Giáo án Thể dục 6 tiết 59+ 60: Bật nhảy- Đá cầu – chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

 1/ Bật nhảy: Ôn:

+ Chạy đà tự do nhảy xa

+ Trò chơi :”Nhảy ơ tiếp sức”

 2/ Đá cầu:

Ôn :Tâng cầu bằng đùi.

Học tâng cầu bằng má trong bàn chân

3/ Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên:

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 59+ 60: Bật nhảy- Đá cầu – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ:30
MÔN: BẬT NHẢY- ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN
Tiết CT: 59- 60
Thời gian dạy:Tuần 31( 01/04 – 06/04/2013)
 I. NHIỆM VỤ:
1. Bật nhảy: Ôn: Chạy đà tự do nhảy xa.Trò chơi “Nhảy ơ tiếp sức”.
2. Đá cầu: Ơn: Tâng cầu bằng đùi, học tâng cầu bằng má trong bàn chân
3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
 - HS tập họp đúng giờ, đúng vị trí quy định.
 - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
 - Bật nhảy: + Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy đà tự do nhảy xa và trị chơi“Nhảy ơ tiếp sức”.
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng hạy đà tự do nhảy xa và trị chơi “Nhảy ơ tiếp sức”.
 - Đá cầu: + Kiến thức: Biết thực hiện tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân. 
 + Kĩ năng: Thực hiện được tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân. 
 - Chạy bền: 
 + Kiến thức: Biết cách thực hiện các bài tập chạy trên địa hình tự nhiên.
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên
 III. THỜI GIAN:
90Phút
 IV. ĐỊA ĐIỂM:	
Sân trường
 V. DỤNG CỤ: 
Cịi, nệm
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
 Nhận lớp:
 Phổ biến nội dung:
 Khởi động:
10’
1’
2’
7’
Nghiêm túc trật tự
Ngắn gọn, rõ ràng
HS tích cực khởi động chung và chuyên môn
 € ^
B. PHẦN CƠ BẢN:
 1/ Bật nhảy: Ôn:
+ Chạy đà tự do nhảy xa
+ Trò chơi :”Nhảy ơ tiếp sức”
 2/ Đá cầu:
Ơn :Tâng cầu bằng đùi.
Học tâng cầu bằng má trong bàn chân
3/ Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên:
75‘
30’
6-8 lần/
1 nội dung
 30’
2-3 lần/1nd
15’
Tích cực thực hiện đúng tư thế, tốc độ chạy đà caogia65m nhảy chính xác (có tiến bộ)
HS tích cực tham gia đúng theo luật trị chơi
Giáo viên thị phạm kết hợp với giải thích kỹ thuật
Tích cực di chuyển tâng cầu được nhiều lần
Chạy nhẹ nhàng, biết phân phối sức để hoàn thành tốt cự ly.
Chia 2 nhĩm luyện tập quay vịng
Nhĩm 1 Bật nhảy
Nhĩm 2: Đá cầu
 X ( CH)
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
Giáo viên giám sát nhắc nhở kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ thời gian.
GV hướng dẫn, tổ chức cho HS chạy đường vòng: Nam: 4vòng; nữ : 3vòng.
C. PHẦN KẾT THÚC:
 Hồi tĩnh:
 Nhận xét:
 Dặn dò:
5’
4’
2’
2’
Tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Hành vi tác phong
Tập luyện thường xuyên theo nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
€
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	 Ngày 31 tháng 04 năm 2013
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong 
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:
Nội dung.
Phương pháp
 Đồ dùng dạy học.

File đính kèm:

  • doctuan 12 hk II.doc