Giáo án Thể dục 8 số 41, 42

* Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy xa

+ Hai tay tchống hông, khuỵu gối, trọng tâm dồn đều vào hai chân, người hơi nho ra phía trước.

+ Dùng lực của hai chân bật xa về trước hai tay chống hông.

+ Hai gót chân tiếp đất, khuỵu gối để giảm chấn động,

- Gv hướng dẫn luật chơi và cách chơi

- Nhiệt tình tham gia trò chơi

 *Yêu cầu :Thực hiện tương đối tốt 4 giai đoạn chú ý giai đoạn giâm nhảy

- Các bước đà đầu chạy chậm dần sau đó tăng dần ở các bước đà cuối tay phối hợp nhip nhàng và chạy bằng nửa bàn chân trên

- Điểm tiếp xúc vào ván giậm nhảy lăn từ gót chân sang mũi bàn chân, cần khuỵu gối để chuẩn bị giai đoạn BBTK

 

doc5 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 11/05/2016 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 số 41, 42, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 41	 NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo PPCT: 41 Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ trò chơi "Lò cò tiếp sức"chạy đà 5-7 bước 
NS: 11/01/2015 giậm nhảy bước bộ trên không. Học: Kĩ thuật trên không và tiếp đất.
 TTTC (Bóng chuyền): Ôn các động tác bổ trợ, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, điệm bóng, 
 phát bóng thấp tay nghiêng mình. 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu
3.Kiểm tra bài cũ
Kỹ thuật bước bộ trên không?
4. Khởi động : Chung Chuyên môn
-Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
-Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: Nhảy xa – TTTC.
- Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật bước bộ trên không.
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, CBN – NCĐ - GCM.
CƠ BẢN
1. Nhảy xa:
? Bật xa tại chỗ
 ? Trò chơi “lò cò tiếp sức”
? Chạy 5-7 bước giậm nhảy BBTK
Học: Kĩ thuật trên không và tiếp đất.
2. TTTC (Bóng chuyền):
? Tung bóng cao tay bằng hai tay.
? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay 
+Điệm bóng
Học: Phát bóng thấp tay nghiêng mình 
* Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ. Trò chơi 
+ Hai tay từ trước ra sau, khuỵu gối, trọng tâm dồn đều vào hai chân, người hơi nho ra phía trước.
+ Dùng lực của hai chân bật xa về trước hai tay từ sau ra trước lên cao, sau đó từ trên cao ra trước trở lại sau.
+ Hai gót chân tiếp đất, khuỵu gối để giảm chấn động,
- Gv hướng dẫn luật chơi và cách chơi
- Hs nắm rõ luật chơi và tổ chức chơi trò chơi nghiêm túc.
 Hình 1: BBTK Hình 2: Kĩ thuật trên không và tiếp đất.
* Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ và chuyền bóng cao tay bằng hai tay, điệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình 
- Tại chỗ tung bóng khoảng 2-4m trên không, khuỵu gối bắt bóng bằng hai tay sau đó đẩy bóng lên cao liên tục nhiều lần, hạn chế để bóng rơi
* Yêu cầu : - Hình tay chuyền bóng, điểm tiếp xúc là 10 ngón tay
 - Khuỵu gối, tay duỗi thẳng đẩy bóng đi
 - Thực hiện nhiều lần tại chỗ hoặc theo nhóm 2-10hs
 - Tập từ chậm đến nhanh, từ dính bóng đên không dính bóng
+ Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay
+ Điểm tiếp xúc bóng tương đối tốt, khuỵu gối đẩy bóng lên cao
+Thực hiện nhiều lần,
* Yêu cầu : -Chân lăng đặt song song với đường biên ngang, tay không thuận cầm bóng, tay thuận đưa ra sau, trọng tâm dồn đều vao hai chân
 - Phát bóng tương đối tốt. Bóng lên cao, qua sân không xoáy.
 - Điểm tiếp xúc bóng tương đối tốt.
KẾT THÚC 
1. Củng cố 
2. Thả lỏng 
3. Nhận xét 
4. Dặn dò
- Kĩ thuật trên không và tiếp đất. 
- Rũ tay, thả lỏng toàn thân, phơi cá, đấm lưng nhẹ.
-GV nhận xét ưu và khuyết điểm tiết dạy.
-Ôn lại 2 nội dung đã học chú ý Kĩ thuật giậm nhảy BBTK, phát bóng thấp tay. 
IV. Rút kinh nghiệm:.
MỤC TIÊU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT: 41 
-Biết cách thực hiện chạy đà 5-7 bước giậm nhảy, giai đoạn trên không và tiếp đất; bật xa. NS: 11/01/2015
-Thực hiện được chạy đà 5-7 bước giậm nhảy, giai đoạn trên không và tiếp đất; bật xa. ND: 15/01/2015
-Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay, điệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình.
-Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay, điệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình. 
*Địa điểm - Phương tiện : -Sân trường, sân bóng chuyền vệ sinh an toàn nơi tập luyện,Giáo án, sổ điểm, hố nhảy, ván giậm, lưới, bóng chuyền 6-12 quả.
ĐLĐV 
PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
6-8’
1-2l
2lx8n
1x2l
 €€€€€€ €€ Đội hình nhận lớp
 €€€€€€ €€ 
 €€€€€€ €€ 
 €€€€€€€ € 
 € 
 p Đội hình khởi động p 
Từ đội hình vòng tròn về đội hình nhận lớp gv kiểm tra bài cũ nhận xét, cho điểm.
28-32’
13-16’
1x3l
1x4l
1x3l
1x6l
13-16’
1x5l
1x6l
1x2l
TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM - SỬA SAI – LÀM MẪU
- Nhóm 1 : Nhảy xa - Nhóm 2 : Bóng chuyền 
+ Bật xa tại chỗ + Tung bắt bóng bằng hai tay
 € € € € € € € € € € € €
 € € € € € € p
 € € € € € € 
 € € € € € € € € € € € € 
 p 
+ Trò chơi “lò cò tiếp sức” + Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay, 
 điệm bóng
 € € € € € O € € € € € 
 € € € € € O € € € € € 
- Chạy3-5 bước giậm nhảy kĩ thuật BBTK p
 và giai đoạn trên không tiếp đất 	 + Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
 ĐC VG HN 4-5m 
€ € € 
 	 € €
 Gv đan xen giữa hai nhóm nhận xét sửa sai
Hoán đổi vị trí hai nhóm luyện tập
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
 € € € € € € € € Đội hình củng cố, thả lỏng
 € € € € € € € € €€€€€€ €€ Đội hình NX-BTVN 
 € € € € € € € € €€€€€€ €€ 
 € € € € € € € € €€€€€€ €€ 
 p €€€€€€ €€ 
 p
.
GIÁO Á N SỐ : 42	 NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo PPCT: 42 Nhảy xa: Một số động tác bổ trợ trò chơi" Bật xa tiếp sức". 
NS: 11/01/2015 Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi".
 TTTC (Bóng chuyền): Ôn các động tác bổ trợ, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, điệm 
	bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình. 
 Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu 
3.Kiểm tra bài cũ
Kĩ thuật trên không tiếp đất
4. Khởi động : Chung Chuyên môn
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
-Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: Nhảy xa – TTTC – chạy bền.
- Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật chạy đà giậm nhảy trên không tiếp đất.
- Gv nhận xét cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, CBN – NCĐ - GCM.
CƠ BẢN
1. Nhảy xa:
? Bật cóc tại chỗ
? Trò chơi " Bật xa tiếp sức"
 ? Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi
2. TTTC (Bóng chuyền):
? Tung bóng cao tay bằng hai tay.
? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay 
+Điệm bóng
?Phát bóng thấp tay nghiêng mình
3. Chạy bền:
? Luyện tập chạy bền
* Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy xa 
+ Hai tay tchống hông, khuỵu gối, trọng tâm dồn đều vào hai chân, người hơi nho ra phía trước.
+ Dùng lực của hai chân bật xa về trước hai tay chống hông.
+ Hai gót chân tiếp đất, khuỵu gối để giảm chấn động, 
- Gv hướng dẫn luật chơi và cách chơi
- Nhiệt tình tham gia trò chơi 
 *Yêu cầu :Thực hiện tương đối tốt 4 giai đoạn chú ý giai đoạn giâm nhảy
- Các bước đà đầu chạy chậm dần sau đó tăng dần ở các bước đà cuối tay phối hợp nhip nhàng và chạy bằng nửa bàn chân trên
- Điểm tiếp xúc vào ván giậm nhảy lăn từ gót chân sang mũi bàn chân, cần khuỵu gối để chuẩn bị giai đoạn BBTK
 * Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ và chuyền bóng cao tay bằng hai tay, điệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình 
- Tại chỗ tung bóng khoảng 2-4m trên không, khuỵu gối bắt bóng bằng hai tay sau đó đẩy bóng lên cao liên tục nhiều lần, hạn chế để bóng rơi
* Yêu cầu : - Hình tay chuyền bóng, điểm tiếp xúc là 10 ngón tay
 - Khuỵu gối, tay duỗi thẳng đẩy bóng đi
 - Thực hiện nhiều lần tại chỗ hoặc theo nhóm 2-10hs
 - Tập từ chậm đến nhanh, từ dính bóng đên không dính bóng
+ Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay
+ Điểm tiếp xúc bóng tương đối tốt, khuỵu gối đẩy bóng lên cao
+Thực hiện nhiều lần,
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
-Chú ý hiện tượng sóc hông khi chạy.
KẾT THÚC 
1. Củng cố 
2. Thả lỏng 
3. Nhận xét 
4.Dặn dò
-Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 
- Rũ tay, thả lỏng toàn thân, phơi cá, đấm lưng nhẹ
-GV nhận xét ưu và khuyết điểm tiết dạy.
-Ôn lại 3 nội dung đã học chú ý Phát bóng thấp tay nghiêng mình. 
IV. Rút kinh nghiệm:.
MỤC TIÊU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 42 - Biết cách thực hiện toàn bộ kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”. Trò chơi. NS: 11/01/2015
-Thực hiện được nhảy xa kiểu “Ngồi”. ND: 17/01/2015
-Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay, điệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình.
-Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay, điệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình. 
-Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. Nâng dần sức bền. 
*Địa điểm - Phương tiện : Sân trường, sân bóng chuyền vệ sinh an toàn nơi tập luyện,Giáo án, sổ điểm, hố nhảy, ván giậm, lưới, bóng chuyền 6-12 quả.
ĐLĐV 
PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
6-8’
1-2l
2lx8n
1x2l
 €€€€€€ €€ Đội hình nhận lớp
 €€€€€€ €€ 
 €€€€€€ €€ 
 €€€€€€€ € 
 € 
 p Đội hình khởi động p 
Từ đội hình vòng tròn về đội hình nhận lớp gv kiểm tra bài cũ nhận xét, cho điểm.
28-32’
10-12’
1x5l
1x6l
1x4l
1x3l
10-12’
1x5l
1x6l
1x2l
6-8'
4-9vòng*100m
TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM QUAY VÒNG - SỬA SAI – LÀM MẪU
- Nhóm 1 : Nhảy xa - Nhóm 2 : Bóng chuyền 
+ Bật xa tại chỗ. + Tung bắt bóng bằng hai tay
€ € € € € € € € € € € €
 € € € € € € p
€ € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € 
+ Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay, điệm bóng.
 + Trò chơi " Bật xa tiếp sức" € € € € € 
 € € € € € p
 € € € € € 
 € € € € € 
 p + Phát bóng thấp tay chính diện 
 € € 
-Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 
 ĐC VG Hn 6m € €
 € p
 p 
Gv đan xen giữa hai nhóm nhận xét sửa sai
Hoán đổi vị trí hai nhóm luyện tập
-Chạy theo nhóm sức khoẻ 
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
 € € € € € € € € Đội hình củng cố, thả lỏng
 € € € € € € € € €€€€€€ €€ Đội hình NX-BTVN 
 € € € € € € € € €€€€€€ €€ 
 € € € € € € € € €€€€€€ €€ 
 p €€€€€€ €€ 
 p

File đính kèm:

  • doctd_8_tiet4142_20150727_084248.doc
Giáo án liên quan