Giáo án Thể dục 8 năm 2012

-Đúng khẩu lệnh,nhanh nhẹn,đúng cự ly, thẳng hàng,điểm số to rõ.

-Bàn chân chữ V,chân thẳng,tay buông tự nhiên,Nghỉ chùng 1gối chân.Quay bên nào dùng gót chân bên ấy và mũi chân kia làm điểm đỡ để quay

-Bước đúng chân,đúng số bước,đều,đúng cự ly.

-KL.”Chạy đều chạy!” “dừng lại dừng”, nhịp 1 chân trái, đúng lại bc thêm 3 bc.

- Miết dẻo cổ chân về sau nhịp nhàng,chạy nâng cao đùi vuông góc thân người bc ngắn nhanh,chạy đạp sau mạnh duổi thẳng chân sau kéo gối chân trước về trước.

- Chạy nhanh,đúng luật chơi,biết vận dụng tổ chức chơi.

 

doc72 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 475 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 năm 2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Hồi tĩnh - thả lỏng.
- Nhận xét - dặn dò
3.8n
3p
2p
- Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa.
- Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng tập.
-ĐH xuống lớp dãn cách so le – dồn hàng cự ly hẹp.
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: Tiết ppct: 
I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phương tiện:
III.Tiến trình giờ dạy:
Phần
Nội dung
SL
TG
Yêu cầu,chỉ dẫn
Biện pháp tổ chức
Mở đầu
Cơ bản
Kết thúc
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: 23 / 12 / 2012 Tiết ppct: 33. Ôn tập Học kì I: Chạy ngắn
I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phương tiện:
1.Kiến thức:: Biết và nắm được cơ bản về kỉ thuật chạy ngắn. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trường.
2.Kỉ năng: Thực hiện đúng kỉ thuật chạy ngắn và vận dụng tập luyện. 2.Phương tiện: -Còi,Đồng hồ.
III.Tiến trình giờ dạy:
Phần
Nội dung
SL
TG
Yêu cầu,chỉ dẫn
Biện pháp tổ chức
Mở đầu
-Lớp trưởng tập hợp lớp
-Gv nhận lớp
-Khởi động
3.8n
2p
2p
4p
- Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo
- ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe.
-Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo.
-ĐH 4 hàng ngang cly hẹp
-Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt.
-Dãn cách cly rộng, đứng so le tổ trưởng điều khiển.
Cơ bản
1.Chạy ngắn : 
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy gót chạm mông.
-Chạy nâng cao đầu gối.
-Chạy đạp sau.
- Trò chơi : Ai nhanh hơn.
- Ôn hoàn thiện kỉ thuật chạy ngắn.
1l
1l
1l
1l
2l
1l
32p
- Thực hiện đúng kỉ thuật chạy 60m.
- Miết dẻo cổ chân.nhịp nhàng.
- gót chạm mong.
-Đầu gối nâng vuông góc với thân,nhanh.
-Đạp mạnh chân sau,kéo gối chân trước.
- Nhớ đúng,chạy nhanh đúng luật.
- Thực hiện đúng kỉ thuật chạy ngắn.Phối hợp nhịp nhàng tay, chân,đạp sau tích cực,nâng thân từ từ,mũi chân thẳng với hướng chạy. Tốc độ đạt tối đa khi về đích,dùng ngực,vai để đánh đích,không nhảy chạm đích.Qua đích không dừng lại đột ngột,mà chạy giảm tốc độ từ 10-15m rồi mới dừng lại,
-Chia 2 nhóm tập quay vòng.GV hướng dẫn cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ sữa sai.
-ĐH chạy bổ trợ,trò chơi.Trò chơI tổ chức cả lớp.
 x x x x x ->20m
 x x x x x
 o
-ĐH chạy ngắn. 
 x x x x x
 GV
 ->60m
 0
Kết thúc
- Hồi tĩnh - thả lỏng.
- Nhận xét - dặn dò
3.8n
3p
2p
- Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa.
- Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng tập.
-ĐH xuống lớp dãn cách so le – dồn hàng cự ly hẹp.
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: 01 / 01 / 2013 Tiết ppct: 34. Kiểm tra Học kì I: Chạy ngắn
I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phương tiện:
1.Kiến thức:: Biết và nắm được cơ bản về kỉ thuật chạy ngắn. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trường.
2.Kỉ năng: Thực hiện đúng kỉ thuật chạy ngắn và vận dụng tập luyện. 2.Phương tiện: -Còi,Đồng hồ.
III.Tiến trình giờ dạy:
Phần
Nội dung
SL
TG
Yêu cầu,chỉ dẫn
Biện pháp tổ chức
Mở đầu
-Lớp trưởng tập hợp lớp
-Gv nhận lớp
-Khởi động
3.8n
2p
2p
4p
- Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo
- ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe.
-Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo.
-ĐH 4 hàng ngang cly hẹp
-Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt.
-Dãn cách cly rộng, đứng so le tổ trưởng điều khiển.
Cơ bản
1.Chạy ngắn : -Kiểm tra
kỉ thuật chạy ngắn 60m.
1l
32p
- Thực hiện đúng kỉ thuật chạy 60m.
-Phối hợp nhịp nhàng tay, chân,đạp sau tích cực,nâng thân từ từ,mũi chân thẳng với hướng chạy. Tốc độ đạt tối đa, khi về đích,dùng ngực,vai để đánh đích,không nhảy chạm đích.Qua đích không dừng lại đột ngột,mà chạy giảm tốc độ từ 10-15m rồi mới dừng lại,
- GV cử 1 hs phat lệnh xp.
- 1hs ghi thành tích.
- GV kiểm tra thành tích,đọc cho hs nghe.
-ĐH chạy ngắn. 
 x x x x x
 GV
 ->60m
 0 o
Kết thúc
- Hồi tĩnh - thả lỏng.
- Nhận xét - dặn dò
3.8n
3p
2p
- Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa.
- Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng tập.
-ĐH xuống lớp dãn cách so le – dồn hàng cự ly hẹp.
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: 01 / 01 / 2013 Tiết ppct: 35. Kiểm tra TCRLTT
I.Mục tiêu ,yêu cầu: II.Địa điểm ,phương tiện:
1.Kiến thức: -Biết cách thực hiện bật xa và chạy nhanh 30m,vận dụng tập luyện. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trường 
2.Kỷ năng:-Thực hiện đúng bật xa và chạy nhanh 30m.Vận dụng tập luyện. 2.Phương tiện:Còi,Đồng hồ,tích kê.mốc cụ ly. 
III. Tiến trình giờ dạy:
phần
Nội Dung
S
L
TG
Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật
Biện pháp tổ chức
Mở Đầu
-Lớp trưởng tập hợp lớp.
-GV nhận lớp
-Khởi động.
3.8n
2p
2p
4p
-Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo.
-Ôn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe hs.
-Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo, đá lăng.
-ĐH 4 hàng ngang cly hẹp
- Hỏi,theo dỏi sắc mặt,trạng thái.
-ĐH dãn cách cly rộng đứng so le. Tổ trưởng điều khiển.
Cơ Bản
1. XPC Chạy nhanh 30m.
2. Chạy 5 phút tùy sức.
1l
1l
32p
- 1 HS phát lệnh,1 HS ghi thành tích,GV bấm giờ, đọc thành tích.
- HS nào thực hiện chưa đúng cho kiểm tra lần hai.
- Mỗi hs mang một số hiệu tự làm,khi nghe lệnh hết thời gian thì hs thả ngay số hiệu đó xuống và tiếp tục chạy nhẹ hồi tĩnh ở vòng khác.GV ghi thành tích.
-Chia 2 nhóm nam nữ chạy riêng.
- Một nhòm hs theo dõi bạn nào dan dối,thứ tự các bạn.
- GV kiểm tra chạy nhanh xong thì cho kiểm tra chạy bền, theo vòng tròn 200m(10m được tính mốc 20 cọc)
GV kiểm tra thành tích, theo dõi nhắc nhỡ, sữa sai.
-ĐH ktra chạy nhanh.
 xxxxxxx
 xxxxxxx 
 x à30m à…
 x à GV
 0 
- GV đóng mốc cự ly 10m một cọc. 
Kết 
Thúc
- Hồi tĩnh- thả lỏng
- Nhận xét - dặn dò
3p
2p
- Đi bộ,rung bắp đùi,nhún đổi chân,điều hòa.
- Nhận xét tình hình lớp,kỉ năng dẫn bóng của hs – dặn dò hs vận dụng tập ở nhà.
-ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cly rộng – hẹp.
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: 06 / 01 / 2013 Tiết ppct: 36. Kiểm tra TCRLTT
I.Mục tiêu ,yêu cầu: II.Địa điểm ,phương tiện:
1.Kiến thức: -Biết thực hiện gập bụng và Bật xa,vận dụng tập luyện pt thể lực. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trường 
2.Kỷ năng:-Thực hiện đúng kỉ thuật nằm ngữa gập bụngvà Bật xa. 2.Phương tiện: Sân tập,Còi,Đồng hồ,thước dây. 
III. Tiến trình giờ dạy:
phần
Nội Dung
S
L
TG
Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật
Biện pháp tổ chức
Mở Đầu
-Lớp trưởng tập hợp lớp.
-GV nhận lớp
-Khởi động.
3.8n
2p
2p
4p
-Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo.
-Ôn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe hs.
-Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo.
-ĐH 4 hàng ngang cly hẹp
- Hỏi,theo dỏi sắc mặt,trạng thái.
-ĐH dãn cách cly rộng đứng so le. Tổ trưởng điều khiển.
Cơ Bản
1. Nằm ngữa gập bụng: 
2.Bật xa:
1l
2l
32p
- GV cử hs Phục vụ cho các hs.
- Nằm ngữa hai chân co gối vuông góc thân người,nghe lệnh gập bụng nâng thân lên,hạ xuống trong 30s.4 hs thay nhau phục vụ cho các bạn hs
- HS nào thực hiện chưa đúng cho kiểm tra lần hai.
- 2 HS đo,đọc thành tích ghi vào sổ.
- Bật xa tại chổ bằng hai chân.Tiếp đất bằng hai chân.
- Mỗi hs thực hiện 1-2 lần lấy thành tích cao nhất.
- HS nào thực hiện chưa đúng cho kiểm tra lần hai.
- Chia 2 nhóm kiểm tra.1 nhóm ktra gập bụng GV Tính thời gian,thành tích.Ktra gập bụng xong cho hs kiểm tra Bật xa,hs tự quản,GV theo dõi nhắc nhỡ, sữa sai.
-ĐH ktra 
theo vòng tròn 200m(10m được tính số mốc 20 cọc)
-ĐH ktra gập bụng: xxxxxx
 X0
xxxxxx
Kết 
Thúc
- Hồi tĩnh- thả lỏng
- Nhận xét - dặn dò
3p
2p
- Đi bộ,rung bắp đùi,nhún đổi chân,điều hòa.
- Nhận xét tình hình lớp,kỉ năng dẫn bóng của hs – dặn dò hs vận dụng tập ở nhà.
-ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cly rộng – hẹp.
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: 13/ 01/2013 Tiết ppct: 37. Nhảy xa - Bóng đá
I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phương tiện: 
1.Kiến thức: Biết một số động tác bổ trợ Nx,Bđ biết vận dụng tập luyện nâng cao thể lực. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trường.
2.Kỉ năng: Thực hiện đúng các động tác bổ trợ Nhảy xa và Bóng đá. 2. Phương tiện: Còi,đồng hồ,bóng đá.
III.Tiến trình giờ dạy:
Phần
Nội dung
SL
TG
Yêu cầu,chỉ dẫn
Biện pháp tổ chức
Mở Đầu
-Lớp trưởng tập hợp lớp.
-GV nhận lớp
-Khởi động.
3.8n
2p
2p
4p
-Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo.
-Ôn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe hs.
-Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo, đá lăng,di chuyển.
-ĐH 4 hàng ngang cly hẹp
- Hỏi,theo dỏi sắc mặt,trạng thái.
-ĐH dãn cách cly rộng đứng so le. Tổ trưởng điều khiển.
Cơ bản
1. Nhảy xa: Ôn.Một bước đá lăng.
- Một bước giậm nhảy đá lăng.
- Nhảy bước bộ trên không.
2.Bóng đá:- Di chuyển tiến,lùi,sang ngang.
- Tâng bóng bằng đùi,mu.
- Dẫn bóng tiếp sức.
5l
5l
5l
4l
4l
13p
19p
- Xác định chân giậm,đúng hướng,biên độ,hoãn xung giảm chấn động.
-Xác định chân giậm.
- Tạo được bước bộ trên không.
-Di chuyển nhanh,phản ứng với lệnh còi.
-Di chuyển đón tâng bóng.
- Dẫn bóng nhanh.Bóng không rời xa chân quá.
-GV chia hai nhóm tập quay vòng.
-GV căn dặn các yêu cầu động tác. đảm bảo tính tự quản.cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ.
-ĐH tập luyện.
 x x x x x
 x x x x
 0
xxxxx! -> <- !xxxxxx
xxxxx! -> <- !xxxxxx
Kết thúc
- Hồi tĩnh- thả lỏng
- Nhận xét - dặn dò
3p
2p
- Đi bộ,rung bắp đùi,nhún đổi chân,điều hòa.
- Nhận xét tình hình lớp,kỉ năng dẫn bóng của hs – dặn dò hs vận dụng tập ở nhà.
-ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cly rộng – hẹp.
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: 13/ 01/2013 Tiết ppct: 38. NX – BĐ - CB
I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phương tiện: 
1.Kiến thức: Biết một số động tác bổ trợ NX,BĐ,khắc phục các hiện tượng trong CB. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trường.
2.Kỉ năng: Thực hiện đúng các động tác bổ trợ Nhảy xa và Bóng đá.Kỉ thuật CB. 2. Phương tiện: Còi,đồng hồ,bóng đá.tranh nhảy xa
III.Tiến trình giờ dạy
Phần
Nội dung
SL
TG
Yêu cầu,chỉ dẫn
Biện pháp tổ chức
Mở Đầu
-Lớp trưởng tập hợp lớp.
-GV nhận lớp
-Khởi động.
-Bài củ: Tâng bóng
3.8n
2p
2p
4p
2p
-Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo.
-Ôn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe hs.
-Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo, đá lăng,di chuyển.
-2 hs thực hiện,hs nhận xét sữa sai,GV bổ sung.
-ĐH 4 hàng ngang cly hẹp
- Hỏi,theo dỏi sắc mặt,trạng thái.
-ĐH dãn cách cly rộng đứng so le. Tổ trưởng điều khiển.
Cơ bản
1. Nhảy xa: Ôn.Một bước đá lăng.- Một bước giậm nhảy đá lăng.- Nhảy bước bộ trên không.
-Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
- Giới thiệu KT chạy đà,tập chạy đà(cách đo điều chỉnh đà,chạy đà 3-5 bước giậm nhảy vào hố cát).
2.Bóng đá: -Đá chuyền.
-Đá bóng bằng lòng bàn chân.
3.Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3l
2l
6l
3l
15p
10p
5p
- Xác định chân giậm,đúng hướng,biênđộ,hoãn xung giảm chấn động.
-Xác định chân giậm.
- Tạo được bước bộ trên không.
-Lò cò nhanh bằng 1chân,cho phép đổi chân.
- Chạy nhanh 1/2 bàn chân trước tiếp đất,đo 2 bc đi thường bằng 1 bc chạy,đo bước đà lẻ. Điều chỉnh đà 1bc lẻ.Xác định chân giậm,giậm nhảy chính xác.
- Chuyền bóng bằng các kỷ thuật,hoãn xung khống chế được bóng.
-Chân trụ vững,chân lăng tiếp xúc bóng mạnh bằng lòng bàn chân,1/3 quả bóng.
-Chạy vừa sức,hit mũi thở miệng,2bc hít, 2 bc tiếp thở,khắc phục được các hiện tượng xuất hiện khi đang chạy.Chạy xong không dừng lại đột ngột ,mà chạy nhẹ, đi bộ,thả lỏng.
-GV chia hai nhóm tập quay vòng.
-GV căn dặn các yêu cầu động tác. đảm bảo tính tự quản.cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ.
-ĐH tập luyện. x
 x x x x x x
 x x x x x
 0 GV x
xxxxx! -> 
xxxxx! -> 
 0 
 x x x x
 x x x x
 xxxxx
 o ->9m 
 0
 Kết thúc
- Hồi tĩnh- thả lỏng
- Nhận xét - dặn dò
3p
2p
- Đi bộ,rung bắp đùi,nhún đổi chân,điều hòa.
- Nhận xét tình hình lớp,kỉ năng dẫn bóng của hs – dặn dò hs vận dụng tập ở nhà.
-ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cly rộng – hẹp.
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: 19 / 01/2013 Tiết ppct: 39. NX – BĐ 
I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phương tiện: 
1.Kiến thức: Biết một số động tác bổ trợ và kỉ thuật NX,BĐ. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trường.
2.Kỉ năng: Thực hiện đúng các động tác bổ trợvà kỉ thuật Nhảy xa và Bóng đá. 2. Phương tiện: Còi,đồng hồ,bóng đá.
III.Tiến trình giờ dạy
Phần
Nội dung
SL
TG
Yêu cầu,chỉ dẫn
Biện pháp tổ chức
Mở Đầu
-Lớp trưởng tập hợp lớp.
-GV nhận lớp
-Khởi động.
-Bài củ:Đá bóng bằng lòng
3.8n
2p
2p
4p
2p
-Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo.
-Ôn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe hs.
-Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo, đá lăng,di chuyển.
-2 hs thực hiện,hs nhận xét sữa sai,GV bổ sung.
-ĐH 4 hàng ngang cly hẹp
- Hỏi,theo dỏi sắc mặt,trạng thái.
-ĐH dãn cách cly rộng đứng so le. Tổ trưởng điều khiển.
Cơ bản
1. Nhảy xa: Ôn.Một bước đá lăng.- Một bước giậm nhảy đá lăng.- Nhảy bước bộ trên không.
-Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
- Giới thiệu KTGiậm nhảy (chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy vào hố cát).
2.Bóng đá: Chạy di chuyền biến tốc và nhảy.
-Trò chơi: “Tranh cướp bóng”
5l
2l
4l
118p
12p
- Xác định chân giậm,đúng hướng,biênđộ,hoãn xung giảm chấn động.
-Xác định chân giậm.
- Tạo được bước bộ trên không.
-Lò cò nhanh bằng 1chân,cho phép đổi chân.
- Giậm nhảy nhanh ,mạnh chính xác..Xác định được chân giậm,giậm nhảy chính xác.
- Chạy nhanh biến tốc,nhảy đánh đầu không bóng
- Đứng vòng tròn chuyền bóng, che bóng không để đối phương lấy bóng.
-GV chia hai nhóm tập quay vòng.
-GV căn dặn các yêu cầu động tác. đảm bảo tính tự quản.cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ.
-ĐH tập luyện. x
 x x x x x x
 x x x x x
 0 GV x
xxxxx! -> 
xxxxx! -> 
 0 
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 Kết thúc
- Hồi tĩnh- thả lỏng
- Nhận xét - dặn dò
3p
2p
- Đi bộ,rung bắp đùi,nhún đổi chân,điều hòa.
- Nhận xét tình hình lớp,kỉ năng dẫn bóng của hs – dặn dò hs vận dụng tập ở nhà.
-ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cly rộng – hẹp.
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: 19 / 01/2013 Tiết ppct: 40. NX – BĐ - CB
I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phương tiện: 
1.Kiến thức: Biết một số động tác bổ trợ NX,BĐ,khắc phục các hiện tượng trong CB. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trường.
2.Kỉ năng: Thực hiện đúng các động tác bổ trợ Nhảy xa và Bóng đá.Kỉ thuật CB. 2. Phương tiện: Còi,đồng hồ,bóng đá.
III.Tiến trình giờ dạy
Phần
Nội dung
SL
TG
Yêu cầu,chỉ dẫn
Biện pháp tổ chức
Mở Đầu
-Lớp trưởng tập hợp lớp.
-GV nhận lớp
-Khởi động.
-Bài củ: Đà 3-5 bc giậm nhảy
3.8n
2p
2p
4p
2p
-Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo.
-Ôn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe hs.
-Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo, đá lăng,di chuyển.
-2 hs thực hiện,hs nhận xét sữa sai,GV bổ sung.
-ĐH 4 hàng ngang cly hẹp
- Hỏi,theo dỏi sắc mặt,trạng thái.
-ĐH dãn cách cly rộng đứng so le. Tổ trưởng điều khiển.
Cơ bản
1. Nhảy xa: Ôn.Một bước đá lăng.- Một bước giậm nhảy đá lăng.- Nhảy bước bộ trên không.
-Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
- Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.
2.Bóng đá:-Dẫn bóng tiếp sức
-Đá bóng bằng lòng bàn chân.
3.Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
5l
2l
3l
15p
10p
5p
-Đúng hướng,biên độ,hoãn xung giảm chấn động.Xác định chân giậm.
- Tạo được bước bộ trên không. Xác định chân giậm.
-Lò cò nhanh bằng 1chân,cho phép đổi chân.
- Chân giậm đặt sau,giậm nhảy nhanh mạnh,tạo bước bộ trên không.Xác định chân giậm,giậm nhảy chính xác.
- Dẫn bóng nhanh,bóng không rời xa quá.
-Chân trụ vững,chân lăng tiếp xúc bóng mạnh bằng lòng bàn chân,1/3phía dưới quả bóng.
-Chạy vừa sức,hit mũi thở miệng,2bc hít, 2 bc tiếp thở,khắc phục được các hiện tượng xuất hiện khi đang chạy.Chạy xong không dừng lại đột ngột ,mà chạy nhẹ, đi bộ,thả lỏng.
-GV chia hai nhóm tập quay vòng.
-GV làm mẫu căn dặn các yêu cầu động tác. đảm bảo tính tự quản.cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ.
-ĐH tập luyện. x
 x x x x x x
 x x x x x
 0 GV x
xxxxx! -> 
xxxxx! -> 
 0 
xxxxx >...!.......!.....< xxxxx
 xxxxx
 o ->9m 
 0
 Kết thúc
- Hồi tĩnh- thả lỏng
- Nhận xét - dặn dò
3p
2p
- Đi bộ,rung bắp đùi,nhún đổi chân,điều hòa.
- Nhận xét tình hình lớp,kỉ năng dẫn bóng của hs – dặn dò hs vận dụng tập ở nhà.
-ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cly rộng – hẹp.
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: 27/ 01/2013 Tiết ppct: 41 . Nhảy xa – Bóng Đá 
I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phương tiện: 
1.Kiến thức: Biết một số động tác bổ trợ,kỉ thuật của nhảy xa và bóng đá. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trường.
2.Kỉ năng: Thực hiện đúng các động tác bổ trợ,kỉ thuật Nhảy xa và Bóng đá. 2. Phương tiện: Còi,đồng hồ,bóng đá.
III.Tiến trình giờ dạy
Phần
Nội dung
SL
TG
Yêu cầu,chỉ dẫn
Biện pháp tổ chức
Mở Đầu
-Lớp trưởng tập hợp lớp.
-GV nhận lớp
-Khởi động.
-Bài cũ:Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.
3.8n
2p
2p
4p
2p
-Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo.
-Ôn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe hs.
-Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo, đá lăng,di chuyển.
-2 hs thực hiện,hs nhận xét sữa sai,GV bổ sung.
-ĐH 4 hàng ngang cly hẹp
- Hỏi,theo dỏi sắc mặt,trạng thái.
-ĐH dãn cách cly rộng đứng so le. Tổ trưởng điều khiển.
Cơ bản
1. Nhảy xa: Ôn.Một bước đá lăng.- Một bước giậm nhảy đá lăng.- Nhảy bước bộ trên không.
-Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
- chạy đà 5-7 giậm nhảy bước bộ trên không.
-Học kỉ thuật trên không và tiếp đất.
2.Bóng đá: -Chạy biến tốc,phối chạy và nhảy.
-Tâng bóng.
-Đá chuyền.
3l
2l
2l
3l
2l
20p
10p
- Xác định chân giậm,đúng hướng,biênđộ,hoãn xung giảm chấn động.
-Xác định chân giậm.
- Tạo được bước bộ trên không.
-Lò cò nhanh bằng 1chân,cho phép đổi chân.
- Đo đúng số bước chạy nhanh,giậm nhảy tạo bước bộ trên không.
- Tạo được bước bộ trên không và chuyển chân về tư thế ngồi trên không.Tiếp đất bằng 2 chân và chùng gối giảm chấn động.
- Chạy nhanh đổi hướng,đổi tốc độ chạy.Vùa chạy và nhảy tranh hoặc đánh đầu.
- Tâng bóng bằng các kỉ thuật.
- Đá chuyền bóng cho nhau,khống chế bóng rồi mới chuyền,chuyền bóng đủ lực mạnh.
-GV chia hai nhóm tập quay vòng.
- Nội dung Nhảy xa chia 2 nhóm nhỏ tập quay vòng.
-GV làm mẫu, căn dặn các yêu cầu động tác. đảm bảo tính tự quản.cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ.
-ĐH tập luyện. x
 x x x x x x
 x x x x x
 0 GV x
-Đổi nội dung tập.
xxxxx! -> 
xxxxx! -> 
 0 
 x x x x
 x x x x 
 Kết thúc
- Hồi tĩnh- thả lỏng
- Nhận xét - dặn dò
3p
2p
- Đi bộ,rung bắp đùi,nhún đổi chân,điều hòa.
- Nhận xét tình hình lớp,kỉ năng dẫn bóng của hs – dặn dò hs vận dụng tập ở nhà.
-ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cly rộng – hẹp.
 Giáo án TD 8 Người soạn: Lê Xuân Kỷ
Ngày soạn: 27/ 01/2013 Tiết ppct: 42. Nhảy Xa – Bóng Đá – Chạy Bền.
I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phương tiện: 
1.Kiến thức: Biết một số động tác bổ trợ,kỉ thuật Nhảy xa,Bóng đá,khắc phục các hiện tượng trong chạy bền. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trường.
2.Kỉ năng: Thực hiện đúng các động tác bổ trợ,kỉ thuật Nhảy xa và Bóng đá. Và Kỉ thuật chạy bền. 2. Phương tiện: Còi,đồng hồ,bóng đá.
III.Tiến trình giờ dạy
Phần
Nội dung
SL
TG
Yêu cầu,chỉ dẫn
Biện pháp tổ chức
Mở Đầu
-Lớp trưởng tập hợp lớp.
-GV nhận lớp
-Khởi động.
-Bài cũ: Đà 5-7 bước,giậm nhảy,trên không,tiếp đất.
3.8n
2p
2p
4p
2p
-Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo.
-Ôn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe hs.
-Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo, đá lăng,di chuyển.
-2 hs thực hiện,hs nhận xét sữa sai,GV bổ sung.
-ĐH 4 hàng ngang cly hẹp
- Hỏi,theo dỏi sắc mặt,trạng thái.
-ĐH dãn cách cly rộng đứng so le. Tổ trưởng điều khiển.
Cơ bản
1. Nhảy xa: Ôn.Một bước đá lăng.- Một bước giậm nhảy đá lăng.- Nhảy bước bộ trên không.
-Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
-Hoàn thiện kỉ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi “. 
2.Bóng đá: -Dẫn bóng tiếp sức..
-Trò chơi: Tranh cướp bóng”.
3.Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3l
5l
2l
3l
2l
15p
8p
5p
- Xác định chân giậm,đúng hướng,biênđộ,hoãn xung giảm chấn động.
-Xác định chân giậm.
- Tạo được bước bộ trên không.
-Lò cò nhanh bằng 1chân,cho phép đổi chân.
- Đo được đà,chạy nhanh,giậm nhảy nhanh,mạnh,tạo bước bộ và ngồi trên không, tiếp đất chùng gối giảm chấn động.
- Dẫn bóng nhanh,bóng không rời xa chân quá.
(Chia hai nhóm tập đổi nội dung).
-Che ,chắn được bóng và chuyền bóng cho bạn.
-Chạy vừa sức,hit mũi thở miệng,2bc hít, 2 bc tiếp thở,khắc phục được các hiện tượng xuất hiện khi đang chạy.Chạy xong không dừng lại đột ngột ,mà chạy nhẹ, đi bộ,thả lỏng.
-GV chia 2 nhóm tập quay vòng.
-Nội dung nhảy xa,bóng đá chia 2 nhóm nhỏ tập.
-GV hướng dẫn, căn dặn các yêu cầu động tác. đảm bảo tính tự quản.cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ

File đính kèm:

  • docTHE DUC 8.doc