Giáo án Thể dục 9 học kì 2

 NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN

I MỤC TIÊU.

1/ Nhảy cao: Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”phát triển thể lực và kỹ thuật chạy ,nâng cao thành tích đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.

y/cầu nắm được kỹ thuật thực hiện đạt yêu cầu Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác trên không một cách tương đối.

2/ Bóng chuyền : Kỹ thuật chuyền đệm bóng cao tay.

 ôn kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà(trước mặt).

 y/cầu: Học sinh thực hiện kỹ thuật bật nhảy đánh bóng tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đà 3 bước một cách tương đối.

3/ KNS:rèn luyện nâng cao sức khoẻ ,phục vụ cuộc sống,bảo vệ tổ quốc lúc cần

 

doc76 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 9 học kì 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ặt).
 y/cầu: Học sinh thực hiện kỹ thuật bật nhảy đánh bóng tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đà 3 bước một cách tương đối.
3/:KNS: qua bài học biết rèn luyện nâng cao thành tích rèn luyện sức khoẻ ,yêu thiên nhiên yêu cuộc sống
II. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bóng.
III. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
Tập bài thể dục tay không : vươn thở,tay, chân ,lườn , bụng, vặn mình
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
B. Phần cơ bản.
1. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay .
2. Nhảy cao: 
 Luyện tập chạy đà - giậm nhảy.trên không ,tiếp đất
- kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” tập 4 giai đoạn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất 
3. Bóng chuyền: 
a)Luyện tập các kỹ thuật.
 Kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện.
b) ônkỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà.
4: Củng cố :
Kỹ thuật đệm bóng
Thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao bước qua
C. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
Tập bài thể dục : vươn thở , chân , điều hòa
Thả lỏng cơ chân , tay, hít thở sâu
2. Nhận xét.
3. BTVN
Chạy bền vào buổi sáng 10 phút
6-8’
1-2’
5-6’
2x8
28-30’
1-2’
12-13’
12-13’
1-2’
5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
 ž r
lớp trưởng cho lớp khởi động 
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x rgv
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Học Bóng chuyền.
Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy
Đội hình TL bài tập bóng chuyền
X X x x
X x
GV hướng dẫn hs tập luyện
Gv gọi 2 em học sinh thực hiện 
Gv nhận xét 
Đội hình xuống lớp.
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
r
Tuần 26 Nsoạn 3/3/2014
Tiết 50 Ngiảng 5-8/3/2014
nhảy cao – bóng chuyền – CHạY BềN
I Mục tiêu.
1/Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật phát triển sức mạnh chân ( bật cóc)nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất một số điểm trong luật điền kinh.y/cầu nắm được kỹ thuật thực hiện đạt yêu cầu Học sinh thực hiện các động tác nhảy cao một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy một cách tương đối.
2/Bóng chuyền : + luyện các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay.
 + ônkỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà(trước mặt).
đấu tập 
 y/cầu: Học sinh thực hiện kỹ thuật di đà 3 bước bật nhảy đánh bóng tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đà 3 bước một cách tương đối.
3/Chạy bền : luyện tập chạy trên địa hình sân trường : y/cầu chạy hết cự ly quy định thực hiện nghiêm túc , 
4/ KNS: qua bài học rèn luyện cho các em biết quý trọng sức khoẻ hình thành kỹ năng ,kỷ xảo để tham gia vào học tập và thi đấu
II. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
- sào nhảy cao, bóng.
III. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
Tập bài thể dục tay không : vươn thở,tay, chân ,lườn , bụng, vặn mình
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
B. Phần cơ bản.
1. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật phát bóng cao tay.
- Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy.
2. Nhảy cao: 
a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao 
- Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật phát triển sức mạnh chân ( bật cóc)Đứng tại chỗ đá chân lăng trước - sau và lăng ngang.
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
b) Luyện tập chạy đà - giậm nhảy.
- Đứng, tập bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
- Thực hiện ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
3. Bóng chuyền: 
a)Luyện tập các kỹ thuật.
 Kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện.
b) Học kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà.
GV làm mẫu và phân tích động tác 
4: Củng cố :
Kỹ thuật phát bóng 
Kỹ thuật đệm bóng
Thực hiện ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
5: chạy bền :
Nam 3vòng sân nữ 2 vòng sân
c. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
Tập bài thể dục : vươn thở , chân , điều hòa
Thả lỏng cơ chân , tay, hít thở sâu
2. Nhận xét.
3. BTVN
Chạy bền ở nhà
6-8’
1-2’
5-6’
2x8
28-30’
1-2’
10-11’
9-10’
1-2’
4-5’
5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
 ž r
lớp trưởng cho lớp khởi động 
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x rgv
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Học Bóng chuyền.
Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy
GV hướng dẫn hs tập luyện
- GV làm mẫu động tác 1 lần.
- Vừa phân tích vừa thị phạm động tác.
- Tập chậm cho HS tập từng bước chân và tập cùng học sinh.
Đội hình TL bài tập bóng chuyền
Gv gọi 2 em học sinh thực hiện 
Gv nhận xét 
đội hình chạy bền nam trước ,nữ sau
Đội hình xuống lớp.
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
r
Tuần 27 Nsoạn 1/3/2015
Tiết 51 Ngiảng 3-5/3/2015
 nhảy cao – bóng chuyền 
I Mục tiêu.
1//Nhảy cao: Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”phát triển thể lực và kỹ thuật chạy ,nâng cao thành tích đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.
y/cầu nắm được kỹ thuật thực hiện đạt yêu cầu Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác trên không một cách tương đối.
2/ Bóng chuyền : Kỹ thuật chuyền đệm bóng cao tay.
 ôn kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà(trước mặt).
 y/cầu: Học sinh thực hiện kỹ thuật bật nhảy đánh bóng tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đà 3 bước một cách tương đối.
3/ KNS:rèn luyện nâng cao sức khoẻ ,phục vụ cuộc sống,bảo vệ tổ quốc lúc cần
II. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bóng.
III. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
Tập bài thể dục tay không : vươn thở,tay, chân ,lườn , bụng, vặn mình
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
B. Phần cơ bản.
1. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay .
2. Nhảy cao: 
 Luyện tập chạy đà - giậm nhảy.trên không ,tiếp đất
- kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” tập 4 giai đoạn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất 
3. Bóng chuyền: 
a)Luyện tập các kỹ thuật.
 Kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện.
b) ônkỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà.
4: Củng cố :
Kỹ thuật đệm bóng
Thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao bước qua
C. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
Tập bài thể dục : vươn thở , chân , điều hòa
Thả lỏng cơ chân , tay, hít thở sâu
2. Nhận xét.
3. BTVN
Chạy bền vào buổi sáng 10 phút
6-8’
1-2’
5-6’
2x8
28-30’
1-2’
12-13’
12-13’
1-2’
5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
 ž r
lớp trưởng cho lớp khởi động 
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x rgv
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Học Bóng chuyền.
Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy
Đội hình TL bài tập bóng chuyền
X X x x
X x
GV hướng dẫn hs tập luyện
Gv gọi 2 em học sinh thực hiện 
Gv nhận xét 
Đội hình xuống lớp.
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
r
Tuần 27 Nsoạn 1/3/2015
Tiết 52 Ngiảng 5-7/3/2015
nhảy cao – bóng chuyền – CHạY BềN
I Mục tiêu.
1/ Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật phát triển sức mạnh chân ( bật cóc)nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất một số điểm trong luật điền kinh.y/cầu nắm được kỹ thuật thực hiện đạt yêu cầu Học sinh thực hiện các động tác nhảy cao một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy một cách tương đối.
2/ Bóng chuyền : + luyện các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay.
 + ôn kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà(trước mặt).
đấu tập 
 y/cầu: Học sinh thực hiện kỹ thuật di đà 3 bước bật nhảy đánh bóng tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đà 3 bước một cách tương đối.
3/Chạy bền : luyện tập chạy trên địa hình sân trường : y/cầu chạy hết cự ly quy định thực hiện nghiêm túc , 
4/KNS: qua bài học rèn luyện cho các em biết quý trọng sức khoẻ hình thành kỹ năng ,kỷ xảo để tham gia vào học tập và thi đấu
II. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
- sào nhảy cao, bóng.
III. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
Tập bài thể dục tay không : vươn thở,tay, chân ,lườn , bụng, vặn mình
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
B. Phần cơ bản.
1. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật phát bóng cao tay.
- Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy.
2. Nhảy cao: 
a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao 
- Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật phát triển sức mạnh chân ( bật cóc)Đứng tại chỗ đá chân lăng trước - sau và lăng ngang.
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
b) Luyện tập chạy đà - giậm nhảy.
- Đứng, tập bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
- Thực hiện ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
3. Bóng chuyền: 
a)Luyện tập các kỹ thuật.
 Kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện.
b) Học kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà.
GV làm mẫu và phân tích động tác 
4: Củng cố :
Kỹ thuật phát bóng 
Kỹ thuật đệm bóng
Thực hiện ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
5: chạy bền :
Nam 3vòng sân nữ 2 vòng sân
c. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
Tập bài thể dục : vươn thở , chân , điều hòa
Thả lỏng cơ chân , tay, hít thở sâu
2. Nhận xét.
3. BTVN
Chạy bền ở nhà
6-8’
1-2’
5-6’
2x8
28-30’
1-2’
10-11’
9-10’
1-2’
4-5’
5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
 ž r
lớp trưởng cho lớp khởi động 
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x rgv
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Học Bóng chuyền.
Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy
GV hướng dẫn hs tập luyện
- GV làm mẫu động tác 1 lần.
- Vừa phân tích vừa thị phạm động tác.
- Tập chậm cho HS tập từng bước chân và tập cùng học sinh.
Đội hình TL bài tập bóng chuyền
x
x
x
x
Gv gọi 2 em học sinh thực hiện 
Gv nhận xét 
đội hình chạy bền nam trước ,nữ sau
Đội hình xuống lớp.
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
r
Tuần 28 Nsoạn 8/3/2015
Tiết 53 Ngiảng 10-12/3/2015
 nhảy cao – bóng chuyền 
I Mục tiêu.
1/ Nhảy cao: Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”phát triển thể lực và kỹ thuật chạy ,nâng cao thành tích đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.
y/cầu nắm được kỹ thuật thực hiện đạt yêu cầu Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác trên không một cách tương đối.
2/ Bóng chuyền : Kỹ thuật chuyền đệm bóng cao tay.
 ôn kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà(trước mặt).
 y/cầu: Học sinh thực hiện kỹ thuật bật nhảy đánh bóng tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đà 3 bước một cách tương đối.
3/ KNS:rèn luyện nâng cao sức khoẻ ,phục vụ cuộc sống,bảo vệ tổ quốc lúc cần
II. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bóng.
III. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
Tập bài thể dục tay không : vươn thở,tay, chân ,lườn , bụng, vặn mình
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
B. Phần cơ bản.
1. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay .
2. Nhảy cao: 
 Luyện tập chạy đà - giậm nhảy.trên không ,tiếp đất
- kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” tập 4 giai đoạn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất 
3. Bóng chuyền: 
a)Luyện tập các kỹ thuật.
 Kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện.
b) ônkỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà.
4: Củng cố :
Kỹ thuật đệm bóng
Thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao bước qua
C. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
Tập bài thể dục : vươn thở , chân , điều hòa
Thả lỏng cơ chân , tay, hít thở sâu
2. Nhận xét.
3. BTVN
Chạy bền vào buổi sáng 10 phút
6-8’
1-2’
5-6’
2x8
28-30’
1-2’
12-13’
12-13’
1-2’
5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
 ž r
lớp trưởng cho lớp khởi động 
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x rgv
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Học Bóng chuyền.
Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy
Đội hình TL bài tập bóng chuyền
X X x x
X x
GV hướng dẫn hs tập luyện
Gv gọi 2 em học sinh thực hiện 
Gv nhận xét 
Đội hình xuống lớp.
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
r
Tuần 28 Nsoạn 8/3/2015
Tiết 54 Ngiảng 12-15/3/2015
nhảy cao – bóng chuyền – CHạY BềN
I Mục tiêu.
-1/Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật phát triển sức mạnh chân ( bật cóc)nhảy cao kiểu “bước qua” và kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất một số điểm trong luật điền kinh.y/cầu nắm được kỹ thuật thực hiện đạt yêu cầu Học sinh thực hiện các động tác nhảy cao một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác giậm nhảy một cách tương đối.
2/ Bóng chuyền : + luyện các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay.
 + ônkỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà(trước mặt).
đấu tập 
 y/cầu: Học sinh thực hiện kỹ thuật di đà 3 bước bật nhảy đánh bóng tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đà 3 bước một cách tương đối.
3/Chạy bền : luyện tập chạy trên địa hình sân trường : y/cầu chạy hết cự ly quy định thực hiện nghiêm túc ,
4/KNS: qua bài học rèn luyện cho các em biết quý trọng sức khoẻ hình thành kỹ năng ,kỷ xảo để tham gia vào học tập và thi đấu
II. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
- sào nhảy cao, bóng.
III. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
Tập bài thể dục tay không : vươn thở,tay, chân ,lườn , bụng, vặn mình
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
B. Phần cơ bản.
1. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật phát bóng thấp tay.
- Kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy.
2. Nhảy cao: 
a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao 
- Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật phát triển sức mạnh chân ( bật cóc)Đứng tại chỗ đá chân lăng trước - sau và lăng ngang.
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
b) Luyện tập chạy đà - giậm nhảy.
- Đứng, tập bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
- Thực hiện ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
3. Bóng chuyền: 
a)Luyện tập các kỹ thuật.
 Kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện.
b) Học kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà.
GV làm mẫu và phân tích động tác 
4: Củng cố :
Kỹ thuật phát bóng 
Kỹ thuật đệm bóng
Thực hiện ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
5: chạy bền :
Nam 3vòng sân nữ 2 vòng sân
c. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
Tập bài thể dục : vươn thở , chân , điều hòa
Thả lỏng cơ chân , tay, hít thở sâu
2. Nhận xét.
3. BTVN
Chạy bền ở nhà
6-8’
1-2’
5-6’
2x8
28-30’
1-2’
10-11’
9-10’
1-2’
4-5’
5-7’
2-3’
1-2’
1-2’
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
 ž r
lớp trưởng cho lớp khởi động 
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x rgv
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm TL
+ Nhóm 1: Học nhảy cao.
+ Nhóm 2 : Học Bóng chuyền.
Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy
GV hướng dẫn hs tập luyện
- GV làm mẫu động tác 1 lần.
- Vừa phân tích vừa thị phạm động tác.
- Tập chậm cho HS tập từng bước chân và tập cùng học sinh.
Đội hình TL bài tập bóng chuyền
Gv gọi 2 em học sinh thực hiện 
Gv nhận xét 
đội hình chạy bền nam trước ,nữ sau
Đội hình xuống lớp.
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
r
Tuần 29 Nsoạn 16/3/2015
Tiết 55 Ngiảng 17-19/3/2015
 nhảy cao – bóng chuyền 
I Mục tiêu.
1/ Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích.y/cầu nắm được kỹ thuật thực hiện đạt yêu cầu Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối. Biết cách đo đà, chạy đà chính xác và thực hiện động tác trên không một cách tương đối.
2/ Bóng chuyền : Kỹ thuật chuyền đệm bóng cao tay.
 ôn kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà(trước mặt).
 y/cầu: Học sinh thực hiện kỹ thuật bật nhảy đánh bóng tương đối được. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đà 3 bước một cách tương đối.
3/KNS: rèn luyện tính kỷ luật ,sức khoẻ, sự cần cù trong tập luyện
II. Địa điểm - phương tiện.
- Sân tập thể dục của trường.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao, bóng.
III. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp: 
Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
Tập bài thể dục tay không : vươn thở,tay, chân ,lườn , bụng, vặn mình
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
B. Phần cơ bản.
1. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay .
2. Nhảy cao: 
 Luyện tập chạy đà - giậm nhảy.trên không ,tiếp đất
- kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” tập 4 giai đoạn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất 
3. Bóng chuyền: 
a)Luyện tập các

File đính kèm:

  • docChuong_7_Nhay_xa_20150727_080747.doc
Giáo án liên quan