Giáo án Thể dục 8 - Tuần 5 - Tiết 9: Chạy ngắn, bài thể dục, chạy bền

I. Chạy ngắn

- Ôn một số động tác:

+ Chạy bước nhỏ

+ Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau

+ Xuất phát cao - chạy nhanh

+ Ngồi vai hướng chạy - xuất phát

+ Ngồi lưng hương chạy xuất phát

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 525 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tuần 5 - Tiết 9: Chạy ngắn, bài thể dục, chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/9/2014
Ngày giảng:	 23,26/9/2014	
KÝ DuyÖt :
Tuần 5 - Tiết 9
CHẠY NGẮN - BÀI TD - CHẠY BỀN
I. Mục tiêu:
- Chạy ngắn: Ôn các động tác: + Chạy bước nhỏ
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đạp sau
 + Xuất phát cao - chạy nhanh
 + Ngồi vai hướng chạy - xuất phát, Ngồi lưng hướng chạy - xuất phát
-Bài TD: 
+ Ôn: Từ nhịp 26- 29 (nữ), Từ nhịp 27- 36 (Nam)
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền 
* Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tương đối tốt các nội dung ôn luyện. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sân tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Còi, cờ, vôi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
TG
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng hông ngang dọc
3.Kiểm tra
- Bài TD phát triển chung nhịp 26- 29 (nữ), 27- 36 (Nam)
8 - 10’
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
- Quan sát nhắc nhở
- Gọi HS thực hiện GV đánh giá cho điểm
- Lớp trưởng báo cáo
-Nghe nhận nhiệm vụ
-Khởi động.
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
- Thực hiện theo ĐK của GV
B. Cơ bản
1. Chạy ngắn
- Ôn một số động tác:
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau
+ Xuất phát cao - chạy nhanh
+ Ngồi vai hướng chạy - xuất phát
+ Ngồi lưng hương chạy xuất phát
2. Bài TD
- Ôn: 
+ Từ nhịp 26- 29 (nữ), 
+ Từ nhịp 27- 36 (Nam)
 nội dung SGV trang 17 - 21.
3. Chạy bền
- Luyện tập chạy bền:
+ Nam 700m
+ Nữ 550m
* Củng cố:
- Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện Từ nhịp 26- 29 (nữ), Từ nhịp 27- 36 (Nam)
28-30'
 *
…xxx
…xxx
…xxx
…xxx
- Gọi HS thực hiện. 
- Gọi HS nhận xét đánh giá GV đánh giá cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ riêng
- Cho HS ôn, quan sát sửa sai
- Phân tích,làm mẫu
- Cho HS tập
- Quan sát sửa sai
- GV cho HS luyện tập chạy bền
*
…xxx
…xxx
…xxx
…xxx
- HS thực hiện. 
- Lớp quan sát,nhận xét 
- Chia lớp thành 2 nhóm nam nữ riêng
-Tập theo nhóm,tự điều chỉnh đt sai
-Nghe ghi nhớ KT
-Tập theo nhóm,tự điều chỉnh đt sai
x x x x x x
x x x x x x
*
x x x x x x
x x x x x x
- Chạy theo đợt 6-7em/1đợt
- Lớp quan sát, nhận xét
C. Kết thúc.
- Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, các ĐT của bài TD 
5’
- Cho HS thả lỏng 
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà
- Thả lỏng 
- Nghe ,rút kinh nghiệm
- Nhận bài tập
* rót kinh nghiÖm:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
____________________________________
Ngày soạn: 18/9/2014
Ngày giảng:	27,29/92014	
KÝ DuyÖt :
Tuần 5, 6 - Tiết 10
CHẠY NGẮN - BÀI TD - CHẠY BỀN
I. Mục tiêu:
- Chạy ngắn: Ôn các động tác:
 + Chạy bước nhỏ
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đạp sau
 + Xuất phát cao - chạy nhanh
 + Ngồi vai hướng chạy - xuất phát, Ngồi lưng hướng chạy - xuất phát
-Bài TD: 
+ Ôn: Từ nhịp 1- 29 (nữ), Từ nhịp 1- 36 (Nam)
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền 
* Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tương đối tốt các nội dung ôn luyện. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sân tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Còi, cờ, vôi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Sĩ số: 
Nội dung
TG
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng hông ngang dọc
3.Kiểm tra
- Bài TD phát triển chung nhịp 26- 29 (nữ), 27- 36 (Nam)
8 - 10’
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
- Quan sát nhắc nhở
- Gọi HS thực hiện GV đánh giá cho điểm
- Lớp trưởng báo cáo
-Nghe nhận nhiệm vụ
-Khởi động.
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
- Thực hiện theo ĐK của GV
B. Cơ bản
1. Chạy ngắn
- Ôn một số động tác:
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau
+ Xuất phát cao - chạy nhanh
+ Ngồi vai hướng chạy - xuất phát
+ Ngồi lưng hương chạy xuất phát
2. Bài TD
- Ôn: 
+ Từ nhịp 1- 29 (nữ), 
+ Từ nhịp 1- 36 (Nam)
 nội dung SGV trang 17 - 21.
3. Chạy bền
- Luyện tập chạy bền:
+ Nam 700m
+ Nữ 550m
* Củng cố:
- Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện Từ nhịp 1- 29 (nữ), Từ nhịp 1- 36 (Nam)
28-30'
 *
…xxx
…xxx
…xxx
…xxx
- Gọi HS thực hiện. 
- Gọi HS nhận xét đánh giá GV đánh giá cho điểm
- Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ riêng
- Cho HS ôn, quan sát sửa sai
- Phân tích,làm mẫu
- Cho HS tập
- Quan sát sửa sai
- GV cho HS luyện tập chạy bền
*
…xxx
…xxx
…xxx
…xxx
- HS thực hiện. 
- Lớp quan sát,nhận xét 
- Chia lớp thành 2 nhóm nam nữ riêng
x x x x x x
x x x x x x
*
x x x x x x
x x x x x x
-Tập theo nhóm,tự điều chỉnh đt sai
-Nghe ghi nhớ KT
-Tập theo nhóm,tự điều chỉnh đt sai
- Chạy theo đợt 6-7em/1đợt
- Lớp quan sát, nhận xét
C. Kết thúc.
- Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, các ĐT của bài TD 
5’
- Cho HS thả lỏng 
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà
- Thả lỏng 
- Nghe ,rút kinh nghiệm
- Nhận bài tập
* rót kinh nghiÖm:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
____________________________________

File đính kèm:

  • docTD Tiet 910.doc
Giáo án liên quan