Giáo án Thể dục 6 tiết 45 đến 70

Tiết 57

BẬT NHẢY - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN

A MỤC TIÊU

- Bật nhảy: Trò chơi nhảy ô tiếp sức.

- Đá cầu: Học tâng càu bằng đùi

- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.

- Yêu cầu hs tập luyện tích cực nắm được bài thực hiện được bài ngay trên lớp.

B. CHUẨN BỊ

- Sân thể dục, sân đá cầu, đường chạy trường.

- 10 quả cầu, vạch xuất phát

 

doc51 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 45 đến 70, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yêu cầu bài học.
- Trò có dụng cụ, chủ động lĩnh hội tri thức mới.
b. Khởi Động
- Bài tập phát triển chung: gồm 7 động tác của bài thể dục.
- Bài tập phát triển chuyên môn:- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang.
2. Phần cơ bản
a. Kiểm tra bài cũ:
b. Bài Mới
*ND1: Bật nhảy
+ Ôn đà ba bước đá lăng
- Trò chơi lò cò tiếp sức.
*ND2: Chạy Nhanh.
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20- 50m.
+ Trò chơi: Tên “chạy nhanh tiếp sức”.
3. Phần kết thúc
- 4 hàng ngang thả lỏng.
- Củng cố: Giáo viên tóm tắt nội dung chính của tiết.
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Giới thiệu giờ học hôm sau: Bật nhảy - chạy nhanh - chạy bền.
- Hướng dẫn bài tập về nhà: Ôn các nội dung đã học.
8-10 phút
2lx8n
28-30’
1-2L
3 hiệp
3 hiệp
4-5’
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn dễ hiểu.
- Trò tập trung lớp nhanh, báo cáo trung thực.
- Đội hình nhận lớp:
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 2-3m
* GV
- ĐHKĐ
 * * * * 
 * * * *
 3- 4m 
CSL
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện. đà một bước đá lăng Lớp q/s nhận xét bổ xung
- Gv nhận xét, đánh giá cho điểm.
- GV làm mẫu, giảng giải phân tích từng nội dung. 
- Chia tổ để tập: tổ 1-2 Bật nhảy; tổ 3-4 chạy nhanh và ngược lại.
- Giáo viên quan sát chung chú ý đến học sinh thực hiện còn yếu.
- Khi đổi nội dung giáo viên rút kinh nghiệm.
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi ,gv làm trọng tài cho hs.
- ĐH CHƠI
******* + 
******* +
******* +
******* +
 XP Gv
- ĐH TL
******* 
******* 
******* 
******* 
 XP Gv
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi ,gv làm trọng tài cho hs.
ĐH CHƠI
******* + + +
******* + + +
******* + + +
******* + + +
 XP Gv
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện. tư thế xuất phát cao – chạy nhanh 20-50m
- Lớp quan sát nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Đội hình xuống lớp :
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
	 2-3m
 * GV
d. rút kinh nghiệm
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 54
Bật nhảy - Chạy nhanh - Chạy bền
a. mục tiêu
- Bật nhảy: Trò chơi lò cò tiếp sức.
- Chạy nhanh: Trò chơi chạy nhanh tiếp sức.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
- Yêu cầu học sinh tập luyện tích cực nắm được bài thực hiện được bài ngay trên lớp.
b. chuẩn bị
- Sân tập thể dục; Đường chạy nhanh; Đường chạy bền.
- Vạch suất phát, cờ hiệu.
c. tiến trình lên lớp
Nội Dung
LVĐ
 Phương Pháp - Tổ Chức 
1. Phần mở đầu
a. Nhận Lớp
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Trò có dụng cụ, chủ động lĩnh hội tri thức mới.
b. Khởi Động
- Bài tập phát triển chung: gồm 7 động tác của bài thể dục.
- Bài tập phát triển chuyên môn:- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang.
2. Phần cơ bản
a. Kiểm tra bài cũ:
b. Bài Mới
*ND1: Bật Nhảy.
- Trò chơi: Tên “lò cò tiếp sức”.
*ND2: Chạy Nhanh.
+ Trò chơi chạy nhanh tiếp sức.
*ND2: Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên. Nam: 400m, Nữ: 300m.
*Y/c: - Chạy tự nhiên, tốc độ thích hợp an toàn.
3. Phần kết thúc
- 4 hàng ngang thả lỏng.
- Củng cố: Giáo viên tóm tắt nội dung chính của tiết.
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Giới thiệu giờ học hôm sau (Bật nhảy- Chạy nhanh)
- Hướng dẫn bài tập về nhà: Ôn các nội dung đã học
8-10 phút
2lx8n
28-30’
3 hiệp
3 hiệp
4-5’
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn dễ hiểu.
- Trò tập trung lớp nhanh, báo cáo trung thực.
- Đội hình nhận lớp:
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 2-3m
* GV
- ĐHKĐ
 * * * * 
 * * * *
 3- 4m 
CSL
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện đà một bước đá lăng.
- Lớp q/s nhận xét bổ xung
- Gv nhận xét, đánh giá cho điểm.
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi,gv làm trọng tài cho hs.
ĐH CHƠI
******* + 
******* +
******* +
******* +
 XP Gv
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi ,gv làm trọng tài cho hs.
ĐH CHƠI
******* + + +
******* + + +
******* + + +
******* + + +
 XP Gv
- Gv nhắc h/s chạy với tốc độ TB kết hợp với thở sâu. Khi chạy cần khắc phục hiện tượng đau sóc và thở rốc.
- Khi chạy về, Gv nhắc h/s vừa đi vừa hít vào và thở sâu ra hết.
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện. tư thế xuất phát cao – chạy nhanh 20-30m
- 2-3 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. 
- Lớp quan sát nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Đội hình xuống lớp :
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
	 2-3m
 * GV
d. rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
Tiết 55
Bật nhảy - Chạy nhanh 	
a mục tiêu
- Bật nhảy: Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
- Chạy nhanh: Xuất phát cao chạy nhanh 20- 50m. Trò chơi chạy nhanh tiếp sức.
- Yêu cầu hs tập luyện tích cực nắm được bài thực hiện được bài ngay trên lớp.
b. chuẩn bị
- Sân tập thể dục; Đường chạy nhanh.
- Vạch suất phát, cờ hiệu.
c. tiến trình giờ dạy
Nội Dung
LVĐ
Phương Pháp - Tổ Chức 
1. Phần mở đầu
a. Nhận Lớp
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Trò có dụng cụ, chủ động lĩnh hội tri thức mới.
b. Khởi Động
- Bài tập phát triển chung: gồm 7 động tác của bài thể dục.
- Bài tập phát triển chuyên môn:- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang.
2. Phần cơ bản
a. Kiểm tra bài cũ:
. Xuất phát cao chạy nhanh 20- 50m
b. Bài Mới
*ND1: Bật Nhảy
+ Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
*ND2: Chạy Nhanh.
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20- 50m.
+ Trò chơi: Tên “chạy nhanh tiếp sức”.
3. Phần kết thúc
- 4 hàng ngang thả lỏng.
- Củng cố: Giáo viên tóm tắt nội dung chính của tiết.
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Giới thiệu giờ học hôm sau: Kiểm tra chạy ngắn
- Hướng dẫn bài tập về nhà: Ôn các nội dung đã học
8-10 phút
2lx8n
28-30’
3 hiệp
1-2L
3 hiệp
4-5’
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn dễ hiểu.
- Trò tập trung lớp nhanh, báo cáo trung thực.
- Đội hình nhận lớp:
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 2-3m
* GV
- ĐHKĐ
 * * * * 
 * * * *
 * * * * 
 3- 4m 
CSL
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện.
- Lớp q/s nhận xét bổ xung
- Gv nhận xét, đánh giá cho điểm.
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi ,giao viên làm trọng tài cho hs.
ĐH chơi
* * * o o o o
* * * o o o o
* * * o o o o 
 XP GV
- GV làm mẫu, giảng giải phân tích ,cho học sinh tập theo tín hiệu của giáo viên.
ĐH TL
******* 
******* 
******* 
******* 
 XP Gv
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi ,gv làm trọng tài cho hs.
ĐH CHƠI
******* + + +
******* + + +
******* + + +
******* + + +
 XP Gv
- 2-3 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. 
Tư thế xuất phát cao – chạy nhanh 20-50m
- Lớp quan sát nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Đội hình xuống lớp :
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
	 2-3m
 * GV
d. rút kinh nghiệm
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 56
Kiểm tra Chạy ngắn
a mục tiêu
	- Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 50m – kỹ thuật bước chạy và thành tích .
	- Nghiờm tỳc trong giờ học, thực hiện tốt nội dung yờu cầu kiểm tra.
b. chuẩn bị
- Đường chạy ngắn.
- Chuẩn bị đường chạy, giây đích, đồng hồ, cờ hiệu, vạch xuất phát.
c. tiến trình lên lớp
Nội Dung
LVĐ
 Phương Pháp - Tổ Chức 
1. Phần mở đầu
a. Nhận Lớp
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Trò có dụng cụ, chủ động thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
b. Khởi Động
- Bài tập phát triển chung: gồm 7 động tác của bài thể dục.
- Bài tập phát triển chuyên môn:- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang.
2. Phần cơ bản
a. Bài Mới
*ND1: Nội dung kiểm tra.
a. Kiểm tra kỹ thuật chạy 50 m
b. Cách cho điểm.
+ Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh.
- Điểm 9- 10: (G) Thực hiện đúng 3 giai đoạn kỹ thuật và thành tích đoạt khoảng 8,9s (nam), 11s (nữ)
- Điểm 7- 8: (Kh) Có một vài sai sót nhỏ về kỹ thuật và thành tích đạt khoảng 9,9s-10,5s (nam), 11,1s-11,6s(nữ)
- Điểm 5- 6: (Đ) Thực hiện sai một trong 3 giai đoạn kỹ thuật và thành tích trên 10,5s(nam), 11,6s(nữ).
 - Điểm 3- 4: (Cđ) Thực hiện sai 2 giai đoạn kỹ thuật và không đạt thành tích.
-Trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2.
3. Phần kết thúc
- 4 hàng ngang thả lỏng.
- Củng cố: Giáo viên tóm tắt nội dung chính của tiết.
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Giới thiệu giờ học hôm sau:
- Hướng dẫn bài tập về nhà: Ôn các nội dung đã học
8-10 phút
2lx8n
28-30’
4-5’
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn dễ hiểu.
- Trò tập trung lớp nhanh, báo cáo trung thực.
- Đội hình nhận lớp:
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 2-3m
* GV
- ĐHKĐ
 * * * * 
 * * * *
 * * * * 
 * * * *
 3- 4m 
CSL
- Tổ chức kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 2 em học sinh.
- Mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần.
- Những học sinh đến lượt kiểm tra đứng ở vạch chuẩn bị. Khi có lệnh của giáo viên mới tiến vào vạch xuất phát và thực hiện kỹ thuật động tác.
- ĐHKT
 * * * *
 * * * *
 cb	 * * * *
 * * * *
 * *
xp
50m
đích
GV
- Giáo viên nhận xét chung.
- Đội hình xuống lớp :
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
	 2-3m
 * GV
d. rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
Tiết 57
Bật nhảy - đá cầu 	- Chạy bền
a mục tiêu
- Bật nhảy: Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
- Đá cầu: Học tâng càu bằng đùi
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
- Yêu cầu hs tập luyện tích cực nắm được bài thực hiện được bài ngay trên lớp.
b. chuẩn bị
- Sân thể dục, sân đá cầu, đường chạy trường.
- 10 quả cầu, vạch xuất phát 
c. tiến trình lên lớp
Nội Dung
LVĐ
Phương Pháp -Tổ Chức 
1. Phần mở đầu
a. Nhận Lớp
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Trò có dụng cụ, chủ động lĩnh hội tri thức mới.
b. Khởi Động
- Bài tập phát triển chung: gồm 7 động tác của bài thể dục.
- Bài tập phát triển chuyên môn:- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang.
2. Phần cơ bản
a. Kiểm tra bài cũ:
b. Bài Mới
*ND1: Bật Nhảy.
+ Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
*ND2. Đá cầu.
+ Học tâng cầu bằng đùi
- Khi tâng cầu đùi song song với mặt đát cẳng chân vuông góc với mặt đát tay đánh tự nhiên theo chân.
*ND3. Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên. Nam: 400m, Nữ:300m.
*Y/c: - Chạy tự nhiên, tốc độ thích hợp an toàn.
3. Phần kết thúc
- 4 hàng ngang thả lỏng.
- Củng cố: Giáo viên tóm tắt nội dung chính của tiết.
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Giới thiệu giờ học hôm sau:(Bật nhảy- Đá cầu)
- Hướng dẫn bài tập về nhà: Ôn các nội dung đã học
8-10 phút
2lx8n
28-30’
3 hiệp
1-2L
4-5’
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn dễ hiểu.
- Trò tập trung lớp nhanh, báo cáo trung thực.
- Đội hình nhận lớp:
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 2-3m
* GV
- ĐHKĐ
 * * * * 
 * * * *
 3- 4m 
CSL
? Gọi 2- 4 h/s lên trả lời.Lớp q/s nhận xét bổ xung
- Gv nhận xét, đánh giá cho điểm.
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi, gv làm trọng tài cho hs.
ĐH chơi
* * * o o o o
* * * o o o o
* * * o o o o 
 XP GV
- GV làm mẫu, giảng giải phân tích ,cho học sinh tập theo tín hiệu của giáo viên 1-2 lần.
- Lần 3-4 c/s đ/k, gv q/s sửa chữa đ/tác cho h/s. chia lớp làm hai nhóm, lớp trưởng và tổ trưởng quản hô cho nhóm tập, gv quan sát sửa sai chung.
- Gv nhắc h/s chạy với tốc độ TB kết hợp với thở sâu. Khi chạy cần khắc phục hiện tượng đau sóc và thở rốc.
- Khi chạy về, Gv nhắc h/s vừa đi vừa hít vào và thở sâu ra hết.
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện tâng cầu bằng đùi.
- Lớp quan sát nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Đội hình xuống lớp :
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
	 2-3m
 * GV
d. rút kinh nghiệm
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 58
Bật nhảy - đá cầu 	
a mục tiêu
- Bật nhảy. Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
- Đá cầu.Ôn tâng càu bằng đùi
 - Yêu cầu hs tập luyện tích cực nắm được bài thực hiện được bài ngay trên lớp.
b. chuẩn bị
- Sân thể dục, sân đá cầu.
- 10 quả cầu, vạch xuất phát 
c. tiến trình lên lớp
Nội Dung
LVĐ
Phương Pháp - Tổ Chức 
1. Phần mở đầu
a. Nhận Lớp
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Trò có dụng cụ, chủ động lĩnh hội tri thức mới.
b. Khởi Động
- Bài tập phát triển chung: gồm 7 động tác của bài thể dục.
- Bài tập phát triển chuyên môn:- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang.
2. Phần cơ bản
a. Kiểm tra bài cũ:
b. Bài Mới
*ND1: Bật Nhảy.
+ Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
*ND2. Đá Cầu.
- Học tâng cầu bằng đùi
- Khi tâng cầu đùi song song với mặt đát cẳng chân vuông góc với mặt đát tay đánh tự nhiên theo chân.
3. Phần kết thúc
- 4 hàng ngang thả lỏng.
- Củng cố: Giáo viên tóm tắt nội dung chính của tiết.
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Giới thiệu giờ học hôm sau:(Bật nhảy- Đá cầu – Chạy bền)
- Hướng dẫn bài tập về nhà: Ôn các nội dung đã học
8-10 phút
2lx8n
28-30’
3 hiệp
1-2L
4-5’
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn dễ hiểu.
- Trò tập trung lớp nhanh, báo cáo trung thực.
- Đội hình nhận lớp:
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 2-3m
* GV
- ĐHKĐ
 * * * * 
 * * * *
 3- 4m 
CSL
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện tâng cầu bằng đùi.
Lớp q/s nhận xét bổ xung
- Gv nhận xét, đánh giá cho điểm.
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi, gv làm trọng tài cho hs.
- ĐH chơi
* * * o o o o
* * * o o o o
* * * o o o o 
 XP GV
- GV làm mẫu, giảng giải phân tích , cho học sinh tập theo tín hiệu của giáo viên (không cầu).
- Học sinh tự luyện tập- giáo viên quan sát chung.
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện tâng cầu bằng đùi.
- 2-3 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. 
- Lớp quan sát nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Đội hình xuống lớp :
* * * * * * *
* * * * * * *
	 2-3m
 * GV
 d. rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
Tiết 59
Bật nhảy - đá cầu 	- Chạy bền
a. mục tiêu
- Bật nhảy. Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
- Đá cầu. Ôn tâng càu bằng đùi.Trò chơi “Nâng cao đùi tiếp sức”
- Chạy bền. Chạy trên địa hình tự nhiên.
- Yêu cầu hs tập luyện tích cực nắm được bài thực hiện được bài ngay trên lớp.
b. chuẩn bị
- Sân thể dục, sân đá cầu, đường chạy trường.
- 10 quả cầu, vạch xuất phát 
c. tiến trình lên lớp
Nội Dung
LVĐ
 Phương Pháp - Tổ Chức 
1. Phần mở đầu
a. Nhận Lớp
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Trò có dụng cụ, chủ động lĩnh hội tri thức mới.
b. Khởi Động
- Bài tập phát triển chung: gồm 7 động tác của bài thể dục.
- Bài tập phát triển chuyên môn:- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang.
2. Phần cơ bản
a. Kiểm tra bài cũ:
b. Bài Mới
*ND1: Bật Nhảy.
- Trò chơi: Tên “nhảy ô tiếp sức”.
*ND2. Đá cầu.
- Ôn tâng cầu bằng đùi
* Chú ý: Khi tâng cầu đùi song song với mặt đất cẳng chân vuông góc với mặt đát tay đánh tự nhiên theo chân.
+ Trò chơi “Nâng cao đùi tiếp sức”
*ND3. Chạy Bền.
- Luyện tập chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên. Nam:400m, Nữ:300m.
*Y/c: - Chạy tự nhiên, tốc độ thích hợp an toàn. 
3. Phần kết thúc
- 4 hàng ngang thả lỏng.
- Củng cố: Giáo viên tóm tắt nội dung chính của tiết.
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Giới thiệu giờ học hôm sau:(Bật nhảy - đá cầu)
- Hướng dẫn bài tập về nhà: Ôn các nội dung đã học
8-10 phút
2lx8n
28-30’
1L
3 hiệp
1L
3 hiệp
4-5’
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn dễ hiểu.
- Trò tập trung lớp nhanh, báo cáo trung thực.
- Đội hình nhận lớp:
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 2-3m
* GV
- ĐHKĐ
 * * * * 
 * * * *
 * * * * 
 * * * *
 3- 4m 
CSL
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện tâng cầu bằng đùi.
.Lớp q/s nhận xét bổ xung
- Gv nhận xét, đánh giá cho điểm.
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi, gv làm trọng tài cho hs.
ĐH chơi
* * * o o o o
* * * o o o o
* * * o o o o 
 XP GV
- Giáo viên nhắc lại nội dung cần ôn.
- Học sinh thực hiện cá nhân tâng cầu.
- Giáo viên quan sát sửa sai, cần thiết làm mẫu lại.
- Chú ý đến học sinh thực hiện còn yếu.
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi,gv làm trọng tài cho hs.
ĐH chơi
******* + 
******* +
******* +
******* +
 XP Gv
- Gv nhắc h/s chạy với tốc độ TB kết hợp với thở sâu. Khi chạy cần khắc phục hiện tượng đau sóc và thở rốc.
- Khi chạy về, Gv nhắc h/s vừa đi vừa hít vào và thở sâu ra hết.
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện tâng cầu bằng đùi.
- Lớp quan sát nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Đội hình xuống lớp :
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
	 2-3m
d. rút kinh nghiệm
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 60
Bật nhảy - đá cầu 	
a. mục tiêu
- Bật nhảy. Chạy đà tự do nhảy xa. Trò chơi nâng cao đùi tiếp sức.
- Đá cầu. Ôn tâng càu bằng đùi. Học tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Yêu cầu hs tập luyện tích cực nắm được bài thực hiện được bài ngay trên lớp.
b. chuẩn bị
- Sân thể dục, sân đá cầu, 
- 10 quả cầu, vạch xuất phát 
c. tiến trình lên lớp
Nội Dung
LVĐ
 Phương Pháp - Tổ Chức 
1. Phần mở đầu
a. Nhận Lớp
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Trò có dụng cụ, chủ động lĩnh hội tri thức mới.
b. Khởi Động
- Bài tập phát triển chung: gồm 7 động tác của bài thể dục.
- Bài tập phát triển chuyên môn:- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang.
2. Phần cơ bản
a. Kiểm tra bài cũ:
b. Bài Mới
*ND1: Bật Nhảy.
+ Chạy đà tự do nhảy xa
+ Trò chơi nâng cao đùi tiếp sức.
*ND2. Đá Cầu.
+ Ôn tâng cầu bằng đùi
+ Học tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Khi tâng cầu má trong bàn chân được lăng từ dưới lên trên vào trong để tâng cầu.đầu ggói được bẻ ra ngoài.tay đánh tự nhiên theo chân.
3. Phần kết thúc
- 4 hàng ngang thả lỏng.
- Củng cố: Giáo viên tóm tắt nội dung chính của tiết.
- GV Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
- Giới thiệu giờ học hôm sau:( Bật nhảy- Đá cầu – Chạy bền)
- Hướng dẫn bài tập về nhà: Ôn các nội dung đã học
8-10 phút
2lx8n
28-30’
1-2L
3 hiệp
1L
4-5’
- Giáo viên phổ biến ngắn gọn dễ hiểu.
- Trò tập trung lớp nhanh, báo cáo trung thực.
- Đội hình nhận lớp:
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 2-3m
* GV
- ĐHKĐ
 * * * * 
 * * * *
 * * * * 
 * * * *
 3- 4m 
CSL
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện tâng cầu bằng đùi.
Lớp q/s nhận xét bổ xung
- Gv nhận xét, đánh giá cho điểm.
- Giáo viên nhắc lại nội dung cần ôn.
- GV làm mẫu, giảng giải phân tích, - Học sinh thực hiện cả lớp theo tín hiệu của giáo viên(nước chảy)
ĐHTL
******* 
 XP Gv
- GV phổ biến luật chơi cho hs chơi, gv làm trọng tài cho hs.
ĐH chơi
******* + 
******* +
******* +
******* +
 XP Gv
- GV làm mẫu, giảng giải phân tích, - Học sinh thực hiện cả lớp theo tín hiệu của giáo viên tại chỗ không cầu.
- Học sinh thực hiện cá nhân, giáo viên quan sát chung.
? Gọi 2- 4 h/s lên thực hiện tâng cầu bằng đùi.
- 2-3 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. 
- Lớp quan sát nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung.
- Đội hình xuống lớp :
* * * * * * *
* * * * * * *
	 2-3m
 * GV
 d. rút kinh nghiệm
Tuần 32
Ngày soạn: / 4/ 2015
Tiết 61
Bật nhảy - đá cầu 	- chạy bền
i. mục tiêu
- Bật nhảy: Chạy đà tự do nhảy xa.
- Đá cầu. Ôn tâng càu bằng đùi. Ôn tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
- Yêu cầu hs tập luyện tích cực nắm được bài thực hiện được bài ngay trên lớp.
II. Địa điểm - phương tiện
- Sân thể dục, sân đá cầu, đường chạy trường.
- 10 quả cầu, vạch xuất phát 
iii. hoạt động của giáo viên – học sinh
Nội Dung
LVĐ
 Phương Pháp - Tổ Chức 
1. Phần mở đầu
a. Nhận Lớp
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Trò có dụng cụ, chủ động lĩnh hội tri thức mới.
b. Khởi Động
- Bài tập phát triển chung: gồm 7 động tác của bài thể dục.
- Bài tập phát triển chuyên môn:- Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, khớp hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang.
2. Phần cơ bản
a. Kiểm tra bài cũ

File đính kèm:

  • docChuong_1_Loi_ich_tac_dung_cua_TDTT_20150726_094529.doc