Giáo án Thể dục 9 dạy cả năm

HỌC KÌ II

Tiết: 37

NHẢY CAO - NÉM BÓNG

I/ Mục tiêu:

- Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác bổ trợ đã học. ChơI tích cực.

- Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không có bóng).

Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

Yêu cầu: Chạy hết cự li và phối hợp với thở.

II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:

- Sân tập sạch sẽ.

- Còi, 15 quả bóng ném, 2 đệm, xà và cột xà.

 

doc139 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 9 dạy cả năm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yện tập chạy bền.
 3. Củng cố:
Chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy và qua xà.
30 - 32'
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- Tổ nam chạy bền.
- Tổ nữ nhảy cao.
- HS tự sửa cho nhau.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
-chạy vũng sõn
* * * * * * * * * * * * *
* *
 * *
* *
* * * * * * * * * * * *
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
Tiết: 32
kiểm tra nhảy xa
I/ Mục tiêu:
 Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu "Ngồi".
Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn kỹ thuật và thành tích cao.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 2 đệm, thước dây, bàn ghế GV.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
Nội dung
Định lượng
Phương phỏp tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang........
6 - 8'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/ Phần cơ bản:
1. Ôn tập:
- Thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
2. Nội dung kiểm tra:
Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu "Ngồi".
Cách cho điểm:
Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích của HS.
- Điểm 9 - 10:
Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt 2,8m (nữ), 3,2m (nam) trở lên.
- Điểm 7 - 8:
Thực hiện đúng kĩ thuật giai đọan trên không, thành tích đạt 2,5m (nữ), 2,9m (nam) trở lê
- Điểm 5 - 6:
Thực hiện đúng kĩ thuật giai đọan trên không, thành tích đạt 2,2m (nữ), 2,6m (nam) trở lên. 
- Điểm 3 - 4:
Thực hiện không đúng kĩ thuật. Thành tích dưới 2,2m (nữ), 2,6m (nam).
 3 Củng cố:
Kỹ thuật trên không.
30 - 32'
- Tập đồng loạt theo đội hình nước chảy
- GV phổ biến lại nội dung, yêu cầu kiểm tra.
- Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm. 
- Nếu ngay lần nhảy đầu tiên hoặc thứ hai đã đạt điểm tối đa, thì không cần nhảy nữa.
- Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính.
- GV đánh dấu mốc thành tích.
- Lớp chú ý giữ trật tự.
- GV nhận xét lai kĩ thuật.
- GV đọc điểm cho HS.
C/ Phần kết thúc:
1 Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
2 Nhận xét:
3 Hướng dẫn về nhà:
Ôn với cầu.
Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * *
GV
 Tiết: 33
ôn tập và kiểm tra học kì
I/ Mục tiêu:
Ôn tập và kiểm tra học kì môn chạy ngắn.
- Một số động tác bổ trợ.
- Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao.
Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng các giai đoạn động tác, nắm được các động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ, 2 bộ bàn đạp.
- Còi.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
Nội dung
Định lượng
Phương phỏp tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
3. Kiểm tra bài cũ:
? Kĩ thuật đóng bàn đạp.
 ? Kĩ thuật xuất phát thấp
6 - 8'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi hai em HS lên thực hiện.
- GV gọi học sinh nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1. Ôn kĩ thuật chạy ngắn:
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi
+ Chạy đạp thẳng chân sau
+ Tại chỗ đánh tay
- Kĩ thuật xuất phát thấp.
- Xuất phát thấp - chạy lao
2. Củng cố:
Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao.
30 - 32'
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- HS chạy theo nhóm 2 em.
- HS tự sửa cho nhau.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Chú ý chạy bằng nửa bàn chân.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
Ôn các động tác bổ trợ và chạy biến tốc.
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * *
GV
Tiết: 34
ôn tập và kiểm tra học kì
I/ Mục tiêu:
Ôn tập và kiểm tra học kì môn chạy ngắn.
- Một số động tác bổ trợ.
- Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích.
Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng các giai đoạn động tác, nắm được các động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ, 2 bộ bàn đạp.
- Còi.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
Nội dung
Định lượng
Phương phỏp tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
3. Kiểm tra bài cũ:
? Kĩ thuật đóng bàn đạp.
? Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao.
6 - 8'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi hai em HS lên thực hiện.
- GV gọi học sinh nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1. Ôn kĩ thuật chạy ngắn:
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi
+ Chạy đạp thẳng chân sau
+ Tại chỗ đánh tay
- Kĩ thuật xuất phát thấp.
- Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích.
 2. Củng cố:
Kĩ thuật xuất phát - chạy lao.
30 - 32'
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- HS chạy theo nhóm 2 em.
- HS tự sửa cho nhau.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Chú ý chạy bằng nửa bàn chân.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
Ôn các động tác bổ trợ và chạy biến tốc.
Gìơ sau kiểm tra chạy 60m.
Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * *
GV
Tiết: 35
kiểm tra học kì
I/ Mục tiêu:
Kiểm tra học kì môn chạy ngắn.
(Trọng tâm các giai đoạn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng)
Yêu cầu: Thực hiện đúng kĩ thuật ba giai đoạn và đạt thành tích cao.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ, 2 bộ bàn đạp.
- Còi, dây đích, đồng hồ bấm giờ,...
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
Nội dung
Định lượng
Phương phỏp tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
6 - 8'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/ Phần cơ bản:
1. Ôn tập:
- Thực hiện kĩ thuật kĩ thuật Xuất phát - Chạy lao – Chạy giữa quãng của kĩ thuật chạy cự ly ngắn.
2. Nội dung:
Kiểm tra kĩ thuật chạy 60m (Trọng tâm ba giai đoạn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng).
Cách cho điểm:
Điểm cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS.
- Điểm 9 - 10:
Thực hiện đúng ba giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt 9,8s (nam), 11s (nữ).
- Điểm 7 - 8:
Có một vài sai sót nhỏ về kĩ thuật, thành tích đạt 9,9-10,5s (nam), 11,1-11,6s (nữ)
- Điểm 5 - 6:
Thực hiện sai 1 trong ba giai đoạn kĩ thuật và thành tích trên10,5s (nam), 11,6s (nữ).
- Điểm 3 - 4:
Thực hiện sai 2 giai đoạn kĩ thuật, không tính thành tích.
3. Củng cố:
Kĩ thuật chạy ngắn.
30 - 32'
- GV nhắc lại kĩ thuật cơ bản của chạy ngắn.
- HS chú ý nghe
- Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt.
- Mỗi đợt 2 HS.
- Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp bị điểm chưa đạt, GV có thể cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lại lần 2 không được điểm kiểm tra tối đa quá khá.
- Những HS đến lượt kiểm tra đứng ở vạch chuẩn bị. Khi có lệnh của GV tiến vào vạch xuất phát và thực hiện kĩ thuật động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
Ôn các động tác bổ trợ và chạy biến tốc.
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * *
GV
Tiết: 36
kiểm tra tiêu chuẩn rltt
I/ Mục tiêu:
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT môn chạy bền.
Yêu cầu: Thực hiện đúng đủ cự ly yêu cầu và đạt thành tích cao.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ, 2 bộ bàn đạp.
- Còi.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
Nội dung
Định lượng
Phương phỏp tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
6 - 8'
2'
6'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/ Phần cơ bản:
2. Nội dung:
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy bền .
2 Cách cho điểm:
Điểm cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS.
- Điểm 9 - 10:
Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 9,2s (nam), 10,2s (nữ).
- Điểm 7 - 8:
Thành tích đạt 9,3-9,8s (nam), 10,3-11s (nữ).
- Điểm 5 - 6:
Thành tích đạt trên10,5s (nam), 11,6s (nữ).
3 Củng cố:
Kĩ thuật chạy ngắn.
30 - 32'
25'
3'
1 lần
4'
- GV nhắc lại kĩ thuật cơ bản của chạy ngắn.
- HS chú ý nghe
- Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt.
- Mỗi đợt 2 HS.
- Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp bị điểm chưa đạt, GV có thể cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lại lần 2 không được điểm kiểm tra tối đa quá khá.
- Những HS đến lượt kiểm tra đứng ở vạch chuẩn bị. Khi có lệnh của GV tiến vào vạch xuất phát và thực hiện kĩ thuật động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1 Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
2 Nhận xét:
3 Hướng dẫn về nhà:
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * *
GV
Học kì II
Tiết: 37
nhảy cao - ném bóng
I/ Mục tiêu:
- Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác bổ trợ đã học. ChơI tích cực.
- Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không có bóng).
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
Yêu cầu: Chạy hết cự li và phối hợp với thở.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 15 quả bóng ném, 2 đệm, xà và cột xà.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
Nội dung
Định lượng
Phương phỏp- tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang..............
3. Kiểm tra bài cũ:
? Chạy đà giậm nhảy bằng một chân vào đệm.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1. Nhảy cao:
Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. 
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
2. Ném bóng:
Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa.
3. Củng cố:
Đà 1 bước ném bóng xa.
30 - 32'
14'
10 lần
10 lần
1 lần
14'
10 lần
4'
1 lần
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- HS nam tập nhảy cao.
- HS nữ tập ném bóng.
- HS thực hiện theo kiểu nước chảy.
- HS tự quan sát sửa cho bạn.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
- GV hướng dẫn về nhà.
Tiết: 38
nhảy cao - ném bóng
I/ Mục tiêu:
- Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác bổ trợ đã học. ChơI tích cực.
- Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không có bóng).
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
Yêu cầu: Chạy hết cự li và phối hợp với thở.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 15 quả bóng ném, 2 đệm, xà và cột xà.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
Nội dung
Định lượng
Phương phỏp- tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang..............
3. Kiểm tra bài cũ:
? Chạy đà giậm nhảy bằng một chân vào đệm.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1. Nhảy cao:
Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. 
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
2. Ném bóng:
Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa.
3. Củng cố:
Đà 1 bước ném bóng xa.
30 - 32'
14'
10 lần
10 lần
1 lần
14'
10 lần
4'
1 lần
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- HS nam tập nhảy cao.
- HS nữ tập ném bóng.
- HS thực hiện theo kiểu nước chảy.
- HS tự quan sát sửa cho bạn.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
- GV hướng dẫn về nhà.
Tiết: 39
nhảy cao - ném bóng
I/ Mục tiêu:
- Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Giai đoạn chạy đà (Đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy).
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác bổ trợ đã học. ChơI tích cực.
- Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không có bóng).
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
Yêu cầu: Chạy hết cự li và phối hợp với thở.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 3 quả bóng ném, 2 đệm, xà và cột xà.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
Nội dung
Định lượng
Phương phỏp- tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang..............
3. Kiểm tra bài cũ:
? Chạy đà giậm nhảy bằng một chân vào đệm.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1. Nhảy cao:
Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. 
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
2. Ném bóng:
Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa.
3. Củng cố:
Đà 1 bước ném bóng xa.
30 - 32'
14'
10 lần
10 lần
1 lần
14'
10 lần
4'
1 lần
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- HS nam tập nhảy cao.
- HS nữ tập ném bóng.
- HS thực hiện theo kiểu nước chảy.
- HS tự quan sát sửa cho bạn.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
- GV hướng dẫn về nhà.
 Tiết: 40
nhảy cao - ném bóng - chạy bền
I/ Mục tiêu:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phối hợp 4 giai đoạn (Chạy đà - giậm nhảy – trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật điền kinh (phần nhảy cao).
Yêu cầu: HS thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ và 4 giai đoạn kĩ thuật. Biết tự tập nâng cao sức khoẻ.
-Búng chuyền: chuyền búng cao tay, chuyền búng thấp tay,đập búng.
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật các giai đoạn. Biết vận dụng tự tập nâng cao sức khoẻ.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Yêu cầu: Thực hiện đún đủ cự ly.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 3 quả bóng ném, 2 đệm, xà và cột xà.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
Nội dung
Định lượng
Phương phỏp- tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang........
3. Kiểm tra bài cũ:
? Kĩ thuật nhảy cao.
? Đà 4 bước cuối ra sức cuối cùng.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1 Nhảy cao:
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phối hợp 4 giai đoạn (Chạy đà - giậm nhảy – trên không và tiếp đất). 
- Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
- Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật điền kinh (phần nhảy cao).
2. Ném bóng:
- Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa.
- Giới thiệu một số điểm trong Luật Điền kinh.
3. Chạy bền:
Trò chơi "lò cò tiếp sức".
4. Củng cố:
Thực hiện 4 bước cuối ra sức cuối cùng.
Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi
30 - 32'
12'
5 lần
5 lần
12'
10 lần
4'
2'
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- HS nam tập nhảy cao.
- HS nữ tập ném bóng.
- HS thực hiện theo kiểu nước chảy.
- HS tự quan sát sửa cho bạn.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
Ôn 4 bước cuối r

File đính kèm:

  • docgiaoantheduc9danhthanhcanam_20150727_080809.doc