Giáo án Thể dục 6 - Tiết 37: Bật nhảy - Chạy nhanh

Tiết 53

BẬT NHẢY - CHẠY NHANH

I/ Mục tiêu.

1. Kiến thức

- Bật nhảy; Ôn động tác Đà ba bước- giậm nhảy đá lăng ( vào hố cát hoặc đệm) trò chơi “ Nhảy cừu”

- Chạy nhanh: Xuất phát cao chạy nhanh 20 -50m, trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh “ Ai nhanh hơn”

2. Kĩ năng

- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.

- Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, trò chơi phát triển sức mạnh của chân, phát triển sức nhanh.

- Thực hiện chính xác các động tác bổ trợ, trò chơi, chơi nhiệt tình đúng luật.

3. Thái độ

- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.

II. Phương pháp

- Phương pháp phân tích, giảng giải

- Phương pháp thị phạm

- Phương pháp chia nhóm luyện tập

III. Địa điểm, phương tiện:

1.Địa điểm:

- Sân trường

2.Phương tiện:

 GV chuẩn bị giáo án,còi, tranh ảnh minh hoạ, hố nhảy xa đảm bảo an toàn.

 HS trang phục ăn mặc gọn gàng, tinh thần vui tươi.

 

doc72 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 6 - Tiết 37: Bật nhảy - Chạy nhanh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. Địa điểm, phương tiện: 
1.Địa điểm: 
- Sân trường 
2.Phương tiện: 
	GV chuẩn bị giáo án,còi, tranh ảnh minh hoạ, hố nhảy xa đảm bảo an toàn.
	HS trang phục ăn mặc gọn gàng, tinh thần vui tươi.
IV/ các hoạt động dạy học:
Tổ chức: 
Lớp
Ngày giảng
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
6A
6B
Nội dung
định lượng
Phương pháp - tổ chức
I/ Phần mở đầu.
Giáo viên nhận lớp.
- Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục?
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động, kiểm tra bài cũ
 a. Khởi động chung.
- Chạy nhẹ.
- Tập bài TD phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- ép dẻo.
 + ép dọc. + ép ngang.
 b. Khởi động chuyên môn.
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy đá gót chạm mông.
 - Chạy đá lăng.
 c. kiểm tra bài cũ.
- Chạy đà tự do nhảy xa
2 phút
12 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
 ĐHXL
*****************
*****************
*****************
 GV 
ĐHKĐ
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 GV
Lớp trưởng điều khiển lớp.
GV quan sát chung.
2 HS thực hiện
Giáo viên nhận xét, đánh giá
Hố nhảy
II/ Phần cơ bản.
1. Bật nhảy
* Ôn: Chạy đà tự do nhảy xa.
- Học sinh thực hiện .
- GV quan sát sửa sai.
* Trò chơi: “Nhảy cừu”
- GV phổ biến mục đích, tác dụng, luật chơi, chia đội điều khiển h/s chơi.
2. Chạy nhanh:
- Ôn: Xuất phát cao - chạy nhanh 
20 - 50 m.
* Trò chơi: “Tụm năm tụm ba”
- GV phổ biến mục đích, tác dụng, luật chơi, chia đội điều khiển h/s chơi.
3. Củng cố
- Xuất phát cao chạy nhanh 20m
22 phút
4 phút
 Đội hình tập luyện.
* * * * * * * * * * * * *
*
 * GV 
- HS chơi dưới sự hướng dẫn của g/v chơi nhiệt tình đúng luật.
- HS tập luyện dưới sự điều khiển của g/v.
HS chơi dưới sự hướng dẫn của g/v chơi nhiệt tình đúng luật.
2 Học sinh thực hiện
 - GV nhận xét, làm mẫu. 
III/ Phần kết thúc.
III. Kết thúc
1 Thả lỏng
- Gv hướng dẫn học sinh thả lỏng các khớp, rũ tay, kết hợp hít thở sâu.
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5 phút
HS thực hiện thả lỏng theo hướng dẫn của giáo viên.
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
V. Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 8/02/2012
Tiết 50 
Bật nhảy - chạy nhanh - chạy bền
I/ Mục tiêu.
1. Kiến thức
- Bật nhảy: Chạy đà tự do nhảy xa, trò chơi “Nhảy cừu”
- Chạy nhanh: Trò chơi rèn luyện phản ứng sức nha “Tụm năm túm ba”
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
2. Kĩ năng
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
- Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, trò chơi phát triển sức mạnh của chân, phát triển sức nhanh.
- Thực hiện chính xác các động tác bổ trợ, trò chơi, chơi nhiệt tình đúng luật.
3. Thái độ	
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
II. Phương pháp
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. Địa điểm, phương tiện: 
1.Địa điểm: 
- Sân trường 
2.Phương tiện: 
	GV chuẩn bị giáo án,còi, tranh ảnh minh hoạ, hố nhảy xa đảm bảo an toàn.
	HS trang phục ăn mặc gọn gàng, tinh thần vui tươi.
IV/ các hoạt động dạy học:
Tổ chức: 
Lớp
Ngày giảng
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
6A
6B
Nội dung
định lượng
Phương pháp - tổ chức
I/ Phần mở đầu.
Giáo viên nhận lớp.
- Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục?
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động, kiểm tra bài cũ
 a. Khởi động chung.
- Chạy nhẹ.
- Tập bài TD phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- ép dẻo.
 + ép dọc. + ép ngang.
 b. Khởi động chuyên môn.
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy đá gót chạm mông.
 - Chạy đá lăng.
 c. kiểm tra bài cũ.
- Chạy đà tự do nhảy xa
2 phút
12 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
 ĐHXL
*****************
*****************
*****************
 GV 
ĐHKĐ
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 GV
Lớp trưởng điều khiển lớp.
GV quan sát chung.
2 HS thực hiện
Giáo viên nhận xét, đánh giá
Hố nhảy
II/ Phần cơ bản.
1. Bật nhảy
* Ôn: Chạy đà tự do nhảy xa.
- Học sinh thực hiện .
- GV quan sát sửa sai.
* Trò chơi: “Nhảy cừu”
- GV phổ biến mục đích, tác dụng, luật chơi, chia đội điều khiển h/s chơi.
2. Chạy nhanh
- Ôn: Xuất phát cao - chạy nhanh 
20 - 50 m.
* Trò chơi: “Tụm năm tụm ba”
- GV phổ biến mục đích, tác dụng, luật chơi, chia đội điều khiển h/s chơi.
3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên quanh sân trường.
4. Củng cố
Chạy đà tự do nhảy xa
22 phút
4 phút
 Đội hình tập luyện.
* * * * * * * * * * * * *
*
 * GV 
- GV quan sát sửa sai cho h/s.
- HS chơi dưới sự hướng dẫn của g/v chơi nhiệt tình đúng luật.
- HS tập luyện dưới sự điều khiển của g/v.
- HS chơi dưới sự hướng dẫn của g/v chơi nhiệt tình đúng luật.
Nam 600 m - Nữ 500 m
2 Học sinh thực hiện
GV nhận xét, làm mẫu. 
2 HS thực hiện
Giáo viên nhận xét, đánh giá 
III. Kết thúc
1 Thả lỏng
- Gv hướng dẫn học sinh thả lỏng các khớp, rũ tay, kết hợp hít thở sâu.
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5 phút
HS thực hiện thả lỏng theo hướng dẫn của giáo viên.
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
- Giờ sau tiếp tục học thực hành
V. Rút kinh nghiệm
___________________________________________________________________________
Ngày soạn: 8/02/2012
Tiết 51
Bật nhảy - chạy nhanh 	
I/ Mục tiêu.
1. Kiến thức
- Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước - đá lăng, chơi trò chơi “ Bật xa tiếp sức”
- Chạy nhanh: Xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 50m, trò chơi “ Hoàng Anh, Hoàng Yến”
2. Kĩ năng
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
- Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, trò chơi phát triển sức mạnh của chân, phát triển sức nhanh.
- Thực hiện chính xác các động tác bổ trợ, trò chơi, chơi nhiệt tình đúng luật.
3. Thái độ	
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
II. Phương pháp
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. Địa điểm, phương tiện: 
1.Địa điểm: 
- Sân trường 
2.Phương tiện: 
	GV chuẩn bị giáo án,còi, tranh ảnh minh hoạ, hố nhảy xa đảm bảo an toàn.
	HS trang phục ăn mặc gọn gàng, tinh thần vui tươi.
IV/ các hoạt động dạy học:
Tổ chức: 
Lớp
Ngày giảng
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
6A
6B
Nội dung
định lượng
Phương pháp - tổ chức
I/ Phần mở đầu.
Giáo viên nhận lớp.
- Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục?
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động, kiểm tra bài cũ
 a. Khởi động chung.
- Chạy nhẹ.
- Tập bài TD phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- ép dẻo.
 + ép dọc. + ép ngang.
 b. Khởi động chuyên môn.
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy đá gót chạm mông.
 - Chạy đá lăng.
 c. kiểm tra bài cũ.
2 phút
12 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
 ĐHXL
*****************
*****************
*****************
 GV 
ĐHKĐ
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 GV
Lớp trưởng điều khiển lớp.
GV quan sát chung.
II/ Phần cơ bản.
1. Bật nhảy
*Ôn: Đà một bước đá lăng.
+ Trò chơi: GV phổ biến mục đích tác dung, luật chơi . Chia đội , điều khiển h/s chơi.
2. Chạy nhanh:
- Xuất phát cao - chạy nhanh 
20 - 50 m.
+ Trò chơi: “Hoàng Anh Hoàng Yến”
- GV phổ biến mục đích tác dung, luật chơi . Chia đội , điều khiển h/s chơi.
3. Củng cố
- Xuất phát cao chạy nhanh 20 – 50m
22 phút
3 hiệp
3 hiệp
4 phút
Đội hình tập luyện 3 hàng ngang đứng so le, mỗi hàng cách nhau 3 m
đội hình tập luyện dưới sự hướng dẫn của giáo viên
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * GV 
- HS chơi dưới sự hướng dẫn của g/v chơi nhiệt tình đúng luật.
Đội hình tập luyện
 * * * * * * * * 
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 *
 *
 XP Đ
 * GV
GV hướng dẫn quan sát sửa sai 
2 Học sinh thực hiện
 - GV nhận xét, làm mẫu. 
III. Kết thúc
1 Thả lỏng
- Gv hướng dẫn học sinh thả lỏng các khớp, rũ tay, kết hợp hít thở sâu.
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5 phút
HS thực hiện thả lỏng theo hướng dẫn của giáo viên.
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
- Giờ sau tiếp tục học thực hành
V. Rút kinh nghiệm
___________________________________________________________________________
Ngày soạn: 8/02/2012
Tiết 52 
Bật nhảy - chạy nhanh - chạy bền
I/ Mục tiêu.
1. Kiến thức
- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước – giậm nhảy đá lăng, trò chơi “ Nhảy cừu”
- Chạy nhanh: Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh “ Ai nhanh hơn”
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
2 Kĩ năng
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
- Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, trò chơi phát triển sức mạnh của chân, phát triển sức nhanh.
- Thực hiện chính xác các động tác bổ trợ, trò chơi, chơi nhiệt tình đúng luật.
3. Thái độ	
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
II. Phương pháp
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. Địa điểm, phương tiện: 
1.Địa điểm: 
- Sân trường 
2.Phương tiện: 
	GV chuẩn bị giáo án,còi, tranh ảnh minh hoạ, hố nhảy xa đảm bảo an toàn.
	HS trang phục ăn mặc gọn gàng, tinh thần vui tươi.
IV/ các hoạt động dạy học:
Tổ chức: 
Lớp
Ngày giảng
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
6A
6B
Nội dung
định lượng
Phương pháp - tổ chức
I/ Phần mở đầu.
Giáo viên nhận lớp.
- Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục?
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động, kiểm tra bài cũ
 a. Khởi động chung.
- Chạy nhẹ.
- Tập bài TD phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- ép dẻo.
 + ép dọc. + ép ngang.
 b. Khởi động chuyên môn.
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy đá gót chạm mông.
 - Chạy đá lăng.
 c. kiểm tra bài cũ.
- Xuất phát cao chạy nhanh 20 – 50m
2 phút
12 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
 ĐHXL
*****************
*****************
*****************
 GV 
ĐHKĐ
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 GV
Lớp trưởng điều khiển lớp.
GV quan sát chung.
2 HS thực hiện
Giáo viên nhận xét, đánh giá
II/ Phần cơ bản.
1. Bật nhảy
*Ôn:Động tác đà một bước - giậm nhảy đá lăng
*Ôn: Bật xa.
- GV : Hướng dẫn quan sát h/s tập luyện, sửa sai.
* Ôn: Đà ba bước giậm nhảy đá lăng vào hố cát.
- HS quan sát thực hiện.
- GV quan sát sửa sai.
* Trò chơi: “Nhảy cừu”
- GV phổ biến mục đích, tác dụng, luật chơi, chia đội điều khiển h/s chơi.
2. Chạy nhanh
Trò chơi: “Ai nhanh hơn”
- GV phổ biến mục đích, tác dụng, luật chơi, chia đội điều khiển h/s chơi.
3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố
- Đà một bước - giậm nhảy đá lăng
22 phút
4 phút
Đội hình tập luyện 3 hàng ngang đứng so le, mỗi hàng cách nhau 3 m
đội hình tập luyện dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Đội hình tập luyện dưới sự hướng dẫn của g/v.
******
****** 
******
 * GV
 Đội hình tập luyện
 * * * * * * * * * * * * * 
 *
 * GV
- HS chơi nhiệt tình đúng luật.
- HS chơi nhiệt tình đúng luật.
Nam 500 m - Nữ 400 m
2 Học sinh thực hiện
 - GV nhận xét, làm mẫu. 
III. Kết thúc
1 Thả lỏng
- Gv hướng dẫn học sinh thả lỏng các khớp, rũ tay, kết hợp hít thở sâu.
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5 phút
HS thực hiện thả lỏng theo hướng dẫn của giáo viên.
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
- Giờ sau tiếp tục học thực hành
V. Rút kinh nghiệm
___________________________________________________________________________
Ngày soạn: 01/03/2012
Tiết 53 
Bật nhảy - chạy nhanh 
I/ Mục tiêu.
1. Kiến thức
- Bật nhảy; Ôn động tác Đà ba bước- giậm nhảy đá lăng ( vào hố cát hoặc đệm) trò chơi “ Nhảy cừu”
- Chạy nhanh: Xuất phát cao chạy nhanh 20 -50m, trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh “ Ai nhanh hơn”
2. Kĩ năng
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
- Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, trò chơi phát triển sức mạnh của chân, phát triển sức nhanh.
- Thực hiện chính xác các động tác bổ trợ, trò chơi, chơi nhiệt tình đúng luật.
3. Thái độ	
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
II. Phương pháp
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. Địa điểm, phương tiện: 
1.Địa điểm: 
- Sân trường 
2.Phương tiện: 
	GV chuẩn bị giáo án,còi, tranh ảnh minh hoạ, hố nhảy xa đảm bảo an toàn.
	HS trang phục ăn mặc gọn gàng, tinh thần vui tươi.
IV/ các hoạt động dạy học:
Tổ chức: 
Lớp
Ngày giảng
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
6A
6B
Nội dung
định lượng
Phương pháp - tổ chức
I/ Phần mở đầu.
Giáo viên nhận lớp.
- Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục?
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động, kiểm tra bài cũ
 a. Khởi động chung.
- Chạy nhẹ.
- Tập bài TD phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- ép dẻo.
 + ép dọc. + ép ngang.
 b. Khởi động chuyên môn.
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy đá gót chạm mông.
 - Chạy đá lăng.
 c. kiểm tra bài cũ.
- Đà một bước giậm nhảy đá lăng
2 phút
12 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
 ĐHXL
*****************
*****************
*****************
 GV 
ĐHKĐ
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 GV
Lớp trưởng điều khiển lớp.
GV quan sát chung.
2 HS thực hiện
Giáo viên nhận xét, đánh giá
II/ Phần cơ bản.
1. Bật nhảy
*Ôn:Động tác đà một bước - giậm nhảy đá lăng.
*Ôn: Bật xa.
- GV : Hướng dẫn quan sát h/s tập luyện, sửa sai.
* Ôn: Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
- HS quan sát thực hiện.
- GV quan sát sửa sai.
* Trò chơi: “Nhảy cừu”
- GV phổ biến mục đích, tác dụng, luật chơi, chia đội điều khiển h/s chơi.
2.Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50 m.
Trò chơi: “Ai nhanh hơn”
- GV phổ biến mục đích, tác dụng, luật chơi, chia đội điều khiển h/s chơi.
3. Củng cố
- Xuất phát cao chạy nhanh 20 – 50m
2 phút
3 hiệp
4 phút
Đội hình tập luyện 3 hàng ngang đứng so le, mỗi hàng cách nhau 3 m
đội hình tập luyện dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Đội hình tập luyện dưới sự hướng dẫn của g/v.
******
****** 
******
 * GV
 Đội hình tập luyện
 * * * * * * * * * * * * * 
 *
 * GV
- HS chơi nhiệt tình đúng luật.
- HS chơi nhiệt tình đúng luật.
2 Học sinh thực hiện
 - GV nhận xét, làm mẫu. 
III. Kết thúc
1 Thả lỏng
- Gv hướng dẫn học sinh thả lỏng các khớp, rũ tay, kết hợp hít thở sâu.
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5 phút
-HS thực hiện thả lỏng theo hướng dẫn của giáo viên.
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
- Giờ sau tiếp tục học thực hành
V. Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 01/03/2012
Tiết 54
Bật nhảy - chạy nhanh - chạy bền
I/ Mục tiêu.
1. Kiến thức
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
- Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, trò chơi phát triển sức mạnh của chân, phát triển sức nhanh.
2. Kĩ năng
- Thực hiện chính xác các động tác bổ trợ, trò chơi, chơi nhiệt tình đúng luật.
3. Thái độ	
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
II. Phương pháp
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. Địa điểm, phương tiện: 
1.Địa điểm: 
- Sân trường 
2.Phương tiện: 
	GV chuẩn bị giáo án,còi, tranh ảnh minh hoạ, hố nhảy xa đảm bảo an toàn.
	HS trang phục ăn mặc gọn gàng, tinh thần vui tươi.
IV/ các hoạt động dạy học:
Tổ chức: 
Lớp
Ngày giảng
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
6A
6B
Nội dung
định lượng
Phương pháp - tổ chức
I/ Phần mở đầu.
Giáo viên nhận lớp.
- Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục?
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động, kiểm tra bài cũ
 a. Khởi động chung.
- Chạy nhẹ.
- Tập bài TD phát triển chung.
+ Đ/t tay cao.
Đ/t vặn mình.
+ Đ/t tay ngực.
Đ/t bụng.
+ Đ/t lườn.
Đ/t đá lăng.
- Xoay các khớp.
+ Xoay cổ tay.
+ Xoay bả vai.
+ Xoay cổ chân.
+ Xoay hông.
+ Xoay cẳng tay.
+ Xoay gối.
- ép dẻo.
 + ép dọc. + ép ngang.
 b. Khởi động chuyên môn.
 - Chạy bước nhỏ.
 - Chạy nâng cao đùi.
 - Chạy đá gót chạm mông.
 - Chạy đá lăng.
 c. kiểm tra bài cũ.
- Xuất phát cao chạy nhanh 20 – 50m
2 phút
12 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
 ĐHXL
*****************
*****************
*****************
 GV 
ĐHKĐ
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 GV
Lớp trưởng điều khiển lớp.
GV quan sát chung.
2 HS thực hiện
Giáo viên nhận xét, đánh giá
II/ Phần cơ bản.
1. Bật nhảy
*Ôn:Động tác đà một bước - giậm nhảy đá lăng.
*Ôn: Bật xa.
- GV : Hướng dẫn quan sát h/s tập luyện, sửa sai.
* Ôn: Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
- HS quan sát thực hiện.
- GV quan sát sửa sai.
* Trò chơi: “Nhảy cừu”
- GV phổ biến mục đích, tác dụng, luật chơi, chia đội điều khiển h/s chơi.
2. Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50 m.
Trò chơi: “Ai nhanh hơn”
- GV phổ biến mục đích, tác dụng, luật chơi, chia đội điều khiển h/s chơi.
3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên quanh sân trường.
4. Củng cố
- Đà ba bước giậm nhảy hố cát
22 phút
4 phút
Đội hình tập luyện 3 hàng ngang đứng so le, mỗi hàng cách nhau 3 m
đội hình tập luyện dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Đội hình tập luyện dưới sự hướng dẫn của g/v.
******
****** 
******
 * GV
 Đội hình tập luyện
 * * * * * * * * * * * * * 
 *
 * GV
- HS chơi nhiệt tình đúng luật.
- HS chơi nhiệt tình đúng luật.
Nam 500 m - Nữ 400 m
2 HS thực hiện
Giáo viên nhận xét, đánh giá
III. Kết thúc
1 Thả lỏng
- Gv hướng dẫn học sinh thả lỏng các khớp, rũ tay, kết hợp hít thở sâu.
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5 phút
HS thực hiện thả lỏng theo hướng dẫn của giáo viên.
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
- Giờ sau tiếp tục học thực hành
V. Rút kinh nghiệm
___________________________________________________________________________
Ngày soạn: 01/03/2012
 Tiết 55 
Bật nhảy - chạy nhanh 
I/ Mục tiêu.
1. Kiến thức
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
- Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, trò chơi phát triển sức mạnh của chân, phát triển sức nhanh.
2. Kĩ năng
- Thực hiện chính xác các động tác bổ trợ, trò chơi, chơi nhiệt tình đúng luật.
3. Thái độ	
- Rèn luyện tính tự giác,tác phong nhanh nhẹn ,tính kỉ luật trong giờ học.
II. Phương pháp
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. Địa điểm, phương tiện: 
1.Địa điểm: 
- Sân trường 
2.Phương tiện: 
	GV chuẩn bị giáo án,còi, tranh ảnh minh hoạ, hố nhảy xa đảm bảo an toàn.
	HS trang phục ăn mặc gọn gàng, tinh thần vui tươi.
IV/ Các hoạt động dạy học:
Tổ chức: 
Lớp
Ngày giảng
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
6A
6B
Nội dung
định lượng
Phương pháp - tổ chức
I/ Phần mở đầu.
1.Giáo viên nhận lớp.
- Sân bãi? Dụng cụ? Sức khoẻ? Trang phục?
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động, kiểm tra bài cũ
 a. Khởi động chung.
- Chạy nhẹ.
- Tập bài TD phát triển chung.
+ Đ/t tay cao.
Đ/t vặn mình.
+ Đ/t tay ngực.
Đ/t bụng.
+ Đ/t lườn.
Đ/t đá lăng.
- Xoay các khớp.
+ Xoay cổ tay.
+ Xoay bả vai.
+ Xoay cổ chân.
+ Xoay hông.
+ Xoay cẳng tay.
+ Xoay gối.
- ép dẻo.
 + ép dọc. + ép ngang.
 b. Khởi động c

File đính kèm:

  • docGA_the_duc_6.doc