Giáo án Thể dục 8 - Tuần 7 - Tiết 13, 14

*Yêu cầu : Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đo và đóng bàn đạp

- Thực hiện tương đối đúng tuần tự các thao tác khi xuất phát

- Tư thế tay, chân, mắt tương đối đúng

- Kĩ thuật xuất phát thấp chạy lao tương đối tốt

- Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật của bước chạy đầu tiên

- Các bước chạy cần thực hiện nhanh tần số bước chạy

- Giai đoạn chạy giữa quãng cần phối hợp nhịp nhàng với tay khi chạy

- Chạy bằng nửa bàn chân trên tương đối tốt

+ Gắng hết sức để đạt tốc độ cao nhất về đích

+ Dùng ngực hoặc vai để đánh đích

*Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên

- Chú ý đến nhịp thở và biết cách kiểm tra mạch sau khi chạy

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tuần 7 - Tiết 13, 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 13 	 NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo PPCT: 13 	 Bài TD : Ôn từ nhịp 1-25; Học từ nhịp 26-35 ( nam – nữ).
NS: 28/9/2014 Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật. Trò chơi : “Lò cò tiếp sức”. Tập luyện
 hoàn chỉnh: Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng chạy về đích và đánh đích (cự ly 60m).
 Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT 
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu
3.Kiểm tra bài cũ
25 động tác bài TD
4. Khởi động : Chung Chuyên môn…
-Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
-Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: Bài thể dục – chạy ngắn-chạy bền.
-Thực hiện tương đối tốt 25 động tác bài TD phát triển chung
-Gv nhận xét và cho điểm
-Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, …. ép dọc – Ngang, 
-Đi bộ chuyển sang chạy. Chạy lúp súp
CƠ BẢN
1. Bài TD:
? Ôn : 25 động tác bài thể dục 
Học mới : Từ nhịp 26-35
 2. Chạy ngắn:
Ôn : Chạy bước nhỏ
Trò chơi : Lò cò tiếp sức
Xuất phát thấp chạy lao.
 Chạy giữa quãng (60m)
Chạy về đích và đánh đích
3.Chạy bền: 
Luyện tập chạy bền
* Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bài TD
-Thuộc 25 động tác bài thể dục, chú ý biên độ động tác, nhịp điệu động tác
- Biết cách điều khiển khi luyện tập
- Nắm cơ bản được các động tác sai thường mắc và cách sửa
*Yêu cầu: Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ – trò chơi
- Miết mũi bàn chân, hai tay phối hợp tự nhiên khi di chuyển
*Yêu cầu: Năm rõ luật chơi và cách chơ i
 - Tuân thủ theo luật chơi, đoàn kết khi chơi trò chơi
*Yêu cầu : Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đo và đóng bàn đạp 
- Thực hiện tương đối đúng tuần tự các thao tác khi xuất phát
- Tư thế tay, chân, mắt tương đối đúng
- Kĩ thuật xuất phát thấp chạy lao tương đối tốt
- Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật của bước chạy đầu tiên
- Các bước chạy cần thực hiện nhanh tần số bước chạy
- Giai đoạn chạy giữa quãng cần phối hợp nhịp nhàng với tay khi chạy
- Chạy bằng nửa bàn chân trên tương đối tốt
+ Gắng hết sức để đạt tốc độ cao nhất về đích
+ Dùng ngực hoặc vai để đánh đích 
*Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
- Chú ý đến nhịp thở và biết cách kiểm tra mạch sau khi chạy
KẾT THÚC 
1. Củng cố
2. Thả lỏng 
3. Nhận xét 
4. Dăn dò
- Xuất phát thấp chạy lao 
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ 
- GV nhận xét ưu và khuyết điểm tiết học.
- Ôn tập Bài TD – chạy ngắn- chạy bền chú ý chạy giữa quãng- đánh đích và về đích.
IV. Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………………...
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 13 
-Biết cách thực hiện và thực hiện được các động từ 1-25, thực hiện cơ bản đúng các động NS: 28/9/2014
tác từ 26 đến 30 và từ 31 đến 35.	 ND: 30/9/2014
- Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, trò chơi, biết tên, cách thực hiện và thực hiện được xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng và về đích và đánh đích. Nâng dần tốc độ chạy. 
-Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
* Địa điểm-Phương tiện : -Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐCN, 3 bộ bàn đạp, đường chạy 60m.
ĐLĐV 
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
4-6ph
1-3’
1x1l
2lx8n
Đội hình khởi động
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp
-Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
-Đội hình vòng tròn cự li rộng, 
dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp.
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp.
30-34ph
15-17ph
1x5l
1x2l
2lx8nhip
15-17ph
1x3l
1x5l
2lx8nhip
1x3l
1x2l
3-5ph
4-9 vòng x
100 m
TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM…
Nhóm 1 : Bài thể dục phát triển chung
€ € € € € €
 ƒ 
-Nhóm 1.1 Ôn từ động tác 1-25
€ € € € € €
 ƒ 
-Nhóm 1.2 Học từ động tác 26-35
Sử dụng phương pháp phân nhóm, sửa sai
-Hoán đổi vị trí 2 nhóm luyện tập, 
Hs lần lượt thay phiên nhau điều khiển 
 € € € € € €
 ƒ 
2 nhóm luyện tập từ 1-35 động tác dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
( pp đồng loạt, phân nhóm quay vòng, sửa sai, giảng giải)
Nhóm 2 : Chạy ngắn
-Chạy bước nhỏ
€ €
€ €
-Trò chơi : Lò cò tiếp sức
( pp trò chơi thi đấu )
€ € w
€ € w
-Xuất phát thấp chạy lao, Chạy giữa quãng chạy về đích và đánh đích (60m)
€ € € 
€ € € 
 ƒ
pp sửa sai, phân nhóm, giảng giải - Hs lần lượt điều khiển và luyện tập
Đường chạy 60m
Hoán đổi vị trí 2 nhóm luyện tập Gv quan sát nhắc nhở HS luyện tập và sửa sai.
Đội hình vòng tròn
,luyện tập chạy bền
3-5ph
1x1l
2lx8n
1x1l
-Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
-Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € €
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € 
 pGv 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GIAÓ ÁN SỐ :14 	NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo PPCT : 14 Bài TD : Ôn từ nhịp 1-35 ( nam – nữ).
NS: 29/9/2014 Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật. Trò chơi : “Lò cò tiếp sức”
 Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thật chạy ngắn.
 Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
MỞ ĐẦU 
 1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu
3.Kiểm tra bài cũ
35 động tác bài TD
4. Khởi động : Chung Chuyên môn…
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: bài thể dục – chạy ngắn- chạy bền.
- Thực hiện tương đối tốt 35 động tác bài TD phát triển chung
- Gv nhận xét và cho điểm.
-Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, …. ép dọc – Ngang, 
- Đi bộ chuyển sang chạy. Chạy lúp súp.
CƠ BẢN 
1. Bài TD:
? Ôn : 35 động tác bài thể dục 
2. Chạy ngắn:
Ôn : Chạy bước nhỏ
Trò chơi : Lò cò tiếp sức
Xuất phát thấp chạy lao.
 Chạy giữa quãng (60m)
Chạy về đích và đánh đích
3.Chạy bền: 
Luyện tập chạy bền
*Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bài TD.
-Thuộc 35 động tác bài thể dục, chú ý biên độ động tác, nhịp điệu động tác của bài TD phát triển chung.
- Cần giữ thăng bằng ở các nhịp trong bài TD.
- Biết cách điều khiển khi luyện tập.
*Yêu cầu: Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ – trò chơi
- Miết mũi bàn chân, hai tay phối hợp tự nhiên khi di chuyển
*Yêu cầu: Năm rõ luật chơi và cách chơ i
 - Tuân thủ theo luật chơi, đoàn kết khi chơi trò chơi
*Yêu cầu : Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đo và đóng bàn đạp 
- Thực hiện tương đối đúng tuần tự các thao tác khi xuất phát
- Tư thế tay, chân, mắt tương đối đúng
- Kĩ thuật xuất phát thấp chạy lao tương đối tốt
- Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật của bước chạy đầu tiên
- Các bước chạy cần thực hiện nhanh tần số bước chạy
- Giai đoạn chạy giữa quãng cần phối hợp nhịp nhàng với tay khi chạy
- Chạy bằng nửa bàn chân trên tương đối tốt
+ Gắng hết sức để đạt tốc độ cao nhất về đích
+ Dùng ngực hoặc vai để đánh đích.
*Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
- Chú ý đến nhịp thở và biết cách kiểm tra mạch trước và sau khi chạy.
KẾT THÚC 
1. Củng cố
2. Thả lỏng 
3. Nhận xét 
4. Dặn dò
- Xuất phát thấp chạy lao 
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ 
- GV nhận xét ưu và khuyết điểm tiết học.
- Ôn tập Bài TD – chạy ngắn- chạy bền chú ý chạy giữa quãng về đích và đánh đích.
IV. Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………………
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 14 
-Biết cách thực hiện và thực hiện được các động từ 1-25, thực hiện cơ bản đúng các động NS: 29/9/2014
tác từ 26 đến 30 và từ 31 đến 35.	 ND: 01/10/2014
- Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, trò chơi, biết tên, cách thực hiện và thực hiện được xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng và về đích và đánh đích. Nâng dần tốc độ chạy. 
-Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
* Địa điểm-Phương tiện : -Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐCN, 3 bộ bàn đạp, đường chạy 60m.
ĐLĐV 
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
4-6ph
1-3’
1x1l
2lx8n
Đội hình khởi động
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp
-Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
-Đội hình vòng tròn cự li rộng, 
dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp.
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp.
30-34ph
15-17ph
1x5l
1x2l
2lx8nhip
15-17ph
1x3l
1x5l
2lx8nhip
1x3l
1x2l
3-5ph
4-9 vòng x
100 m
TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM…
Nhóm 1 : Bài thể dục phát triển chung
€ € € € € €
 ƒ 
-Nhóm 1.1 Ôn từ động tác 1-18
€ € € € € €
 ƒ 
-Nhóm 1.2 Ôn từ động tác 19-35
Sử dụng phương pháp phân nhóm, sửa sai
-Hoán đổi vị trí 2 nhóm luyện tập, 
-Hs lần lượt thay phiên nhau điều khiển 
 € € € € € €
 ƒ 
2 nhóm luyện tập từ 1-35 động tác dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
( pp đồng loạt, phân nhóm quay vòng, sửa sai, giảng giải)
Nhóm 2 : Chạy ngắn
-Chạy bước nhỏ
€ €
€ €
-Trò chơi : Lò cò tiếp sức
( pp trò chơi thi đấu )
€ € w
€ € w
-Xuất phát thấp chạy lao, Chạy giữa quãng chạy về đích và đánh đích (60m)
€ € € 
€ € € 
 ƒ
pp sửa sai, phân nhóm, giảng giải - Hs lần lượt điều khiển và luyện tập
Đường chạy 60m
Hoán đổi vị trí 2 nhóm luyện tập Gv quan sát nhắc nhở HS luyện tập và sửa sai
Đội hình vòng tròn
,luyện tập chạy bền
3-5ph
1x1l
2lx8n
1x1l
-Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
-Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € €
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € 
 pGv 
.......................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docThe duc 8 tuan 7 tiet 13 14.doc
Giáo án liên quan