Giáo án Thể dục 8 cả năm

ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN

– ĐÁ CẦU : Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

– CHẠY BỀN : Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong luật đá cầu; đấu tập.

I/ Mục tiêu :

- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật động tác.

+ Học : Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong luật đá cầu; đấu tập. Yêu cầu HS biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Yêu cầu HS thực hiện chạy hết quãng đường quy định.

 

doc119 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 8 cả năm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: ĐHĐN “Chạy đều – đứng lại”
28 - 30’
9 – 11’
9 – 11’
2 – 3’
2 lần
6 – 7’
5 – 6’
1 – 2’
- GV chia lớp thành 2 nhóm tập luyện.
- Cán sự lớp điều khiển tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai.
o o o o o o o o
o o o o o o o o
 Đội hình tập luyện 
- CSL điều khiển nhóm luyện tập, GV quan sát sửa sai.
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
Đội hình ôn tập & trò chơi
- Giáo viên tổ chức chơi trò thi đấu giữa các với nhau.
- Giáo viên gọi 1 – 2 HS thực hiện động tác, HS khác quan sát nhận xét và tự nhận xét. GV nhận xét chung.
C/ Phần kết thúc:
1) Thả lỏng:
- Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp.
2) Nhận xét, giao bài tập về nhà:
- Ôn luyện ĐHĐN.
- Tập luyện chạy nhanh
3) Xuống lớp :
6 - 8’
2 – 3’
2x8nhịp
1 – 2’
1 lần
1’
1 lần
- Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động)
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Học sinh về nhà tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên.
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp.
GIÁO ÁN SỐ 22
Tuần 11 Ngày Soạn : 
Tiết 2 Ngày dạy: 
Kiểm tra : ĐHĐN
 I/ Mục tiêu : - ĐHĐN : Kiểm tra đánh giá kĩ năng kiến thức của HS. Đánh giá tính tự giác học tập của HS. Yêu cầu học sinh thực hiện đúng, đẹp chính xác các kĩ thuật động tác. 
- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹ, biết vận dụng vào các buổi học và các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày.
II/ Địa điểm phương tiện:
Tại sân tập TD của trường.
Sân tập, bàn ghế GV.
III/ Nội dung và tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp – Tổ chức
A/ Phần mở đầu:
 Ổn định tổ chức:
 Kiểm tra sĩ số
 Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Khởi động: 
- Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân.
- Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc.
5 – 7’
1- 2’
1 lần
4 - 5’
2 x 8nhịp
 Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, điểm số báo cáo.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 Đội hình nhận lớp
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động.
o o o o o o o
 o o o o o o o
o o o o o o o
 o o o o o o o
 Đội hình khởi động
B/ Phần cơ bản:
*) Kiểm tra ĐHĐN :
 - Kiểm tra : Chạy đều đứng lại:
- Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.
+ Điểm 9 – 10 : Kĩ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp. Khi đứng lại đúng số bước, không lao người về trước.
+ Điểm 7 – 8 : Kĩ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp. Khi đứng lại có sai sót nhỏ, người bị lao về trước.
+ Điểm 5 – 6 : Kĩ thuật bước chạy ở mức cơ bản đúng. Khi đứng lại bị quá bước hoặc xô vào người nhau.
+ Điểm 3 – 4 : Chạy sai nhịp hoặc đứng lại sai nhịp.
28 - 30’
- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 1 nhóm 2 – 3 HS.
- Mỗi HS được kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt mới kiểm tra lần thứ 2.
- Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị, khoảng cách giữa các em đứng trước với em đứng sau khoảng 0,8 – 1m. chạy theo một hàng dọc dưới sự điều khiển của GV
C/ Phần kết thúc:
1) Thả lỏng:
- Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp.
2) Nhận xét tiết kiểm tra
3) Xuống lớp :
6 - 8’
2 – 3’
2x8nhịp
1 – 2’
1 lần
1’
1 lần
- Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động)
- Giáo viên nhận xét tiết kiểm tra, tuyên dương những HS đạt điểm cao
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp.
GIÁO ÁN SỐ 23
Tuần 12 Ngày Soạn : 
Tiết 1 Ngày dạy: 
CHẠY NGẮN - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
 I/ Mục tiêu : 
Chạy ngắn : Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Yêu cầu HS biết và thực hiện đúng các kỹ thuật động tác.
- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật động tác.
+ Học : Đỡ cầu bằng ngực. Yêu cầu HS biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác.
Chạy bền : Luyện tập chạy bền. Yêu cầu HS chạy hết được quảng đường quy định
II/ Địa điểm phương tiện:
Tại sân tập TD của trường.
Sân tập, vôi kẻ sân, cờ hiệu, còi (giáo viên).
III/ Nội dung và tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp – Tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1) Ổn định tổ chức:
 Kiểm tra sĩ số
 Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
2) Khởi động: 
- Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân.
- Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc.
5 – 7’
1- 2’
1 lần
4 - 5’
2 x 8nhịp
 Lớp trưởng tap hợp lớp thành 4 hàng ngang.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 Đội hình nhận lớp
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động.
o o o o o o o
 o o o o o o o
o o o o o o o
 o o o o o o o
 Đội hình khởi động
B/ Phần cơ bản:
1) Chạy ngắn : 
- Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh.
 - Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
1) Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi. 
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân
- Kĩ thuật di chuyển.
* Học : Đỡ cầu bằng ngực
* Củng cố: ĐHĐN “Chạy đều – đứng lại”
28 - 30’
1 – 2’
- GV chia lớp thành 2 nhóm tập luyện.
- Cán sự lớp điều khiển tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai.
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o 
Đội hình ôn tập & trò chơi
- Giáo viên tổ chức chơi trò thi đấu giữa các với nhau.
- Cán sự lớp điều khiển nhóm tập luyện. Giáo viên quan sát sửa sai
 € € € € € € €
 3 – 5 m
€ € € € € € €
Đội hình tập luyện
C/ Phần kết thúc:
1) Thả lỏng:
- Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp.
2) Nhận xét, giao bài tập về nhà:
- Tập luyện chạy nhanh
3) Xuống lớp :
6 - 8’
2 – 3’
2x8nhịp
1 – 2’
1 lần
1’
1 lần
- Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động)
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Học sinh về nhà tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên.
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp.
GIÁO ÁN SỐ 24
Tuần 12 Ngày Soạn : 
Tiết 2 Ngày dạy: 
KIỂM TRA CHẠY NGẮN THỬ
 I/ Mục tiêu : - Kiểm tra Chạy ngắn : Yêu cầu HS thực hiện đúng đẹp, chính xác và phát huy được tố chất, đạt thành tích cao nhất. 
Biết tự tập hằng ngày để phát huy sức nhanh.
II/ Địa điểm phương tiện:
Tại sân tập TD của trường.
Bàn đạp, vôi kẻ sân, đồng hồ bấm giây, dây đích. Bàn ghế Giáo viên.
III/ Nội dung và tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp – Tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1) Ổn định tổ chức:
 Kiểm tra sĩ số
 Phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra.
 2) Khởi động: 
- Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân.
- Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc.
5 – 7’
1- 2’
1 lần
4 - 5’
2 x 8nhịp
 Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, điểm số báo cáo GV.
o o o o o o o 
o o o o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o
 Đội hình nhận lớp
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động và tự khởi động.
o o o o o o o
 o o o o o o o
o o o o o o o
 o o o o o o o
 Đội hình khởi động
B/ Phần cơ bản:
*) Kiểm tra bài thể dục : 
* Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60m
Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích của từng HS.
- Điểm 9 – 10 : thực hiện đúng 3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt mức 11,0s (nữ), 9,8s (nam).
- Điểm 7 – 8 : có một vài sai sót nhỏ về kĩ thuật, thành tích đạt mức 11.6s (nữ), 11.1s (nam).
- Điểm 5 – 6 : Thực hiện sai một trong 3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích trên 10,5s (nam), 11,6s (nữ).
- Điểm 3 – 4 : Thực hiện sai 2 giai đoạn kĩ thuật, không tính thành tích.
- Điểm 1 – 2 : Thực hiện sai cả 3 giai đoạn kĩ thuật.
28 - 30’
- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 – 3 HS (nam, nữ riêng)
- Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng ở vị trí chuẩn bị. Khi có lệnh mới tiến vào vạch xuất phát để tiến hành kiểm tra. Những HS khác theo dõi và chuẩn bị ý kiến nhận xét.
- Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp HS bị điểm trung bình hoặc dưới trung bình, giáo viên cho kiểm tra lại lần 2. Khi kiểm tra lại, điểm tối đa không quá 8.
C/ - Phần kết thúc:
1) Thả lỏng:
- Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp.
2) Nhận xét, giao bài tập về nhà:
- Giáo viên nhận xét tiết kiểm tra, tuyên dương những HS đạt điểm cao
3) Xuống lớp :
6 - 8’
2 – 3’
2x8nhịp
1 – 2’
1 lần
1’
1 lần
- Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động)
- Giáo viên nhận xét tiết kiểm tra
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp.
GIÁO ÁN SỐ 26
Tuần 13 Ngày Soạn : 
Tiết 2 Ngày dạy: 
ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN
– ĐÁ CẦU : Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển. 
– CHẠY BỀN : Luyện tập chạy bền. 
I/ Mục tiêu : 
- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật động tác.
+ Học : Đỡ cầu bằng ngực. Yêu cầu HS biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Yêu cầu HS thực hiện chạy hết quãng đường quy định.
II/ Địa điểm phương tiện:
Tại sân tập thể dục của trường.
Sân tập, cờ góc, 15-20 quả cầu.
III/ Nội dung và tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp – tổ chức
A/ Phần mở đầu:
 Ổn định tổ chức:
 Kiểm tra sĩ số
 Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Khởi động: 
- Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân.
- Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc.
7 – 8’
1- 2’
1 lần
5 - 6’
2 x 8nhịp
 Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngay.
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€€
µ
 Đội hình nhận lớp
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động.
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
Đội hình khởi động
B/ Phần cơ bản:
1) Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi. 
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân
- Kĩ thuật di chuyển.
* Học : Đỡ cầu bằng ngực.
* Củng cố: kĩ thuật “Đỡ cầu bằng ngực”.
3) Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
28 – 30’
18 – 20’
2 – 3’
1 lần
5 – 7’
- Giáo viên giới thiệu nội dung bài mới và nhắc HS nội dung ôn tập, chia lớp thành 2 nhóm tập luyện quay vòng.
- Cán sự lớp điều khiển nhóm tập luyện. Giáo viên quan sát sửa sai
 € € € € € € €
 3 – 5 m
€ € € € € € €
Đội hình tập luyện
- Giáo viên gọi 1 – 2 học sinh thực hiện động tác, học sinh khác quan sát nhận xét. Giáo viên nhận xét chung.
- Giáo viên điều khiển lớp luyện tập chạy bền 
 Đội hình chạy bền 
C/ Phần kết thúc:
Thả lỏng:
- Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp.
2) Nhận xét, giao bài tập về nhà:
3) Xuống lớp :
5 - 6’
2 – 3’
2x8nhịp
1 – 2’
1 lần
1’
- Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động)
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Học sinh về nhà tập các động tác tâng và đỡ cầu.
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp.
GIÁO ÁN SỐ 27
Tuần 14 Ngày Soạn : 
Tiết 1 Ngày dạy: 
ĐÁ CẦU
I/ Mục tiêu : 
- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, Đỡ cầu bằng. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật động tác.
+ Học : Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong luật Đá cầu (phát cầu). Yêu cầu HS biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác.
II/ Địa điểm phương tiện:
Tại sân tập thể dục của trường.
Sân tập, cờ góc, 15-20 quả cầu.
III/ Nội dung và tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp – tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1) Ổn định tổ chức:
 Kiểm tra sĩ số
 Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
2) Khởi động: 
- Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân.
- Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc.
7 – 8’
1- 2’
1 lần
5 - 6’
2 x 8nhịp
 Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngay.
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€€
µ
 Đội hình nhận lớp
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động.
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ µ
Đội hình khởi động
B/ Phần cơ bản:
1) Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi. 
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân
- Tâng cầu bằng mu bàn chân
- Đỡ cầu bằng ngực
* Học : + Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân
+ Một số điểm trong Luật đá cầu (phát cầu)
* Củng cố: kĩ thuật “Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân”.
28 – 30’
2 – 3’
1 lần
- Giáo viên giới thiệu nội dung bài mới và nhắc HS nội dung ôn tập, chia lớp thành 2 nhóm tập luyện quay vòng.
- Cán sự lớp điều khiển nhóm tập luyện. Giáo viên quan sát sửa sai
 € € € € € € €
 3 – 5 m
€ € € € € € €
Đội hình tập luyện
- Giáo viên gọi 1 – 2 học sinh thực hiện động tác, học sinh khác quan sát nhận xét. Giáo viên nhận xét chung.
C/ Phần kết thúc:
Thả lỏng:
- Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp.
2) Nhận xét, giao bài tập về nhà:
3) Xuống lớp :
5 - 6’
2 – 3’
2x8nhịp
1 – 2’
1 lần
1’
- Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động)
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Học sinh về nhà tập các động tác tâng và đỡ cầu.
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp.
GIÁO ÁN SỐ 28
Tuần 14 Ngày Soạn : 
Tiết 2 Ngày dạy: 
ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN
– ĐÁ CẦU : Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. 
– CHẠY BỀN : Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong luật đá cầu; đấu tập. 
I/ Mục tiêu : 
- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật động tác.
+ Học : Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong luật đá cầu; đấu tập. Yêu cầu HS biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Yêu cầu HS thực hiện chạy hết quãng đường quy định.
II/ Địa điểm phương tiện:
Tại sân tập thể dục của trường.
Sân tập, cờ góc, 15-20 quả cầu.
III/ Nội dung và tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp – tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1) Ổn định tổ chức:
 Kiểm tra sĩ số
 Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
2) Khởi động: 
- Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân.
- Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc.
7 – 8’
1- 2’
1 lần
5 - 6’
2 x 8nhịp
 Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngay.
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€€
µ
 Đội hình nhận lớp
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động.
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ µ
Đội hình khởi động
B/ Phần cơ bản:
1) Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi.
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân
- Đỡ cầu bằng ngực.
- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
* Học : Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Một số điểm trong luật đá cầu.
- Đấu tập.
* Củng cố: kĩ thuật “Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân”.
3) Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
28 – 30’
18 – 20’
2 – 3’
1 lần
5 – 7’
- Giáo viên giới thiệu nội dung bài mới và nhắc HS nội dung ôn tập, chia lớp thành 2 nhóm tập luyện quay vòng.
- Cán sự lớp điều khiển nhóm tập luyện. Giáo viên quan sát sửa sai
 € € € € € € €
 3 – 5 m
€ € € € € € €
Đội hình tập luyện
- Giáo viên gọi 1 – 2 học sinh thực hiện động tác, học sinh khác quan sát nhận xét. Giáo viên nhận xét chung.
- Giáo viên điều khiển lớp luyện tập chạy bền 
 Đội hình chạy bền 
C/ Phần kết thúc:
Thả lỏng:
- Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp.
2) Nhận xét, giao bài tập về nhà:
3) Xuống lớp :
5 - 6’
2 – 3’
2x8nhịp
1 – 2’
1 lần
1’
- Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động)
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Học sinh về nhà tập các động tác tâng và đỡ cầu.
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp.
GIÁO ÁN SỐ 29
Tuần 15 Ngày Soạn : 
Tiết 1 Ngày dạy: 
ĐÁ CẦU
I/ Mục tiêu : 
- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Yêu cầu HS biết và thực hiện đúng kĩ thuật động tác.
- Học : Một số chiến thuật đơn; Đấu tập. Yêu cầu HS biết và vận dụng được kĩ thudơngdax học vào thi đấu.
II/ Địa điểm phương tiện:
Tại sân tập thể dục của trường.
Sân tập, cờ góc, 15-20 quả cầu.
III/ Nội dung và tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp – tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1) Ổn định tổ chức:
 Kiểm tra sĩ số
 Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
2) Khởi động: 
- Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân.
- Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc.
7 – 8’
1- 2’
1 lần
5 - 6’
2 x 8nhịp
 Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngay.
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€€
µ
 Đội hình nhận lớp
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động.
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ µ
Đội hình khởi động
B/ Phần cơ bản:
1) Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân,
- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Đỡ cầu bằng ngực, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
* Học : - Một số chiến thuật đơn
- Đấu tập 
* Củng cố: kĩ thuật “Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân”.
28 – 30’
2 – 3’
1 lần
- Giáo viên giới thiệu nội dung bài mới và nhắc HS nội dung ôn tập, chia lớp thành 2 nhóm tập luyện quay vòng.
- Cán sự lớp điều khiển nhóm tập luyện. Giáo viên quan sát sửa sai
 € € € € € € €
 3 – 5 m
€ € € € € € €
Đội hình tập luyện
- Giáo viên gọi 1 – 2 học sinh thực hiện động tác, học sinh khác quan sát nhận xét. Giáo viên nhận xét chung.
C/ Phần kết thúc:
Thả lỏng:
- Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp.
2) Nhận xét, giao bài tập về nhà:
3) Xuống lớp :
5 - 6’
2 – 3’
2x8nhịp
1 – 2’
1 lần
1’
- Cán sự lớp điều khiển lớp thả lỏng ( ĐH thả lỏng như đội hình khởi động)
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Học sinh về nhà tập các động tác tâng và đỡ cầu.
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:	
GIÁO ÁN SỐ 30
Tuần 15 Ngày Soạn : 
Tiết 2 Ngày dạy: 
ĐÁ CẦU –CHẠY BỀN
I/ Mục tiêu : 
- Đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật động tác.
+ Học : Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong luật đá cầu; đấu tập. Yêu cầu HS biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Yêu cầu HS thực hiện chạy hết quãng đường quy định.
II/ Địa điểm phương tiện:
Tại sân tập thể dục của trường.
Sân tập, cờ góc, 15-20 quả cầu.
III/ Nội dung và tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp – tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1) Ổn định tổ chức:
 Kiểm tra sĩ số
 Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
2) Khởi động: 
- Tập bài thể dục tay không động tác tay, chân, vặn mình, lườn, bụng, nhảy, toàn thân.
- Khởi động các khớp cổ tay cổ chân, gối hông, bả vai, ép dây chằng ngang, ép dây chằng dọc.
7 – 8’
1- 2’
1 lần
5 - 6’
2 x 8nhịp
 Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngay.
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€€
µ
 Đội hình nhận lớp
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động.
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ µ
Đội hình khởi động
B/ Phần cơ bản:
1) Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi.
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân
- Đỡ cầu bằng ngực.
- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
* Học : Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Một số điểm trong luật đá cầu.
- Đấu tập.
* Củng cố: kĩ thuật “Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân”.
3) Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
28 – 30’
18 – 20’
2 – 3’
1 lần
5 – 7’
- Giáo viên giới thiệu nội dung bài mới và nhắc HS nội dung ôn tập, chia lớp thành 2 nhóm tập luyện quay vòng.
- Cán sự lớp điều khiển nhóm tập luyện. Giáo viên quan sát sửa sai
 € € € € € € €
 3 – 5 m
€ € € € € € €
Đội hình tập luyện
- Giáo viên gọi 1 – 2 học sinh thực hiện động tác, học sinh khác quan sát nhận xét. Giáo viên nhận xét chung.
- Giáo viên điều khiển lớp luyện tập chạy bền 
 Đội hình chạy bền 
C/ Phần kết thúc:
Thả lỏng:
- Động tác tay, chân, vươn thở, điều hoà, phối hợp.
2) Nhận xét, giao bài tập về nhà:
3) Xuống lớp :
5 - 6’

File đính kèm:

  • doctheducdanhthanhlop8_20150726_095424.doc
Giáo án liên quan