Giáo án Thể dục 8 kỳ 1

TIẾT 22: BÀI DẠY

- BÀI THỂ DỤC: Ôn và hoàn thiện bài thể dục.

- NHẢY CAO: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, trò chơi và một số động tác bổ trợ.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 35.

- Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, trò chơi và động tác bổ trợ.

2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 đến 35.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, trò chơi và động tác bổ trợ, cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà.

 

doc79 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 11/05/2016 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 8 kỳ 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Tại sân học thể dục, trực tuần làm vệ sinh khu vực tập luyện.
- Phương tiện: Gv chuẩn bị 4 bộ bàn đạp, kẻ sân trò chơi, vạch xuất phát, còi.
III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP DẠY
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
A. PHẦN MỠ ĐẦU
1. Nhận lớp: Giáo viên phổ biến nội dung, mục tiêu bài học.
2. Khởi động:
- Quay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng cơ chân: dọc-ngang.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
* Ôn: 
- Xuất phát thấp-chạy lao.
* Trò chơi: Xuất phát thấp “chạy đuổi” (hình 4).
2. Bài thể dục phát triển chung
* Ôn tập: Từ nhịp 1-17
3. Chạy bền:
- Trò chơi: “Người thừa thứ 2”
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng:
- Nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà
- Xuống lớp
8 phút
1 phút
7 phút
4lx8n
4lx8n
2lx20m
32phút
16 phút
8 phút
3lx30m
8 phút
11 phút
5 phút
4 vòng
5 phút
3 phút
1 phút
1 phút
H:1 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
Gvp
- Cán sự điều khiển khởi động
H: 2
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
 Gvp CS€
- Giáo viên nhắc lại kĩ thuật 2 giai đoạn rồi cho lớp ôn tập, mỗi lần 7 em. GV quan sát nhắc nhở thêm.
H: 3 
- Giáo viên nhắc lại chách chơi
H: 4 
H: 5 
- Cán sự điều khiển cả lớp ôn tập 2 lần sau đó chia 4 tổ tập từ nhịp 1-17.
GV
- GV tập trung học sinh, nhắc lại cách chơi sau đó cho hs chơi.
H: 6
- Cán sự điều khiển thả lỏng.
H: 7
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 Gvp CS€
Ngày soạn: 19/10/2014
Ngày dạy : 20/10/2014
TIẾT 16: BÀI DẠY
- CHẠY NGẮN: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Chạy giữa quãng, bước đầu hoàn thiện kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao sau - chạy giữa quãng.
- BÀI THỂ DỤC: Ôn từ nhịp 1-17.
- CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao- chạy giữa quãng, bài thể dục từ nhịp 1-17.
- Biết chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: - Thực hiện được xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng, nâng dần tốc độ; thực hiện cơ bản đúng bài thể dục từ nhịp 1-17 và chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Tại sân học thể dục, trực tuần làm vệ sinh khu vực tập luyện.
- Phương tiện: Gv chuẩn bị 4 bộ bàn đạp, vạch xuất phát, còi.
III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP DẠY
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
A. PHẦN MỠ ĐẦU
1. Nhận lớp: Giáo viên phổ biến nội dung, mục tiêu bài học.
2. Khởi động:
- Tập 17 nhịp bài thể dục đã học.
- Quay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng cơ chân: dọc-ngang.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
* Ôn: 
- Chạy bước nhỏ-chạy nâng cao đùi- chạy đạp sau.
- Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng.
2. Bài thể dục phát triển chung
* Ôn tập: Từ nhịp 1-17
H: 4 
3. Chạy bền:
- Chạy quanh sân trường.
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng:
- Nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà
- Xuống lớp
8 phút
1 phút
7 phút
1 lần
4lx8n
4lx8n
32phút
15 phút
4 phút
2-3 lần
12 phút
5 phút
4 vòng
5 phút
3 phút
1 phút
1 phút
H:1 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
Gvp
- Cán sự điều khiển khởi động
H: 2
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
 Gvp CS€
- Giáo viên kiểm tra bài cũ; Thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp; HS lên thực hiện.
- Cán sự điều khiển- GV quan sát hướng dẫn thêm.
H: 3 
- Giáo viên nhắc lại kĩ thuật 3 giai đoạn rồi cho học sinh tập, mỗi lần 5-7 em.
- Cán sự điều khiển cả lớp ôn tập 1 lần sau đó chia 4 tổ tập 5 lần, sau đó cử đại diện các tổ lên trình diễn số còn lại quan sát nhận xét, giáo viên kết luận rồi cho lớp ôn lại một lần.
- Chạy đồng loạt theo nhóm sức khỏe.
H: 5
sđ
 Đích Xuất phát 
- Cán sự điều khiển thả lỏng.
H: 6
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 Gvp CS€
Ngày soạn: 19/10/2014
Ngày dạy : 21/10/2014
TIẾT 17: BÀI DẠY
- CHẠY NGẮN: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng; Học: giai đoạn về đích.
- BÀI THỂ DỤC: Ôn từ nhịp 1-17; Học từ nhịp 18-25.
- CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng và về đích, bài thể dục từ nhịp 1-25.
- Biết chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: - Thực hiện được xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích, nâng dần tốc độ; thực hiện được bài thể dục từ nhịp 1-25 và chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Tại sân học thể dục, trực tuần làm vệ sinh khu vực tập luyện.
- Phương tiện: Gv chuẩn bị 4 bộ bàn đạp, vạch xuất phát, vạch đích, còi.
III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP DẠY
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
A. PHẦN MỠ ĐẦU
1. Nhận lớp: Giáo viên phổ biến nội dung, mục tiêu bài học.
2. Khởi động:
- Quay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng cơ chân: dọc-ngang.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
* Học: Kĩ thuật về đích. (hình 3)
* Ôn tập: Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích.
2. Bài thể dục phát triển chung
* Ôn tập: Từ nhịp 1-17
H: 4 
* Học: Nhịp 18-25 (hình 5)
3. Chạy bền:
- Chạy quanh sân trường.
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng:
- Nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà
- Xuống lớp
8 phút
1 phút
7 phút
4lx8n
4lx8n
2lx20m
32phút
15 phút
5 phút
2-3 lần
12 phút
5 lần
5 phút
4 vòng
5 phút
3 phút
1 phút
1 phút
H:1 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
Gvp
- Cán sự điều khiển khởi động
H: 2
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
 Gvp CS€
- Giáo viên kiểm tra bài cũ; Thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp; HS lên thực hiện.
- GV giới thiệu, cho xem tranh, làm mẫu.
H: 3 
+ Chạy 10m tập kĩ thuật về đích từ chậm đến nhanh 3 lần.
- Mỗi lần thực hiện 5-7 em.
- Chia 4 tổ tập 5 lần, sau đó giáo viên giới thiệu động tác mới; ôn mới 3 lần rồi kết hợp ôn từ nhịp 1-25, GV quan sát hướng dẫn thêm các nhịp mới.
H: 5 
- Chạy đồng loạt theo nhóm sức khỏe.
H: 6
sđ
 Đích Xuất phát 
- Cán sự điều khiển thả lỏng.
H: 7
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 Gvp CS€
Ngày soạn: 22/10/2014
Ngày dạy : 24/10/2014
TIẾT 18: BÀI DẠY
- CHẠY NGẮN: Ôn một số động tác bổ trợ. Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật chạy cự ly ngắn (trọng tâm xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng).
- BÀI THỂ DỤC: Ôn từ nhịp 1-25.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng.
- Biết cách thực hiện bài thể dục từ nhịp 1-25.
2. Kĩ năng: - Thực hiện được xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng, nâng dần tốc độ.
- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục từ nhịp 1-25.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Tại sân học thể dục, trực tuần làm vệ sinh khu vực tập luyện.
- Phương tiện: Gv chuẩn bị 4 bộ bàn đạp, vạch xuất phát, vạch đích, còi.
III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP DẠY
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
A. PHẦN MỠ ĐẦU
1. Nhận lớp: Giáo viên phổ biến nội dung, mục tiêu bài học.
2. Khởi động:
- Quay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng cơ chân: dọc-ngang.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
* Ôn tập:
- Đứng mặt hướng chạy-xuất phát
- Đứng vai hướng chạy-xuất phát
- Đứng lưng hướng chạy-xuất phát
- Luyện tập chạy cự ly ngắn.
2. Bài thể dục phát triển chung
* Ôn tập: Từ nhịp 1-17
H: 4 (N*)
* Cũng cố:
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng:
- Nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà
- Xuống lớp
8 phút
1 phút
7 phút
4lx8n
4lx8n
2lx20m
32phút
17 phút
3 phút
1 lần
1 lần
1 lần
14 phút
15 phút
10 phút
5 phút
5 phút
3 phút
1 phút
1 phút
H:1 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
Gvp
- Cán sự điều khiển khởi động
H: 2
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
 Gvp CS€
- Giáo viên kiểm tra bài cũ; Thực hiện bài thể dục từ nhịp 1-25; HS xung phong lên thực hiện, cả lớp quan sát cùng giáo viên nhận xét.
- Tập động tác bổ trợ chú ý phản xạ nhanh khi có lệnh “chạy”.
H: 3 (N)
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
- Mỗi lần thực hiện 3-5 em, cho các em chạy theo nhóm sức khỏe để các em phát huy hết khả năng của mình.
- Chia 4 tổ tập luyện, học sinh trong tổ thay nhay lên điều khiển.
+ GV quan sát hai nhóm để hướng dẫn thêm.
- Chạy đồng loạt theo nhóm sức khỏe.
- Tập trung lớp; GV hệ thống lại bài học và nêu những kĩ năng hs thực hiện còn sai; cử một số em thực hiện đúng và sai lên trình diễn để các em so sánh và nhận ra các sai sót.
- Cán sự điều khiển thả lỏng.
H: 5
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 Gvp CS€
Ngày soạn: 27/10/2014
Ngày dạy : 28/10/2014
TIẾT 19: BÀI DẠY
- CHẠY NGẮN: Tập luyện hoàn thiện kĩ thuật chạy cự ly ngắn và chuẩn bị kiểm tra.
- BÀI THỂ DỤC: Ôn từ nhịp 1-25; Học từ nhịp 26-35.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa-về đích.
- Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 35 nhịp.
2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích, nâng dần tốc độ; thực hiện được bài thể dục từ nhịp phát triển chung 35 nhịp.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Tại sân học thể dục, trực tuần làm vệ sinh khu vực tập luyện.
- Phương tiện: Gv chuẩn bị 4 bộ bàn đạp, vạch xuất phát, vạch đích, còi, đồng hồ.
III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP DẠY
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
A. PHẦN MỠ ĐẦU
1. Nhận lớp: Giáo viên phổ biến nội dung, mục tiêu bài học.
2. Khởi động:
- Quay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng cơ chân: dọc-ngang.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.
B. PHẦN CƠ BẢN
2. Bài thể dục phát triển chung
* Ôn tập: Từ nhịp 1-25
* Học: Nhịp 26-35 (hình 3-4)
H: 3 
1. Chạy ngắn:
* Ôn tập: Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích.
* Kiểm tra thử
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng:
- Nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà
- Xuống lớp
8 phút
1 phút
7 phút
4lx8n
4lx8n
2lx20m
32phút
14 phút
6 phút
8 phút
18 phút
2 lần
1 lần
5 phút
3 phút
1 phút
1 phút
H:1 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
Gvp
- Cán sự điều khiển khởi động
H: 2
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
 Gvp CS€
- Chia 4 tổ tập 6 phút, sau đó giáo viên giới thiệu động tác mới; ôn mới 3 lần rồi kết hợp ôn từ nhịp 1-35, GV quan sát hướng dẫn thêm các nhịp mới.
H: 4 
- Mỗi lần thực hiện 3-5 em thi đấu tập.
H: 5
 €€€€€€
 € € € €
 € € € €
 € € € € 
 € € € € 
 CB XP Đích
 €€€€€ €OTT GvpO
- Giáo viên kiểm tra thử có tính thành tích. Cử cán sự làm trọng tài xuất phát, giáo viên bấm đồng hồ.
- Cán sự điều khiển thả lỏng.
H: 6
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 Gvp CS€
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
-....................................................................................................................................................................
-....................................................................................................................................................................
-....................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 30/10/2014
Ngày dạy : 31/10/2014
TIẾT: 20 KIỂM TRA KẾT THÚC CHƯƠNG
BÀI: CHẠY NGẮN
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện tập luyện môn Chạy ngắn (60m).
- Kĩ năng: 	+ Thực hiện cơ bản đúng chạy ngắn (60m).
+ Đạt tiêu chuẩn RLTT (chạy nhanh)
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Tại sân học thể dục, trực tuần vệ sinh khu vực tập sạch sẻ đảm bảo an toàn trong luyện tập.
- Phương tiện: Giáo viên và học sinh mặc trang phục đúng quy định, học sinh mang ghế giáo viên, mượn và đóng bàn đạp, kẻ vạch xuất phát, vạch đích, Giáo viên chuẩn bị cờ, còi, đồng hồ.
III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
1. PHẦN MỠ ĐẦU
1.1. Nhận lớp
- Giáo viên phổ bến nội dung, yêu cầu bài kiểm tra
1.2. Khởi động
- Quay các khớp: cổ, cổ tay, cổ chân, cánh tay, hông, gối.
- Ép dây chằng cơ chân, cơ đùi
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau
2. PHẦN CƠ BẢN
2.1. Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy (60m) 
2.2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra 
2.3. Cách đánh giá xếp loại
* Xếp thành 2 loại :( Đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu).
2.3.1/ Đạt yêu cầu (Đ).
- Biết cách thực hiện chạy ngắn (60m)
- Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng, có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát, thành tích đạt mức “Đạt” RLTT.
2.3.2/ Chưa đạt yêu cầu (CĐ).
- Thực hiện được tương đối đúng kĩ thuật xuất phát thấp, và bước chạy, nhưng không đạt thành tích ở mức “Đạt” RLTT (trên 10,5’’ đối với (Nam), trên 11,6’’ (Nữ)).
3. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng
- Nhận xét kết quả bài kiểm tra.
- Bài tập: Chuẩn bị học nội dung nhảy cao.
- Xuống lớp.
8 phút
1 phút
7 phút
4l x 8n
4l x 8n
2lx20m
32phút
5 phút
3 phút
1 phút
1 phút
Cán sự điều khiển khởi động
H: 1 
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
 Gvp CS€
H: 2 
€ € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € € €
 Gvp CS€
* Giáo viên thông báo nội dung, cách tổ chức và phương pháp kiểm tra, cách đánh giá xếp loại để học sinh rỏ sau đó tiến hành kiểm tra.
- Cử học sinh làm trọng tài xuất phát.
- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 học sinh (nam riêng, nữ riêng).
- Mỗi học sinh chỉ kiểm tra một lần. Những học sinh đến lượt đứng sau vạch chuẩn bị, khi có lệnh mới tiến vào vạch xuất phát để tiến hành kiểm tra.
- Trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại lần 2 vào cuối giờ hoặc vào tiết học sau.
H: 3
 €€€€€€
 € € € €
 € € € €
€ € € € € € € € 
 CB XP Đích
 €€€€€OTT GvpO
* Cán sự điều khiển.
H: 4
€ € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € € €
 Gvp CS€
Ngày soạn: 03/11/2014
Ngày dạy : 04/11/2014
TIẾT 21: BÀI DẠY
- BÀI THỂ DỤC: Ôn và hoàn thiện bài thể dục.
- NHẢY CAO: Ôn một số trò chơi, động tác bổ trợ và phát triển thể lực.
- CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 35 nhịp.
- Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ kĩ thuật cho nhảy cao.
- Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung: Từ nhịp 1-35.
- Thực hiện được động tác bổ trợ, trò chơi phát triển thể lực
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Tại sân học thể dục, trực tuần làm vệ sinh khu vực tập luyện.
- Phương tiện: Gv chuẩn bị cọc và xà nhảy cao.
III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP DẠY:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
A. PHẦN MỠ ĐẦU
1. Nhận lớp: Giáo viên phổ biến nội dung, mục tiêu bài học.
2. Khởi động:
- Quay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng cơ chân: dọc-ngang.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.
B. PHẦN CƠ BẢN
* Kiểm tra bài cũ: Thực hiện bài thể dục phát triển chung; Từ nhịp 18-25.
1. Bài thể dục phát triển chung
* Ôn tập: Từ nhịp 1-35
H: 3 
* Cũng cố:
2. Nhảy cao:
* Ôn tập:
- Trò chơi: “lò cò tiếp sức”.
(hình 5)
- Đá lăng trước-sau
- Đá lăng sang ngang
- Chạy đà chính diện dậm nhảy co chân qua xà (hình 6).
- Chạy bền:
Luyện tập chạy bền
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng:
- Nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà
- Xuống lớp
8 phút
1 phút
7 phút
4lx8n
4lx8n
2lx20m
32phút
5 phút
12 phút
16 phút
3 lần
20 lần
20 lần
2 lần
4 phút
5 phút
3 phút
1 phút
1 phút
H:1 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
Gvp
- Cán sự điều khiển khởi động
H: 2
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
 Gvp CS€
- Học sinh xung phong thực hiện, cả lớp quan sát cùng giáo viên nhận xét đánh giá. 
- GV nhắc học sinh chú ý các tư thế động tác, phương hướng và biên độ rồi cho lớp ôn tập 2 lần sau đó chia 4 tổ tập, GV quan sát hướng dẫn thêm.
H: 4 
+ Tập trung lớp; các tổ cử một người đại diện lên trình diễn, học sinh còn lại quan sát nhận xét, GV kết luận và cũng cố bài.
H: 5
€€€€€€€€	 O
€€€€€€€€ O
€€€€€€€€ O
€€€€€€€€ O
 CB € GV Đích
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi rồi tổ chức cho lớp chơi. 
H:6
- Giáo viên nhắc lại cách thực hiện
- Chạy đồng loạt 4 vòng sân.
- Cán sự điều khiển thả lỏng.
H: 6
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 Gvp CS€
Ngày soạn: 05/11/2014
Ngày dạy : 07/11/2014
TIẾT 22: BÀI DẠY
- BÀI THỂ DỤC: Ôn và hoàn thiện bài thể dục.
- NHẢY CAO: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, trò chơi và một số động tác bổ trợ.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 35.
- Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, trò chơi và động tác bổ trợ.
2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 đến 35.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, trò chơi và động tác bổ trợ, cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Tại sân học thể dục, trực tuần làm vệ sinh khu vực tập luyện.
- Phương tiện: Gv chuẩn bị 4 cờ hiệu, kẻ sân trò chơi hs mượn cọc và xà nhảy cao.
III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP DẠY
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
A. PHẦN MỠ ĐẦU
1. Nhận lớp: Giáo viên phổ biến nội dung, mục tiêu bài học.
2. Khởi động:
- Quay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng cơ chân: dọc-ngang.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.
B. PHẦN CƠ BẢN
* Kiểm tra bài cũ: Thực hiện bài thể dục phát triển chung; Từ nhịp 18-25.
1. Bài thể dục phát triển chung
* Ôn tập: Từ nhịp 1-35
* Cũng cố:
2. Nhảy cao:
* Ôn tập:
- Đà một bước giậm nhảy đá lăng
- Chạy đà chính diện dậm nhảy co chân qua xà (hình 3).
- Trò chơi: “lò cò tiếp sức”.
(hình 4)
H: 4
€€€€€€ O
€€€€€€ O
€€€€€€ O
€€€€€€ O
 CB€ GV Đích
* Học: Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà (hình 5).
C. PHẦN KẾT THÚC
- Thả lỏng:
- Nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà
- Xuống lớp
8 phút
1 phút
7 phút
4lx8n
4lx8n
2lx20m
32phút
5 phút
11 phút
16 phút
5 lần
2 lần
3 lần
5 phút
3 phút
1 phút
1 phút
H:1 
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
Gvp
- Cán sự điều khiển khởi động
H: 2
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € €
 Gvp CS€
- Học sinh xung phong thực hiện, cả lớp quan sát cùng giáo viên nhận xét đánh giá. 
- Lớp ôn tập 2 lần sau đó chia 4 tổ tập, GV quan sát hướng dẫn thêm.
+ Tập trung lớp; các tổ cử một người đại diện lên trình diễn, học sinh còn lại quan sát nhận xét, GV kết luận và củng cố bài.
- GV làm mẫu rồi điều khiển hs tập
- Thực hiện theo đội hình cuốn chiếu.
H: 3
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi rồi tổ chức cho lớp chơi. 
- Bài mới: Giáo viên hướng dẫn cách thực hiện, cho hs lên xác định.
H: 5
- Cán sự điều khiển thả lỏng.
H: 6
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 Gvp CS€
Ngày soạn: 10/11/2014
Ngày dạy : 11/11/2014
TIẾT 23: BÀI DẠY
- BÀI THỂ DỤC: Ôn và hoàn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra.
- NHẢY CAO: Ôn xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, trò chơi và một số động tác bổ trợ.
- CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 35.
- Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, trò chơi và động tác bổ trợ.
- Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 đến 35.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, trò chơi và động tác bổ trợ, cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Tại sân học thể dục, trực tuần làm vệ sinh khu vực tập luyện.
- Phương tiện: Gv chuẩn bị 4 cờ hiệu, kẻ sân trò chơi hs mượn cọc và xà nhảy cao.
III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁ

File đính kèm:

  • docGA_The_duc_8_ky_I_20142015Sy_Manh_20150727_083709.doc