Giáo án Thể dục 6 tiết 37+ 38: Bật nhảy- Chạy nhanh – chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

Bật nhảy:

Học một số động tác bổ trợ : Đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang.

Trị chơi : Nhảy ô tiếp sức

Chạy nhanh:

Đứng (mặt, vai , lưng) hướng chạy – xuất phát.

Trị chơi: Chạy tiếp sức

 Chạy bền:

 Chạy bền trên địa hình tự nhiên:

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 37+ 38: Bật nhảy- Chạy nhanh – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ:19
MÔN: BẬT NHẢY- CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
Tiết CT: 37- 38
Thời gian dạy: 25/12/2012
 I. NHIỆM VỤ:
 1. Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ : Đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, trị chơi : Nhảy ơ tiếp sức.
2. Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai , lưng) hướng chạy – xuất phát, trị chơi: Chạy tiếp sức.
 3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
 - HS tập họp đúng giờ, đúng vị trí quy định.
 - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
- Bật nhảy: + Kiến thức: Biết cách thực hịên dá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, trị chơi : Nhảy ơ tiếp sức.
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng dá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, trị chơi : Nhảy ơ tiếp sức.
 - Chạy nhanh: + Kiến thức: Biết tên và cách thực hiện dứng (mặt, vai , lưng) hướng chạy – xuất phát, trị chơi: Chạy tiếp sức.
 + Kĩ năng: Thực hiện được dứng (mặt, vai , lưng) hướng chạy – xuất phát, trị chơi: Chạy tiếp sức.
- Chạy bền: + Kiến thức: Biết cách thực hiện các bài tập chạy trên địa hình tự nhiên.
 + Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
III. THỜI GIAN: 
90Phút
IV. ĐỊA ĐIỂM:	 
Sân trường
V. DỤNG CỤ:
Cịi
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
 1. Nhận lớp:
 2. Phổ biến nội dung:
 3. Khởi động:
10’
2’
2’
6’
Cán sự TD tập họp, điểm số
Ngắn gọn, rõ ràng
HS tích cực khởi động chung và chuyên môn
€
 x x x x x x x·
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 € ^
B. PHẦN CƠ BẢN:
Bật nhảy:
Học một số động tác bổ trợ : Đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang.
Trị chơi : Nhảy ơ tiếp sức 
Chạy nhanh:
Đứng (mặt, vai , lưng) hướng chạy – xuất phát.
Trị chơi: Chạy tiếp sức
 Chạy bền:
 Chạy bền trên địa hình tự nhiên:
70‘
30’
6-8 lần/
1 nội dung
30’
4-6 lần/1nd
10’
HS tích cực thực hiện đúng tư thế, đá mạnh chân lăng đúng hướng.
HS tích cực tham gia đúng theo luật trị chơi
HS đứng đúng tư thế, phản xạ nhanh
HS tích cực tham gia đúng theo luật trị chơi
HS chạy nhẹ nhàng, biết phân phối sức để hoàn thành tốt cự ly.
GV thi phạm, chia nhóm tập luyện.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
GV thi phạm, chia nhóm tập luyện.
 € 
x x x x x x x x
x x x x x x x x 10m 
GV hướng dẫn, tổ chức cho HS chạy đường vòng: Nam: 4vòng; nữ : 3vòng.
C. PHẦN KẾT THÚC:
 1. Hồi tĩnh:
 2. Củng cố:
 3.Dặn dò:
10’
5’
3’
2’
Tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Chính xác, đúng với kết quả học tập
Tập luyện thường xuyên theo nhiệm vụ, yêu cầu tiết học.
€
€
 ·x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	 Ngày 25 tháng 12 năm 2012
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong 
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:
 Nội dung.
.
 Phương pháp..
 Đồ dùng dạy học.
 .

File đính kèm:

  • docTuan 1 HK II.doc
Giáo án liên quan