Giáo án Thể dục 8 năm học 2012 - 2013

a. Mục đích

- Trang bị cho HS một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyệ phát triển sức nhanh.

b. Yêu cầu

- Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản.

- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.

 

doc140 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 26/06/2015 | Lượt xem: 623 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 năm học 2012 - 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ HS: Trang phục, nội dung ôn luyện.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu 
- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.
- Kiểm tra sức khỏe học sinh.
* Khởi động:
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.
- Thực hiện chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi
- Gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Hãy thực hiện đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.
8- 10'
2Lx 8n
1- 2 HS
- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv.
- GV phổ biến nội dung , yc bài học và kiểm tra sức khỏe.
-GV nhận xét, cho điểm học sinh
2. Phần cơ bản
a. Chạy ngắn: 
* Ôn: 
- Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn.
b. Nhảy cao: 
* Ôn :
- Một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chõn:
 - Đá lăng trước.
 - Đá lăng sau.
 - Đá lăng sang ngang.
 - Nhảy lò cò.
 - Bật nhảy cóc.
 - Đứng lên ngồi xuống.
 - Tại chỗ đá lăng trước, sau.
 - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
 - Đà một bước giậm nhảy đá lăng .
30phút
15- 17'’
2 lần
13- 15'’
2 lần
 - Gv phân tích lại động tác hướng dẫn HS thực hiện theo 2 hàng dọc.
x x x - - -x - - - - - - - - > x
x x x - - - x - - - - - - - -> x
 cb xp	 Đ
- GV quan sát sửa sai. 
- Củng cố nội dung vừa học.
- Tập luyện theo hònh thức dòng chảy 2 hàng dọc.
 x	x
 (GV) x x
 x x
 x x
 x x
- GV quan sát chỉnh sửa và uốn nắn động tác sau mỗi lần thực hiện
- Củng cố nội dung vừa học.
3. Phần kết thúc:
a. Hồi tĩnh.
b. Nhận xét đánh giá tiết học.
c. Giao nhiệm vụ về nhà cho HS. 
5 phút
 Đội hình kết thúc.
 *********************************************
 Ngày soạn : / 11/ 2012.
 Ngày dạy : 8A: 8B: 8C: 
Tiết 31 :
 NHẢY CAO: Ôn một số động tác bổ trợ , học cách xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà.
 CHẠY BỀN: Trò chơi" Chạy dích dắc tiếp sức"
I/ Mục tiêu:
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ , học cách xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà. Trò chơi" Chạy dích dắc tiếp sức"
 - Kỹ năng:  Thực hiện được một số động tác bổ trợ , học cách xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà. Trò chơi" Chạy dích dắc tiếp sức"
 - Thái độ: Có tinh thần tích cực, tự giác trong học tập, tinh thần tập thể khi học trên lớp và ngoài giờ, nhiệt tình, nghiêm túc khi học tập.
II/ Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm : + Sân tập nhà trường. 
- Phương tiện : + GV: Giáo án, còi, cờ thể dục , cọc, xà nhảy cao.
 + HS: Trang phục, nội dung ôn luyện.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu 
- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.
- Kiểm tra sức khỏe học sinh.
* Khởi động:
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.
- Thực hiện chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi
- Gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Hãy thực hiện đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.
8- 10'
2Lx 8n
1- 2 HS
- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv.
- GV phổ biến nội dung , yc bài học và kiểm tra sức khỏe.
-GV nhận xét, cho điểm học sinh
2. Phần cơ bản:
a. Nhảy cao: 
* Ôn :
- Một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chõn:
 - Đá lăng trước.
 - Đá lăng sau.
 - Đá lăng sang ngang.
 - Đà một bước giậm nhảy đá lăng .
* Học: Cách xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà.
b. Chạy bền:
-Trò chơi: " Chạy díc dắc tiếp sức"
30phút
20- 22’
2 lần
2 lần
8- 10’
3 lần
GV hướng dẫn lại các động tác. tổ chức cho học sinh thực hiện. 
 x	x
 (GV) x x
 x x
- GV quan sát chỉnh sửa và uốn nắn động tác sau mỗi lần thực hiện
- GV làm mẫu, giảng giải cách xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà. Tổ chức cho hs thực hiện.
- Quan sát chỉnh sửa độn tác cho hs.
- Củng cố nội dung vừa học.
- GV nhắc cách chơi, luật chơi. tổ chúc cho hs thi theo nhóm.
- Quan sát, động viên các em chơi nhiệt tình, đúng luật.
3. Phần kết thúc:
a. Hồi tĩnh.
b. Nhận xét đánh giá tiết học.
c. Giao nhiệm vụ về nhà cho HS. 
5 phút
 Đội hình kết thúc.
 *********************************************
Ngày soạn : / 11/ 2012.
 Ngày dạy : 8A: 8B: 8C: 
	Tiết 32 : 
 NHẢY CAO: Ôn cách xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà. Học đo đà và điều chỉnh đà.
	CHẠY BỀN: Trò chơi" Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức"
I/ Mục tiêu:
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà, biết cách thực hiện trò chơi.
 - Kỹ năng:  Thực hiện được chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, thực hiện cơ bản đúng đo và điều chỉnh đà, chạy dích dắc tiếp sức.
 - Thái độ: Có tinh thần tích cực, tự giác trong học tập, tinh thần tập thể khi học trên lớp và ngoài giờ, nhiệt tình, nghiêm túc khi học tập.
II/ Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm : + Sân tập nhà trường. 
- Phương tiện : + GV: Giáo án, còi, cờ thể dục , cọc, xà nhảy cao.
 + HS: Trang phục, nội dung ôn, học.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu 
- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.
- Kiểm tra sức khỏe học sinh.
* Khởi động:
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.
- Thực hiện chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi
- Gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Hãy xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà.
8- 10'
2Lx 8n
1- 2 HS
- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv.
- GV phổ biến nội dung , yc bài học và kiểm tra sức khỏe.
-GV nhận xét, cho điểm học sinh
2. Phần cơ bản:
a. Nhảy cao: 
* Ôn :
- xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà.
* Học: Đo đà và điều chỉnh đà.
b. Chạy bền:
-Trò chơi: " Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức"
30phút
20- 22’
2 lần
2 lần
8- 10’
3 lần
GV hướng dẫn lại các động tác kỹ thuật. tổ chức cho học sinh thực hiện. 
 x	x
 (GV) x x
 x x
- GV quan sát chỉnh sửa và uốn nắn động tác sau mỗi lần thực hiện
- GV làm mẫu, giảng giải động tác kỹ thuật. Tổ chức cho hs thực hiện.
- Quan sát chỉnh sửa độn tác cho hs.
- Củng cố nội dung vừa học.
- GV nhắc cách chơi, luật chơi. tổ chúc cho hs thi theo nhóm tổ.
- Quan sát, động viên các em chơi nhiệt tình, đúng luật.
3. Phần kết thúc:
a. Hồi tĩnh.
b. Nhận xét đánh giá tiết học.
c. Giao nhiệm vụ về nhà cho HS. 
5 phút
 Đội hình kết thúc.
 *********************************************
 Ngày soạn : / 11/ 2012.
 Ngày dạy : 8A: 8B: 8C: 
	 	Tiết 33 :
 CHẠY NGẮN: Ôn các động tác bổ trợ chạy ngắn, kỹ thuật xuất phát thấp chạy nhanh 60m. 
	TRÒ CHƠI: " Chạy đuổi"
I/ Mục tiêu:
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ chạy ngắn, kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m. Trò chơi chạy đuổi.
 - Kỹ năng:  Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ chạy ngắn, kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m. Trò chơi chạy đuổi.
. - Thái độ: Có tinh thần tích cực, tự giác trong học tập, tinh thần tập thể khi học trên lớp và ngoài giờ, nhiệt tình, nghiêm túc.
II/ Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm : + Sân tập nhà trường. 
- Phương tiện : + GV: Giáo án, còi, cờ thể dục.
 + HS: Trang phục, nội dung ôn.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu 
- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.
- Kiểm tra sức khỏe học sinh.
* Khởi động:
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.
- Thực hiện chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi
- Gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Xuất phát thấp chạy nhanh 60m.
8- 10'
2Lx 8n
1- 2 HS
- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv.
- GV phổ biến nội dung , yc bài học và kiểm tra sức khỏe.
-GV nhận xét, cho điểm học sinh
2. Phần cơ bản
 a. Chạy ngắn: 
* Ôn: 
 - Chạy bước nhỏ 
 - Nâng cao đùi
 - Gót chạm mông tại chỗ, di động
 - Đi bộ chuyển sang chạy nhanh.
 - Chạy nhanh chuyển hướng
 - Xuất phát thấp chạy nhanh 60m
2. Trò chơi: " Chạy đuổi"
30phút
20- 22'’
2 lần
3 lần
 - Gv phân tích lại động tác hướng dẫn HS thực hiện theo 2 hàng dọc.
x x x - - -x - - - - - - - - > x
x x x - - - x - - - - - - - -> x
 cb xp	 Đ
- GV quan sát chỉnh sửa cho học sinh những động tác học sinh thực hiện còn yếu. 
- Củng cố nội dung vừa học.
- GV phân tích trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. tổ chức cho học sinh tham gia thi theo các nhóm.
- GV quan sat động viên các em chơi nhiệt tình đúng luật.
- Củng cố nội dung chơi.
3. Phần kết thúc:
a. Hồi tĩnh.
b. Nhận xét đánh giá tiết học.
c. Giao nhiệm vụ về nhà cho HS. 
5 phút
 Đội hình kết thúc.
 *********************************************
 Ngày soạn : / 11/ 2012.
 Ngày dạy : 8A: 8B: 8C: 
	 	 Tiết 34 :
 CHẠY NGẮN: Ôn các động tác bổ trợ chạy ngắn, kỹ thuật xuất phát thấp chạy nhanh 60m. 
	TRÒ CHƠI: " Người thừa thứ 3"
I/ Mục tiêu:
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ chạy ngắn, kỹ thuật xuất phát thấp chạy nhanh 60m. Trò chơi người thừa thứ 3.
 - Kỹ năng:  Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ chạy ngắn, kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m. Trò chơi người thừa thứ 3.
. - Thái độ: Có tinh thần tích cực, tự giác trong học tập, tinh thần tập thể khi học trên lớp và ngoài giờ, nhiệt tình, nghiêm túc.
II/ Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm : + Sân tập nhà trường. 
- Phương tiện : + GV: Giáo án, còi, cờ thể dục.
 + HS: Trang phục, nội dung ôn.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu 
- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.
- Kiểm tra sức khỏe học sinh.
* Khởi động:
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.
- Thực hiện chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi
- Gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Xuất phát thấp chạy nhanh 60m.
8- 10'
2Lx 8n
1- 2 HS
- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv.
- GV phổ biến nội dung , yc bài học và kiểm tra sức khỏe.
-GV nhận xét, cho điểm học sinh
2. Phần cơ bản
 a. Chạy ngắn: 
* Ôn: 
 - Chạy bước nhỏ 
 - Nâng cao đùi
 - Gót chạm mông tại chỗ, di động
 - Đi bộ chuyển sang chạy nhanh.
 - Chạy nhanh chuyển hướng
 - Xuất phát thấp chạy nhanh 60m
b. Trò chơi: " Người thừa thứ 3"
30phút
20- 22'’
2 lần
3 lần
 - Gv phân tích lại động tác hướng dẫn HS thực hiện theo 2 hàng dọc.
x x x - - -x - - - - - - - - > x
x x x - - - x - - - - - - - -> x
 cb xp	 Đ
- GV quan sát chỉnh sửa cho học sinh những động tác học sinh thực hiện còn yếu. 
- Củng cố nội dung vừa học.
- GV phân tích trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. tổ chức cho học sinh tham gia thi theo các nhóm.
- GV quan sat động viên các em chơi nhiệt tình đúng luật.
- Củng cố nội dung chơi.
3. Phần kết thúc:
a. Hồi tĩnh.
b. Nhận xét đánh giá tiết học.
c. Giao nhiệm vụ về nhà cho HS. 
5 phút
 Đội hình kết thúc.
 *********************************************
 Ngày soạn : / 11/ 2012.
 Ngày dạy : 8A: 8B: 8C: Tiết 35: KIỂM TRA CHẠY NHANH 60M
 ( KIỂM TRA HỌC KỲ I ).
I/ Mục tiêu:
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện nội dung chạy ngắn ( 60m).
 - Kỹ năng:  Thực hiện cơ bản đúng chạy ngắn ( 60m).
. - Thái độ: Có tinh thần nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
II/ Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm : + Sân tập nhà trường. 
- Phương tiện : + GV: Giáo án, còi, cờ thể dục.
 + HS: Trang phục, nội dung kiểm tra.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu 
- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.
- Kiểm tra sức khỏe học sinh.
* Khởi động:
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.
- Thực hiện chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi
- Gót chạm mông.
8- 10'
2Lx 8n
- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv.
- GV phổ biến nội dung , yc bài học và kiểm tra sức khỏe.
2. Phần cơ bản:
* Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra kỹ thuật chạy 60m( trọng tâm là các giai đoan xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng)
*cách đánh giá chao điểm: 
- Điểm được cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích của tùng em.
+ Điểm Đạt: Thực hiện đúng 3 giai đoạn thành tích đạt mức đạt.
+ Điểm chưa đạt: Thực hiện còn sai, thành tích đạt dưới mức đạt.
( 28-30’).
1 lÇn.
- Mỗi hs được kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2 nhưng điểm không quá 7.
- Những hs đến lượt kiểm tra đứng vào vạch chuẩn bị, khi có lệnh của GV mới tiến vào vạch xuất phát.
- Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 1-2 hs. 
- GV phổ biến cách đánh giá cho điểm trước khi kiểm tra để HS cố gắng phấn đấu. 
3. Phần kết thúc:
a. Hồi tĩnh.
b. Nhận xét đánh giá tiết học.
c. Giao nhiệm vụ về nhà cho HS. 
5 phút
 Đội hình kết thúc.
	*******************************
Ngày soạn: / / .
Ngày dạy: 8A: 8B: 8C: 
Tiết 36: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT
 ( XUẤT PHÁT THẤP CHẠY NHANH 60M)
I.Mục tiêu 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện xuất phát thấp chạy nhanh 60m. 
 - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng kỹ năng xuất phát thấp chạy nhanh 60m đạt tiêu chuẩn RLTT.
 - Thái độ: Nghiêm túc thực hiện , tự giác thực hiện trong giờ kiểm tra và nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm- Phương tiện:
 - Địa điểm: +Sân trường.
 - Phương tiện: + GV: Giáo án nội dung kiểm tra, cờ, còi.
 + HS: Trang phục, nội dung kiểm tra
III/Tiến trình lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
1. Phần mở đầu 
- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.
- Kiểm tra sức khỏe học sinh.
* Khởi động:
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.
- Thực hiện chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi
- Gót chạm mông.
8- 10'
2Lx 8n
- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv.
- GV phổ biến nội dung , yc bài học và kiểm tra sức khỏe.
2. Phần cơ bản:
* Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra kỹ thuật chạy 60m( trọng tâm là các giai đoan xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng)
*cách đánh giá chao điểm: 
- Điểm được cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích của tùng em.
+ Điểm Đạt: Thực hiện đúng 3 giai đoạn thành tích đạt mức đạt.
+ Điểm chưa đạt: Thực hiện còn sai, thành tích đạt dưới mức đạt.
( 28-30’).
1 lần.
- Mỗi hs được kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2 nhưng điểm không quá 7.
- Những hs đến lượt kiểm tra đứng vào vạch chuẩn bị, khi có lệnh của GV mới tiến vào vạch xuất phát.
- Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 1-2 hs. 
- GV phổ biến cách đánh giá cho điểm trước khi kiểm tra để HS cố gắng phấn đấu. 
3. Phần kết thúc:
a. Hồi tĩnh.
b. Nhận xét đánh giá tiết học.
c. Giao nhiệm vụ về nhà cho HS. 
5 phút
 Đội hình kết thúc.
*******************************
Ngày soạn: 31/ 12/ 2012 .
Ngày dạy: 8A: 8B: 8C: 
Tiết 37 :
	NHẢY CAO: Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà, học đặt chân vào điểm giậm nhảy, đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng.
 CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền.
I.Mục tiêu 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ chạy đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy, đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 - Kỹ năng: Thực hiện được một số động tác bổ trợ chạy đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy, đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng. Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền.
 - Thái độ: Nghiêm túc thực hiện , tự giác thực hiện trong giờ học và nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm- Phương tiện:
 - Địa điểm: +Sân trường.
 - Phương tiện: + GV: Giáo án cờ, còi thể dục, đường chạy bền.
 + HS: Trang phục, cọc, xà nhảy cao, hố nhảy
III/Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Đ. Lượng
Phương pháp- Tổ chức
1. Phần mở đầu 
- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.
- Kiểm tra sức khỏe học sinh.
* Khởi động:
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.
- Thực hiện chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi
- Gót chạm mông.
8- 10'
2Lx 8n
- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv.
- GV phổ biến nội dung , yc bài học và kiểm tra sức khỏe.
2. Phần cơ bản
 a. Nhảy cao: 
* Ôn: Một số động tác bổ trợ chạy đà.
* Học: - Đặt chân vào điểm giậm nhảy. 
 -Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng.
b. Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền.
30phút
20- 22'’
2 lần
3 lần
8- 10'
Nam: 350m
Nữ: 300m
 - Gv phân tích lại động tác hướng dẫn HS thực hiện theo hàng ngang.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
- GV quan sát chỉnh sửa cho học sinh những động tác học sinh thực hiện còn yếu. 
 x	x
 (GV) x x
 x x
- GV làm mẫu, giảng động tác chỉ dẫn cho HS thực hiện theo hàng dọc.
- Quan sát, chỉnh sửa tư thế, động tác cho HS.
- Củng cố nội dung vừa học.
- GV quy định đường chạy, vòng chạy cho cả nam và nữ. Yêu cầu hs cùng thực hiện.
- GV quan sát, nhắc nhở HS thực hiện đúng động tác khi thực hiện chay bền.
3. Phần kết thúc:
a. Hồi tĩnh.
b. Nhận xét đánh giá tiết học.
c. Giao nhiệm vụ về nhà cho HS. 
5 phút
 Đội hình kết thúc.
**********************************
Ngày soạn: 01/ 01/ 2013 .
Ngày dạy: 8A: 8B: 8C: 
Tiết 38 :
	NHẢY CAO: Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà, đà 3- 5 bước giậm nhảy đá lăng.Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
 CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền.
I.Mục tiêu 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ chạy đà, đà 3- 5 bước giậm nhảy đá lăng.Trò chơi: Lò cò tiếp sức, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ chạy đà, đà 3- 5 bước giậm nhảy đá lăng.Thực hiện cơ bản đúng trò chơi: Lò cò tiếp sức, chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền.
 - Thái độ: Nghiêm túc, tự giác thực hiện các nội dung trong giờ học và nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm- Phương tiện:
 - Địa điểm: +Sân trường.
 - Phương tiện: + GV: Giáo án cờ, còi thể dục, đường chạy bền.
 + HS: Trang phục, cọc, xà nhảy cao, hố nhảy
III/Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Đ. Lượng
Phương pháp- Tổ chức
1. Phần mở đầu 
- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.
- Kiểm tra sức khỏe học sinh.
* Khởi động:
- Thực hiện bài thể dục phát triển chung.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.
- Thực hiện chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi
- Gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: Thực hiện chạy đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.
8- 10'
2Lx 8n
1- 2 hs
- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv.
- GV phổ biến nội dung , yc bài học và kiểm tra sức khỏe.
- GV nhận xét, đánh giá, cho điểm các em.
2. Phần cơ bản
 a. Nhảy cao: 
* Ôn: - Một số động tác bổ trợ chạy đà.
 -Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng.
* Trò chơi: " Lò cò tiếp sức"
b. Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền.
30phút
20- 22'’
2 lần
 3 lần
8- 10'
Nam: 400m 
Nữ: 300m
 - Gv phân tích lại động tác hướng dẫn HS thực hiện theo hàng ngang.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
- GV quan sát chỉnh sửa cho học sinh những động tác học sinh thực hiện còn yếu. 
- Củng cố nội dung vừa học.
- GV phân tích trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi. tổ chức cho học sinh tham gia thi theo các nhóm.
- GV quan sat động viên các em chơi nhiệt tình đúng luật.
- Củng cố nội dung chơi.
- GV quy định đường chạy và vòng chạy cho cả nam và nữ. Yêu cầu lớp cùng thực hiện.
- GV quan sát, nhắc nhở HS thực hiện đúng động tác khi thực hiện chay bền.
3. Phần kết thúc:
a. Hồi tĩnh.
b. Nhận xét đánh giá tiết học.
c. Giao nhiệm vụ về nhà cho HS. 
5 phút
 Đội hình kết thúc.
**********************************
Ngày soạn: / / .
Ngày dạy: 8A: 8B: 8C:
Tiết 39 :
	NHẢY CAO: Ôn một số động tác bổ trợ, chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, giậm nhảy đá lăng. Học giai đoạn qua xà tiếp đất nhảy xà kiểu bước qua.
 CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền, giới thiệu đo mạch để theo dõi sức khoẻ.
I.Mục tiêu 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, giậm nhảy đá lăng. Giai đoạn qua xà tiếp đất nhảy xà kiểu bước qua. Luyện tập chạy bền, giới thiệu đo mạch để theo dõi sức khoẻ.
 - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ, chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, giậm nhảy đá lăng. Giai đoạn qua xà tiếp đất nhảy xà kiểu bước qua. Luyện tập chạy bền, thực hiện được cách đo mạch để theo dõi sức khoẻ.
 - Thái độ: Nghiêm túc, tự giác thực hiện trong giờ học và nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm-

File đính kèm:

  • docTD8- 2013.doc
Giáo án liên quan