Giáo án Thể dục 6 tiết 61+ 62: Bật nhảy- Đá cầu – chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

 1. Bật nhảy:

- Ơn: +Bật xa.

 -Kiểm tra: Kỹ thuật và thành tích bật xa.

Loại đạt ( Đ ):

Loại chưa đạt ( CĐ):

 2. Đá cầu:

 - Ôn: + Tâng cầu bằng đùi v m trong bn chn.

 3.Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 61+ 62: Bật nhảy- Đá cầu – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ:31
MÔN: BẬT NHẢY- ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN
Tiết CT: 61 + 62
Thời gian dạy: Tuần 32( 08/ 04-13/ 04/ 2013)
 I. NHIỆM VỤ:
 1. Bật nhảy: Ôn: Bật xa. Kiểm tra :”Kỹ thuật và thành tích bật xa”.
 2. Đá cầu: Ôn : Tâng cầu bằng đùi và tâng cầu bằng má trong bàn chân. 
 3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
 - HS tập họp đúng giờ, đúng vị trí quy định.
 - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
 - Bật nhảy: + Kiến thức: Biết cách thực hiện bật xa.
 + Kĩ năng: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác bật xa
 - Đá cầu: + Kiến thức: Biết thực hiện tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân. 
 + Kĩ năng: Thực hiện được tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân. 
 - Chạy bền: 
 + Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên
 III. THỜI GIAN:
90’ 
 IV. ĐỊA ĐIỂM:	
Sân trường
 V. DỤNG CỤ: 
Cịi , nệm
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
 Nhận lớp:
 Phổ biến nội dung:
 Khởi động:
(10’)
1’
1’
8’
Nghiêm túc trật tự
Ngắn gọn, rõ ràng
Tích cực khởi động chung và chuyên môn
 € ^
B. PHẦN CƠ BẢN:
 1. Bật nhảy:
- Ơân: +Bật xa. 
 -Kiểm tra: Kỹ thuật và thành tích bật xa. 
Loại đạt ( Đ ):
Loại chưa đạt ( CĐ):
 2. Đá cầu:
 - Ôn: + Tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân.
 3.Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên:
75‘
18’
35’
18’
 4’
HS thực hiện đúng kỹ thuật bật xa.
Phối hộp nhịp nhàn giữa tạo đà và bật nhảy. 
Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích đạt 1.80m ( nam) Và 1.60m (nữ)
Kỹ thuật cịn sai sĩt và thành tích dưới 1.80m (nam) và 1.60m (nữ)
Tích cực di chuyển tâng cầu được nhiều lần
HS chạy nhẹ nhàng, biết phân phối sức để hoàn thành tốt cự ly.
Chia 2 nhĩm lt quay vịng
Nhĩm 1: Bật nhảy
 HS thực hiện: 2-3 lần
Nệm
Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt mổi đợt 1 hs
Nghe tên gọi bước vào vị trí thực hiện
Nhĩm 2: Đá cầu 
x
X X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
GV hướng dẫn, tổ chức cho HS chạy đường vòng: Nam: 4vòng; nữ : 3vòng.
C. PHẦN KẾT THÚC:
 Hồi tĩnh:
 Củng cố:
 Dặn dò:
5’
2’
2’
1’
HS tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Chính xác, đúng với kết quả học tập
HS về tập luyện thường xuyên theo nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
€ ^
ĐH xuống lớp
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	 Ngày 06 tháng 04 năm 2013
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong 
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:
Nội dung.
Phương pháp
Đồ dùng dạy học.

File đính kèm:

  • doctuan 13 HKII.doc