Giáo án Thể dục 6 - Trường trung học cơ sở Tân Hà

GIÁO ÁN SỐ : 23

BÀI: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

Tiết CT: 43, 44

Thời gian dạy:

I. NHIỆM VỤ:

 1. Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân.

 - Học: Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát hoặc đệm.

 - Trò chơi ‘ Bật xa tiếp sức “

 2. Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh.

- Học: Xuất phát cao chạy nhanh 20-30m

- Trò chơi: Người thừa thứ ba.

 3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

II. YÊU CẦU:

1. Kiến thức.

 - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân. Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát hoặc đệm. Trò chơi : ‘ Bật xa tiếp sức “.

- Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. Xuất phát cao chạy nhanh 20-30m. Trò chơi: Người thừa thứ ba.

- Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc133 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 6 - Trường trung học cơ sở Tân Hà, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 1 tiết.. 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi, bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động: xoay các khớp.
4. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay?
5p
1L/đt
3-4L/đt
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
- GV phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
- Thực hiện được kĩ thuật động tác.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Tự chọn : Bóng chuyền
- Bóng chuyền: Ôn các động tác bổ trợ kỹ thuật bóng chuyền
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay:
Tiếp xúc với bóng ở tầm trước và trên trán dùng sức 10 đầu ngó tay chuyền bóng đi khi bóng rời khỏi tay, hai tay và thân người thả lỏng sau đó về tư thế chuẩn bị.
- Trò chơi: Không để bóng rơi.
2. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
* Củng cố
- Thực hiện kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay ?
35p
9-10L/đt
2-3 hiệp
Nam 4v
 Nữ 3v
1L/đt
- Học sinh tích cực thực hiện các động tác bổ trợ.
Các động tác di chuyển và phối hợp nhịp nhàng, chuyền bóng không để bóng quá xoáy.
- Nắm rõ luật chơi và tham gia chơi tích cực.
- Phân sức hợp lyù‏‎ trên toàn cự ly, bước chạy thoải mái.
- Thực hiện đúng các động tác.
€ € € € € €
€ € € € € € 
 nhóm 1 nhóm 2
(€GV)
€ € € € € €
€ € € € € € 
 nhóm 3 nhóm 4
Đội hình tập luyện
Đội hình trò chơi
1 vòng 100m
 (€GV)
Đội hình chạy bền
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€ 
(€GV)
III. PHẦN KẾT THÚC
1.Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
5p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp 
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng..năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
............................................................................................................................
GIÁO ÁN SỐ : 16
BÀI: TỰ CHỌN 
Tiết CT: 32
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ:
	 1. TTTC: 
 - Bóng chuyền: Kiểm tra
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết tên và cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
- Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 1 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi, bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động: xoay các khớp.
4. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay?
5p
1L/đt
3-4L/đt
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
- GV phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
- Thực hiện được kĩ thuật động tác.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Tự chọn : 
Bóng chuyền 
- Kiểm tra: Chuyền bóng cao tay bằng hai tay
- Xếp loại : Đ
- Xếp loại : CĐ
2. Củng cố
- Thực hiện kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay ?
35p
3-4L/hs
1L/đt
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng và kết hợp với các bước nhịp nhàng, cố gắng đạt được thành tích cao.
- Thực hiện được động tác tương đối chính xác ngay lần 1.
- Thực hiện được động tác tương đối chính xác ngay lần 2.
- Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
- Thực hiện không đúng kỹ thuật.
- Thực hiện đúng các động tác.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚ 
 (€GV) 
Đội hình kiểm tra
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€ 
(€GV)
III. PHẦN KẾT THÚC
1.Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
5p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp 
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng..năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
............................................................................................................................
GIÁO ÁN SỐ : 17
BÀI: ÔN TẬP HỌC KÌ I
Tiết CT: 33,34
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ:
	 1. Bài thể dục: Ôn 9 động tác.
2. Tự chọn: Bóng chuyền
- Ôn chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
 3. Chạy bền: 
 - Chạy trên địa hình tự nhiên. 
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết tên và cách thực hiện 9 động tác thể dục.
- Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được 9 động tác thể dục, chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
- Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
- Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 1 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi, bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động: xoay các khớp.
4. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay?
5p
1L/đt
3-4L/đt
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
- GV phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
- Thực hiện được kĩ thuật động tác.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài thể dục: 
Ôn tập 9 động tác.
- Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hoà.
2. Tự chọn: 
Bóng chuyền
- Ôn các động tác bổ trợ kỹ thuật bóng chuyền
- Ôn chuyền bóng cao tay bằng hai tay
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
* Củng cố
- Thực hiện kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay ?
35p
2-3L/đt
9-10L/đt
Nam 4v
 Nữ 3v
1L/đt
- Thuộc và tập đúng động tác, đúng kỹ thuật, biên độ và nhớ tên thứ tự từng động tác.
- Thực hiện các động tác đúng tư thế kĩ thuật chuyền bóng cao tay, không để tiếp xúc bóng quá thấp theo quy định.
- Tiếp xúc với bóng ở tầm trước và trên trán, cách trán khoảng nửa quả bóng sau đó dùng sức cả 10 đầu ngón tay, từ 1-2 đốt đầu của ngón tay chủ yếu là các ngón cái, trỏ và giữa để “ búng “ bóng đi.
- Phân sức hợp luyện‏‎ trên toàn cự ly, bước chạy thoải mái.
- Thực hiện đúng các động tác.
€ € € € € €
€ € € € € € 
 nhóm 1 nhóm 2
(€GV)
€ € € € € €
€ € € € € € 
 nhóm 3 nhóm 4
Đội hình tập luyện bài thể dục và bóng chuyền
1 vòng 100m
 (€GV)
Đội hình chạy bền
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€ 
(€GV)
III. PHẦN KẾT THÚC
1.Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
5p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp 
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng..năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
............................................................................................................................
GIÁO ÁN SỐ : 18
BÀI: THI HỌC KÌ I
Tiết CT: 35
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ:
	 1. TTTC: Bóng chuyền
 - Thi học kì I: Chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết tên và cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 1 tiết.. 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi, bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động: xoay các khớp.
4. Kiểm tra bài cũ: 
5p
1L/đt
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
- GV phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Tự chọn : 
Bóng chuyền 
- Thi học kì I: 
Chuyền bóng cao tay bằng hai tay
- Xếp loại: Đ 
- Xếp loại: CĐ
* Củng cố
- Thực hiện kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay ?
35p
2-3L/hs
1L/đt
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng và kết hợp với các bước nhịp nhàng, cố gắng đạt được thành tích cao.
- Thực hiện không đúng kỹ thuật.
- Thực hiện đúng các động tác.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚ 
 (€GV) 
Đội hình thi HK I
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€ 
(€GV)
III. PHẦN KẾT THÚC
1.Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
5p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp 
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học.
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng..năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
GIÁO ÁN SỐ : 18
BÀI: KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ
Tiết CT: 36
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ:
	 1. TTTC: Bóng chuyền 
 2. Chạy bền: Kiểm tra rèn luyện thân thể.
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết tên và cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên .
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 2 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
V. DỤNG CỤ: Còi, bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động: xoay các khớp.
4. Kiểm tra bài cũ:
15p
1L/đt
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
- GV phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bóng chuyền:
- Phát bóng tấp tay qua lưới
2. Chạy bền : KTRLTT
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Chạy 400m nữ.
Chạy 500m nam.
Không tính thời gian hoặc 4 phút nữ, 5 phút nam.
* Củng cố
- Sau khi chạy bền em dừng lại ngay hay còn làm một số động tác hồi tĩnh ?
Trả lời: Làm một số động tác hồi tĩnh.
65p
5L/HS
4-5em/L
1-2 em
- Thực hiện được kỹ thuật phát bóng thấp tay và kết hợp với các bước nhịp nhàng, cố gắng đạt được thành tích cao.
- Thực hiện các bước chạy nhẹ nhàng, kết hợp với đánh tay đúng nhịp, biết tự khắc phục khi gặp phải hiện tượng sóc hông.
- Trả lời đúng câu hỏi theo yêu cầu.
X
1 vòng khoảng 100m
 (€GV)
Đội hình chạy bền kiểm tra RLTT
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€ 
(€GV)
Đội hình củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC
1.Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
10p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp 
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên.
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
(€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng..năm 201
GIÁO ÁN SỐ : 20
BÀI: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
Tiết CT: 37, 38
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ:
	 1. Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ. Đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang. Trò chơi ‘ Nhảy ô tiếp sức “
 2. Chạy nhanh: Đứng ( mặt – vai – lưng ) hướng chạy xuất phát. Trò chơi “ Chạy tiếp sức.
 3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, trò chơi ‘ Nhảy ô tiếp sức “.
- Biết cách thực hiện Đứng ( mặt – vai – lưng ) hướng chạy xuất phát, Trò chơi “ Chạy tiếp sức “.
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, trò chơi ‘ Nhảy ô tiếp sức “.
- Thực hiện cơ bản đúng Đứng ( mặt – vai – lưng ) hướng chạy xuất phát, Trò chơi “ Chạy tiếp sức.
- Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên..
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 2 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập TDTT trường
V. DỤNG CỤ: Còi
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động: Xoay các khớp
4. Kiểm tra bài cũ: Kĩ thuật chạy nhanh và chạy bền giống nhau hay khác nhau? Tại sao?
15p
1L/đt
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp.
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
- Học sinh hiểu và trả lời được câu hỏi.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bật nhảy
- Động tác đá lăng trước: 
- Đá lăng sau:
- Đá lăng sang ngang:
2. Chạy nhanh:
Đứng ( mặt – vai – lưng ) hướng chạy xuất phát.
- Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức “ 
3. Chạy bền
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
* Củng cố
- Thực hiện kĩ thuật đá lăng trước - sau, sang ngang?
65p
2-3L/hs
2-3L/hs
2-4L/hs
1L/hs/đt
2-3 hiệp
Nam 4 v
Nữ 3 v
1L/đt
- Bàn chân trụ phải theo đà kiểng gót, thân trên vươn lên, mắt nhìn theo bàn chân lăng.
- Không được hạ thấp trọng tâm, kiểng gót chân trụ.
- Chân lăng không được chạm đất, hơi co lại trước hoặc sau chân trụ.
Dùng sức mạnh của đùi đá chân lăng sang ngang lên cao.
- Học sinh đứng đúng tư thế phản xạ nhanh khi có hiệu lệnh chạy đúng kỹ thuật. 
- Nắm rõ được luật chơi và tham gia chơi tích cực
- Phối hợp đều, nhịp thở với bước chạy, biết khắc phục phục sự mệt mỏi. 
- Học sinh thực hiện được động tác.
 Đội hình tập luyện
 Đội hình tập luyện
 €
 €€€ o o o €€€
 €€€ o o o €€€
€ (€GV)
Đội hình trò chơi
1 vòng 100m
(€GV)
 Đội hình chạy bền 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV)
 Đội hình củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC
1.Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
10p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp.
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € € € € € €
 € € € € € 
€ € € € € € 
 € (€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
GIÁO ÁN SỐ : 21
BÀI: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
Tiết CT: 39, 40
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ:
	 1. Bật nhảy: Ôn một số động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang.
 Học: Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng.
 Trò chơi ‘ Nhảy ô tiếp sức “
 2. Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh.
Đứng ( mặt – vai – lưng ) hướng chạy xuất phát. Trò chơi “ Chạy tiếp sức chuyển vật.
Học: Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mong.
 3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện một số động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng. Trò chơi ‘ Nhảy ô tiếp sức “.
- Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh.
Đứng ( mặt – vai – lưng ) hướng chạy xuất phát. Trò chơi “ Chạy tiếp sức chuyển vật. Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mong “. 
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	2. Kĩ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng một số động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng. Trò chơi ‘ Nhảy ô tiếp sức “.
- Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. Đứng ( mặt – vai – lưng ) hướng chạy xuất phát. Trò chơi “ Chạy tiếp sức chuyển vật. Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mong “ .
- Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ. 
- Tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện.
III. THỜI GIAN:
 2 tiết 
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập TDTT trường
V. DỤNG CỤ: Còi, tranh đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng, tranh chạy bước nhò, chạy gót chạm mong.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung
3. Khởi động: Xoay các khớp
4. Kiểm tra bài cũ: Kĩ thuật đứng ( mặt – vai – lưng ) hướng chạy xuất phát?
15p
1L/đt
- Cán sự lớp báo cáo sĩ số lớp.
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn.
- Học sinh tích cực khởi động.
- Học sinh thực hiện được cách xuất phát.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bật nhảy: Ôn một số động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang.
- Học: Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng.
2. Chạy nhanh: 
Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh.
- Học: Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mong.
- Đứng ( mặt – vai – lưng ) hướng chạy xuất phát. 
- Trò chơi “ Chạy tiếp sức chuyển vật.
3. Chạy bền
- Chạy trên địa hình tự nhiên
.* Củng cố
- Thực hiện kĩ thuật chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mong ?
65p
1-2L/hs
2-3L/hs
1-2L/hs
5-6L/hs
1-3L/hs
2-3 hiệp
Nam 4 v
Nữ 3 v
1L/đt
- Thực hiện các động tác thoải mái đúng tư thế.
- Giậm nhảy mạnh đặt được gót chân chạm đất đưa nhanh chân giậm ra trước
- Hs tích cực thực hiện các động tác bổ trợ.
- Hai chân luân phiên chạy bước ngắn.
- Tư thế đứng chuẩn bi không co chân, thân trên không chếch xuống, xoay người 180o.
- Nắm rõ được luật chơi và tham gia chơi tích cực
- Phối hợp đều, nhịp thở với bước chạy, biết khắc phục phục sự mệt mỏi. 
- Học sinh thực hiện được động tác.
 Đội hình tập luyện
 Đội hình tập luyện
 (€GV)
Đội hình trò chơi
1 vòng khoảng 100m
(€GV)
 Đội hình chạy bền 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚‚ (€GV)
 Đội hình củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng.
2. Nhận xét.
3. Dặn dò.
10p
1L/đt
- Học sinh tích cực thả lỏng các khớp.
- Đánh giá thái độ học tập của học sinh.
- Về nhà tập luyện thường xuyên các bài mới học đúng theo quy định.
 € € € € € € € € €
 € € € € € 
€ € € € € 
(€GV)
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày..tháng năm 201
 Người soạn
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: Nguyễn Ngọc Hường
GIÁO ÁN SỐ : 22
BÀI: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
Tiết CT: 41, 42
Thời gian dạy:
I. NHIỆM VỤ:
	 1. Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân.
 - Học: Bật xa
 - Trò chơi ‘ Bật xa tiếp sức “
 2. Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh.
- Học: Chạy nâng cao đùi, đứng tại chỗ đánh tay, đi bộ chuyển sang chạy 20-30m
- Trò chơi: Người thừa thứ ba.
 3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. YÊU CẦU:
	 1. Kiến thức. 
 - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân. Bật xa. Trò chơi : ‘ Bật xa tiếp sức “. 
- Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. Chạy nâng cao đùi, đứng tại chỗ đánh tay, đi bộ chuyển sang chạy 20-30m. Trò chơi: Người thừa thứ ba. 
- Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng. 
- Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân. Bật xa. Trò chơi ‘ Bật xa tiếp sức “.
- Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. Chạy nâng cao đùi, đứng tại chỗ đánh tay, đi bộ chuyển sang chạy 20-30m. Trò chơi: Người thừa thứ ba.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và nâng dần thành tích.
3. Thái độ. 
- Biết tự nâng cao thành tích, sức khỏe và tổ chức kỹ luật tốt, phòng tránh chấn thương khi tập luyện. 
III. THỜI GIAN:
 2 tiết ( 90 phút )
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập TDTT trường
V. DỤNG CỤ: Còi, tranh bật xa, chạy nâng cao đùi, tại chỗ đánh tay.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập.
3. Khởi động: Các động tác phát triển chung, xoay khớp
4. Kiểm tra bài cũ.
Chạy bước nhỏ, chạy gót ch

File đính kèm:

  • docThe duc 6.doc