Giáo án Thể dục 6 tiết 9+ 10: Đội hình đội ngũ – bài thể dục - Chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

1. Đội hình đội ngũ:

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều-vòng phải (trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

2. Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác

* Củng cố: 9 động tc bi thể dục pht triển chung

]3. Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 9+ 10: Đội hình đội ngũ – bài thể dục - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ:5
MÔN: ĐHĐN – BÀI TD – CHẠY BỀN
Tiết CT: 9-10
Thời gian dạy: Tuần 5 (10/09 – 15/09/2012). 
I. NHIỆM VỤ:
1. ĐHĐN:Oân: Giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại, Đi đều,đi đều vòng bên phải, vòng trái. Đồi chân khi sai nhip.
2. Bài TD: Ôn và hòan thiện 9 động tác bài TD .
3. Chạy bền: Chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc.
II. YÊU CẦU:
- HS tập họp đúng giờ, đúng vị trí quy định.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt
 ĐHĐN
+ Kiến thức: Biết cách đi đều- đứng lại,đi đều vòng trái – vòng phải,đổi chân khi sai nhịp
+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng đi đều- đứng lại, thực hiện được đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Bài TD:
+ Kiến thức: Biết tên, cách thực hiện 9 động tác bài thể dục phát triển chung.
+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng 9 động tác bài thể dục phát triển chung.
Chạy bền:
+ Kiến thức: Biết cách chaỵ theo đương gấp khúc .
+ Kỹ năng: Thực hiện được chạy theo đường gấp khúc va biết hồi tĩnh sau chạy.
III. THỜI GIAN: 
2 tiết 90Phút
IV. ĐỊA ĐIỂM:	 
Sân trường
V. DỤNG CỤ: 
Cịi
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN 
VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp:
- Kiểm tra bài cũ: Giậm chân, đi đều. Quay phải, trái, quay đằng sau
- Phổ biến nội dung:
- Khởi động:
(13’ )
1’
4
2’
6’
Nghiêm túc , trật tự
Thực hiện đúng kỹ thuật động tác
Nắm được nội dung để luyện tập
Khởi động đúng động tác, tích cực khởi động 
GV kiểm tra 2-4 học sinh
 €
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Đội hình đội ngũ:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều-vòng phải (trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
2. Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác
* Củng cố: 9 động tác bài thể dục phát triển chung
]3. Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.
(70‘)
30’
30,
10’
HS tích cực thực hiện, đúng nhịp, đúng tư thế (giậm chân – đi đều – đứng lại). Biết đổi chân khi sai nhịp. (Có tiến bộ)
HS tích cực thực hiện đúng tư thế kỹ thuật các động tác. Hoàn thiện bài TD(HS thực hiện đúng động tác)
Thực hiện được kỹ thuật động tác với biên độ và nhịp điệu hợp lí
HS chạy nhẹ nhàng theo hướng dẫn,biết phối hợp nhịp thở, hoàn thành tốt cự ly.
Chia 2 nhĩm luyện tập quay vịng
Nhĩm 1: Đội hình đội ngũ
 X(CH)
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
Nhĩm 2: Bài Thể Dục
 X ( CH)
X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
Giáo viên giám sát nhắc nhở kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ tg.
Gọi 2 học sinh thực hiện giáo viên nhận xet1tho61ng nhất động tác
Tổ chức cho học sinh chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc. Nam: 3 vòng, nữ:2vòng
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lõng
- Nhận xét
- Dặn dò:
(7’)
4’
2’
1’
Tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Hành vi, tác phong
Tập luyện thường xuyên theo nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
 €
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	 Ngày 08 tháng 09 năm 2012
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong 
 NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docTuần5.doc