Giáo án Thể dục 8 tiết 29+ 30: Đá cầu

Tiết 30: ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN

I. Mục tiêu:

A.Kiến thức:

1.Đá cầu

- Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Tâng cầu bằng mu bàn chân.Đỡ cầu bằng ngực.Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân

- Học: một số chiến thuật thi đấu đơn.

-Đấu tập

2.Chạy bền

Chạy trên địa hình tự nhiên

B.Kỹ năng:

1.Đá cầu

- HS thực hiện tương đối đúng và thuần thục các kĩ thuật tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân, mu bàn chân và kĩ thuật đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

 -Học sinh nắm bắt và thực hiện tương đối tốt một số chiến thuật thi đấu đơn.

 

doc24 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 717 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 8 tiết 29+ 30: Đá cầu, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Soạn: 3/12/2014
Ngày dạy:Thứ 3/8/12/2014
	Tiết 29:	ĐÁ CẦU 
I. Mục tiêu bài dạy
+ Kiến thức:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Tâng cầu bằng mu bàn chân.Đỡ cầu bằng ngực.Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
- Học: một số chiến thuật thi đấu đơn.
-Đấu tập
+ Kỹ năng:
- HS thực hiện tương đối đúng và thuần thục các kĩ thuật tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân, mu bàn chân và kĩ thuật đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
 -Học sinh nắm bắt và thực hiện tương đối tốt một số chiến thuật thi đấu đơn.
+ Thái độ : 
-Yêu cầu học sinh tự giác ,tích cực khi tham gia tập luyện.
- Qua bài học giáo dục cho học sinh tính kỷ luật, tích cực tập luyện thể dục thể thao,đặc biệt là môn đá cầu.
II. Phương pháp: 
+Làm mẫu, quan sát,luyện tập, sửa sai.
+Chia tổ nhóm và thi đua trình diễn giữa các tổ nhóm
III. Địa điểm - Phương tiện: 
+Địa điểm:Sân TD trường THCS Đại Hưng
+Phương tiện:Giáo án,tranh ảnh mô phỏng,Còi, đồng hồ thể thao,máy chiếu,băng đĩa nhạc.
IV. Tiến trình tiết dạy
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số
- GV phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động:
a.Khởi động chung 
- Bài TD tay không 5ĐT:
+ Động tác tay
+ Động tác lườn
+ Động tác vặn mình
+ Động tác bụng
+ Động tác chân
- Xoay các khớp:
+ cổ tay kết hợp với cổ chân
+ xoay khớp vai
+xoay khớp gối
-Ép dây chằng:
+Theo trục phải_ trái
+Theo trục trước_ sau
b.Khởi động chuyên môn
-Chạy dẻo cổ chân tại chỗ
-Chạy nâng cao đùi tại chỗ
-Chạy gót chạm mông tại chỗ
- Thực hiện kĩ thuật di chuyển trong đá cầu:
+Di chuyển ngang
+Di chuyển chếch
3.Kiểm tra bài cũ
Em hãy thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng đùi ?
8’ - 10’
1’ - 2’
5’ - 6’
 2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
 2l X 30’’
2l X 30’’
2l X 30’’
2lần/1 động tác
1 – 2 HS
 Đội hình nhận lớp
- Lớp trưởng báo cáo
- Giáo viên phổ biến mục tiêu bài học
- Giáo viên điều khiển cho lớp khởi động. 
-Giáo viên quan sát,nhấn mạnh yêu cầu kĩ thuật mỗi động tác và nhắc nhở học sinh khởi động tích cực
 Đội hình khởi động
*
GV*
GV điều khiển HS thực hiện phần khởi động chuyên môn
-Thực hiện theo nhịp vỗ tay của GV
-Thực hiện theo nhịp đếm của GV
Đội hình tập các bước di chuyển
*
GV*
- Kiểm tra từ 1-2 học sinh
- GV goi 1 số HS nhận xét phần thực hiện của HS.
-GV nhận xét và đánh giá,xếp loại
Đội hình kiểm tra bài cũ
A. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐÁ CẦU 
*Ôn kĩ thuật tâng cầu:
+Tâng cầu bằng đùi
-Chuẩn bị:Đứng chân thuận phía sau hơi co gối,nủa bàn chân trên chạm đất,trọng tâm dồn vào chan trước.Tay cùng phía với chân thuận cầm cầu,tay kia buông tự nhiên ,mắt nhìn cầu.
-Động tác:Tung cầu lên cao khoảng 0,3- 0,5m cách ngực khoảng 0,2- 0,4m, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng cầu rơi.Di chuyển về phía cầu rơi,co gối chân thuận,dùng đùi tâng cầu lên cao,cứ di chuyển và tâng cầu luân phiên như vậy.có thể tâng câu bằng 1 hoặc 2 chân.
+Tâng cầu bằng má trong bàn chân
-Chuẩn bị:Đưng 2 chân rông bằng vai hoặc nhỏ hơn vai 1 chút,tay thuận cầm cầu cao ngang thắt lưng,tay kia buông tự nhiên,mắt nhìn theo cầu.
-Động tác:Tung cầu lên cao cách ngực về phía trước khoảng 0.3-0,8m.Mắt nhìn theo cầu,di chuyển nhanh về phía cầu rơi xuống.dồn trọng tâm vào chân trụ,chân thuận co cẳng chân hướng má trong bàn chân len cao để tâng cầu.Tiếp theo hạ chân xuống,di chuyển về phía cầu rơi,rồi lại nhanh chóng và khéo léo dùng má trong bàn chân tiếp tục tâng cầu,đông tác cứ lặp laị như vậy.
+Tâng cầu bằng mu bàn chân.
-Chuẩn bị:Đứng chân trụ trước(chân khác chiếu với tay cầm cầu),cả bàn chân chạm đất.Chân đá(chân cùng với tay cầm cầu)phía sau chạm đất bằng nửa bàn chân trên,mắt nhìn theo cầu.
-Động tác:Tung nhẹ cầu lên cao khoảng 0,3-0,8m,co chân sau nâng đùi lên cao sao cho mu bàn chân hương về phía cầu rơi.Khi cầu rơi xuông đến khoảng hợp lí,dung mu bàn chân tâng cầu lên cao ở độ cao hợp lí.và đông tác cứ thực hiện luân phiên như vậy. 
-Tổ chức thi đua tâng cầu cho nhóm nam và nhóm nữ
30 -32’
4 – 5’
2-4HS
- GV làm mẫu lại KT,sau đó quan sát hình ảnh trên máy chiếu và nhấn mạnh lại YC chính của từng kĩ thuật.
-GV làm mẫu và hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ thuật.
- GV cho học sinh thực hiện Đội hình tập luyện
€ € € € € €
€ € € € € €
€ GV
€ € € € € €
€ € € € € €
.
 - GV quan sát sửa sai cho học sinh
GV làm mẫu lại KT,sau đó quan sát hình ảnh trên máy chiếu và nhấn mạnh lại YC chính của từng kĩ thuật.
-GV làm mẫu và hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ thuật.
- GV cho học sinh thực hiện Đội hình tập luyện
€ € € € € €
€ € € € € €
€ GV
€ € € € € €
€ € € € € €
.
 - GV quan sát sửa sai cho học sinh
-Mỗi nhóm cử 1 bạn lên tham gia thi đua
-GV làm trọng tài
-Đội thua phải đứng lên ngồi xuông 20 lần 
 Tâng cầu bằng mu bàn chân.
2. Ôn kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực.
-Chuẩn bị:
+Tại chỗ mô phỏng động tác đỡ cầu bằng ngực(không có cầu)
+Tập có cầu
3. Ôn: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
+Tại chỗ mô phỏng động tác đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
+Tập có cầu
-Kết hợp đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân và đỡ cầu bằng ngực
4. Làm quen với một số chiến thuật thi đấu đơn.
+Chiến thuật phát cầu thấp_ gần.
5.Đấu tập
-Chia nhóm tập luyện
+Nhóm 1tập sân 1
+Nhóm 2 tập sân 2
+Nhóm 3 tập sân 3
6.Củng cố
- Câu hỏi trắc nghiệm:
CÂU HỎI 1:các động tác tâng cầu mà em đã học là:
A,Tâng câu bằng đùi.
b, Tâng cầu băng má trong bàn chân và má ngoài bàn chân.
C,cả 2 đáp án trên.
CÂU HỎI 2:Khi thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng ngực thì điểm chạm cầu sẽ ở vị trí nào là tốt nhất?
a, ở bên trái hoặc bên phải.
b,Ở giữa ngực
CÂU HỎI 3:
6 -8’
5l - 6l
6 – 8’
5l - 6l
2 - 3’
4 -5’
2 -3’
- GV làm mẫu lại KT,sau đó cho HS quan sát hình ảnh trên máy chiếu
và nhấn mạnh lại YC chính KT. 
- GV cho học sinh ôn lại kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai cho học sinh
Đội hình tập luyện
€ € € € € €
€ € € € € €
€ GV
€ € € € € €
€ € € € € €
- GV làm mẫu lại KT,sau đó quan sát hình ảnh trên máy chiếu và nhấn mạnh lại YC chính KT 
-GV làm mẫu và hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ thuật.
- GV cho học sinh thực hiện 
Đội hình tập luyện
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ GV
-GV làm mẫu và hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ thuật.
- GV cho học sinh thực hiện 
- GV quan sát sửa sai cho học sinh
 Đội hình tập luyện
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ GV
-GV cho 2 hàng quay mặt vào nhau và thực hiện
-GV bao quát lớp,quan sát và uốn nắn kịp thời động tác sai cho HS
- GV cho HS quan sát hình ảnh về một số chiến thuật trong thi đấu đơn
- Sau đó GV tiếp tục phân tích, giải thích, hướng dẫn 2 chiến thuật trong thi đấu đơn.
- HS chú ý lắng nghe và quan sát, sau đó thực hiện thi đấu dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
-GV quan sát và bao quát lớp
-GVuốn nắn và sửa sai cho HS
-GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm,sau đó nhấn mạnh lại các yêu cầu chính của kĩ thuật:
+ Tâng cầu băng đùi,má trong và mu bàn chân.
+Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực
+Kĩ thuật đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
+các chiến thuật thi đấu đơn
C. PHẦN KẾT THÚC:
1- Thả lỏng: 
- Hít thở sâu, Cúi thả lỏng, Rung lắc tay,vai
-Tay chống hông thả lỏng từng chân một
2- Nhận xét đánh giá tiết học
3- Giao bài tập về nhà: 
- Ôn các kỹ thuật đá cầu.
- Ôn kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực.
- Luyện chạy bền. 
4.Xuống lớp
GV hô: “Giải tán”
HS hô: “khỏe”
5’
4l x 8n
4l x 8n
- Giáo viên điều khiển HS thả lỏng theo nhịp nhạc.
-Yêu cầu HS thả lỏng tích cực
 Đội hình xuống lớp 
Rút kinh nghiệm:
-------------------------------†-------------------------------
Soạn: 21/11/2014
Ngày dạy:Thứ 3/09/12/2014
	Tiết 30:	ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
I. Mục tiêu:
A.Kiến thức:
1.Đá cầu
- Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Tâng cầu bằng mu bàn chân.Đỡ cầu bằng ngực.Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
- Học: một số chiến thuật thi đấu đơn.
-Đấu tập
2.Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên
B.Kỹ năng:
1.Đá cầu
- HS thực hiện tương đối đúng và thuần thục các kĩ thuật tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân, mu bàn chân và kĩ thuật đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
 -Học sinh nắm bắt và thực hiện tương đối tốt một số chiến thuật thi đấu đơn.
2.Chạy bền
-HS thực hiện tương đối tốt các bước chạy và hoàn thành hết cự ly chạy.
+ Thái độ : 
-Yêu cầu học sinh tự giác ,tích cực khi tham gia tập luyện.
- Qua bài học giáo dục cho học sinh tính kỷ luật, tích cực tập luyện thể dục thể thao,đặc biệt là môn đá cầu và chạy bền
II. Phương pháp: 
+Làm mẫu,quan sát, luyện tập, sửa sai.
+Chia tổ nhóm và thi đua trình diễn giữa các tổ nhóm
+Trắc nghiệm
III. Địa điểm - Phương tiện: 
+Địa điểm:Sân TD trường THCS Tế Tiêu
+Phương tiện:Sách giáo viên; tranh ảnh mô phỏng,Còi, đồng hồ thể thao,máy chiếu,băng đĩa nhạc.
IV. Tiến trình tiết dạy
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số
- GV phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động:
a.Khởi động chung
- Xoay các khớp:
+ cổ tay kết hợp với cổ chân
+ xoay khớp vai
+xoay khớp gối
-Ép dây chằng:
+Theo trục phải_ trái
+Theo trục trước_ sau 
- Bài TD tay không 5ĐT:
+ Động tác tay
+ Động tác lườn
+ Động tác vặn mình
+ Động tác bụng
+ Động tác chân
b.Khởi động chuyên môn
-Chạy dẻo cổ chân tại chỗ
-Chạy nâng cao đùi tại chỗ
-Chạy gót chạm mông tại chỗ
- Thực hiện kĩ thuật di chuyển
3.Kiểm tra bài cũ
Thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng đùi ,má trong bàn chân,mu bàn chân.
8’ - 10’
1’ - 2’
5’ - 6’
 2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
 2l X 30’’
2l X 30’’
2l X 30’’
2l /1đt
1 – 2 HS
 Đội hình nhận lớp
- Lớp trưởng báo cáo
- Giáo viên phổ biến mục tiêu bài học
- Giáo viên yêu cầu bạn cán sự lớp lên điều khiển cho lớp khởi động. -Giáo viên quan sát,nhấn mạnh yêu cầu kĩ thuật mỗi động tác và nhắc nhở học sinh khởi động tích cực
 Đội hình khởi động
*
GV*
GV điều khiển HS thực hiện phần khởi động chuyên môn
-Thực hiện theo nhịp vỗ tay của GV
-Thực hiện theo nhịp hô của GV
- Kiểm tra từ 1-2 học sinh
- GV goi 1 số HS nhận xét phần thực hiện của HS.
-GV nhận xét và đánh giá,xếp loại
Đội hình kiểm tra bài cũ
A. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐÁ CẦU 
*Ôn kĩ thuật tâng cầu:
+Tâng cầu bằng đùi
+Tâng cầu bằng má trong bàn chân
+Tâng cầu bằng mu bàn chân.
28 -30’
4 – 5’
- GV làm mẫu lại KT,sau đó quan sát hình ảnh trên máy chiếu và nhấn mạnh lại YC chính KT 
-GV làm mẫu và hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ thuật.
- GV cho học sinh thực hiện Đội hình tập luyện
€ € € € € €
€ € € € € €
€ GV
€ € € € € €
€ € € € € €
.
 - GV quan sát sửa sai cho học sinh
 Tâng cầu bằng mu bàn chân.
*. Ôn kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực.
+Tại chỗ mô phỏng động tác đỡ cầu bằng ngực(không có cầu)
+Tập có cầu
* Ôn: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
+Tại chỗ mô phỏng động tác đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
+Tập có cầu
-Kết hợp đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân và đỡ cầu bằng ngực
*. Làm quen với một số chiến thuật thi đấu đơn.
+Chiến thuật phát cầu thấp_ gần.
-Chiến thuật phát cầu cao_xa
*.Đấu tập
2.Chạy bền
Chạy vòng quanh sân tập
-Nam :2 vòng sân
-Nữ 1,5 vòng sân
6.Củng cố
- Câu hỏi trắc nghiệm:
?
4-5’
5l - 6l
4 – 5’
5l - 6l
2 - 3’
4 -5’
5’
2 vòng sân
2 -3’
- GV làm mẫu lại KT,sau đó cho HS quan sát hình ảnh trên máy chiếu
và nhấn mạnh lại YC chính KT. 
- GV cho học sinh ôn lại kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai cho học sinh
Đội hình tập luyện
€ € € € € €
€ € € € € €
€ GV
€ € € € € €
€ € € € € €
- GV làm mẫu lại KT,sau đó quan sát hình ảnh trên máy chiếu và nhấn mạnh lại YC chính KT 
-GV làm mẫu và hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ thuật.
- GV cho học sinh thực hiện 
Đội hình tập luyện
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ GV
-GV làm mẫu và hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ thuật.
- GV cho học sinh thực hiện 
- GV quan sát sửa sai cho học sinh
 Đội hình tập luyện
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € €
€ GV
-GV cho 2 hàng quay mặt vào nhau và thực hiện
-GV bao quát lớp,quan sát và uốn nắn kịp thời động tác sai cho HS
- GV cho HS quan sát hình ảnh về một số chiến thuật trong thi đấu đơn
- Sau đó GV tiếp tục phân tích, giải thích, hướng dẫn 2 chiến thuật trong thi đấu đơn.
- HS chú ý lắng nghe và quan sát, sau đó thực hiện thi đấu dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
-GV quan sát và bao quát lớp
-GVuốn nắn và sửa sai cho HS
Đội hình tập luyện
-GV quan sat và nhắc nhở HS chạy tích cực và hoàn thành hết cự ly chạy
-GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm,sau đó nhấn mạnh lại các yêu cầu chính của kĩ thuật:
+ tâng cầu băng đùi,má trong và mu bàn chân.
+Kĩ thuật đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
+các chiến thuật thi đấu đơn
+Kĩ thuật chạy bền
C. PHẦN KẾT THÚC:
1- Thả lỏng: 
- Hít thở sâu, Cúi thả lỏng, Rung lắc tay,vai
-Tay chống hông thả lỏng từng chân một
2- Nhận xét đánh giá tiết học
3- Giao bài tập về nhà: 
- Ôn các kỹ thuật đá cầu.
- Ôn kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực.
- Luyện chạy bền. 
4.Xuống lớp
GV hô: “Giải tán”
HS hô: “khỏe”
5’
4l x 8n
4l x 8n
- Giáo viên điều khiển HS thả lỏng theo nhịp nhạc.
-Yêu cầu HS thả lỏng tích cực
 Đội hình xuống lớp 
Rút kinh nghiệm:
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức: 
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực. Một số chiến thật thi đấu đơn: Đấu tập. 
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên	
+ Kỹ năng: HS nắm và thực hiện đúng được KT động tác, tích cực tự giác luyện tập.
+ Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính kỷ luật, tích cực tập luyện thể dục thể thao.
II. Phương pháp: Làm mẫu, luyện tập, sửa sai.
III. Địa điểm - phương tiện: Sân TD; Sách giáo viên; Còi, đồng hồ thể thao.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Nhận lớp:
2. Phát triển bài:
NỘI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhành 1 vòng sân tập
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Bài TD tay không 6 ĐT:
+ Động tác tay
+ Động tác lườn
+ Động tác vặn mình
+ Động tác bụng
+ Động tác chân
+ Động tác toàn thân
- Ép dây chằng hông ngang dọc
3. Kiểm tra: Thực hiện tâng cầu bằng đùi, má trong và mu bàn chân.
6’ - 8’
1’ - 2’
5’ - 6’
1vòng
4l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
2l X 8n
4l X 8n
- Lớp trưởng báo cáo
- Giáo viên phổ biến mục tiêu
- Giáo viên yêu cầu, cán sự lớp hô cho lớp khởi động. Giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động.
- Kiểm tra từ 2 - 4 học sinh
- HS - GV nhận xét, đánh giá.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Ôn kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực.
- Ôn: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Một số chiến thật thi đấu đơn.
- Đấu tập. 
30’ - 32’
3l - 4l
3l - 4l
5’ - 7’
- GV cho học sinh ôn lại kỹ thuật.
- GV quan sát sửa sai cho học sinh
€ € € € € €
€ € € € € €
€ GV
€ € € € € €
€ € € € € €
- GV làm mẫu và hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ thuật.
- GV cho học sinh thực hiện 
- GV quan sát sửa sai cho học sinh
2. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên
C. PHẦN KẾT THÚC:
1- Thả lỏng: 
- Hít thở sâu, Cúi thả lỏng, Rung lắc tay, chân....
2- Nhận xét đánh giá tiết học
3- Về nhà: 
- Ôn các kỹ thuật đá cầu.
- Ôn kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực.
- Luyện chạy bền. 
5’
- Giáo viên cho học sinh thả lỏng
- Đội hình xuống lớp như đội hình nhận lớp.
* Rút kinh nghiệm:
	Soạn: 27/11/2014

File đính kèm:

  • docChuong_7Nhay_xa_20150726_095446.doc
Giáo án liên quan