Giáo án Thể dục 8 tiết 37 đến 71

TIẾT 52 NHẢY XA - CHẠY BỀN

 NHẢY XA: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi (chuẩn bị kiểm tra)

 CHẠY BỀN: trò chơi “ Người thừa thứ 3 ”.

I, MỤC TIÊU.

 Kiến thức:- Biết cách thực hiện nhảy xa kiểu “ngồi”.

 Biết cách thực hiện trò chơi “ Người thừa thứ 3 ”.

 Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng nhảy xa kiểu “ngồi”,

 Thực hiện cơ bản đúng trò chơi “ Người thừa thứ 3 ”.

 Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV, tự giác tập luyện, ứng

 xử đúng mực khi tham gia tập luyện

II, ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN .

- Địa điểm : Sân VĐ xã .

- Phương tiện : Chuẩn bị xẻng, kẻ vạch trò chơi.

 

doc59 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 8 tiết 37 đến 71, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọc.
- Giao bài tập về nhà: 
+ Ôn chạy đà - 4 bước cuối – ra sức cuối cùng ném bóng xa.
+ Tại chỗ ngồi xuống đứng lên
+ Luyện tập chạy bền: Nam 800m, nữ 600m.
 5 phút
5 – 6 lần
20N- 3- 4L
 ************************
 ************************
 ************************
 GV
 Rút kinh nghiệm:......................................................................................................... 
 Ngày soạn : 3/2/ 2015
 	 Ngày dạy: 5/2/2015
TIẾT 46	NHẢY XA - NÉM BÓNG - CHẠY BỀN
 NHẢY XA: ôn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi’’,trò chơi và một số động tác bổ trợ. 
 NÉM BÓNG: luyện tập phối hợp 4 giai đoạn ném bóng xa.
 CHẠY BỀN: luyện tập chạy bền.
I, MỤC TIÊU.
 Kiến thức: Biết cách thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi’’,trò chơi và một số động
 tác bổ trợ. 
 Biết cách thực hiện luyện tập phối hợp 4 giai đoạn ném bóng xa.
 Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hinh tự nhiên.
 Kỹ năng: Thực hiên cơ bản đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi’’,trò chơi và một số 
 động tác bổ trợ. 
 Thực hiên cơ bản đúng luyện tập phối hợp 4 giai đoạn ném bóng xa.
 Thực hiên cơ bản đúng chạy bền trên địa hinh tự nhiên.
 Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV, tự giác tập luyện, ứng 
 xử đúng mực khi tham gia tập luyện 
 II, ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN .
- Địa điểm : Sân VĐ xã .
- Phương tiện : Chuẩn bị xẻng, bóng, kẻ vạch trò chơi.
III, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
 Nội dung 
Định lượng
 Phương pháp - Tổ chức
A, Phần mở đầu.
* Nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu của bài.
* Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh.
* Khởi động.
- Khởi động chung.
+ Chạy nhẹ nhàng .
+ Tập bài thể dục phát triển chung:
Tay cao , lườn , tay ngực ,vặn mình bụng , chân .
+ Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân, bả vai , hông , đầu gối .
+ Ép dây chằng : Dọc , ngang.
- Khởi động chuyên môn.
+ Chạy bước nhỏ .
+ Chạy nâng cao đùi .
+ Chạy đá gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa. 
 10 phút
mỗi động 
tác 3L – 8N
 4L – 8N
 2L 
 2L 
 2L 
- Cán sự tập hợp lớp báo cáo sĩ số , chúc giáo viên, Gv chúc cả lớp và phổ biến ngắn gọn nội dung bài .
 *********************
 *********************
 ********************* Cs
 Gv
- Từ đội hình trên cả lớp quay trái chạy thành một vòng tròn khởi động . Cán sự điều khiển,GV quan sát uốn nắn.
- Tập hợp lớp về 3 hàng ngang,GV gọi 2 học sinh thực hiện và cho điểm
B, Phần cơ bản.
1, Nhảy xa
*Một số động tác bổ trợ.
- Ôn chạy đà 5 bước giậm nhảy bước bộ trên không .
- Ôn chạy đà 5 bước giậm nhảy bật cao tiếp đất bằng hai chân.
*Ôn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi’’.
2, Ném bóng.
* Luyện tập một số bài tập bổ trợ:
- Đứng vai hướng ném xoay người ném bóng xa.
- Đà một bước ném bóng xa.
- Đà hai bước cuối ném bóng xa.
- Đà 4 bước cuối ném bóng xa.
3, Củng cố bài.
- Ném bóng.
- Nhảy xa.
4, Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền.
+ Nam chạy.
+ Nữ chạy.
 30phút
2 – 3 Lần 
2 – 3 lần
 3 – 5 Lần
 3 - 4 Lần
3 – 4Lần 
3 – 5 Lần 
3 – 5 Lần
4 vòng
 vòng
Chia lớp thành 2 tổ tập luyện: Nhảy xa- Ném bóng,sau 9phút đổi nội dung.
- GV nhắc lại yêu cầu kĩ thuật.
- Học sinh thực hiện theo dòng chảy. Cán sự điều khiển , Gv quan sát sửa sai.
 CS
 *
 ************
- GV thị phạm kĩ thuật. HS quan sát.
- HS thực hiện theo dòng chảy. 
- CS điều khiển , GV sửa sai.
- GV nhắc lại yêu cầu kĩ thuật.
- HS thực hiện đồng loạt, cán sự điều khiển , GV sửa sai.
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 CS GV
* GV tập hợp lớp về 3 hàng ngang, gọi 
mỗi nội dung 2 học sinh thực hiện, cả lớp cùng giáo viên quan sát nhận xét
- GV nhắc lại một số yêu cầu kĩ thuật.
- HS chạy theo nhóm sức khoẻ. GV quan sát nhắc nhở.
- Sau khi chạy về đi lại thả lỏng
C, Phần kết thúc.
- Thả lỏng : Cúi người hít thở sâu , dũ tay chân , lắc bắp đùi .
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Giao bài tập về nhà: 
+ Ôn chạy đà - 4 bước cuối – ra sức cuối cùng ném bóng xa.
+ Tại chỗ ngồi xuống đứng lên
+ Luyện tập chạy bền: Nam 800m, nữ 600m.
 5 phút
 5 – 6 lần
20N- 3- 4L
 ************************
 ************************
 ************************
 GV
Rút kinh nghiệm:......................................................................................................... 
 Ngày soạn :9/2/2015
 	 Ngày dạy: 10/2/2015
TIẾT 47	NHẢY XA - NÉM BÓNG - CHẠY BỀN
 NHẢY XA: tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi ”.
 NÉM BÓNG: luyện tập hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa.( Chuân bi KT)
 CHẠY BỀN: luyện tập chạy bền.
I, MỤC TIÊU.
 Kiến thức:- Biết cách thực hiện hoàn thiện nhảy xa kiểu “ngồi ”.
 - Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa có đà.
 - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên..
 Kỹ năng:Thưc hiện cơ bản đúng nhảy xa kiểu “ngồi ”.
 Thưc hiện cơ bản đúng kĩ thuật ném bóng xa có đà.
 Thưc hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên..
 Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV, tự giác tập luyện, ứng 
 xử đúng mực khi tham gia tập luyện 
II, ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN .
- Địa điểm : Sân VĐ xã .
- Phương tiện : Chuẩn bị xẻng, 5 quả bóng, kẻ vạch trò chơi.
III, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
 Nội dung 
Định lượng
 Phương pháp - Tổ chức
A, Phần mở đầu.
* Nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu của bài.
* Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh.
* Khởi động.
- Khởi động chung.
+ Chạy nhẹ nhàng .
+ Tập bài thể dục phát triển chung:
Tay cao , lườn , tay ngực ,vặn mình bụng , chân .
+ Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân, bả vai , hông , đầu gối .
+ Ép dây chằng : Dọc , ngang.
- Khởi động chuyên môn.
+ Chạy bước nhỏ .
+ Chạy nâng cao đùi .
+ Chạy đá gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Kĩ thuật nhảy xa.
 10 phút
mỗi động 
tác 3L – 8N
 4L – 8N
 2L 
 2L 
 2L 
- Cán sự tập hợp lớp báo cáo sĩ số , chúc giáo viên, Gv chúc cả lớp và phổ biến ngắn gọn nội dung bài .
 *********************
 *********************
 ********************* Cs
 Gv
- Từ đội hình trên cả lớp quay trái chạy thành một vòng tròn khởi động . Cán sự điều khiển,GV quan sát uấn nắn.
- Tập hợp lớp về 3 hàng ngang,GV gọi 2 học sinh thực hiện và cho điểm
B, Phần cơ bản.
2, Nhảy xa.
* Ôn chạy đà giậm nhảy bước bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng.
* Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy xa.
3, Ném bóng.
- Ôn 4 bước đà cuối.
* Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật 
ném bóng xa.
*Củng cố bài.
- Ném bóng.
- Nhảy xa.
4, Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền.
+ Nam chạy
+ Nữ chạy.
 30phút
 2 Lần
3 – 4 Lần
 1 - 2L 
 4 - 5 Lần
 3 vòng
 2 vòng
*Chia lớp thành 2 tổ tập luyện: Nhảy xa- Ném bóng,sau 11phút đổi nội dung.
- GV nhắc lại yêu cầu kĩ thuật .
- HS thực hiện theo dòng chảy. Cán sự điều khiển, GV sửa sai. 
 CS
 *
 ************
 ************
- GV nhắc lại yêu cầu kĩ thuật.
- HS thực hiện đồng loạt, cán sự điều khiển , GV sửa sai.
- Đội hình hai hàng ngang.
- 2 – 3 HS một nhóm lên thực hiện , Cán sự điều khiển , cả tổ quan sát.
- GV sửa sai.
- GV tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, gọi mỗi nội dung 2 học sinh thực hiện, cả lớp cùng giáo viên quan sát nhận 
xét.
 - GV nhắc lại một số yêu cầu trước khi chạy.
- HS chạy theo nhóm sức khoẻ - GV quan sát nhắc nhở .Sau khi chạy về đi lại thả lỏng. 
C, Phần kết thúc.
- Thả lỏng : Cúi người hít thở sâu , dũ tay chân , lắc bắp đùi, đấm nhẹ - Giáo viên nhận xét giờ học.
- Giao bài tập về nhà: 
+ Ôn chạy đà - 4 bước cuối – ra sức cuối cùng ném bóng xa.
+ Ngồi xuống đứng lên.
+ Luyện tập chạy bền: Nam 800m
 nữ 600m.
 5 phút
 5 – 6 lần
 ************************
 ************************
 ************************
 GV
 Rút kinh nghiệm:......................................................................................................... 
 Ngày soạn : 10/2/2015
 	 Ngày dạy: 12/2/2015
TIẾT 48
 KIỂM TRA - NÉM BÓNG 
I, MỤC TIÊU.
 Kiến thức: - Biết cách thực hiện ném bóng xa có đà.
 Kỹ năng: Thưc hiện cơ bản đúng ném bóng xa có đà.
 Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV, tự giác tập luyện, ứng 
 xử đúng mực khi tham gia tập luyện 
II, ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN .
- Địa điểm : Sân VĐ xã .
- Phương tiện : Bóng ném 5 quả , thước đo, cờ nheo.
III, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
 Nội dung 
Định lượng
 Phương pháp - Tổ chức
A, Phần mở đầu.
* Nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu của bài.
* Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh.
* Khởi động.
- Khởi động chung.
+ Chạy nhẹ nhàng .
+ Tập bài thể dục phát triển chung:
Tay cao , lườn , tay ngực ,vặn mình bụng , chân .
+ Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân, bả vai , hông , đầu gối .
+ Ép dây chằng : Dọc , ngang.
- Khởi động chuyên môn.
+ Chạy bước nhỏ .
+ Chạy nâng cao đùi .
+ Chạy đá gót chạm mông.
 10 phút
mỗi động 
tác 3L – 8N
4L – 8N
 2L 
 2L 
 2L 
- Cán sự tập hợp lớp báo cáo sĩ số , chúc giáo viên, Gv chúc cả lớp và phổ biến ngắn gọn nội dung bài .
 *********************
 *********************
 ********************* Cs
 Gv
- Từ đội hình trên cả lớp quay trái chạy thành một vòng tròn khởi động . Cán sự điều khiển,GV quan sát uấn nắn.
B, Phần cơ bản.
 1. Kiểm tra: Ném bóng 
* Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác của từng học sinh.
- Loại Đ: Thực hiện tương đối đúng bốn giai đoạn kĩ thuật: Chuẩn bị – chạy đà - ra sức cuối cùng, thăng bằng. thành tich theo bảng TCRLTT
- Loại CĐ: Không thực hiện được hai giai đoạn kĩ thuật:Chạy đà - ra sức cuối cùng.
 30phút
- Mỗi học sinh thực hiện ba lần bốn giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà.
- Kiểm tra lần lượt theo danh sách của lớp.
- Cử 4 HS lên nhặt bóng.
C, Phần kết thúc.
- Thả lỏng : Cúi người hít thở sâu , dũ tay chân , lắc bắp đùi, đấm nhẹ 2 đùi .
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Giao bài tập về nhà: 
+ Ngồi xuống đứng lên.
+ Luyện tập chạy bền: Nam 800m, nữ 600m.
 5 phút
 ************************
 ************************
 ************************
 GV
 Đội hình kết thúc
Rút kinh nghiệm:......................................................................................................... 
 Ngày soạn : 23/2/2015
 	 Ngày dạy: 24/2/2015
TIẾT 49	NHẢY XA - CHẠY BỀN
 NHẢY XA: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”, một số trò chơi
 phát triển sức mạnh chân.
 CHẠY BỀN: luyện tập chạy bền.
I, MỤC TIÊU.
 Kiến thức:- Biết cách thực hiện nhảy xa kiểu “ngồi”. 
 Biết cách thực hiện Trò chơi “ Nhảy lò cò tiếp sức”.
 Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
 Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng nhảy xa kiểu “ngồi”,và Trò chơi “ Nhảy lò cò tiếp 
 sức”.
 Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV, tự giác tập luyện, ứng 
 xử đúng mực khi tham gia tập luyện 
 II, ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN .
 - Địa điểm : Sân VĐ xã .
 - Phương tiện : Chuẩn bị xẻng, kẻ vạch trò chơi.
 III, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
 Nội dung 
Định lượng
 Phương pháp - Tổ chức
A, Phần mở đầu.
* Nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu của bài.
* Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh.
* Khởi động.
- Khởi động chung.
+ Chạy nhẹ nhàng .
+ Tập bài thể dục phát triển chung:
Tay cao , lườn , tay ngực ,vặn mình bụng , chân .
+ Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân, bả vai , hông , đầu gối .
+ Ép dây chằng : Dọc , ngang.
- Khởi động chuyên môn.
+ Chạy bước nhỏ .
+ Chạy nâng cao đùi .
+ Chạy đá gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Kĩ thuật nhảy xa.
 10 phút
 mỗi động 
tác 3L - 8N
 4L – 8N
 2L 
 2L 
 2L 
- Cán sự tập hợp lớp báo cáo sĩ số , chúc giáo viên, Gv chúc cả lớp và phổ biến ngắn gọn nội dung bài .
 *********************
 *********************
 ********************* Cs
 Gv
- Từ đội hình trên cả lớp quay trái chạy thành một vòng tròn khởi động . Cán sự điều khiển,GV quan sát uấn nắn.
- Tập hợp lớp về 3 hàng ngang,GV gọi 2 học sinh thực hiện và cho điểm
B, Phần cơ bản.
* Trò chơi “ Nhảy lò cò tiếp sức”.
2, Nhảy xa.
* Ôn chạy đà giậm nhảy bước bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng.
* Luyện tập nâng cao kĩ thuật và thành tích nhảy xa.
*Củng cố bài.
4, Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền.
+ Nam chạy
+ Nữ chạy.
 30phút
2 – 3 hiệp 
 2Lần
 4 – 5 Lần
 3 vòng
 2 vòng
- GV hướng dẫn ,tổ choc cho học sinh chơi và làm trọng tài.
 CB XP 
 ************ *
 ************ *
 GV 8- 10m
- Đội nào thua ngồi xuống đứng lên
10 lần.
- GV nhắc lại yêu cầu kĩ thuật .
- HS thực hiện theo dòng chảy. Cán sự điều khiển, GV sửa sai. 
 CS
 *
 ************
 ************
- GV tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, gọi mỗi nội dung 2 học sinh thực hiện, cả lớp cùng giáo viên quan sát nhận 
xét.
 - GV nhắc lại một số yêu cầu trước khi chạy.
- HS chạy theo nhóm sức khoẻ.
- GV quan sat nhắc nhở.
Sau khi chạy về đi lại thả lỏng. 
C, Phần kết thúc.
- Thả lỏng : Cúi người hít thở sâu , dũ tay chân , lắc bắp đùi, đấm nhẹ 2 đùi .
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Giao bài tập về nhà: 
+ Tại chỗ bật nhảy bằng hai chân nâng cao đùi.
+ Luyện tập chạy bền: Nam 800m, nữ 600m.
 5 phút
 20N
 2- 4L
 ************************
 ************************
 ************************
 GV
Rút kinh nghiệm:......................................................................................................... 
 Ngày soạn : 25/2/2015
 	 Ngày dạy: 26/2/2015
TIẾT 50	NHẢY XA - CHẠY BỀN
 NHẢY XA: tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, một số trò chơi phát 
 triển sức mạnh chân.
 CHẠY BỀN: trò chơi “ Chạy vòng số tám tiếp sức ”.
I, MỤC TIÊU.
 Kiến thức:- Biết cách thực hiện nhảy xa kiểu “ngồi”. 
 Biết cách thực hiện Trò chơi “ Nhảy lò cò tiếp sức”.
 Biết cách thực hiện trò chơi “ Chạy vòng số tám tiếp sức ”.
 Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng nhảy xa kiểu “ngồi”,và Trò chơi “ Nhảy lò cò tiếp 
 sức”.
 Thực hiện cơ bản đúng trò chơi “ Chạy vòng số tám tiếp sức ”.
 Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV, tự giác tập luyện, ứng 
 xử đúng mực khi tham gia tập luyện 
II, ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN .
 - Địa điểm : Sân VĐ xã .
 - Phương tiện : Chuẩn bị xẻng, kẻ vạch trò chơi.
 III, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
 Nội dung 
Định lượng
 Phương pháp - Tổ chức
A, Phần mở đầu.
* Nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu của bài.
* Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh.
* Khởi động.
- Khởi động chung.
+ Chạy nhẹ nhàng .
+ Tập bài thể dục phát triển chung:
Tay cao , lườn , tay ngực ,vặn mình bụng , chân .
+ Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân, bả vai , hông , đầu gối .
+ Ép dây chằng : Dọc , ngang.
- Khởi động chuyên môn.
+ Chạy bước nhỏ .
+ Chạy nâng cao đùi .
+ Chạy đá gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Kĩ thuật nhảy xa.
 10 phút
mỗi động 
tác 3L - 8N
4L – 8N
 2L 
 2L 
 2L 
- Cán sự tập hợp lớp báo cáo sĩ số , chúc giáo viên, Gv chúc cả lớp và phổ biến ngắn gọn nội dung bài .
 *********************
 *********************
 ********************* Cs
 Gv
- Từ đội hình trên cả lớp quay trái chạy thành một vòng tròn khởi động . Cán sự điều khiển,GV quan sát uấn nắn.
- Tập hợp lớp về 3 hàng ngang,GV gọi 2 học sinh thực hiện và cho điểm
B, Phần cơ bản.
1, Nhảy xa.
* Ôn chạy đà giậm nhảy bước bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng.
* Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.
*Trò chơi: Nhảy lò cò tiếp sức.
*Củng cố bài.
2, Chạy bền.
- Trò chơi “ Chạy vòng số tám tiếp sức”.
- Đội nào thua ngồi xuống đứng lên 10 lần.
 30phút
 2Lần
 4 – 5 Lần
 1- 3 Hiệp
1- 3 Hiệp 
- GV nhắc lại yêu cầu kĩ thuật .
- HS thực hiện theo dòng chảy. Cán sự điều khiển, GV sửa sai. 
- GV nhắc lại cách chơi, tổ chức cho HS chơi và làm trọng tài.
 GV
 **********
 **********
 XP 8 – 10m
- Đội nào thua nhảy lò cò quanh đội thắng 1 vòng.
- GV tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, gọi mỗi nội dung 2 học sinh thực hiện, cả lớp cùng giáo viên quan sát nhận 
xét.
- GV hướng dẫn học sinh cách chơi và làm trọng tài. 
 GV
********* *	
********* * 
 XP
C, Phần kết thúc.
- Thả lỏng : Cúi người hít thở sâu , dũ tay chân , lắc bắp đùi, đấm nhẹ 2 đùi .
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Giao bài tập về nhà: 
+ Tại chỗ bật nhảy bằng 2 chân nâng cao đùi.
+ Luyện tập chạy bền: Nam 800m, nữ 600m.
 5 phút
10N- 2- 4L
 ************************
 ************************
 ************************
 GV
Rút kinh nghiệm:......................................................................................................... 
 Ngày soạn : 1/3/2015
 	 Ngày dạy: 3/3/2015
TIẾT51	NHẢY XA - CHẠY BỀN
 NHẢY XA: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
 CHẠY BỀN: luyện tập chạy bền.
I, MỤC TIÊU.
 Kiến thức:- Biết cách thực hiện nhảy xa kiểu “ngồi”. 
 Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
 Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng nhảy xa kiểu “ngồi”,và “ trò chơi bật xa tiếp sức.
 Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
 Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV, tự giác tập luyện, ứng 
 xử đúng mực khi tham gia tập luyện 
II, ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN .
 - Địa điểm : Sân VĐ xã
 - Phương tiện : Chuẩn bị xẻng, kẻ vạch trò chơi. thước đo.
III, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
 Nội dung 
Định lượng
 Phương pháp - Tổ chức
A, Phần mở đầu.
* Nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu của bài.
* Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh.
* Khởi động.
- Khởi động chung.
+ Chạy nhẹ nhàng .
+ Tập bài thể dục phát triển chung:
 Lườn , vặn mình, bụng , chân .
+ Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân, bả vai , hông , đầu gối .
+ Ép dây chằng : Dọc , ngang.
- Khởi động chuyên môn.
+ Chạy bước nhỏ .
+ Chạy nâng cao đùi .
+ Chạy đá gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Kĩ thuật nhảy xa.
 10 phút
mỗi động 
tác 4L - 8N
 2L - 8N
 2L 
 2L 
 2L 
- Cán sự tập hợp lớp báo cáo sĩ số , chúc giáo viên, Gv chúc cả lớp và phổ biến ngắn gọn nội dung bài .
 *********************
 *********************
 ********************* Cs
 Gv
- Từ đội hình trên cả lớp quay trái chạy thành một vòng sân vè đứng2 hàng ngang khởi động . Cán sự điều khiển,GV quan sát uấn nắn.
- Tập hợp lớp về 2 hàng ngang,GV gọi 2 học sinh thực hiện và cho điểm
B, Phần cơ bản.
2, Nhảy xa.
* Ôn chạy đà giậm nhảy bước bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng.
* Luyện tập nâng cao kĩ thuật và thành tích nhảy xa.
*Củng cố bài.
4, Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền.
+ Nam chạy
+ Nữ chạy.
 30phút
 2Lần
 5 - 7 Lần
 3 vòng
 2 vòng
- GV nhắc lại yêu cầu kĩ thuật .
- HS thực hiện theo dòng chảy. Cán sự điều khiển, GV sửa sai. 
 CS
 *
 ************
 ************
- GV tập hợp lớp thành 2 hàng ngang, gọi mỗi nội dung 2 học sinh thực hiện, cả lớp cùng giáo viên quan sát nhận 
xét.
 - GV nhắc lại một số yêu cầu trước khi chạy.
- HS chạy theo 2 nhóm sức khoẻ.
- GV quan sat nhắc nhở.
Sau khi chạy về đi lại thả lỏng. 
C, Phần kết thúc.
- Thả lỏng : 
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Giao bài tập về nhà: 
+ Tại chỗ bật nhảy bằng hai chân nâng cao đùi.
-Thủ tục xuông lớp
 5 phút
 1 Lần
 1 Lần
 1 Lần
Đội hình thả lỏng và kết thúc giờ học
 ************************
 ************************
 ************************
 GV
GV điều khiển
Rút kinh nghiệm:......................................................................................................... 
 Ngày soạn : 4/3/2015
 	 Ngày dạy: 5/3/2015
TIẾT 52	NHẢY XA - CHẠY BỀN
 NHẢY XA: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi (chuẩn bị kiểm tra)
 CHẠY BỀN: trò chơi “ Người thừa thứ 3 ”.
I, MỤC TIÊU.
 Kiến thức:- Biết cách thực hiện nhảy xa kiểu “ngồi”. 
 Biết cách thực hiện trò chơi “ Người thừa thứ 3 ”.
 Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng nhảy xa kiểu “ngồi”,
 Thực hiện cơ bản đúng trò chơi “ Người thừa thứ 3 ”.
 Thái độ: Chấp hành nghiêm túc,các quy định bộ môn của GV, tự giác tập luyện, ứng 
 xử đúng mực khi tham gia tập luyện 
II, ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN .
- Địa điểm : Sân VĐ xã .
- Phương tiện : Chuẩn bị xẻng, kẻ vạch trò chơi.
III, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
 Nội dung 
Định lượng
 Phương pháp - Tổ chức
A, Phần mở đầu.
* Nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu của bài.
* Hỏi thăm sức khoẻ của học sinh.
* Khởi động.
- Khởi động chung.
+ Chạy nhẹ nhàng .
+ Tập bài thể dục phát triển chung:
Lườn , vặn mình bụng , chân .
+ Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân, bả vai , hông , đầu gối .
+ Ép dây chằng : Dọc , ngang.
- Khởi động chuyên môn.
+ Chạy bước nhỏ .
+ Chạy nâng cao đùi .
+ Chạy đá gót chạm mông.
* Kiểm tra 

File đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_8_20150726_095441.doc
Giáo án liên quan