Giáo án Thể dục 6 tiết 45+ 46: Bật nhảy- Chạy nhanh – chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

 1/ Bật nhảy:

- Ôn:

+ Đà một bước giậm nhảy – đá lăng:

+ Bật xa

+ Đà 3 bước giậm nhảy

+ Chạy đà tự do nhảy xa

2/ Chạy nhanh:

Ôn: Xuất pht cao chạy nhanh 30m

Trị chơi: Chạy nhanh tiếp sức

*Củng cố:Đà 3 b giậm nhảy

3/ Chạy bền:

 Chạy bền trên địa hình tự nhiên:

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 45+ 46: Bật nhảy- Chạy nhanh – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ:23
MÔN: BẬT NHẢY- CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
Tiết CT: 45- 46
Thời gian dạy: Tuần 24( 28/ 01 – 02/ 02/2013)
I. NHIỆM VỤ:
1. Bật nhảy: Ôn: một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân, Bật xa, Đà 3 bước giậm nhảy vào nệm. Chạy đà tự do nhảy xa
2. Chạy nhanh: Ôn: Xuất phát cao chạy nhanh 30m. Trị chơi: chạy nhanh tiếp sức
3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. YÊU CẦU:
 - HS tập hơïp đúng giờ, đúng vị trí quy định.
 - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.tập luyện an tòan.
- Bật nhảy: + Kiến thức: Biết cách thực hịên đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng; bật xa, đà 3 bước giậm nhảy và chạy đà tự do nhảy xa. 
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng; bật xa, đà 3 bước giậm nhảy và chạy đà tự do nhảy xa.
- Chạy nhanh: + Kiến thức: Xuất phát cao chạy nhanh 30m. Trị chơi: chạy nhanh tiếp sức
 + Kĩ năng: Xuất phát cao chạy nhanh 30m. Trị chơi: chạy nhanh tiếp sức
- Chạy bền: + Kiến thức: Biết cách thực hiện các bài tập chạy trên địa hình tự nhiên.
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
III. THỜI GIAN: 
2 tiết 90Phút
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
 V. DỤNG CỤ: 
Cịi
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
 Nhận lớp:
 Kiểm tra bài cũ: Đà 3 bước giậm nhảy
 Phổ biến nội dung:
 Khởi động:các khớp
10’
1’
3’’
1’
5’
Nghiêm túc trật tự
Thực hiện đúng kỹ thuật động tác
Ngắn gọn, rõ ràng
HS tích cực khởi động chung và chuyên môn
 € ^
B. PHẦN CƠ BẢN:
 1/ Bật nhảy:
- Ôn:
+ Đà một bước giậm nhảy – đá lăng:
+ Bật xa
+ Đà 3 bước giậm nhảy
+ Chạy đà tự do nhảy xa
2/ Chạy nhanh:
Ôn: Xuất phát cao chạy nhanh 30m
Trị chơi: Chạy nhanh tiếp sức
*Củng cố:Đà 3 b giậm nhảy
3/ Chạy bền:
 Chạy bền trên địa hình tự nhiên:
70‘
30’
6-8 lần/
1 nội dung
30’
4-6 lần/1nd
10’
Tích cực thực hiện đúng tư thế, đá mạnh chân lăng đúng hướng (có tiến bộ)
Giáo viên thị phạm kết hợp với giải thích kỹ thuật học sinh tập luyện
HS đứng đúng tư thế, phản xạ nhanh thự hiện động tác đúng kỹ thuật an tồn
Tích cực luyện tập
Thực hiện đúng kỹ thuật động tác
Chạy nhẹ nhàng, biết phân phối sức để hoàn thành tốt cự ly.
Chia 2 nhĩm luyện tập quay vịng
Nhĩm 1 Bật nhảy
 X ( CH)
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
Nhĩm 2: Chạy nhanh
X X 
X X 
Giáo viên giám sát nhắc nhở kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ thời gian.
Gọi 2 hs thực hiện gv cùng hs nhận xét thống nhất động tác
Mổi đợt chạy 10 học sinh
C. PHẦN KẾT THÚC:
 Hồi tĩnh:
 Nhận xét 
 Dặn dò:
10’
5’
3’
2’
HS tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Tập luyện thường xuyên theo yêu cầu tiết học.
Hồn thiện kỹ thuật động tác ở nhà
 €
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	 Ngày 19 tháng 01 năm 2013
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong 
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:
 Nội dung.
.
 Phương pháp..
 Đồ dùng dạy học.
 .

File đính kèm:

  • doctuan 5 hkII.doc