Giáo án Thể dục 6 tiết 39+ 40: Bật nhảy- Chạy nhanh – chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

 1/ Bật nhảy:

- Ôn: một số động tác bổ trợ : Đá lăng trước – sau, đá lăng ngang:

- Học: + Đà một bước đá lăng

 + Đà một bước giậm nhảy – đá lăng:

- Trị chơi : Lò cò tiếp sức

2/ Chạy nhanh:

- Ôn: Đứng (mặt, vai , lưng) hướng chạy – xuất phát.

- Học: + Chạy bước nhỏ

 + Chạy gót chạm mông

- Trị chơi: Chạy tiếp sức

3/ Chạy bền:

 Chạy bền trên địa hình tự nhiên:

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 39+ 40: Bật nhảy- Chạy nhanh – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ:20
MÔN: BẬT NHẢY- CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
Tiết CT: 39- 40
Thời gian dạy: Tuần 21( 07/ 01 – 12 / 01/2013
I. NHIỆM VỤ:
1. Bật nhảy: Ôn: một số động tác bổ trợ : Đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang. Học: đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng; trị chơi : Lò cò tiếp sức.
2. Chạy nhanh: Ôn: Đứng (mặt, vai , lưng) hướng chạy – xuất phát, Học: Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông. Trò chơi:Chạy tiếp sức.
3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II. YÊU CẦU:
 - HS tập hơïp đúng giờ, đúng vị trí quy định.
 - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.tập luyện an tòan.
- Bật nhảy: + Kiến thức: Biết cách thực hịên dá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng; trị chơi : Lò cò tiếp sức.
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng dá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng; trị chơi : Lò cò tiếp sức.
- Chạy nhanh: + Kiến thức: Biết tên và cách thực hiện dứng (mặt, vai , lưng) hướng chạy – xuất phát, Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông, trị chơi: Chạy tiếp sức.
 + Kĩ năng: Thực hiện được dứng (mặt, vai , lưng) hướng chạy – xuất phát, Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông Chạy tiếp sức.
- Chạy bền: + Kiến thức: Biết cách thực hiện các bài tập chạy trên địa hình tự nhiên.
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
III. THỜI GIAN: 
2 tiết 90Phút
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân trường
 V. DỤNG CỤ: 
Cịi
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
 Nhận lớp:
 Kiểm tra bài cũ: đá lăng trước, đá lăng sang ngang
 Phổ biến nội dung:
 Khởi động:
10’
1’
3’’
1’
5’
Nghiêm túc trật tự
Thực hiện đúng kỹ thuật độn tác
Ngắn gọn, rõ ràng
HS tích cực khởi động chung và chuyên môn
 € ^
B. PHẦN CƠ BẢN:
 1/ Bật nhảy:
- Ôn: một số động tác bổ trợ : Đá lăng trước – sau, đá lăng ngang:
- Học: + Đà một bước đá lăng
 + Đà một bước giậm nhảy – đá lăng:
- Trị chơi : Lò cò tiếp sức 
2/ Chạy nhanh:
- Ôn: Đứng (mặt, vai , lưng) hướng chạy – xuất phát.
- Học: + Chạy bước nhỏ
 + Chạy gót chạm mông
- Trị chơi: Chạy tiếp sức
3/ Chạy bền:
 Chạy bền trên địa hình tự nhiên:
70‘
30’
6-8 lần/
1 nội dung
30’
4-6 lần/1nd
10’
Tích cực thực hiện đúng tư thế, đá mạnh chân lăng đúng hướng (có tiến bộ)
Giáo viên thị phạm kết hợp với giải thích kỹ thuật học sinh tập luyện
Tham gia đúng theo luật trị chơi
HS đứng đúng tư thế, phản xạ nhanh
Giáo viên thị phạm và giải thích kỹ thuật
Tích cực tham gia đúng theo luật trị chơi
Chạy nhẹ nhàng, biết phân phối sức để hoàn thành tốt cự ly.
Chia 2 nhĩm luyện tập quay vịng
Nhĩm 1 Bật nhảy
 X ( CH)
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
Nhĩm 2: Chạy nhanh
X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
Giáo viên giám sát nhắc nhở kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ thời gian.
Mổi đợt chạy 10 học sinh
C. PHẦN KẾT THÚC:
 1. Hồi tĩnh:
 2. Củng cố:
 3.Dặn dò:
10’
5’
3’
2’
HS tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Chính xác, đúng với kết quả học tập
HS về tập luyện thường xuyên theo nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
 €
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	 Ngày 07 tháng 01 năm 2013
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong 
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:
 Nội dung.
.
 Phương pháp..
 Đồ dùng dạy học.
 .

File đính kèm:

  • doctuan 2 HK II.doc