít thở sâu.
2. Xuống lớp:
- Giáo viên:
 + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học.
 + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá
5phút
- Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng
(HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
Rút kinh nghiệm 
TIẾT: 14
 BÀI DẠY
Ngày soạn: 6/10/2014
 Ngày Dạy: 8 /10 /2014 
	CHẠY NGẮN -THỂ DỤC- CHẠY BỀN
	CHẠY NGẮN:- Ôn Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.
- Ôn kỹ thuật xuất phát thấp –chạy lao–Chạy giữa quảng 
THỂ DỤC:	- Ôn từ nhịp 1- 34 (nữ); 1- 40 (nam).
	- Học từ nhịp 35-39(nữ); (41-45(nam)
	CHẠY BỀN:- Luyện tập chạy bền:
I.MỤC TIÊU:
 Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đạp sau. thuật xuất phát thấp
 chạy lao–Chạy giữa quảng 
 Biết cách thực hiện từ nhịp 1- 34 (nữ); 1- 40 (nam).Hiểu từ nhịp 35-39(nữ);
 (41- 45(nam)
	 Biết cách thực hiện chạy bền trên dịa hình tự nhiên.
 Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy đạp sau. xuất phát thấp ,
 chạy lao–Chạy giữa quảng 
Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1- 34 (nữ); 1- 40 (nam).
Thực hiện được từ nhịp 35-39(nữ); (41-45(nam)
	Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên dịa hình tự nhiên.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV ,HS tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện. 
II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm: Sân VĐ xã,
Dụng cụ:- GV Còi. 
 - HS Đi dày chuẩn bị sân bãi sạch sẽ.	
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
A.Phần chuẩn bị
1. Nhận lớp:
- Kiểm diện
- Phổ biến nội dung buổi học
GV thăm hỏi sức khỏe HS
2. Khởi động:
- Khởi động chung: 
 + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối.
- Khởi động chuyên môn:
 - Chạy nâng cao đùi.
3. Bài củ:
Gọi 2 HS nam lên thực hiện 20 dộng tác đầu của bài TD
10phút
Mỗi 
đtác 
thực hiện
2 lần
8 nhịp
2x20m
- Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp
 + Lớp trưởng báo cáo số lượng.
 + Giáo viên phổ biến ND buổi học
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
 + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động
 (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
Gv nhận xét đánh giá cho điểm
B.Phần cơ bản
1. Chạy nhanh: 
Chạy bước nhỏ.
Chạy đạp sau.
Xuất phát thấp – chạy lao- chạy giữa quảng
30 phút
2x20m
2x30m
2x40m
Lớp tập luyện xuất phát thấp kết hợp xuất phát thấp - chạy lao
Giáo viên quan sát sữa sai cho HS
Chú ý đến tư thế xuất phát.
Gốc độ chân .
GV thực hiện phân nhóm quay vòng nội dung ôn.
2. Thể dục: Ôn bài thể dục 
Nữ từ động tác 1- 34
Nam từ động tác 1- 40
Học động tác mới:
Nữ từ động tác 35-39
Nam từ động tác 41-45
3. Chạy bền
Luyện tập chạy bền
 Tập
từ
5-7 lần
Nam tập riêng;Nữ tập riêng
GV hô cho HS ôn 
GV vừa hô vừa quan sát và sửa sai cho HS. 
- Giáo viên làm mẫu từ động tác 35-39 (nữ); 41- 45 (nam)
- Giáo viên vừa phân tích vưa làm mẫu vừa hướng dẫn học sinh thực hiện.
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 (Nữ) °(GV)
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 (Nam) °(GV)
Chia HS thành 4 tổ tập luyện , 
GV quan sát vừ sửa sai cho từng nhóm
Cho HS chạy trên địa hình tự nhiên
Nam 800m. Nữ 500m.
Cho HS chạy theo nhóm sức khoẻ
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng:.
- Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ
- Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Xuống lớp:
- Giáo viên:
 + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học.
 + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá
5phút
- Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng
(HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
Rút kinh nghiệm 
TIẾT: 15
BÀI DẠY
 Ngày soạn: 12/10/2014
 Ngày Dạy: 13 /10 /2014 
	CHẠY NGẮN -THỂ DỤC- CHẠY BỀN
	CHẠY NGẮN:- Ôn luyện nâng cao Kỹ thuật
	- Bổ sung một số điều luật cơ bản luật điền kinh.
THỂ DỤC:	- Ôn từ nhịp 1- 39 (nữ); 1- 45 (nam).
	- Học từ nhịp 40-45(nữ)
	CHẠY BỀN:- Trò chơi: “Chạy Zích zắc”.
I.MỤC TIÊU:
 Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ,chạy đạp sau,xuất phát thấp.XP-Chạy 
 nhanh 60m
 Biết một số điều luật cơ bản luật điền kinh.
 Biết cách thực hiện bài TD từ nhịp 1- 39 (nữ); 1- 45 (nam).và từ nhịp 40-45(nữ)
	Biết cách thực hiện trò chơi: “Chạy Zích zắc”.
 Kỹ năng:Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ,chạy đạp sau,xuất phát thấp.XP-Chạy 
 nhanh 60m
 Thực hiện cơ bản đúng một số điều luật cơ bản luật điền kinh.
Thực hiện cơ bản đúng bài TD từ nhịp 1- 39 (nữ); 1- 45 (nam).và từ nhịp 40-45(nữ)
	Thực hiện cơ bản đúng trò chơi: “Chạy Zích zắc”.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV ,HS tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện. 
II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm: Sân VĐ xã,
Dụng cụ:- GV Còi. 
 - HS Còi. 8-10 cọc dài 1 m, Đi dày chuẩn bị sân bãi sạch sẽ.	
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
A.Phần chuẩn bị
1. Nhận lớp:
- Kiểm diện
- Phổ biến nội dung buổi học
GV thăm hỏi sức khỏe HS
2. Khởi động:
- Khởi động chung: 
 + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối.
- Khởi động chuyên môn:
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy đạp sau.
3. Bài củ:
Gọi 2 HS nữ lên thực hiện 20 dộng tác đầu của bài TD
10 phút
Mỗi 
đtác 
thực hiện
2 lần
8 nhịp
2x20m
2x20m
2x20m
- Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp
 + Lớp trưởng báo cáo số lượng.
 + Giáo viên phổ biến ND buổi học
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
 + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động
 (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
Gv nhận xét đánh giá cho điểm
B.Phần cơ bản
1. Chạy nhanh: 
Chạy bước nhỏ.
Chạy đạp sau.
Xuất phát thấp.
XP-Chạy nhanh 60m
- Giới thiệu một số điều luật (kết hợp vừa ôn vừa giới thiệu)
30 phút
2lần
 2 lần
2x20m
2x60m
Lớp tập luyện xuất phát thấp kết hợp xuất phát thấp - chạy lao
Giáo viên quan sát sữa sai cho HS
Chú ý đến tư thế xuất phát.
2. Thể dục: Ôn bài thể dục 
Nữ từ động tác 1- 39
Nam từ động tác 1- 45
Học động tác mới:
Nữ từ động tác 40-45
3. Chạy bền
“Chạy Zích zắc”.
 Tập
từ
5-7 lần
Nam tập riêng;Nữ tập riêng
GV hô cho HS ôn 
GV vừa hô vừa quan sát và sửa sai cho HS. 
- Giáo viên làm mẫu từ động tác 40-45(nữ). 
- Giáo viên vừa phân tích vưa làm mẫu vừa hướng dẫn học sinh thực hiện.
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 (Nữ) °(GV)
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 (Nam) °(GV)
Chia HS thành 4 tổ tập luyện , 
GV quan sát vừa sửa sai cho từng nhóm
- Chia HS thành 2 nhóm thi đâu với nhau
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng:.
- Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ
- Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Xuống lớp:
- Giáo viên:
 + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học.
 + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá
5phút
- Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng
(HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
Rút kinh nghiệm 
TIẾT: 16
BÀI DẠY
 Ngày soạn:13/10/2014
 Ngày Dạy:15 /10/2014
	CHẠY NGẮN -THỂ DỤC- CHẠY BỀN
	CHẠY NGẮN:- Luyện tập nâng cao Kỹ thuật , thanh tích.
THỂ DỤC:	- Ôn và hoàn thiện bài TD chuẩn bị kiểm tra.
	CHẠY BỀN:- Luyện tập chạy bền.
I.MỤC TIÊU:
 Kiến thức: Biết cách thực hiện đúng kỷ thuật cả 4 giai đoan chạy nhanh và nâng cao
 thành tích
 Biết cách thực hiện hoàn thiện bài TD liên hoan nam ,nữ.
 	Biết cách thực hiện chạy nền trên địa hình tự nhiên.
 Kỹ năng: Thực hiện đúng kỷ thuật cả 4 giai đoan chạy nhanh và nâng cao thành tích
 Thực hiện cơ bản đúng hoàn thiện bài TD liên hoan nam ,nữ.
 	Thực hiện cơ bản đúng chạy nền trên địa hình tự nhiên.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV ,HS tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện. 
II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm: Sân VĐ xã,
Dụng cụ:- GV Còi. Đồng hồ.
HS Đi dày chuẩn bị sân bãi sạch sẽ.	
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
A.Phần chuẩn bị
1. Nhận lớp:
- Kiểm diện
- Phổ biến nội dung buổi học
GV thăm hỏi sức khỏe HS
2. Khởi động:
- Khởi động chung: 
 + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối.
- Khởi động chuyên môn:
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy đạp sau.
3. Bài củ:
Gọi 2 HS nữ lên thực hiện 20 dộng tác đầu của bài TD
10 phút
Mỗi 
đtác 
thực hiện
2 lần
8 nhịp
2x20m
2x20m
2x20m
- Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp
 + Lớp trưởng báo cáo số lượng.
 + Giáo viên phổ biến ND buổi học
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
 + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động
 (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
Gv nhận xét đánh giá cho điểm
B.Phần cơ bản
1. Chạy nhanh: 
 - XP thấp - Chạy nhanh 50m
XP thấp - Chạy nhanh 60m
30 phút
2x50m
1x60m
GV hô cho HS thực hiện(kết hợp bấm thành tích.
2. Thể dục: 
Ôn bài thể dục:
Chú ý: nhịp độ, nhịp điệu, biên độ động tác phải đúng.
Hô dứt khoát rõ ràng.
3. Chạy bền
Luyện tập chạy bền
 Tập
từ
10-15 lần
Nam tập riêng;
Nữ tập riêng
GV hô cho HS ôn 
GV vừa hô vừa quan sát và sửa sai cho HS. 
- Giáo viên vừa phân tích vưa làm mẫu vừa hướng dẫn học sinh thực hiện.
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 (Nữ) °(GV)
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 (Nam) °(GV)
Chia HS thành 4 tổ tập luyện , 
GV quan sát vừa sửa sai cho từng nhóm
Cho HS chạy trên địa hình tự nhiên
Nam 800m. Nữ 500m.
Cho HS chạy theo nhóm sức khoẻ
Nhóm sức khoẻ yếu chạy hết cự ly không tính thời gian
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng:.
- Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ
- Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Xuống lớp:
- Giáo viên:
 + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học.
 + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá
5phút
- Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng
(HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
Rút kinh nghiệm 
TIẾT: 17
BÀI DẠY
 Ngày soạn: 19/10/2014
 Ngày Dạy: 20/10/2014
	CHẠY NGẮN -THỂ DỤC- CHẠY BỀN
	CHẠY NGẮN:- Luyện tập nâng cao Kỹ thuật , thanh tích.
THỂ DỤC:	- Ôn và hoàn thiện bài TD chuẩn bị kiểm tra.
	CHẠY BỀN:- Luyện tập chạy bền.
I.MỤC TIÊU:
 Kiến thức: Biết cách thực hiện đúng kỷ thuật cả 4 giai đoan chạy nhanh và nâng cao
 thành tích
 Biết cách thực hiện hoàn thiện bài TD liên hoan nam ,nữ.
 	Biết cách thực hiện chạy nền trên địa hình tự nhiên.
 Kỹ năng: Thực hiện đúng kỷ thuật cả 4 giai đoan chạy nhanh và nâng cao thành tích
 Thực hiện cơ bản đúng hoàn thiện bài TD liên hoan nam ,nữ.
 	Thực hiện cơ bản đúng chạy nền trên địa hình tự nhiên.
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV ,HS tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện. 
II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm: Sân VĐ xã,
Dụng cụ:- GV Còi. Đồng hồ.
HS Đi dày chuẩn bị sân bãi sạch sẽ.	
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
A.Phần chuẩn bị
1. Nhận lớp:
- Kiểm diện
- Phổ biến nội dung buổi học
GV thăm hỏi sức khỏe HS
2. Khởi động:
- Khởi động chung: 
 + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối.
- Khởi động chuyên môn:
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy đạp sau.
3. Bài củ:
Gọi 2 HS nữ lên thực hiện 20 dộng tác đầu của bài TD
10 phút
Mỗi 
đtác 
thực hiện
2 lần
8 nhịp
3x20m
3x20m
3x20m
- Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp
 + Lớp trưởng báo cáo số lượng.
 + Giáo viên phổ biến ND buổi học
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
 + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động
 (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
Gv nhận xét đánh giá cho điểm
B.Phần cơ bản
1. Chạy nhanh: 
 -XP thấp - Chạy nhanh 50m
 -XP thấp - Chạy nhanh 60m
30 phút
2x50m
1x60m
GV hô cho HS thực hiện(kết hợp bấnm thành tích0
2. Thể dục: 
Ôn bài thể dục:
Chú ý: nhịp độ, nhịp điệu, biên độ động tác phải đúng.
Hô dứt khoát rõ ràng.
3. Chạy bền
Luyện tập chạy bền
Tập
từ
5-7 lần
Nam tập riêng;
Nữ tập riêng
GV hô cho HS ôn 
GV vừa hô vừa quan sát và sửa sai cho HS. 
- Giáo viên vừa phân tích vưa làm mẫu vừa hướng dẫn học sinh thực hiện.
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 (Nữ) °(GV)
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 (Nam) °(GV)
Chia HS thành 4 tổ tập luyện , 
GV quan sát vừ sửa sai cho từng nhóm
Cho HS chạy trên địa hình tự nhiên
Nam 800m. Nữ 500m.
Cho HS chạy theo nhóm sức khoẻ
Nhóm sức khoẻ yếu chạy hết cự ly không tính thời gian
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng:.
- Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ
- Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Xuống lớp:
- Giáo viên:
 + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học.
 + Giao khối lượng cho HS tập ngoại khoá
5phút
- Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng
(HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
Rút kinh nghiệm 
TIẾT: 18
BÀI DẠY
 Ngày soạn: 20/10/2014
 Ngày Dạy: 22/10/2014
KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I.MỤC TIÊU :
 Kiến thức: Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 45 nhịp nam, (nữ).
 Kỹ năng: Thực hiên cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung 45 nhịp nam, (nữ).
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV ,ứng xử đúng mực khi tham gia kiểm tra. 
II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Sân VĐ xã, Còi, Bàn ghế GV
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
A.Phần chuẩn bị
1. Nhận lớp:
- Kiểm diện
- Phổ biến nội dung buổi kiểm tra
- GV hỏi thăm sức khỏe HS
2. Khởi động:
- Khởi động chuyên môn:
10phút
Mỗi
đ. tác
thực hiện
2 lần
8 nhịp
 Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp
 + Lớp trưởng báo cáo số lượng.
 + Giáo viên phổ biến ND k.tra
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
- HS tự khởi động và ôn lại bài TD
B.Phần cơ bản
1. Kiểm tra : bài thể dục phát triển chung 45 nhịp nam, (nữ).
Thang điểm:
Điểm
Nội dung đánh giá
Loại Đ
Thuộc cả bài , có 2-5 động tác sai sót nhỏ
Loại CĐ
Có 6-9 động tác trở lên thực hiện sai
30phút
Mỗi
HS
kiểm
tra
1 lần 
x 2 Hs
 Mối lần kiểm tra hai HS
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng:- Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Xuống lớp:
- Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học.
- Thông báo kết quả cho HS
5 phút
- Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng
Rút kinh nghiệm ...............................................................................................................................
TIẾT: 19
BÀI DẠY
CHẠY NGẮN
 Ngày soạn: 26/10/2014
 Ngày Dạy: 27/10/2014
	CHẠY NGẮN:- Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật chạy nhanh 
I.MỤC TIÊU:
 Kiến thức: Biết cách thực hiện xuất phát thấp-Chạy lao- chạy giữa quãng- về đích 60m. – Biết một số trong luật điền kinh.
 Kỹ năng: Thực hiên cơ bản đúng xuất phát thấp-Chạy lao- chạy giữa quãng- về đích 60m. - xuất phát cao – chạy nhanh 30m.- duy tri và nâng cao sức nhanh.
 Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV ,HS tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện. 
II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm: Sân VĐ xã,
Dụng cụ:- GV Còi. Đồng hồ. HS Đi dày chuẩn bị sân bãi sạch sẽ.	
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
A.Phần chuẩn bị
1. Nhận lớp:
- Kiểm diện
- Phổ biến nội dung buổi học
- GV hỏi thăm sức khỏe HS
2. Khởi động:
- Khởi động chung: 
 + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối.
- Khởi động chuyên môn:
10 phút
Mỗi 
đtác 
thực hiện
2 lần
8 nhịp
- Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp
 + Lớp trưởng báo cáo số lượng.
 + Giáo viên phổ biến ND buổi học
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
 + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động
B.Phần cơ bản
1. Chạy nhanh: 
- Cho HS ôn một số động tác bổ trợ
XP thấp - Chạy nhanh 30m
XP thấp - Chạy nhanh 50m
XP thấp - Chạy nhanh 60m
- Gv nhắc lại một số điểm trong luật điền kinh.
30 phút
2x40m
2x50m
1x60m
GV hô cho HS thực hiện(kết hợp bấm thành tích 
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng:.
- Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ
- Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Xuống lớp:
- Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. 
 Rút kinh nghiệm 
................................................................................................................................
5 phút
- Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng
(HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
TIẾT: 20
BÀI DẠY
 Ngày soạn: 28/10/2014
 Ngày Dạy: 29/10/2014
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẠY NGẮN
I.MỤC TIÊU:
 Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy ngắn(60m)
 Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn chạy ngắn.
 + Đạt tiêu chuẩn RLTT (chạy nhanh)
Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV ,ứng xử đúng mực khi tham gia kiểm tra. 
II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Sân VĐ xã, Còi, đồng hồ, Bàn ghế GV
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
A.Phần chuẩn bị
1. Nhận lớp:
- Kiểm diện
- Phổ biến nội dung buổi học
- GV hỏi thăm sức khỏe HS
2. Khởi động:
- Khởi động chuyên môn:
10 phút
Mỗi 
đ. tác 
thực hiện
2 lần
8 nhịp
 Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp
 + Lớp trưởng báo cáo số lượng.
 + Giáo viên phổ biến ND buổi học
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
HS tự khởi động.
B.Phần cơ bản
1. Kiểm tra : chạy 60m.
Thang điểm:
Điểm
Nam
Nữ
Kỹ Thuật
Loại Đ
10.0
11,3
Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật
Loại CĐ
không đúng KT
30 phút
1
Lần
Kiểm tra mỗi lần 2 em .
GV bấm thành tích cho HS
GV nhờ cán sự lớp dúp đỡ.
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng:
- Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Xuống lớp:
- Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học.
- Thông báo kết quả cho HS
5 phút
Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng
Rút kinh nghiệm 
TIẾT: 21
 BÀI DẠY
NHẢY CAO-CHẠY BỀN
 Ngày soạn: 2 /11/2014
 Ngày Dạy: 3/11/2014
	 -NHẢY CAO:- Ôn động tác đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng ngang.
	 - Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng, trò chơi “Lò co tiếp sức”
 -CHẠY BỀN:- Luyện tập chay bền.
I.MỤC TIÊU :
 Kiến thức- Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng ngang.đà 1 bước 
 giậm nhảy đá lăng, trò chơi “Lò co tiếp sức”
 Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 Kỹ năng:Thực hiên cơ bản đúng đà một bước giâm nhảy -đã lăng.
 Thực hiên được chạy trên địa hình tự nhiên.trò chơi “Lò co tiếp sức”
 Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV ,HS tự giác tập luyện, ứng xử đúng mực khi tham gia tập luyện. 
II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm: Sân VĐ xã,
Dụng cụ:- GV Còi. Đồng hồ. Hố cát, bộ cọc xà nhảy cao. 	
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1, Phần mở đầu
a,Nhận lớp
- Giáo viên làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học
Hỏi thăm tình hình sức khoẻ HS
b,Khởi động
+ Học sinh chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập sau đó về đội hình 4 hàng ngang khởi động các khớp
- Xoay cổ tay, chân
 - Xoay khớp gối
- Xoay hông
- Xoay cánh tay
10
phút
4x8N
4x8N
4x8N
4x8N
 - Học sinh chạy sau đó về đội hình 4 hàng ngang do cán sự lớp điều khiển theo đội hình:
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x 
 x	Gv
- Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớp khởi động
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x 
 xGv
B.Phần cơ bản
1.Nhảy cao:
- Ôn động tác đá lăng trước.
- Đá lăng sau.
- Đá lăng ngang.
- Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. 
- Trò chơi “Lò co tiếp sức”
2. Chạy bền: 
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
30 phút
20 lần
20 lần
20 lần
5 lần
1 lần
1 lần
GV tổ chức hướng dẫn cho HS ôn tập.
- Lớp chia 4 hàng tập luyện
- GV quan sát sửa sai cho HS
GV tổ chức, gám sát cho HS chơi trò chơi.
GV tổ chức, gám sát cho HS luyện tập
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng:.
- Cho HS chạy nhẹ nhang 1 vòng nhỏ kết hợp với đi bộ, rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu.
2. Xuống lớp:
- Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi học.
-Bài tập: Ôn các kỹ năng đã học
5 phút
1 lần
1 lần
-Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng và làm các thủ tục xuống lớp
(HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 °(GV)
Rút kinh nghiệm 
TIẾT: 22
BÀI DẠY
NHẢY CAO-CHẠY BỀN
 Ngày soạn: 3/11/2014
 Ngày Dạy: 5/11/2014
	-NHẢY CAO:- Ôn động tác đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng ngang.
	- Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Chạy đà chính diện –giậm nhảy co chân qua xà.
	-CHẠY BỀN:- Luyện tập chạy bền
I.MỤC TIÊU:
Kiến thức- Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng ngang.đà 1 bước 
 giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện –giậm nhảy co chân qua xà.
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 Kỹ năng: Thực hi

File đính kèm:

  • docthe_duc_9_ky_I_20150727_080904.doc