Giáo án Thể dục 6 tiết 63+ 64: Đá cầu – kiểm tra đá cầu

B. PHẦN CƠ BẢN:

 1. Đá cầu:

 - Ôn: + Tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân.

Học: chuyền cầu tại chổ

Chuyền cầu theo nhóm 2 hs

 2. Kiểm tra đá cầu:

Kỹ thuật và thành tích tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân

Loại đạt ( Đ)

Loại chưa đạt ( CĐ)

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 63+ 64: Đá cầu – kiểm tra đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ:32
MÔN: ĐÁ CẦU – KIỂM TRA ĐÁ CẦU
Tiết CT: 63 + 66
Thời gian dạy: Tuần 33( 15/ 04-20/ 04/ 2013)
 I. NHIỆM VỤ:
 1 .Đá cầu: Ôn : Tâng cầu bằng đùi và tâng cầu bằng má trong bàn chân.Học chuyền cầu tại chổ, chuyền cầu theo nhĩm hai người
 2. Kiểm tra đá cầu: Kỹ thuật và thành tích tâng cầu bằng đùi hoặc má trong bàn chân
 ( HS chọn một trong hai nội dung)
 II. YÊU CẦU:
 - HS tập họp đúng giờ, đúng vị trí quy định.
 - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
 - Đá cầu: + Kiến thức: Biết thực hiện tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân. chuyền cầu tại chổ, chuyền cầu theo nhĩm hai người
 + Kĩ năng: Thực hiện được tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân. chuyền cầu tại chổ, chuyền cầu theo nhĩm hai người 
 III. THỜI GIAN:
90’ 
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
 V. DỤNG CỤ: 
Cịi 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
 Nhận lớp:
 Phổ biến nội dung:
 Khởi động:
(10’)
1’
1’
8’
Nghiêm túc trật tự
Ngắn gọn, rõ ràng
Tích cực khởi động chung và chuyên môn
 € ^
B. PHẦN CƠ BẢN:
 1. Đá cầu:
 - Ôn: + Tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân.
Học: chuyền cầu tại chổ
Chuyền cầu theo nhĩm 2 hs
 2. Kiểm tra đá cầu:
Kỹ thuật và thành tích tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân
Loại đạt ( Đ)
Loại chưa đạt ( CĐ)
75‘
40’
35’
Tích cực di chuyển tâng cầu được nhiều lần
Giáo viên giải thích kỹ thuật học sinh tập luyện theo yêu cầu
Thực hiện đúng kỹ thuật tâng cầu bằng đùi hoặc má trong bàn chân thành tích đạt 9 lần 
Khơng đúng kỹ thuật và thành tích khơng đạt 9
Chia 2 nhĩm lt quay vịng
Nhĩm 1: Tâng cầu
 x
X X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
 Nhĩm 2: Chuyền cầu 
x
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
GV giám sát nhắc nhở kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ tg.
Kiểm tra làm nhiều đợt mổi đợt 2 hs
Nếu lần đầu chưa đảm bảo kỹ thuật và thành tích thì kiểm tra lại lần 2, 3
C. PHẦN KẾT THÚC:
 Hồi tĩnh:
 Củng cố:
 Dặn dò:
5’
2’
2’
1’
HS tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Chính xác, đúng với kết quả học tập
HS về tập luyện thường xuyên theo nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
€ ^
ĐH xuống lớp
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	 Ngày 13 tháng 04 năm 2013
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong 
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:
Nội dung.
Phương pháp
Đồ dùng dạy học.

File đính kèm:

  • doctuan 14 HK II.doc