Giáo án Thể dục 8 - Giáo án số 2: nhảy cao ưỡn thân

1.Củng cố kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân.

 - Ôn tập lại kỹ thuật 1 bước, 3 bước giậm nhảy đá lăng đánh tay.

- Ôn lại kỹ thuật đánh tay tại chỗ kết hợp đá lăng chân.

- Tập trung lớp phổ biến nội dung 1 bước, 3 bước vào hố cát, làm quen hố cát.

- Dạy kỹ thuật 1 bước, 3 bước giậm nhảy vào hố cát.

- Dạy động tác kỹ thuật mới.

+ Tập trung lớp giáo viên phân tích và thị phạm động tác.

 

docx4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Giáo án số 2: nhảy cao ưỡn thân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 2
	 Nhảy cao ưỡn thân
 Thời gian: 45 phút
Sĩ số lớp :..........
Vắng :...........
Kiến tập :...........
Nhiệm vụ, yêu cầu của giáo án:
+ Nhiệm vụ: Biết và cơ bản thực hiện được các động tác bổ trợ 1 bước, 3 bước giậm nhảy.
+ Yêu cầu : Học sinh tập luyện nắm bắt được kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân.
1. Củng cố kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân.
2. Các bài tập bổ trợ.
Phần giáo án
Nhiệm vụ, biện pháp giảng dạy
Khối lượng
vận động
Phương pháp tổ chức
Số lần
Thời gian
I.Phần 
mở đầu
II. Phần cơ bản.
III.Phần kết thúc
1. Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
2. Khởi động chung.
- Khởi động xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai, lườn,lưng
bụng.
- Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy
tăng tốc.
3. Khởi động chuyên môn.
- Thực hiện chạy đà 1 bước bước bộ, 3 bước bước bộ.
1.Củng cố kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân.
 - Ôn tập lại kỹ thuật 1 bước, 3 bước giậm nhảy đá lăng đánh tay.
- Ôn lại kỹ thuật đánh tay tại chỗ kết hợp đá lăng chân.
- Tập trung lớp phổ biến nội dung 1 bước, 3 bước vào hố cát, làm quen hố cát.
- Dạy kỹ thuật 1 bước, 3 bước giậm nhảy vào hố cát.
- Dạy động tác kỹ thuật mới.
+ Tập trung lớp giáo viên phân tích và thị phạm động tác.
+ Tư thế chuẩn bị ở tư thế chân lăng đưa lên ngang hông, tay bên chân lăng tạo tư thế vuông góc, tay bên chân trụ dơ cao.
Bắt đầu thực hiện ép chân lăng và 2 tay vung ra sau thực hiện động tác ưỡn thân gập người về trước.
+Tiếp tục thực hiện ở trên bục gỗ động tác ưỡn thân gập người về trước (thực hiện trong hố cát).
+ Thực hiện chạy đả 3 bước nhảy bước bộ vào hố cát qua độ cao (50cm đối với nam, 40cm đối với nữ).
2.Các bài tập bổ trợ:
a.Tại chỗ bật nhảy căng thân
b.Bật nhảy căng thân tiến trước.
c.Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân.
Củng cố
Dặn dò
Thả lỏng 
Xuống lớp
2 lần 
8 nhịp
2 lần 30m
2 lần
2 lần 15m
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 phút
3 phút
2 phút
5 phút
5 phút
3 phút
3 phút
5 phút
4 phút
5 phút
5 phút
Đội hình lên lớp:
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x
GV
 x x x x 
 x x x x
GV
 15m
 x x x
 x x x
 GV x x x
 x x x x x 
 x x x x x 
 x x x x 
 GV 
 x
 x x
GV x x
 x x
 x x
 x x
 x
x x x x
 x x x x 
 x x x x
 GV
 GV
 x x x x
 x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • docxChuong_7_Nhay_xa_20150726_095339.docx
Giáo án liên quan