Giáo án thể dục 8 - Trường THCS Thượng Lâm

 TIẾT: 37 NHẢY XA – (TTTC) NÉM BÓNG

 I/ Mục tiêu.

 1. Kiến thức.

 - Nhảy xa. + Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa đã học lớp 6,7 ( do gv chọn)

 - Ném bóng. + Ôn một số động tác bổ trợ đã học lớp 6,7 (do gv chọn)

 2. Kỹ năng:

 - HS thực hiện được cơ bản đúng kĩ thuật các động tác bổ trợ nhảy xa và ném bóng.

 3. Thái độ:

 - Ngiêm túc, tự giác, tích cực luyện tập, say mê môn học.

 II/ Địa điểm - Phương tiện.

 - Sân trường, hố cát, cuốc sới cát.

 - Giáo viên: bóng ném, tranh vẽ

 - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv.

 

doc200 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án thể dục 8 - Trường THCS Thượng Lâm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ung, chấm điểm.
 - GV điều khiển thả lỏng.
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV: nhận xét ưu khuyết điểm
- GV hướng dẫn tập ở nhà theo từng nội dung đã học.
 Ngày soạn : 25/11/2014
Tiết: 30 đá cầu – chạy bền
 I/ Mục tiêu.
 1. Kiến thức.
 - Đá cầu. + Ôn tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, ôn KT phát cầu cao chân
 chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
 + Một số chiến thuật thi đấu đơn. Đấu tập.
 - Chạy bền. Chơi trò chơi nhảy dây bền
 2. Kỹ năng:
 - HS thực hiện được kĩ thuật và nâng cao thành tích 
 - Tập thi đấu theo đúng luật, thi đấu hiệu quả.
 - Nhảy dây liên tục không bị vấp dây, nhịp độ trung bình.
 3. Thái độ: 
 - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn, say mê môn học.
 II/ Địa điểm - Phương tiện.
 - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu đá, sân đá cầu có lưới.
 - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv.
 III/ Tiến trình bài dạy.
Nội dung
ĐL/VĐ
Phương pháp- tổ chức
A/ Phần mở đầu
1.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung bài dạy:
 + Đá cầu.
 + Chạy bền
2 Khởi động.
 - Khởi động chung: Tập bài TDGG
Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang.
- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- Đa lăng chân trước sau, đá má trong bàn chân
3. Kiểm tra bài cũ.
? Nêu những điểm cơ bản của luật phát cầu.
? Phát cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
B/ Phần cơ bản.
1. Ôn tập
+ Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân, mu bàn chân, má ngoài bàn chân.
+ Ôn đỡ cầu bằng ngực.
+ Ôn KT phát cầu cao chân chính diện = mu bàn chân. 
+ Ôn đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
+ Một số chiến thuật thi đấu đơn
 ( Nội dung Tiết 29)
* Đấu tập: Tập thi đấu đá đơn.
- Thực hiện KT phát cầu cccd = mu bàn chân, linh hoạt vận dụng các KT tâng cầu để đỡ cầu và đá được cầu sang sân đối phương.
- Vận dụng chiến thuật thi đấu đơn vào thi đấu có hiệu quả.
2. Củng cố. 
? Thực hiện KT đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
3. Chạy bền. Trò chơi “ Nhảy dây bền theo nhóm”
C/ Phần kết thúc
1.Thả lỏng
-Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân, xoa, lắc các bắp cơ
2. Nhận xét buổi học
- Ưư, nhựoc diểm
3. Bài tập về nhà.
- Ôn các kĩ thuật đá cầu đã học.
- Học thuộc 1 số điểm cơ bản của luật đá cầu. ( đã học)
- Luyện tập chạy bền Nam 500m - 800m, Nữ 300m - 500m, hoặc tập nhảy dây bền.
8P
4x8n
Vỗ tay
2l
2l
3HS
33P
23’
5’
5’
4HS
4P
4x8n
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số cho GV.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- ĐH tập
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV. Điều khiển lớp khởi động
- HS thực hiện, cả lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét, chấm điểm cho HS
- GV nêu nội dung rồi cho HS tập đồng loạt cả lớp theo ĐH hàng ngang
- ĐH tập. *GV
 * * * *
 * * * *
 * * * *
- GV nêu và nhắc lại KT cơ bản HS tập 2 em / nhóm đứng cách nhau 6-8m, 1 em PC, 1em đỡ cầu = KT đá cầu cccd = mu bàn chân
- ĐH tập. *GV
 * * * *
 * * * *
- Cán sự nhóm điều hành nhóm tập
- GV quan sát sửa sai cho HS tập sai.
- GV nêu và nhắc lai yêu cầu KT 1-2lần 
- HS thi đấu đúng luật và đạt thành tích cao.
- Những HS # tập thi đấu ở sân khác.
- ĐH Tập
 *Gv
 * * * * *
 * 2 2 
 * * * * * 
- HS thi đấu 4 em một vào sânthi đấu tự tính điểm.
- Mỗi cặp thi đấu 5 lần phát cầu thì thay cặp # vào sân. 
- GV quan sát và giúp HS sửa sai KT.
- Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện, cả lớp quan sát nhận xét
- GV nhận xét, bổ xung, chấm điểm.
- Gv nêu yêu cầu rồi chia HS làm 3 nhóm.
ĐH 
 * * * * 
 *GV * * * * 
 * * * * 
- Gv theo dõi, nhắc nhở HS chơi tích cực, đúng yêu cầu.
- GV điều khiển thả lỏng.
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV: nhận xét ưu khuyết điểm
- GV hướng dẫn tập ở nhà theo từng nội dung đã học.
 Ngày soạn: 5/12/2014
 Tiết: 31 đá cầu 
 I/ Mục tiêu.
 1. Kiến thức.
 - Đá cầu. + Ôn tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, ôn KT phát cầu cao chân
 chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
 + Đấu tập.
 2. Kỹ năng:
 - HS thực hiện được kĩ thuật và nâng cao thành tích 
 - Tập thi đấu theo đúng luật, thi đấu hiệu quả.
 3. Thái độ: 
 - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn, tích cực luyện tập, say mê môn học.
 II/ Địa điểm - Phương tiện.
 - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu đá, sân đá cầu có lưới.
 - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv.
 III/ Tiến trình bài dạy.
Nội dung
ĐL/VĐ
Phương pháp- tổ chức
A/ Phần mở đầu
1.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung bài dạy:
 + Đá cầu.
2 Khởi động.
 - Khởi động chung: Tập bài TDGG
Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang.
- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- Đa lăng chân trước sau, đá má trong bàn chân
3. Kiểm tra bài cũ.
? Phát cầu, đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
B/ Phần cơ bản.
1. Ôn tập
+ Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân, mu bàn chân, má ngoài bàn chân.
+ Ôn đỡ cầu bằng ngực.
+ Ôn KT phát cầu cao chân chính diện = mu bàn chân. 
+ Ôn đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
* Đấu tập: Tập thi đấu đá đơn.
- Thực hiện KT phát cầu, đá cầu cccd = mu bàn chân, linh hoạt vận dụng các KT tâng cầu để đỡ cầu và đá được cầu sang sân đối phương.
- Vận dụng chiến thuật thi đấu đơn vào thi đấu có hiệu quả.
2. Củng cố. 
? Thực hiện KT phát cầu, đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
C/ Phần kết thúc
1.Thả lỏng
-Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân, xoa, lắc các bắp cơ
2. Nhận xét buổi học
- Ưư, nhựoc diểm
3. Bài tập về nhà.
- Ôn các kĩ thuật đá cầu đã học.
- Học thuộc 1 số điểm cơ bản của luật đá cầu. ( đã học)
8P
4x8n
Vỗ tay
2l
4x8n
3HS
33P
5-6l
4HS
4P
4x8n
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số cho GV.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- ĐH tập
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV. Điều khiển lớp khởi động
- HS thực hiện, cả lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét, chấm điểm cho HS
- GV nêu nội dung rồi cho HS tập đồng loạt cả lớp theo ĐH hàng ngang
- ĐH tập. *GV
 * * * *
 * * * *
 * * * *
- GV nêu và nhắc lại KT cơ bản HS tập 2 em / nhóm đứng cách nhau 6-8m, 1 em PC, 1em đỡ cầu = KT đá cầu cccd = mu bàn chân
- ĐH tập. *GV
 * * * *
 * * * *
- Cán sự nhóm điều hành nhóm tập
- GV quan sát sửa sai cho HS tập sai.
- GV nêu những sai lầm thường mắc của HS , hướng dẫn cách sửa sai KT 1-2lần 
- Gv cho Hs ôn tập thi đấu 4em vào sân tậpthi đấu 
- HS thi đấu đúng luật và đạt hiệu quả cao.
- Những HS # tập thi đấu ở sân khác.
- ĐH Tập
 *Gv
 * * * * *
 * 2 2 
 * * * * * 
- HS tự tính điểm khi thi đấu.
- GV bao quát chung cả lớp và sửa sai cho HS tập sai KT.
- Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện, cả lớp quan sát nhận xét
- GV nhận xét, bổ xung, chấm điểm.
- ĐHTL.
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV: nhận xét ưu khuyết điểm
- GV hướng dẫn tập ở nhà theo từng nội dung đã học.
Ngày soạn: 5/12/2014
Tiết: 32 đá cầu 
 I/ Mục tiêu.
 1. Kiến thức.
 - Đá cầu. + Ôn đỡ cầu bằng ngực, ôn KT phát cầu cao chân
 chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
 + Đấu tập, kiểm tra thử.
 2. Kỹ năng:
 - HS thực hiện đúng kĩ thuật và nâng cao thành tích 
 - Tập thi đấu theo đúng luật, thi đấu hiệu quả.
 - Kiểm tra thử KT phát cầu chân chính diện = mu bàn chân.
 3. Thái độ: 
 - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn, tích cực luyện tập, say mê môn học.
 II/ Địa điểm - Phương tiện.
 - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu đá, sân đá cầu có lưới.
 - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv.
 III/ Tiến trình bài dạy.
Nội dung
ĐL/VĐ
Phương pháp- tổ chức
A/ Phần mở đầu
1.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung bài dạy:
 + Đá cầu.
2 Khởi động.
 - Khởi động chung: Tập bài TDGG
Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang.
- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- Đa lăng chân trước sau, đá má trong bàn chân
3. Kiểm tra bài cũ.
? Phát cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
B/ Phần cơ bản.
1. Ôn tập
+ Ôn đỡ cầu bằng ngực.
+ Ôn KT phát cầu cao chân chính diện = mu bàn chân. 
+ Ôn đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
2 Đấu tập: 
- Thi đấu đá đơn
- Sử dụng KT phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
3. Kiểm tra thử: Kĩ thuật đỏ cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
- Mỗi HS phát 5 lần sang sân đối phương.
- Mỗi lần được tính 2 điểm.
4. Củng cố. 
? Thực hiện KT phát cầu thấp gần và phát cầu cao sâu.
C/ Phần kết thúc
1.Thả lỏng
-Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân, xoa, lắc các bắp cơ
2. Nhận xét buổi học
- Ưư, nhựoc diểm
3. Bài tập về nhà.
- Ôn các kĩ thuật đá cầu đã học.
- Học thuộc 1 số điểm cơ bản của luật đá cầu. ( đã học)
8P
4x8n
Vỗ tay
2l
4x8n
3HS
34P
4HS
3’
4x8n
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số cho GV.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- ĐH tập
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV. Điều khiển lớp khởi động
- HS thực hiện, cả lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét, chấm điểm cho HS
- GV nêu nội dung , cho HS tập 2 em / cặp.
- ĐH tập. *GV
 * * * *
 * * * *
- GV quan sát sửa sai cho HS tập sai.
- HS ôn tập 2 em 1 cặp đứng cách nhau 6-8m tập 2 kĩ thuật PC, đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
- GV nêu những sai lầm thường mắc của HS , hướng dẫn cách sửa sai KT 1-2lần 
- Gv cho Hs ôn tập thi đấu 4em vào sân tậpthi đấu 
- HS thi đấu đúng luật và đạt hiệu quả cao.
- Những HS # tập thi đấu ở sân khác.
- ĐH Tập
 *Gv
 * * * * *
 * 2 2 
 * * * * * 
- HS tự tính điểm khi thi đấu.
- GV bao quát chung cả lớp và sửa sai cho HS tập sai KT.
- Gv nêu nội dung, biểu điểm rồi KT lần lượt 2 HS 1lúc.
- Gv chấm và công bố điểm ngay cho HS.
- Gv nhận xét đánh giá kết quả KT để HS cố gắng ôn tập tốt hơn.
- Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện, cả lớp quan sát nhận xét
- GV nhận xét, củng cố bài.
- ĐHTL.
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV: nhận xét ưu khuyết điểm
- GV hướng dẫn tập ở nhà theo từng nội dung đã học.
Ngày dạy: 12/12/2014
Tiết: 33 Ôn tập kĩ thuật ĐÁ cầu cAo chÂN CHÍNH DIỆNBẰNG MU BÀN CHÂN
 I/ Mục tiêu.
 1. Kiến thức.
 - Đá cầu. + Ôn KT đỏ cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
 + Đấu tập.
 2. Kỹ năng:
 - HS thực hiện đúng kĩ thuật và nâng cao thành tích 
 - Tập thi đấu theo đúng luật, thi đấu hiệu quả.
 3. Thái độ: 
 - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn, tích cực luyện tập, say mê môn học.
 II/ Địa điểm - Phương tiện.
 - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu đá, sân đá cầu có lưới.
 - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv.
 III/ Tiến trình bài dạy.
Nội dung
ĐL/VĐ
Phương pháp- tổ chức
A/ Phần mở đầu
1.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung bài dạy:
 + Đá cầu.
2 Khởi động.
 - Khởi động chung: Tập bài TDGG
Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang.
- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- Đa lăng chân trước sau, đá má trong bàn chân
3. Kiểm tra bài cũ.
? đỏ cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
B/ Phần cơ bản.
1. Ôn tập
+ Ôn KT đỏ cầu cao chân chính diện = mu bàn chân. 
2 Đấu tập: 
- Thi đấu đá đơn
- Sử dụng KT phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
3. Củng cố. 
? Thực hiện KT đỏ cao chân chính diện = mu bàn chân
C/ Phần kết thúc
1.Thả lỏng
-Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân, xoa, lắc các bắp cơ
2. Nhận xét buổi học
- Ưư, nhựoc diểm
3. Bài tập về nhà.
- Ôn các kĩ thuật tâng cầu.
- Ôn tập Kĩ thuật PC cao chân chính diện = mu bàn chân.
8P
4x8n
Vỗ tay
2l
4x8n
3HS
34P
5l
4HS
4P
4x8n
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số cho GV.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- ĐH tập
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV. Điều khiển lớp khởi động
- HS thực hiện, cả lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét, chấm điểm cho HS
- GV nêu nội dung , cho HS tập 2 em / cặp.
- ĐH tập. *GV
 * * * *
 * * * *
- GV quan sát sửa sai cho HS tập sai.
- HS ôn tập 2 em 1 cặp đứng cách nhau 6-8m tập kĩ thuật PC cao chân chính diện = mu bàn chân.
- Gv cho Hs ôn tập thi đấu 4em vào sân tập thi đấu 
- HS thi đấu đúng luật và đạt hiệu quả cao.
- Những HS # tập thi đấu ở ngoài sân trường.
- ĐH Tập
 *Gv
 * * * * *
 * 2 2 
 * * * * * 
- HS tự tính điểm khi thi đấu.
- GV bao quát chung cả lớp và sửa sai cho HS tập sai KT.
- Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện, cả lớp quan sát nhận xét
- GV nhận xét, củng cố bài.
- GV điều khiển thả lỏng.
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV: nhận xét ưu, khuyết điểm
- GV hướng dẫn tập ở nhà theo từng nội dung đã học.
 Ngày soạn : 12/12/2014
Tiết: 34 Ôn tập kĩ thuật ĐÁ cầu CAO CHÂN CHÍNH BẰNG MU BÀN CHÂN
 I/ Mục tiêu.
 1. Kiến thức.
 - Đá cầu. + Ôn nâng cao KT đỏ cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
 Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kì I
 2. Kỹ năng:
 - HS thực hiện đúng kĩ thuật và đá cầu rơi đúng khu vực trên sân.
 3. Thái độ: 
 - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn, tích cực luyện tập, say mê môn học.
 II/ Địa điểm - Phương tiện.
 - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu đá, sân đá cầu có lưới.
 - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv.
 III/ Tiến trình bài dạy.
Nội dung
ĐL/VĐ
Phương pháp- tổ chức
A/ Phần mở đầu
1.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung bài dạy:
 + Đá cầu.
2 Khởi động.
 - Khởi động chung: Tập bài TDGG
Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang.
- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- Đa lăng chân trước sau, đá má trong bàn chân
3. Kiểm tra bài cũ.
? Đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân.
B/ Phần cơ bản.
1. Ôn tập
+ Ôn KT đá cầu cao chân chính diện = mu bàn chân. 
- Luyện tập theo nhóm.
2. Củng cố. 
? Thực hiện KT đá cao chân chính diện = mu bàn chân
C/ Phần kết thúc
1.Thả lỏng
-Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân, xoa, lắc các bắp cơ
2. Nhận xét buổi học
- Ưư, nhựoc diểm
3. Bài tập về nhà.
- Ôn các kĩ thuật tâng cầu.
- Ôn tập Kĩ thuật PC cao chân chính diện = mu bàn chân.
8P
4x8n
Vỗ tay
2l
4x8n
3HS
33P
5l
5-6l
4HS
4P
4x8n
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số cho GV.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- ĐH tập
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV. Điều khiển lớp khởi động
- HS thực hiện, cả lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét, chấm điểm cho HS
- Gv nêu, nhắc nhở, hướng dẫn HS khắc phục những sai lầm thường mắc, nêu yêu cầu rồi cho HS luyện tập.
- HS thay nhau vào sân đá cầu tập.
- ĐH Tập
 *Gv
 * * * * *
 * 2 2 
 * * * * * 
- HS # tập ngoài sân trường
- ĐH tập. *GV
 * * * *
 * * * *
- HS ôn tập 2 em 1 cặp đứng cách nhau 6-8m tập kĩ thuật PC cao chân chính diện = mu bàn chân.
- GV bao quát chung cả lớp và sửa sai cho HS tập sai KT.
- Gọi 2 - 3 học sinh thực hiện, cả lớp quan sát nhận xét
- GV nhận xét, củng cố bài.
- ĐHTL.
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV: nhận xét ưu, khuyết điểm
- GV hướng dẫn tập ở nhà theo từng nội dung đã học.
 Ngày soạn: 12/12/2014 
 Tiết: 35 kiểm tra học kì I ( đá cầu )
 I/ Mục tiêu.
 1. Kiến thức.
 - Đá cầu. + Kiểm tra kĩ thuật đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
 2. Kỹ năng:
 - Đánh giá mức độ thực hiện kĩ thuật, kĩ năng, sau một thời gian học tập 
 của học sinh
 3. Thái độ: 
 - Ngiêm túc, tự giác giữ kỉ luật chung trong giờ kiểm tra.
 II/ Địa điểm - Phương tiện.
 - Giáo viên: Giáo án, cầu đá, sân đá cầu có lưới.
 - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv.
 III/ Tiến trình bài dạy.
Nội dung
ĐL/VĐ
Phương pháp- tổ chức
A/ Phần mở đầu
1.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung giờ kiểm tra
2 Khởi động.
 - Khởi động chung: Tập bài TDGG
Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang.
- Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
B/ Phần cơ bản.
1. Nội dung kiểm tra.
- Kiểm tra kĩ thuật đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
2.Đối tượng kiểm tra.
- Tất cả HS Nam & Nữ.
3. Biểu điểm.
- Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác đá cầu của từng HS
+ Xếp loại Đ: Thực hiện đúng kĩ thuật động tác, đá cầu rơi đúng khu vực.
+ Xếp loại CĐ: không hình thành được kỹ thuật động tác.
* Chú ý: Trường hợp đặc biệt GV có thể kiểm tra lại lần 2.
C/ Phần kết thúc
1.Thả lỏng
-Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân, xoa, lắc các bắp cơ
2. Nhận xét buổi học
- Tuyên dương những HS đạt kquả cao, phê bình nhắc nhở những HS tập chưa tốt
- Đọc điểm – thông báo kết quả.
3. Bài tập về nhà.
 - Ôn các bài tập 
- Kết quả cụ thể:
Lớp/điểm
sĩ số
Đ
CĐ
8a
34
34
0
8b
33
33
0
5P
4x8n
Vỗ tay
2l
37P
5l
4P
4x8n
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số cho GV.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra
- ĐH tập
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV. Điều khiển lớp khởi động
- GV phổ biến cho HS nắm được nội dung, yêu cầu kiểm tra, cách thức kiểm tra
- GV kiểm tra lần lượt từng HS trong sổ điểm
- GV nêu biểu điểm
- Kiểm tra Nam riêng, Nữ riêng.
- Mỗi HS thực hiện KT phát cầu 5 lần
- ĐH kiểm tra 
 *Gv
 * * * * *
 * 2 2 
 * * * * * 
- GV theo dõi HS thực hiện kĩ thuật và chấm điểm cho HS
- GV điều khiển thả lỏng.
 * * * * 
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV: nhận xét ngắn gọn đầy đủ, công bố điểm.
- GV hướng dẫn cách tập ở nhà theo từng nội dung đã học.
Ngày soạn: 20/12/2014
Tiết: 36 kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể học sinh Học kì i
 I/ Mục tiêu.
 1.Kiến thức. - Kiểm tra đánh giá XPC chạy 30m, nằm ngửa gập bụng.
 2.Kĩ năng. - Thông qua giờ kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện thể lực của HS
 đẩy mạnh việc thờng xuyên rèn luyện thể lực của HS.
 3. Thái độ. -Nghiêm túc, tự giác, tích cực,nhanh nhẹn trong gìơ kiểm tra.
 II/ Địa điểm - Phơng tiện.
 - Sân tập , 2 chiếc đệm, đờng chạy, đồng hồ, dây đích.
 - HS có trang phục TT, ghế GV
 - GV . còi, sổ nghi chép thành tích HS đạt đợc.
 III/ Tiến trình bài dạy
Nội dung
Đl/VĐ
Phơng pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu.
1. Nhận lớp.
- Kiểm tra sí số, trang phục HS
-Phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra
2.Khởi động.
* Khởi động chung.
 - Tập động tác vơn thở, tay, chân , lờn, bong, phối hợp
- Xoay kĩ các khớp, ép dọc, ngang, xoay bả vai, cánh tay trớc sau
* Khởi động chuyên môn: chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao gối, chạy đá gốt chạm mông.
B/ Phần cơ bản.
1. Nội dung kiểm tra.
- Kiểm tra KT động tác nằm nghửa gập bụng:
- Kiểm tra chạy 30m xuất phát cao
2. Cách đánh giá.
a/ KT động tác nằm ngửa gập bụng:
- Yêu cầu: ngời đợc KT ngồi chân co 90 độ ở đầu gối, 2 bàn chân áp sát sàn, 2tay giữ ở phần dới cẳng chân không cho bàn chân tác khỏi sàn. 
- Mỗi lần ngả ngời gặp bong tính 1 lần, tính số lần gập bong trong 30s.
 Nam : Tốt > 18 lần, Đạt >/ 13 lần 
 Nữ : Tốt > 15 lần, Đạt >/ 12 lần 
b/ Kiểm tra chạy 30m xuất phát cao.
- Yêu cầu: Ngời đợc kiểm tra thực hiện t thế XPC thực hiện 1lần.
Thành tích đợc xác định là giây.
 Nam: Tốt < 5,10s, Đạt < 6,20s
 Nữ : Tốt < 6,10s, Đạt < 7,10s
C/Phần kết thúc.
1. Thả lỏng. 
- Rũ cẳng chân , tay , thân ngời cúi thả lỏng
2. Nhận xét giờ học
- nhận xét công bố điểm kiểm tra
3. Bài tập về nhà
- Ôn các bài tập bổ trợ bật nhảy đã học lớp 6, luyện tập chạy bền Nam 500m, Nữ 300m. 
5P
4x8n
37P
3P
2x8
- LT tập hợp lớp báo cáo sí số
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra.
- ĐHtập
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 *LT
 - LT điều hành lớp tập
- GV quan sát sửa sai khi HS tập.
- GV phổ biến yêu cầu, nội dung kiểm tra.
 - GV đọc và công bố cách đánh giá
- GV kiểm tra theo nhiều đợt mỗi đợt 4-5 HS.
 ĐH : * * * * *
 * * * * *
 *GV 
 * * * *
- ĐH tập *GV
* * * * Đích
* * * *
 XP 30m
- GV quan sát HS kiểm tra, tính thành tích và chấm điểm cho HS .
 - ĐH tập thả lỏng
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 *GV
- GV hớng dẫn HS thả lỏng
- GV nhận xét đọc và công bố điểm cho HS.
GV hớng đẫn HS tập ở nhà theo từng nội dung đã học. 
Ngày soạn : 27/12/2014
 Tiết: 37 nhảy xa – (TTTC) ném bóng
 I/ Mục tiêu.
 1. Kiến thức.
 - Nhảy xa. + Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa đã học lớp 6,7 ( do gv chọn)
 - Ném bóng. + Ôn một số động tác bổ trợ đã học lớp 6,7 (do gv chọn)
 2. Kỹ năng:
 - HS thực hiện được cơ bản đúng kĩ thuật các động tác bổ trợ nhảy xa và ném bóng.
 3. Thái độ: 
 - Ngiêm túc, tự giác, tích cực luyện tập, say mê môn học.
 II/ Địa điểm - Phương tiện.
 - Sân trường, hố cát, cuốc sới cát.
 - Giáo viên: bóng ném, tranh vẽ
 - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv.
 III/ Tiến trình bài dạy.
Nội dung
ĐL/VĐ
Phương pháp- tổ chức
A/ Phần mở đầu
1.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung bài dạy:
 + Nhảy xa
 + Ném bóng
2 Khởi động.
 - Khởi động chung: Tập bài TDGG
Xoay dẻo các kh

File đính kèm:

  • docGiao_an_8_20150726_095432.doc
Giáo án liên quan