Giáo án Thể dục 6 tiết 37 đến 70

 BẬT NHẢY - CHẠY BỀN

 BẬT NHẢY: Ôn bài tập thể lực và hoàn thiện kỹ thuật bật xa, trò chơi

 CHẠY BỀN: Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 300m nữ, 400m nam

 ( 3 phút nữ;4 phút nam)

I. MỤC TIÊU:

-Kiến thức: Biết cách thực hiện đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng

 chạy đà tự do nhảy xa.trò chơi” Lò cò tiếp sức”.

 Biết cách thực hiện chạy nhẹ nhàng 400m nam, 300m nữ trên địa hình tự nhiên

 -Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng

 chạy đà tự do nhảy xa.trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

 Thực hiện cơ bản đúng chạy nhẹ nhàng 400m nam, 300m nữ.

Thái độ: Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn

 

doc67 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 37 đến 70, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 bị bài, còi, cờ, hố nhảy có cát, kẻ đường gấp khúc, tranh nhảy xa
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Nội dung
ĐL-TG
Phương pháp tổ chức
I.Mở đầu:
1.Nhận lớp: Gv nắm tình hình lớp thông qua cán sự
- Hỏi thăm sức khoẻ học sinh.
- Gv phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ tại chỗ, sau đó đi thường và tạo thành đội hình 4 hàng ngang có cự ly 1 sải tay
- Tập một số động tác TD tay không
- Xoay các khớp tay, chân, hông.
- Đứng lên ngồi xuống
- Động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông( Tại chỗ)
- Đá lăng trước- Đá lăng trước- sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Bật xa
+ Bài cũ: Gv gọi 3em chạy đà tự do nhảy xa.
10phút
1/(2x8n)
1/(2x8n)
2x8n
1/(2x8n)
2x8n
2x8n
3lần
1.Cán sự lớp tập trung lớp theo đội hình 4 hàng ngang. Báo cáo.
Đội hình nhận lớp
2. Cán sự điều khiển khởi động Gv quan sát giúp đỡ.
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 €
+ Cả lớp quan sát cùng Gv nhận xét và cho điểm Kttx
B. Cơ bản: I. Bật nhảy.
1. Đà 1 bước đá lăng
2. Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
3. Chạy đà tự do nhảy xa 
+ Yêu cầu Hs thực hiện tương đối đúng động tác, đảm bảo an toàn, nghiêm túc
 - Gv cho Hs xem tranh kĩ thuật, nhưng chưa phân tích kĩ thuật. chỉ tạo cho các em cảm nhận về nhảy xa là như vậy.
4. Trò chơi: Bật xa tiếp sức
- Gv chia lớp 4 nhóm bằng nhau về số lượng, tương dương sức khoẻ.
+ Lần 1 Gv cho Hs chạy tiếp sức.
+ Lần 2 Gv cho Hs lò cò tiếp sức.
+ Lần 3 Gv cho Hs bật xa tiếp sức
II. Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. Yêu cầu Hs chạy nghiêm túc
- Trò chơi: 2 lần hít vào, 2 lần thở ra
30 phút
3lần
3lần
4lần
3lần
I. Bật nhảy: 
1. Gv nêu yêu cầu động tác sau đó Hs tập theo đội hình 4 hàng ngang, lần lượt thực hiện 
- Hs đi 1 bước thực hiện đá lăng 
theo từng hàng. sau đó tiếp tục đi để thực hiện lần 2-3
2. Hs thực hiện trên đất 2 lần, sau 
đó Gv cho Hs thực hiện vào hố cát. 2lần
 €€€€€€€	 
 €€€€€€€ 
 Hố cát
ố cát
 € 
 €
4. Gv hướng dẫn và làm trọng tài cho Hs chơi
 7m
€€€€€ P	 
€€€€€.P
€€€€€.P
€€€€€.P
 €Gv
II. Gv hướng dẫn Hs thực hiện, chạy theo 1 hàng dọc cách nhau 1m.
- Gv bố trí trên đường chạy những đoạn gấp khúc, đoạn thẳng, đường vòng, Hs chạy theo đường đó
C. Kết thúc
- Thả lỏng: Gv cho Hs thực hiện một số động tác thả lỏng: 
- Trò chơi thả lỏng: Tìm người chỉ huy
 - Gv nhận xét giờ học và dặn dò 
- Gv hướng dẫn Hs tập ở nhà. 
 5phút
Gv hướng dẫn Hs thực hiện.
 € € 
 € €gv €	
 € €
 € €csự € 
 € €
 € € 
 € € 
Rút kinh nghiệm 
 TIẾT 50 Ngày soạn: 24/2/ 2014
 Ngày dạy:25/2/2014
 BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
 BẬT NHẢY: Ôn bài tập thể lực và kỹ thuật bật xa, trò chơi bật xa tiếp sức
 CHẠY BỀN: chạy trên địa hình tự nhiên 350m nam, 300m nữ, phân chia chạy
 theo nhóm sức khoẻ
I. MỤC TIÊU: 
 -Kiến thức: Biết cách thực hiện đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 chạy đà tự do nhảy xa.trò chơi Bật xa tiếp sức.
 Biết cách thực hiện chạy nhẹ nhàng 350m nam, 300m nữ trên địa hình tự nhiên
 -Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 chạy đà tự do nhảy xa.trò chơi Bật xa tiếp sức.
 Thực hiện cơ bản đúng chạy nhẹ nhàng 350m nam, 300m nữ, phân chia chạy
 theo nhóm sức khoẻ
Thái độ: Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN
+ Địa điểm: Tiến hành trên sân VĐ xã.
+ Phương tiện: - Hs vệ sinh sân sạch sẽ, xới cát, đi giày thể thao, ăn mặc gọn gàng
 - Gv chuẩn bị bài, còi, cờ, hố nhảy có cát, đường chạy tự nhiên
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Nội dung
ĐL-TG
Phương pháp tổ chức
I.Mở đầu:
1.Nhận lớp: Gv nắm tình hình lớp thông qua cán sự
- Hỏi thăm sức khoẻ học sinh.
- Gv phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ tại chỗ, sau đó đi thường và tạo thành đội hình vòng tròn có cự ly 1 sải tay
- Xoay các khớp tay, chân, hông.
- Đứng lên ngồi xuống
- Động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông( Tại chỗ)
- Đá lăng trước- Đá lăng trước- sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Bật xa
+ Bài cũ: Gv gọi 3em chạy đà tự do nhảy xa.
10phút
 1/(2x8n)
 2x8n
1/(2x8n)
 2x8n
2x8n
3lần
1.Cán sự lớp tập trung lớp theo đội hình 4 hàng ngang. Báo cáo.
Đội hình nhận lớp
2. Cán sự điều khiển khởi động Gv quan sát giúp đỡ.
 € € 
 € €gv €	
 € €
 € €csự € 
 € €
 € € 
 € € 
+ Cả lớp quan sát cùng Gv nhận xét và cho điểm Kttx
B. Cơ bản: I. Bật nhảy.
1. Đà 1 bước đá lăng
2. Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
3. Chạy đà tự do nhảy xa 
+ Yêu cầu Hs thực hiện tương đối đúng động tác, đảm bảo an toàn, nghiêm túc
4. Ôn:Trò chơi: Bật xa tiếp sức
- Gv chia lớp 4 nhóm bằng nhau về số lượng, tương dương sức khoẻ.
+ Lần 1 Gv cho Hs chạy tiếp sức.
+ Lần 2 Gv cho Hs lò cò tiếp sức.
+ Lần 3 Gv cho Hs bật xa tiếp sức
II. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Nam 350m. Nữ 300m
30 phút
 4lần
3lần
4lần
 3lần
I. Bật nhảy: 
1. Gv nêu yêu cầu động tác sau đó Hs tập theo đội hình 4 hàng ngang, lần lượt thực hiện 
- Hs đi 1 bước thực hiện đá lăng 
theo từng hàng. sau đó tiếp tục đi để thực hiện lần 2-3
2. Hs thực hiện vào hố cát. 3lần
 €€€€€€€	 
 €€€€€€€ 
 Hố cát
ố cát
 € 
 €Gv
4. Gv hướng dẫn và làm trọng tài cho Hs chơi
 7m
€€€€€ P	 
€€€€€.P
€€€€€.P
€€€€€.P
 €Gv
II. Gv phân chia Hs theo nhóm sức khoẻ để chạy, có thể giảm cự ly cho những em yếu sức khoẻ, hoặc chạy tại chỗ quy định thời gian 
C. Kết thúc
- Thả lỏng: Gv cho Hs thực hiện một số động tác thả lỏng: 
- Trò chơi thả lỏng: Chim bay cò bay
 - Gv nhận xét giờ học và dặn dò 
- Gv hướng dẫn Hs tập ở nhà. 
 5phút
Gv hướng dẫn Hs thực hiện. 
 € € 
 € €gv €	
 € €
 € €csự € 
 € €
 € € 
 € € 
 - Cuối cùng Hs dồn về đội hình 4 hàng ngang để Gv xuống lớp
Rút kinh nghiệm 
 TIẾT 51 Ngày soạn: 27/2/ 2014
 Ngày dạy:1/3/2014
	BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
 BẬT NHẢY: Ôn bài tập thể lực và kỹ thuật bật xa,
 Trò chơi:“Chạy tiếp sức chuyển vật” 
 CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên 350m nam, 300m nữ, phân chia theo 
 nhóm sức khoẻ.
I. MỤC TIÊU: 
- Kiến thức: Biết cách thực hiện đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 chạy đà tự do nhảy xa.Trò chơi:“Chạy tiếp sức chuyển vật” 
 Biết cách thực hiện chạy bển trên địa hình tự nhiên 350m nam, 300m nữ.
 -Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 chạy đà tự do nhảy xa.Trò chơi:“Chạy tiếp sức chuyển vật” 
 Thực hiện cơ bản đúng chạy bển trên địa hình tự nhiên 350m nam, 300m nữ, 
 phân chia chạy theo nhóm sức khoẻ.
Thái độ: Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN
+ Địa điểm: Tiến hành trên sân VĐ xã.
+ Phương tiện: - Hs vệ sinh sân sạch sẽ, xới cát, đi giày thể thao, ăn mặc gọn gàng
 - Gv chuẩn bị bài, còi, hố nhảy có cát, đường chạy tự nhiên,cọc ,xà .
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Nội dung
ĐL-TG
Phương pháp tổ chức
I.Mở đầu:
1.Nhận lớp: Gv nắm tình hình lớp thông qua cán sự
- Hỏi thăm sức khoẻ học sinh.
- Gv phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học. Kiểm tra sức khoẻ HS.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ 1 vòng tròn sân 200m , sau đó đi thường và tạo thành đội hình 2 hang ngang có cự ly 1 sải tay
- Xoay các khớp tay, chân, hông.
 - Động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông( Tại chỗ)
- Đá lăng trước- Đá lăng trước- sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Bật xa
+ Bài cũ: Gv gọi 2em thực hiện đà 1 bước đá lăng
10phút
1/(2x8n)
1/(2x8n)
2x8n
2x8n
3lần
1.Cán sự lớp tập trung lớp theo đội hình 2 hàng ngang. Báo cáo.
Đội hình nhận lớp
2. Cán sự điều khiển khởi động Gv quan sát giúp đỡ.
+ Cả lớp quan sát cùng Gv nhận xét và cho điểm Kttx
B. Cơ bản: I. Bật nhảy.
1. Đà 1 bước đá lăng
2. Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
3. Chạy đà giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà.
+ Yêu cầu Hs thực hiện tương đối đúng động tác làm mậu của GV, đảm bảo an toàn, nghiêm túc
4. Trò chơi: “Chay tiếp sức chuyển vật”
- Gv chia lớp 2 đội bằng nhau về số lượng, tương đương sức khoẻ, thi đua với nhau, mối đội một nửa nam một nửa nữ.
II. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Nam 350m. Nữ 300m
30 phút
3lần
2lần
4lần
 3lần
I. Bật nhảy: Gv hướng dẫn và giúp đỡ Hs cả quá trình tập luyện.
1. Gv nêu yêu cầu động tác sau đó Hs tập theo đội hình 2 hàng ngang, lần lượt thực hiện 
- Hs đi 1 bước thực hiện đá lăng 
theo từng hàng. sau đó tiếp tục đi để thực hiện lần 2-3
2. Hs thực hiện vào hố cát. 3lần
3. Gv nêu kĩ thuật ngắn gọn, có thể làm mẫu lại động tác khi cần thiết. Hs tiến hành tập vào hố cát
 €€€€€€€	 
 €€€€€€€ 
 Hố cát
ố cát
 € 
 €Gv
4. Gv hướng dẫn cách chơi và làm trọng tài cho Hs chơi
€€€€€	..P
	 €€€€€..P
 Đội hình trò chơi 
II. Gv phân chia Hs theo nhóm sức khoẻ để chạy, có thể giảm cự ly cho những em yếu sức khoẻ, hoặc chạy tại chỗ quy định thời gian 
C. Kết thúc
- Thả lỏng: Gv cho Hs thực hiện một số động tác thả lỏng: 
 - Gv nhận xét giờ học và dặn dò 
 - Gv hướng dẫn Hs tập ở nhà
 Mối buổi sáng đứng lên ngồi xuống 10- 15lần
5phút
1 Lần
1 Lần
1 Lần
Gv hướng dẫn Hs thực hiện.
 - Cuối cùng Hs dồn về đội hình 2 hàng ngang để Gv xuống lớp
Rút kinh nghiệm TIẾT 52 Ngày soạn: 3/3/2014
 Ngày dạy: 4/3/2014
	 BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
 BẬT NHẢY: Ôn bài tập thể lực và kỹ thuật bật xa, trò chơi
 CHẠY BỀN: Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 300m nữ, 400m nam
I. MỤC TIÊU: 
-Kiến thức: Biết cách thực hiện đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 chạy đà tự do nhảy xa.trò chơi” Lò cò tiếp sức”.
 Biết cách thực hiện chạy nhẹ nhàng 400m nam, 300m nữ trên địa hình tự nhiên
 -Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 chạy đà tự do nhảy xa.trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
 Thực hiện cơ bản đúng chạy nhẹ nhàng 400m nam, 300m nữ.
Thái độ: Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN
+ Địa điểm: Tiến hành trên sân VĐ xã.
+ Phương tiện: - Hs vệ sinh sân sạch sẽ, xới cát, đi giày thể thao, ăn mặc gọn gàng
 - Gv chuẩn bị bài, còi, cờ, hố nhảy, cọc,xà, đường chạy tự nhiên
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Nội dung
ĐL-TG
Phương pháp tổ chức
I.Mở đầu:
1.Nhận lớp: Gv nắm tình hình lớp thông qua cán sự
- Hỏi thăm sức khoẻ học sinh.
- Gv phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học. Kiểm tra sức khoẻ Hs.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ theo vòng tròn, sau đó đi thường và tạo thành đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay.
- Xoay các khớp tay, chân, hông.
 - Động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông( Tại chỗ)
- Đá lăng trước- Đá lăng trước- sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Bật xa
+ Bài cũ: Gv gọi 2em chạy đà tự do nhảy xa.
10phút
1/(2x8n)
1/(2x8n)
 2x8n
 2x8n
 3lần
1.Cán sự lớp tập trung lớp theo đội hình 4 hàng ngang. Báo cáo.
Đội hình nhận lớp
2. Cán sự điều khiển khởi động Gv quan sát giúp đỡ.
 € € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€
+ Cả lớp quan sát cùng Gv nhận xét và cho điểm Kttx
B. Cơ bản: I. Bật nhảy.
1. Đà 1 bước đá lăng
2. Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
3. Chạy đà tự do dậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà. 
+ Yêu cầu Hs thực hiện tương đối đúng động tác, đảm bảo an toàn, nghiêm túc
4. Trò chơi: Lò cò tiếp sức
- Gv chia lớp 4 đội bằng nhau về số lượng, tương đương sức khoẻ, thi đua với nhau
II. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Nam 400m. Nữ 300m
30 phút
3lần
3lần
4lần
3lần
I. Bật nhảy: Gv hướng dẫn và giúp đỡ Hs cả quá trình tập luyện.
1. Gv nêu yêu cầu động tác sau đó Hs tập theo đội hình 4 hàng ngang, lần lượt thực hiện 
- Hs di 1 bước thực hiện đá lăng 
theo từng hàng. sau đó tiếp tục đi để thực hiện lần 2-3
2. Hs thực hiện vào hố cát. 3lần
3. Gv nêu kĩ thuật ngắn gọn, có thể làm mẫu lại động tác khi cần thiết. Hs tiến hành tập vào hố cát
 €€€€€€€	 
 €€€€€€€ 
 Hố cát
ố cát
 € 
 €Gv
4. Gv hướng dẫn và làm trọng tài cho Hs chơi
€€€€€	 ..P
	 €€€€€..P
€€€€€	..P
€€€€€	..P 
II. Gv phân chia Hs theo nhóm sức khoẻ để chạy, có thể giảm cự ly cho những em yếu sức khoẻ, hoặc chạy tại chỗ quy định thời gian 
C. Kết thúc
- Thả lỏng: Gv cho Hs thực hiện một số động tác thả lỏng: 
- Gv nhận xét giờ học và dặn dò 
- Gv hướng dẫn Hs tập ở nhà: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy đã học và bật xa
5phút
Gv hướng dẫn Hs thực hiện.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
€ € € € € € €
€
 - Cuối cùng Hs dồn đội hình 
 Gv xuống lớp
Rút kinh nghiệm 
TIẾT 53 Ngày soạn: 10/3/ 2014
 Ngày dạy: 11 /3/2014
 BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
 BẬT NHẢY: Ôn bài tập thể lực và hoàn thiện kỹ thuật bật xa, trò chơi
 CHẠY BỀN: Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 300m nữ, 400m nam
 ( 3 phút nữ;4 phút nam)
I. MỤC TIÊU: 
-Kiến thức: Biết cách thực hiện đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 chạy đà tự do nhảy xa.trò chơi” Lò cò tiếp sức”.
 Biết cách thực hiện chạy nhẹ nhàng 400m nam, 300m nữ trên địa hình tự nhiên
 -Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 chạy đà tự do nhảy xa.trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
 Thực hiện cơ bản đúng chạy nhẹ nhàng 400m nam, 300m nữ.
Thái độ: Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN
+ Địa điểm: Tiến hành trên sân VĐ xã.
+ Phương tiện: - Hs vệ sinh sân sạch sẽ, xới cát, đi giày thể thao, ăn mặc gọn gàng
 - Gv chuẩn bị bài, còi, cờ, hố nhảy có cát, dây,đường chạy tự nhiên
III. Nội dung và phương pháp dạy học
Nội dung
ĐL-TG
Phương pháp tổ chức
I.Mở đầu:
1.Nhận lớp: Gv nắm tình hình lớp thông qua cán sự
- Hỏi thăm sức khoẻ học sinh.
- Gv phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ theo vòng tròn, sau đó đi thường và tạo thành đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay.
- Xoay các khớp tay, chân, hông
 - Động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông( Tại chỗ)
- Đá lăng trước- Đá lăng trước- sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Bật xa
+ Bài cũ: Gv gọi 2em chạy đà giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà .
10phút
1/(2x8n)
1/(2x8n)
2x8n
2x8n
3lần
1.Cán sự lớp tập trung lớp theo đội hình 2 hàng ngang. Báo cáo.
Đội hình nhận lớp
2. Cán sự điều khiển khởi động Gv quan sát giúp đỡ.
 € € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€
+ Cả lớp quan sát cùng Gv nhận xét, bổ sung và cho điểm Kttx
B. Cơ bản: I. Bật nhảy.
1. Đà 1 bước đá lăng
2. Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
3. Hoàn thiện bật xa thực hiện kỷ thuật chạy đà giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà.
+ Củng cố: Gv gọi 2 em thực hiện kỷ thuật chạy đà giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà.
+ Trò chơi: “Lo cò tiếp sức”.
- Gv chia lớp 2 đội bằng nhau về số lượng, tương đương sức khoẻ, thi đua với nhau
II. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên,chạy nhẹ nhàng 400m nam, 300m nữ.
 30phút
2lần
2lần
 5lần
3x10m
3-4 phút
I. Bật nhảy: Gv hướng dẫn và giúp đỡ Hs cả quá trình tập luyện.
1. Gv nêu yêu cầu động tác sau đó Hs tập theo đội hình 2 hàng ngang, lần lượt thực hiện 
- Hs đi 1 bước thực hiện đá lăng 
theo từng hàng. sau đó tiếp tục đi để thực hiện lần 2-3
2. Hs thực hiện vào hố cát. 3lần
3. Gv nêu kĩ thuật ngắn gọn, có thể làm mẫu lại động tác khi cần thiết. Gv động viên Hs cố gắng nâng cao thành tích của mình,Hs tiến hành tập vào hố cát
 €€€€€€€	 
 €€€€€€€ 
 Hố cát
ố cát
 € 
 €Gv
- Lớp quan sát cùng Gv nhận xét
+Trò chơi. Gv hướng dẫn và làm trọng tài cho Hs chơi
€€€€€	 ..P
	 €€€€€..P
€€€€€	..P
€€€€€..P
II. Gv hướng dẫn và theo dõi, giúp đỡ Hs chạy bền 
C. Kết thúc
- Thả lỏng: Gv cho Hs thực hiện một số động tác thả lỏng: 
- Gv nhận xét giờ học và dặn dò 
- Gv hướng dẫn Hs tập ở nhà: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy đã học và bật xa
5phút
Gv hướng dẫn Hs thực hiện.
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€gv
 - Cuối cùng Hs dồn về đội hình 1/2 vòng tròn để Gv xuống lớp
 Rút kinh nghiệm 
TIẾT 54 Ngày soạn: 10/3/ 2014
 Ngày dạy:11/3/2014
	BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
 BẬT NHẢY: ôn các bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện kỹ thụât bật
 xa, nâng cao thành tích.
 CHẠY BỀN: chạy nhẹ nhàng, 3 phút nữ, 4 phút nam
I. MỤC TIÊU: 
-Kiến thức: Biết cách thực hiện đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 - Chạy dà giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà ,nâng cao thành tích.
 Biết cách thực hiện chạy nhẹ nhàng, 3 phút nữ, 4 phút nam
 -Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 - Chạy dà giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà ,nâng cao thành tích.
 Thực hiện cơ bản đúng chạy nhẹ nhàng, 3 phút nữ, 4 phút nam
Thái độ: Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN
+ Địa điểm: Tiến hành trên sân VĐ xã.
+ Phương tiện: - Hs vệ sinh sân sạch sẽ, xới cát, đi giày thể thao, ăn mặc gọn gàng
 - Gv chuẩn bị bài, còi, cờ, hố nhảy có cát, dây,đường chạy tự nhiên
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Nội dung
ĐL-TG
Phương pháp tổ chức
I.Mở đầu:
1.Nhận lớp: Gv nắm tình hình lớp thông qua cán sự
- Hỏi thăm sức khoẻ học sinh.
- Gv phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ theo vòng tròn, sau đó đi thường và tạo thành đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay.
- Xoay các khớp tay, chân, hông
 - Động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông( Tại chỗ)
- Đá lăng trước- Đá lăng trước- sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Bật xa
+ Bài cũ: Gv gọi 2em chạy đà giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà 
10phút
1/(2x8n)
1/(2x8n)
2x8n
2x8n
3lần
1.Cán sự lớp tập trung lớp theo đội hình 4 hàng ngang. Báo cáo.
Đội hình nhận lớp
2. Cán sự điều khiển khởi động Gv quan sát giúp đỡ.
 € € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€
+ Cả lớp quan sát cùng Gv nhận xét, bổ sung và cho điểm Kttx
B. Cơ bản: I. Bật nhảy.
1. Đà 1 bước đá lăng
2. Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
3. Hoàn thiện bật xa 
- Lần 1 Gv cho Hs bật xa tự do và xác định thành tích của các em là bao nhiêu, 
- Lần 2-3 Gv cho đặt 1 đoạn dây ngang qua hố cát, cách điểm giậm nhảy 1m, cao 0,3m.
- Lần 4 trở đi Gv cất dây và để Hs luyện tập tiếp.
3. Hoàn thiện bật xa thực hiện kỷ thuật chạy đà giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà.
+ Củng cố: Gv gọi 2 em thực hiện bật xa, xem thành tích ban đầu và hiện tại là bao nhiêu để so sánh
II. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, quy định thời gian. Nam 4phút, Nữ 3 phút
 30phút
2lần
2lần
5lần
I. Bật nhảy: Gv hướng dẫn và giúp đỡ Hs cả quá trình tập luyện.
1. Gv nêu yêu cầu động tác sau đó Hs tập theo đội hình 4 hàng ngang, lần lượt thực hiện 
- Hs di 1 bước thực hiện đá lăng 
theo từng hàng. sau đó tiếp tục đi để thực hiện lần 2-3
2. Hs thực hiện vào hố cát. 3lần
3. Gv nêu kĩ thuật ngắn gọn, có thể làm mẫu lại động tác khi cần thiết. Gv động viên Hs cố gắng nâng cao thành tích của mình,Hs tiến hành tập vào hố cát lần 3-4 em
 €€€€€€€	 
 €€€€€€€ 
 € € € €
 Hố cát
ố cát
 €Gv 
II. Gv hướng dẫn và theo dõi, giúp đỡ Hs chạy bền 
C. Kết thúc
- Thả lỏng: Gv cho Hs thực hiện một số động tác thả lỏng: 
- Trò chơi thả lỏng: Kể tên các loài hoa 
- Gv nhận xét giờ học và dặn dò 
- Gv hướng dẫn Hs tập ở nhà: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy đã học và bật xa
5phút
Gv hướng dẫn Hs thực hiện.
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€
 - Cuối cùng Hs dồn về đội hình 4 hàng ngang để Gv xuống lớp
Rút kinh nghiệm 
TIẾT 55 Ngày soạn: 13/3/ 2014
 Ngày dạy:15/3/2014
	BẬT NHẢY - CHẠY BỀN
 BẬT NHẢY: ôn các bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện kỹ thụât bật
 xa, nâng cao thành tích.
 CHẠY BỀN: chạy nhẹ nhàng, 3 phút nữ, 4 phút nam
I. MỤC TIÊU: 
-Kiến thức: Biết cách thực hiện đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 chạy đà tự do giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà ,nâng cao thành tích.
 Biết cách thực hiện chạy nhẹ nhàng, 3 phút nữ, 4 phút nam
 -Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng đà 1 bước đá lăng,đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
 chạy đà tự do giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà ,nâng cao thành tích.
 Thực hiện cơ bản đúng chạy nhẹ nhàng, 3 phút nữ, 4 phút nam
Thái độ: Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của giáo viên bộ môn
 II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN
+ Địa điểm: Tiến hành trên sân VĐ xã.
+ Phương tiện: - Hs vệ sinh sân sạch sẽ, xới cát, đi giày thể thao, ăn mặc gọn gàng
 - Gv chuẩn bị bài, còi, cờ, hố nhảy có cát, dây,đường chạy tự nhiên
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
N

File đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_6_20150726_094533.doc