Giáo án Thể dục 6 tiết 55+ 56: Bật nhảy- Chạy nhanh – chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

 1/ Bật nhảy:

- Ôn:

+ Trị chơi nhảy ơ tiếp sức

2/ Chạy nhanh:

Ôn: Xuất pht cao chạy nhanh 60m

Trị chơi: Chạy nhanh tiếp sức

Kiểm tra chạy 60m ( Kỹ thuật v thnh tích chạy 60 m )

Loại đạt( Đ )

Loại chưa đạt ( CĐ )

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 55+ 56: Bật nhảy- Chạy nhanh – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ:28
MÔN: BẬT NHẢY- CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
Tiết CT: 55 - 56
Thời gian dạy: Tuần 29( 18/ 03 – 23/ 03/2013)
I. NHIỆM VỤ:
1. Bật nhảy: Ôn: Trị chơi: Nhảy ơ tiếp sức 
2. Chạy nhanh: Ôn: - Xuất phát cao chạy nhanh 60m. Trị chơi: chạy nhanh tiếp sức.
 - Kiểm tra chạy nhanh 60 m
II. YÊU CẦU:
 - HS tập hơïp đúng giờ, đúng vị trí quy định.
 - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.tập luyện an tòan.
- Bật nhảy: + Kiến thức: Biết cách thực hịên trị chơi nhảy ơ tiếp sức. 
 + Kĩ năng: Thực hiện đúng trị chơi nhảy ơ tiếp sức.
- Chạy nhanh: + Kiến thức: Xuất phát cao chạy nhanh 60m. Trị chơi: chạy nhanh tiếp sức
 + Kĩ năng: Xuất phát cao chạy nhanh 60m. Trị chơi: chạy nhanh tiếp sức
III. THỜI GIAN: 
2 tiết 90Phút
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
 V. DỤNG CỤ: 
Cịi, nệm
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
 Nhận lớp:
 Phổ biến nội dung:
 Khởi động:các khớp
10’
1
3
6
Nghiêm túc trật tự
Ngắn gọn, rõ ràng
Tích cực khởi động chung và chuyên môn
 € ^
B. PHẦN CƠ BẢN:
 1/ Bật nhảy:
- Ôn:
+ Trị chơi nhảy ơ tiếp sức
2/ Chạy nhanh:
Ôn: Xuất phát cao chạy nhanh 60m
Trị chơi: Chạy nhanh tiếp sức
Kiểm tra chạy 60m ( Kỹ thuật và thành tích chạy 60 m )
Loại đạt( Đ )
Loại chưa đạt ( CĐ )
70‘
20’
20’
40
Tích cực thực hiện trị chơi , đảm bảo an tồn

HS đứng đúng tư thế, phản xạ nhanh thự hiện động tác đúng kỹ thuật an tồn
Tích cực luyện tập
Đảm bảo kỹ thuật và thành tích đạt 11.5s nam và 12.2s nữ trở xuống
Kỹ thuật khơng chính xác và thành tích trên 11.5s nam và 12.2s nữ
Chia 2 nhĩm luyện tập quay vịng
Nhĩm 1 Bật nhảy
 X ( CH)
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
Nhĩm 2: Chạy nhanh
X X 
X X 
Giáo viên giám sát nhắc nhở kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ thời gian.
Kiểm tra làm nhiều đợt mổi đợt
2 học sinh, mổi họ sinh tham gia chạy 2 lần và lấy thành tích tốt nhất
C. PHẦN KẾT THÚC:
 Hồi tĩnh:
 Nhận xét 
 Dặn dò:
10’
5’
3’
2’
HS tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Tập luyện thường xuyên theo yêu cầu tiết học.
Nhận xét và cơng bố kết quả
 €
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	 Ngày 16 tháng 03 năm 2013
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong 
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:
Nội dung.
Phương pháp
 Đồ dùng dạy học.

File đính kèm:

  • doctuan 10 hkII.doc