Giáo án Thể dục 8 trọn bộ

Tiết 39 NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN

1. Mục tiêu

a. Kiến thức

- Nhảy xa: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà. Giậm nhảy. Trò chơi: Lò cò tiếp sức.

- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân, phát cầu thấp chân chính diện, truyền cầu bằng mu bàn chân.

b. Kĩ năng

- Nhảy xa: Học sinh thực hiện được đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà. Giậm nhảy

- Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân, phát cầu thấp chân chính diện, truyền cầu bằng mu bàn chân.

 

doc182 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 8 trọn bộ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số chiến thuật thi đấu đơn. Đấu tập
b. Kĩ năng
- Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập.
c. Thái độ.
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh.
- Giầy thể thao, cầu tâng.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc.
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Đá cầu
- Ôn tập
+ Tâng cầu bằng đùi
+ Bằng má trong bàn chân.
+ Đỡ cầu bằng ngực. 
+ Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
* Chiến thuật thi đấu đơn
- Phát cầu; Nhằm tạo ra tình huống 
Bất ngờ gây khó khăn cho đối phương
- Phát cầu cao sâu
- Phát cầu thấp gần
* Đấu tập
 III. Phần kết thúc
 - Thả lỏng 
 - Nhận xét
8ph
200m
4x8nhịp
30 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- GV hưỡng dẫn HS tập luyện.
- HS tập tâng cầu cá nhân.
tập đỡ cầu bằng ngực
- GV giới thiệu chiến thuật thi đấu đơn
- HS tập thi đấu 
 *
 * *
 *
- GV quan sát hướng dẫn chiến thuật
- Đội hình thả lỏng
 €(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 - HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 31 Đá cầu - Chạy bền 
Ngày soạn: 13/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
8
31
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.Một số chiến thuật thi đấu đơn. Đấu tập
- Chạy bền: Học sinh biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng
- Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ.
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh.
- Giầy thể thao, cầu tâng.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc.
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Đá cầu
- Ôn tập
+ Tâng cầu bằng đùi
+ Bằng má trong bàn chân.
+ Đỡ cầu bằng ngực. 
+ Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
* Chiến thuật thi đấu đơn
- Phát cầu; Nhằm tạo ra tình huống 
Bất ngờ gây khó khăn cho đối phương
- Phát cầu cao sâu
- Phát cầu thấp gần
* Đấu tập
2. Chạy bền
- Chạy trên địa hình tự nhiên
+ Nam : 450m
+ Nữ: 400m
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng 
- Nhận xét
8ph
200m
4x8nhịp
20 ph
10 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác . 
- GV hưỡng dẫn HS tập luyện.
- HS tập tâng cầu cá nhân, tập đỡ cầu bằng ngực
- GV giới thiệu chiến thuật thi đấu đơn
- HS tập thi đấu 
 *
 * *
 *
- GV quan sát hướng dẫn chiến thuật
- HS chạy trên sân trường
- GV quan sát nhắc nhở HS chạy đúng tốc độ, địa hình quy định.
- Đội hình thả lỏng
 €(GV)
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 - HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 32 Đá cầu 
Ngày soạn: 13/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
8
31
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 
b. Kĩ năng
- Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 
c. Thái độ.
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh.
- Giầy thể thao, cầu tâng.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng
- Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc.
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
* Đá cầu
- Ôn tập
+ Đỡ cầu bằng ngực. 
+ Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
III. Phần kết thúc
 - Thả lỏng 
 - Nhận xét
8ph
200m
4x8nhịp
30 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- GV hưỡng dẫn HS tập luyện.
+ Tập đỡ cầu bằng ngực
+ Tập đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
- HS tập theo nhóm 2 hoặc 3 người
- Đội hình thả lỏng
 €(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
 - HS dồn hàng, GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
..
Tiết 33 kiểm tra Đá cầu ( 15 phút )
Ngày soạn: 13/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
8
31
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện đỡ cầu bằng ngực, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 
b. Kĩ năng
- Đá cầu: Học sinh thực hiện cơ bản đúng đỡ cầu bằng ngực, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 
c. Thái độ.
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh.
- Giầy thể thao, cầu tâng.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc.
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
* Kiểm tra đá cầu
- Nội dung kiểm tra: đỡ cầu bằng ngực, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 
*.Cách xếp loại
+Xếp loại Đ: Thực hiện kĩ thuật động tác ở mức cơ bản đúng.Đạt thành tích 5 - 6 lần thực hiện được.
+ Xếp loại CĐ: Thực hiện sai kĩ thuật , không thực hiện được động tác.
III. Phần kết thúc
 - Nhận xét
8ph
200m
4x8nhịp
34 ph
3 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường.
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- HS chọn một trong hai hình thức kiểm tra.
-Mỗi HS được kiểm tra một lần
 €
 €(GV) 
 € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- Lớp trưởng tập hợp lớp
 €(GV) 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
 - GV nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 34 ôn tập chạy ngắn
Ngày soạn: 13/ 11/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
8
31
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Học sinh biết và cách thực hiện hoàn thiện các giai đoạn chạy ngắn.
b. Kĩ năng
- Học sinh thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn chạy ngắn và đạt thành tích.
c. Thái độ.
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh.
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng
- Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
* Chạy ngắn
- ôn tập
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi
+ Chạy đạp sau
+ Chạy đá gót cham mông
+ Ngồi xổm – xuất phát
+ Đứng mặt, vai, lưng, hướng chạy – xuất phát.
+ Đi thường chuyển sang chạy.
+ Xuất phát thấp- chạy lao - chạy giữa quãng- về đích
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
30 ph
60 m
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- Đội hình tập luyện
€€€€€€€€ 
€€€€€€€€ 
€€€€€€€€ 
 €(GV)
- GV quan sát hướng dẫn HS tập luyện.
 € € € € €€ 
 €(GV) € € €€ 
 € € €€ 
 € € €€ 
 € € €€
 € € €€
 Đích 
- HS chạy mỗi lượt 2 người
- GV quan sát hướng dẫn HS thực hiện đúng các giai đoạn chạy ngắn
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
- HS dồn hàng.GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
..
Tiết 35 Kiểm tra học kì i
Ngày soạn: 10/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
8
31
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Học sinh biết và cách thực hiện hoàn thiện các giai đoạn chạy ngắn.
b. Kĩ năng
- Học sinh thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn chạy ngắn.
c. Thái độ.
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi, đồng hồ bấm giây.
b. Chuẩn bị của học sinh.
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng
- Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II.Phần cơ bản
* Kiểm tra: Kĩ thuật và thành tích chạy ngắn 60 m
( trọng tâm các giai đoạn : xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng.)
- Cách xếp loại
+ Xếp loại Đ: Thực hiện sai một trong ba giai đoạn kĩ thuật.
thành tích dưới 10,5s ( nam), dưới 11,6s ( nữ). 
+ Xếp loại CĐ: Thực hiện sai hai giai đoạn kĩ thuật, không đạt thành tích.
III.Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
30 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- HS hô xuất phát, 2 em cầm giây đích.
- GV chọn vị trí thích hợp để theo dõi tính thành tích.
*Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS ( nam, nữ riêng).
-Mỗi HS được kiểm tra 1 lần. 
 € € €€€€ 
 €€€€ 
 €€€€ 
 €€€€ 
 €€€€
 Đích 
 €(GV) 
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
- HS dồn hàng.GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 36 kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
 Chạy 500 m
Ngày soạn: 10/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
8
31
1. Mục tiêu 
a. Kiến thức
- Học sinh biết và cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
b. Kĩ năng
- Học sinh thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
c. Thái độ.
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi, đồng hồ bấm giây.
b. Chuẩn bị của học sinh.
- Giầy thể thao.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
Chạy nhẹ nhàng
Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang – dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản:
* Kiểm tra thành tích chạy 500 m
- Xếp loại Đ: Nam từ dưới 120 s, nữ từ dưới 132 s.
- Xếp loại CĐ: Nam trên 120s, nữ trên 132s.
III. Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
34 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác 
- Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 4 - 5 HS
- GV bấm thời gian.
- Lớp trưởng tập hợp lớp thực hiện các động tác thả lỏng.
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
- GV nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 37 nhảy xa - Thể thao tự chọn
Ngày soạn: 16/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
8
31
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Nhảy xa: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng.
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân.
b. Kĩ năng
- Nhảy xa: Học sinh thực hiện được đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng.
- Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân.
c. Thái độ.
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh.
- Giầy thể thao, cầu tâng.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng
- Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II.Phần cơ bản
1. Nhảy xa
- Ôn tập 
+ Đá lăng trước
+ Đá lăng trước sau
+ Đá lăng sang ngang
+ Đà một bước đá lăng
+ Đà một bước giậm nhảy đá lăng
2. Đá cầu
- Tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân.
III.Phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
15 ph
15 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động 
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- Đội hình tập luyện
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
 - Đà một bước giậm nhảy đá lăng
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €€€€€€ 
 €(GV)
- GV thực hiện mẫu động tác, hướng dẫn HS tập luyện.
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện cá nhân.
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
- HS dồn hàng.GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
.
Tiết 38 nhảy xa - Thể thao tự chọn
Ngày soạn: 16/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
8
31
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Nhảy xa: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà.Trò chơi: Lò cò tiếp sức.
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân, phát cầu thấp chân chính diện, truyền cầu bằng mu bàn chân.
b. Kĩ năng
- Nhảy xa: Học sinh thực hiện được đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà.
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân, phát cầu thấp chân chính diện, truyền cầu bằng mu bàn chân.
c. Thái độ.
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh.
- Giầy thể thao, cầu tâng.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng
- Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II.Phần cơ bản
1. Nhảy xa
- Ôn tập 
+ Đá lăng trước
+ Đá lăng trước sau
+ Đá lăng sang ngang
- Học
+ Cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà.
+ Chạy đà 3 - 5 bước vào ván giậm nhảy
* Trò chơi
- Lò cò tiếp sức
2. Đá cầu
- Tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân,
- Phát cầu thấp chân chính diện, truyền cầu bằng mu bàn chân 
III. Phần kết thúc
 - Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
15 ph
15 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- Đội hình tập luyện
 €€€€€€
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 €(GV)
- GV giới thiệu cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà,thực hiện mẫu động tác, hướng dẫn HS tập luyện.
 - GV giới thiệu trò chơi, điều khiển trò chơi.
- HS tập luyện theo nhóm 2 - 3 người.
- GV quan sát hướng dẫn HS thực hiện.
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
- HS dồn hàng.GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 39 nhảy xa - Thể thao tự chọn
Ngày soạn: 24/ 12/ 2014
Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng
8
31
1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Nhảy xa: Học sinh biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà. Giậm nhảy. Trò chơi: Lò cò tiếp sức.
- Đá cầu: Học sinh biết cách thực hiện tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân, phát cầu thấp chân chính diện, truyền cầu bằng mu bàn chân.
b. Kĩ năng
- Nhảy xa: Học sinh thực hiện được đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. Đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà. Giậm nhảy
- Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân, phát cầu thấp chân chính diện, truyền cầu bằng mu bàn chân.
c. Thái độ.
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên.
- Còi.
b. Chuẩn bị của học sinh.
- Giầy thể thao, gậy.
3. Tiến trình dạy học
nội dung
định lượng
phương pháp
I. Phần mở đầu 
- Nhận lớp
- Phổ biến nội dung
+) Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng
- Thực hiện các động tác khởi động
+ Tay, lườn,ngực, vặn mình, chân, lưng bụng
+ ép ngang - dọc
+ Xoay các khớp
II. Phần cơ bản
1. Nhảy xa
- Ôn tập 
+ Đá lăng trước
+ Đá lăng trước sau
+ Đá lăng sang ngang
- Học
+ Cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà.
+ Chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy
* Trò chơi
- Lò cò tiếp sức.
2. Đá cầu
- Tâng câu bằng đùi, má trong bàn chân, đá cầu thấp chân, 
- Phát cầu thấp chân chính diện, truyền cầu bằng mu bàn chân.
III. Phần kết thúc
 - Thả lỏng
- Nhận xét 
8ph
200m
4x8nhịp
15 ph
15 ph
7 ph
- Lớp trưởng tập hợp lớp,báo cáo sĩ số cho GV 
 €(GV)
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- HS chạy thành 1 hàng dọc xung quanh sân trường
- Đội hình khởi động
 €(GV) 
- Lớp khởi động theo nhịp hô của lớp trưởng.
- GV quan sát nhắc nhở HS khởi động đúng động tác. 
- Đội hình tập luyện
 €€€€€€
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 €(GV)
- GV thực hiện mẫu động tác, hướng dẫn HS tập luyện.
- GV giới thiệu trò chơi, điều khiển trò chơi
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo nhóm 2 -3 người.
- Đội hình thả lỏng
€(GV)
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € 
- HS dồn hàng.GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
4. Rút kinh nghiệm
Tiết 40 nhảy xa -

File đính kèm:

  • docthe_duc_8_2015_20150726_095354.doc