Giáo án Thể dục 8 (chi tiết, đầy đủ)

A- MỞ ĐẦU

1. Nhận lớp

- Ổn định tổ chức lớp

- Phổ biến mục tiêu tiết học

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập

- Tại chỗ xoay các khớp chính

- ép dây chằng ngang - dọc

- Tại chỗ bật cao bằng 2 chân

- Tại chỗ tay không làm động ném bóng

 

doc163 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 (chi tiết, đầy đủ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n vào tiết cách chạy bền và kết hợp thở trong khi chạy trong chơi.
 - Yêu cầu học sinh tự giác, tích cực tập luyện, có ý thức tốt trong giờ học.
II- địa điểm - phương tiện
- Sân tập thoáng, rộng, sạch.
- Học sinh có 2 cờ tập, 100% học sinh có giày tập. GV chuẩn bị vật quy định trên đường chạy.
III- nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A- Mở đầu
5-7'
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học.
Lớp tập trung 4 hàng dọc ngang cự ly hẹp báo cáo sĩ số và nghe phổ biến mục tiêu giờ học.
-> Giãn hàng kiểm điểm
- Đà 1 -3 bước giậm nhảy bằng một chân rơi xuống cát ( đệm )
15 - 17'
20L
10L
2 hàng dồn gần từng cặp làm trụ cho nhau tập động tác đá lăng trước sau
x	x	x	
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
3, Chạy bền 
chạy theo địa hình quy định
5 - 7'
Nhảy chạy vòng tròn qua
D x x x x
 x x x x
Kết thúc:
- Thả lỏng: Cúi thả lỏng, rũ chân tay, tập điều hoà thả lỏng.
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- BTVN: Ôn bài TD - bật nhảy - CB.
5'
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
D
- Dồn hàng nghe nhận xét giờ học -> BTVN
 * Rút kinh nghiệm
Soạn: 
Dạy: 
Tiết 28:
thể dục - bật nhảy - chạy bền
Nội dung 
* Thể dục: Hoàn thiện bài TD
* Bật nhảy: Luyện tập bật xa. Đà 3 bước giậm nhảy 1 chân vào cát hoặc đệm.
* Chạy bền: Thư giãn trước khi luyện tập chạy bền
I - Mục tiêu
- Kiến thức: Ôn luyện bài TD 9 động tác, nhảy bằng 1 chân vào cát hoặc đệm cỏ.
- Kỹ năng: Học sinh thực hiện tốt các bài TD, nhuần nhuyễn nội dung bật nhảy 1 chân vào tiết cách chạy bề và kết hợp thở trong khi chạy trong chơi.
 - Yêu cầu học sinh tự giác, tích cực tập luyện, có ý thức tốt trong giờ học. Học sinh biết cách áp dụng thư giãn sau chạy bền.
II- địa điểm - phương tiện
- Sân tập thoáng, rộng, sạch.
- Học sinh có 2 cờ tập, 100% học sinh có giày tập, đệm (hố cát).
III- nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A- Mở đầu
5-7'
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học.
Lớp tập trung - cán sụ báo cáo sĩ số -> nghe GV phổ biến mục tiêu giờ học.
-> Giãn hàng khởi động
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập 
- Tại chỗ xoay các khớp chính: cổ tay, chân vai, hông, gốc
- ép dây chằng dọc, ngang.
Cơ bản
1, Bài thể dục:
- Hoàn thiện bài TD với cờ
2, Bật nhảy:
- Luyện tập bật xa
1 vòng
4 x 8
4 x8
33'
7- 9'
1
0 - 15'
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
D
x	x	x	x	
	x	x	x	x	
x	x	x	x	
	x	x	x	x	
D
- Cho HS tập cả lớp 2L x 8N -> chia 4 nhóm tập
x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
D
- Đà 1 -3 bước giậm nhảy bằng một chân rơi xuống hố cát. 
10L
( 10 -12')
- Cho tập ở ngoài -> bật lần lượt vào hố cát theo đội hình " nước chảy " 
x	x	x	
3, Chạy bền 
- Luyện tập chạy bền: Nam 700m, nữ: 500m
10-12'
5 - 7'
D x x x
 x x x
D x x x x
 x x x x
* Thư giãn sau khi chạy bền.
- Vừa đi,vừa dang tay, hoặc đưa 2 tay lên cao, hít vào bằng mũi, khi buông tay xuống thở ra bằng miệng.
- Lắc bắp đùi.
- Rung bắp cẳng chân.
- Hai bạn cõng ngược 9 từ áp lưng vào nhau) buông lỏng cơ thể bạn làm động tác " phôi cá "
( 3- 5 )
* Thả lỏng lớp đi theo vòng tròn.
- GV phân tích và khi phạm các động tác thư giãn.
- Cho HS thực hiện 
- GV quan sát và nhắc các em chú ý thả lỏng
Kết thúc:
- Tập trung: Tập động tác điều hoà thả lỏng
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- BTVN: Ôn bài TD chạy bền.
5'
- Sau khi thả lỏng
-> Dồn hàng nghe nhận xét và BTVN
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
D
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
 Soạn: 
Dạy: 
Tuần 15- Tiết 29:
thể dục - bật nhảy - chạy bền
Nội dung 
* Thể dục: Hoàn thiện bài TD
* Bật nhảy: Trò chơi "khéo vướng chân nhảy và nhảy vào vòng tròn tiếp sức"
* Chạy bền: Luyện tập chạy bền
I - Mục tiêu
- Kiến thức: Giúp học sinh hoàn thiện nội dung bài TD chuẩn bị cho giờ kiểm tra. Ôn luyện 2 trò chơi đã học. Luyện chạy bền. 
- Học sinh thực hiện tốt nội dung ôn luyện.
- Yêu cầu học sinh tự giác, tích cực tập luyện.
II- địa điểm - phương tiện
- Sân tập: thoáng, rộng, bằng phẳng, hợp vệ sinh
- Học sinh có 2 cờ vải, 2->4 quả năng buộc dây 4-5m, 100% học sinh có giầy chơi.
- Giáo viên: Chuẩn bị vòng tròn để học sinh chơi.
III- nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A- Mở đầu
5-7'
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học.
- Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số và nghe phổ biến nội dung, mục tiêu -> giãn hàng
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập 
- Tại chỗ xoay các khớp chính.
- ép dây chằng dọc, ngang.
1 vòng
4 x 8
4 x8
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
D
Cơ bản
33'
1. Bài thể dục
- Hoàn thiện bài thể dục với cờ
12-15'
Lớp ôn cả bài 2L x 8N
-> Chia 4 nhóm tập luyện
-> GV quan sát và sửa sai
2. Bật nhảy
- Luyện tập trò chơi "khéo vướng chân" đã học ở tiết 22
- Luyện trò chơi: "Nhảy vào vòng tròn tiếp sức" nội dung đã học và chơi ở tiết 24
7-9'
Chia lớp 4 nhóm chơi do tổ trưởng điều khiển chơi
-> GV cho lớp tập trung và chia theo 4 hàng quy định theo trò chơi -> học sinh chơi
-> GV quan sát và nhắc nhở
3. Luyện tập chạy bền
Nam: 700m
Nữ: 500m
5 - 7'
 x x x 
 x x x D
Kết thúc:
- Thả lỏng: Cúi thả lỏng
- Rung bắp chân - lắc bắp đùi
- Điều hoà thả lỏng
- Nhận xét đánh giá giờ học.
- BTVN: Ôn bài TD để giờ tới kiểm tra luyện chạy bền.
5'
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
D
-> Dồn hàng nghe nhận xét và BTVN
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
-
-
_________________________________________
Soạn: 
Dạy: 
Tiết 30:
Kiểm tra bài thể dục
Nội dung 
Kiểm tra bài thể dục với cờ
I - Mục tiêu
- Kiểm tra bài TD phát triển chung với cờ
- Yêu cầu học sinh thực hiện tốt nội dung kiểm tra, học sinh trật tự. 
II- địa điểm - phương tiện
- Sân tập: thoáng, rộng, sạch
- Học sinh có 2 cờ tập,100% học sinh có giầy, giáo viên có sổ gọi tên ghi kết quả kỳ I
III- nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A- Mở đầu
5-7'
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học.
Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số và nghe GV phổ biến mục tiêu giờ học 
> Giãn hàng khởi động
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập 
- Tại chỗ xoay các khớp chính.
- ép dây chằng dọc, ngang.
1 vòng
4 x 8
4 x8
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
D
Cơ bản
33'
* Kiểm tra bài thể dục với cờ 9 động tác
* Cho điểm xếp loại
- Điểm giỏi: hoàn thiện cả 9 động tác của bài.
- Điểm khá: Thực hiện được 9 động tác ở mức tương đối đúng, nhưng chưa đẹp, chưa thở sâu ở động tác vươn thở hoặc động tá thăng bằng thực hiện ở biên độ hẹp.
- Điểm trung bình (đạt) có 1-2 động tác thực hiện sai.
- Điểm yếu (chưa đạt) có từ 3 động tác thực hiện sai trở lên.
- Kiểm tra theo nhóm 4-5 học sinh 1 đợt
- Cho điểm riêng từng học sinh 
- Mỗi động tác thực hiện 2L x 8N
* Trước khi kiểm tra cho 2 học sinh lên tập cả bài, mức xếp loại cho từng học sinh để học sinh biết được mức độ xếp loại khi kiểm tra đến mình.
Kết thúc:
- Thả lỏng: Cúi thả lỏng, rũ chân tay, tập điều hoà thả lỏng
- Nhận xét giờ kiểm tra. Tuyên dương những em đạt giỏi. Công bố kết quả xếp loại
.
- BTVN: Ôn luyện chạy nhanh và tập luyện chạy nhanh và tập luyện TD với cờ.
5'
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
D
-> Dồn hàng nghe nhận xét và BTVN
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
-
-
 Soạn: 
Dạy: 
Tuần 16
ôn tập học kỳ I
I - Mục tiêu
- Ôn luyện nội dung đội hình đội ngũ để rèn luyện kỹ năng về các động tác quay phải, quay trái, đằng sau. Nghiêm nghỉ, giảm chân tại chỗ, đi đều.
- Qua đó đánh giá mức độ học tập của học sinh. Học sinh thực hiện tốt nội dung ôn.
- Yêu cầu học sinh tự giác, tích cực tập luyện, ôn trò chơi tiết 3
II- địa điểm - phương tiện
- Sân tập: thoáng, rộng, bằng phẳng, hợp vệ sinh
III- nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A- Mở đầu
5-7'
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học.
- Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số và nghe phổ biến nội dung, mục tiêu 
-> giãn hàng khởi động 
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập 
- Tại chỗ xoay các khớp chính.
- ép dây chằng dọc, ngang.
1 vòng
4 x 8
4 x8
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
D
Cơ bản
33'
1. Ôn luyện đội hình đội ngũ
- Động tác quay trái
- Động tác quay trái
- Động tác quay đăng sau
- Động tác nghiêm nghỉ 3L
- Động tác giậm chân tại chỗ
- Động tác đi đều
20-24'
3-5L
3-5L
3-5L
1-2'
3Lx10m
Ôn luyện nội dung đội hình đội ngũ cả lớp
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
D
- Sau đó chia 4 nhóm tập luyện
- GV quan sát và sửa sai
2. Trò chơi
- "Chạy tiếp sức" chuyển vật
- Nội dung: Gọi 3 học sinh thực hiện nội dung đội hình đội ngũ vừa ôn 
* Củng cố: Gọi 3 học sinh thực hiện nội dung đội hình đội ngũ vừa ôn.
5-7'
... x x x 	P
... x x x 	P
- Gọi HS nhận xét -> giáo viên nhận xét đánh giá xếp loại với nội dung và thực hiện từng học sinh.
Kết thúc:
- Thả lỏng: Cúi thả lỏng, rũ khớp tay, chân, điều hoà thả lỏng
- Nhận xét đánh giá giờ học luyện
- Nhắc nhở về nhà: Ôn luyện tốt cho tuần 17 kiểm tra học kỳ. Ngoài ra ôn luyện thật tốt nội dung chạy nhanh và ôn bài TD với cờ để tuần 18 kiểm tra trên chuẩn RLTT
5'
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
D
-> Dồn hàng nghe nhận xét giờ ôn luyện đội hình đội ngũ.
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
-
-
Soạn: 
Dạy: 
Tuần 17
Kiểm tra học kỳ I - đội hình đội ngũ
I - Mục tiêu
- Kiểm tra đội hình đội ngũ ôn ở tuần 16
- Học sinh thực hiện đúng, đẹp, đều động tác và kỹ thuật
- Yêu cầu học sinh tự giác, giữ trật tự
II- địa điểm - phương tiện
- Sân tập: thoáng, rộng, sạch, bằng phẳng
- Sổ gọi tên ghi kết quả đánh giá: Bàn ghế cho giáo viên.
III- nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A- Mở đầu
5-7'
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến nội dung mục tiêu giờ kiểm tra học kỳ I
Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số
Giáo viên phổ biến ngắn gọn mục tiêu giờ học
2. Khởi động
- Xoay các khớp chính
- Tập bài TD phát triển chung (5
 động tác)
- ép dây chằng ngang dọc.
4 x 8
4 x 8
4 x 8
X X X X X
X X X X X 
X X X X X
X X X X X
@
Cơ bản
* Kiểm tra đội hình đội ngũ đã ôn ở tuần 16 quay phải, quay trái, đằng sau, nghiêm nghỉ, giậm chân tại chỗ, đi đều.
* Cách cho điểm đánh giá xếp loại 
+ Giỏi: Thực hiện đúng, đẹp các động tác quy định
+ Khá: Thực hiện tương đối đúng nhưng chưa đẹp
+ Đạt: Thực hiện cơ bản đúng động tác, xong chưa có kỹ năng tốt
33'
Mỗi học sinh được thực hiện một lần kiểm tra trong đó quay trái 3lần, quay phải 3 lần, đăng sau 2 lần, nghiêm nghỉ 3 lần, giậm chân tại chỗ khoảng 1/2 phút và đi đều khoảng 1'.
- Điểm cho theo mức độ thể hiện động tác của học sinh.
- GV nhắc nhở học sinh ổn định trong khi kiểm tra.
- Kiểm tra tiết 33, còn lại kiểm tra nốt trong tiết 34 và có công bố điểm xếp loại.
+ Chưa đạt: Không thuộc động tác và thực hiện chưa đúng động tác yêu cầu 
Kết thúc:
- Tập trung: cúi thả lỏng, tập điều hoà thả lỏng.
- Nhận xét giờ kiểm tra: tuyên dương những học sinh đạt giỏi. Công bố kết quả kiểm tra.
- Nhắc nhở: học sinh về nhà ôn luyện tốt nội dung chạy nhanh và bài TD với cờ.
5'
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
D
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
-
-
Soạn: 
Dạy: 
Tuần 18 - Tiết 35:
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy nhanh
I - Mục tiêu
- Kiểm tra để đánh giá xếp loại, tiêu chuẩn rèn luyện, thân thể của học sinh. 
II- địa điểm - phương tiện
- Sân tập: thoáng, rộng, sạch, bằng phẳng: Có đường chạy 5 x 80m
- GV có sổ gọi tên, 2 đồng hộ bấm giây. 
 III- nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A- Mở đầu
5-7'
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
D
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng sân tập
- Tại chỗ xoay các khớp
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
1 vòng
4 x 8
2 x10m
2x30m
2x30m
. . . x
. . . x
. . . x
. . . x
Cơ bản
* Kiểm tra chạy nhanh xuất phát cao chạy nhanh 60m
* Cách cho điểm: Căn cứ vào mức độ thể hiện kỹ năng và thành tích.
+ Giỏi: Thực hiện đúng kỹ thuật thành tích:
Nam: 9,5S
Nữ: 10,4S
33'
Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 2 học sinh, cho điểm từng em
- Mỗi em kiểm tra một lần
Trường hợp đặc biệt mới kiểm tra thêm
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
+ Khá: Thực hiện kỹ thuật thành tích: Nam: 10' 2''
Nữ: 11' 2''
+ Đạt: Thực hiện được những điểm cơ bản của kỹ thuật thành tích.
+ Chưa đạt: Chạy bằng gót thành tích không đạt 
 xP
x
x
D
Kết thúc:
- Tập trung: cúi thả lỏng, khớp tay chân, tập điều hoà thả lỏng
.
- Nhận xét đánh giá giờ học , tuyên dương những học sinh đạt
 giỏi. Công bố điểm
- BTVN: Về ôn luyện tốt bài TD với cớ để sau kiểm tra.
5'
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
D
-> Dồn hàng nghe nhận xét giờ kiểm tra. Nghe giáo viên công bố xếp loại kiểm tra.
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
-
-
 Soạn: 
Dạy: 
Tiết 36:
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT - bài thể dục với cờ
I - Mục tiêu
- Kiểm tra bài thể dục với cờ. Qua đó đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thân của học sinh.
II- địa điểm - phương tiện
- Sân tập: thoáng, rộng, hợp vệ sinh
- Mỗi học sinh có 2 lá cờ, bàn ghề GV, GV có sổ gọi tên học sinh. 
III- nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A- Mở đầu
5-7'
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết kiểm tra 
- Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số và nghe GV phổ biến mục tiêu giờ kiểm tra.
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập
- Tại chỗ xoay các khớp
- ép dây chằng ngang, dọc
1 vòng
4 x 8
4x8
-> Giãn hàng khởi động
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
D
Cơ bản
33'
1. Kiểm tra bài thể dục với cờ
* Cách đánh giá xếp loại
+ Giỏi: Hoàn thiện 9 động tác của bài TD
+ Khá: Thực hiện được 9 động tác ở mức độ tương đối đúng nhưng chưa đẹp chưa thở sâu, thăng bằng ở trên độ hẹp.
+ Đạt: Có 1-2 động tác sai
+ Chưa đạt: Có 3 động tác sai trở lên
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
- Trước khi kiểm tra cho học sinh ôn 2x8
- Kiểm tra theo đúng nhóm 3-4em 
Mỗi em kiểm tra 1 lần, cho điểm từng em, trường hợp đặc biệt mới kiểm tra thêm
- Thực hiện toàn bài 2x8
Kết thúc:
- Thả lỏng: Cúi thả lỏng, rũ tay chân điều hoà thả lỏng
- Nhận xét giờ kiểm tra, tuyên dương những học sinh có nhiều cố gắng đạt giỏi
Công bố xếp loại rèn luyện thân thở
- BTVN: Ôn bật nhảy, chạy bền.
5'
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
D
-> Dồn hàng nghe nhận xét và kết quả kiểm tra. BTVN. 
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
-
-
 Soạn: 
Dạy: 
Tuần 19 - Tiết 37:
Bật nhảy - ném bóng - chạy bền
Nội dung
Bật nhảy: - Ôn: Đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào cát, đệm
 - Học: Nhảy bước bộ trên không 
Ném bóng: Chơi trò chơi phát triển sức mạnh của tay ngực
Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên
I - Mục tiêu
- Kiến thức: Học sinh ôn luyện đà 3 nước giậm nhảy bằng một chân vào cát. Học động tác bước bộ trên không. Chơi trò chơi ném bóng trúng đích. Luyện chạy bền.
- Học sinh tập được tương đối các nội dung ôn. Biết và thực hiện được các nội dung học mới.
- Yêu cầu học sinh nghiêm túc, tự giác trong giờ học. 
II- địa điểm - phương tiện
- Sân tập: thoáng, rộng, hợp vệ sinh
- Hố nhảy đạt tiêu chuẩn, 20 quả bóng ném, lưới làm đích
III- nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
Mở đầu
5-7'
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết kiểm tra
- Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số và nghe GV phổ biến mục tiêu giờ học.
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập
- Tại chỗ xoay các khớp chính
- ép dây chằng ngang, dọc
- Đá lăng trước sau
1 vòng
4 x 8
4x8
20L
-> Giãn hàng khởi động
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
D
Cơ bản
30'-33'
1. Bật nhảy
- Ôn: Đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào cát
5L
* Học: Nhảy bước bộ trên không.
Nội dung, một số sai thường mắc cách sửa: SGK/61
5L
x x x x
...................
...................
...................
x
 x x x x
- GV phân tích động tác
- Cho học sinh tập
- GV quan sát và sửa sai
2. Ném bóng
Trò chơi phát triển sức nhanh, tay ngực: "Ném bóng trúng đích" 
GV: Lấy lưới chăng ngang sân buộc 1 dây đỏ làm đích cho học sinh nắm vào đích
Mỗi học sinh ném 5 quả tính điểm, cộng điểm mỗi tổ.
- Chia lớp 4 đội chơi có số lượng người và giới tính tương đối .
Hoặc vẽ cho mỗi đội 1 vòng tròn trước vạch kẻ sẵn. Ném bóng vào vòng tròn
3. Chạy bền
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
Nam: 700m
Nữ: 500m
* Củng cố: Gọi 2 học sinh thực hiện động tác trước bộ trên không
Kết thúc:
- Thả lỏng: Cúi thả lỏng, tập điều hoà
- Nhận xét giờ học
- BTVN: Luyện chạy bền
5'
x x x x x
hoặc
............. x 	 O
............. x	O
............. x	O
............. x	O
Đội nào có số lần ném trúng nhiều đội đó thắng
 x x x 
D x x x x
 x x x x
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
D
Dồn hàng ghegiáo viên nhận xét giờ học và ra bài tập về nhà
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
-
-
 Soạn: 
Dạy: 
Tuần 19 - Tiết 38
Bật nhảy - ném bóng - chạy bền
Nội dung
Bật nhảy: - Ôn: Nhảy bước bộ trên không 
 - Học: Chạy đà, nhảy xa, kiểu ngồi
Ném bóng: Chơi trò chơi phát triển sức mạnh của tay ngực
	 Tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng	
Chạy bền: Luyện tập chạy bền
I - Mục tiêu
- Kiến thức: Học sinh ôn luyện nhảy bước bộ trên không, ôn luyện trò chơi phát triển sức nhanh của tay ngực giờ trước đã học. Học chạy đà nhảy xa, chú ý giậm nhảy trên không. Tập động tác tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng bằng 2 tay. Luyện chạy bền.
- Học sinh tập tốt các nội dung ôn. Thực hiện được cơ bản nội dung học mới.
- Yêu cầu học sinh trật tự và tự giác tập luyện trong giờ học.
II- địa điểm - phương tiện
- Sân tập: thoáng, rộng, hợp vệ sinh
- Hố nhảy đạt tiêu chuẩn, 30 quả bóng ném, lưới chăng hoặc vòng tròn kẻ sẵn để phục vụ ném bóng trúng đích.
III- nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A- Mở đầu
5-7'
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
- Cán sự tập trung báo cáo sĩ số và nghe GV phổ biến mục tiêu nội dung giờ học.
-> Giãn hàng khởi động
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập
- Tại chỗ xoay các khớp chính
- ép dây chằng ngang, dọc
- Tập động tác đá lăng trước, sau
1 vòng
4 x 8
4x8
20L
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
D
Cơ bản
30'-33'
1. Bật nhảy
- Ôn: Nhảy bước bộ trên không 
13-15'
5L
x x x x
...................
...................
...................
x
 x x x x
* Học chạy đà - nhảy xa, kiểu ngồi. Nội dng - sai thường mắc và cách sửa sai SGK/62
5L
- GV phân tích làm mẫu
- Cho học sinh tập
- GV quan sát và sửa sai
2. Ném bóng
12-15'
Trò chơi : "Ném bóng trúng đích" giờ học tiết 37 đã học và chơi
- Tung và bắt bóng bằng 2 tay
- Ngồi xổm tung và bắt bóng
............. x 	 O
............. x	 O
D
 x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
D
- GV tập thi phạm cả 2 động tác
- Cho học sinh cả lớp tặng
- GV quan sát và sửa sai
3. Chạy bền
Nam: 700m
Nữ: 500m
* Củng cố: Gọi 1 học sinh chạy đà nhảy xa kiểu ngồi
2-3'
- > Gọi học sinh nhận xét và đánh giá.
Kết thúc:
- Tập trung cúi thả lỏng, rung bắp đùi, rũ chân tay, tập điều hoà
- Nhận xét đánh giá giờ học
- BTVN: Luyện chạy bền. Tập thêm động tác giậm nhảy tại chỗ/63. Trong phần sửa sai thường mắc. 
5'
x x x x x
x x x x x
x x x x x
 x x x x x
D
-> Dồn hàng nghe nhận xét và BTVN
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
-
-
Soạn: 
Dạy: 
Tuần 20 - Tiết 39:
Bật nhảy - ném bóng - chạy bền
Nội dung
*Bật nhảy: - Ôn: Bước bộ trên không, chạy đà kiểu ngồi
*Ném bóng: Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng 
	 Tập tung và bắt bóng qua kheo chân. Ném bóng trúng đích	
*Chạy bền: Chơi trò chơi: "Chạy theo đội hình số 8"
I - Mục tiêu
- Kiến thức: Học sinh ôn luyện tiết 38. Tập động tác tung và bắt bóng bằng kheo chân. Ném bóng trúng đích quy định. Chạy theo đội hình số 8 qua vật quy định trước.
- Kỹ năng: Học sinh thực hiện t

File đính kèm:

  • docGiao an TD lop 8 ca nam.doc
Giáo án liên quan