Giáo án Thể dục 6 tiết 2: Đội hình đội ngũ – bài thể dục

II. PHẦN NỘI DUNG:

1 .Đội hình đội ngũ:

- Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau.

- Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.

2.Bài thể dục:

 - Học 3 động tác: Vươn thở,

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 2: Đội hình đội ngũ – bài thể dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 1
MOÂN: ÑHÑN – BAØI THEÅ DUÏC
_______ — Ÿ – _______
Tieát CT: 2
Thôøi gian daïy: Tuần 1 (19/08 -> 25/08/2013)
I. NHIEÄM VUÏ 
1. ĐHĐN: Tập hôÏp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau. Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.
2. Bài TD: Học 3 động tác: Vươn thở, tay , ngực.
II.YÊU CẦU :
ÑỘI HÌNH ĐỘI NGŨ:
- Kiến thức: Biết được cách thực hiện Tập hôÏp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau. Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.
- Kĩ năng: Tập hợp khẩn trương, nghiêm túc.
BÀI THỂ DỤC:
- Kiến thức: Biết tên và cách thực hiện 3 động tác bài thể dục
- Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng 3 động tác
III. THỜI GIAN : 
1 tiết 45 phút.
IV. ÑÒA ÑIEÅM:
 Sân trường
V. DUÏNG CUÏ: 
Còi
NOÄI DUNG
LVÑ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Phổ biến nội dung 
- Khởi động: Các khớp
(6p)
1’
1’
4’
-Trật tự , nghiêm túc.
 -Nắm được nội dung để luyện tập
-Khởi động đúng động tác, tích cực
- Cán sự báo cáo sĩ số
 € 
II. PHẦN NỘI DUNG:
1 .Đội hình đội ngũ:
- Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết và chu kỳ 1-2 đến hết, đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau.
- Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp. 	 	 
2.Bài thể dục:
 - Học 3 động tác: Vươn thở, 	
Động tác tay
Động tác ngực:
* Củng cố: Động tác vươn thở, tay, ngực.
(35p)
15’
15’
5’
Thực hiện chính xác, nhanh, gọn, điểm số rõ ràng, điều chỉnh lại hàng.
-Chú ý tư thế khi quay phải thẳng.
Nắm vững Cách chào báo cáo xin phép ra vào lớp.
 - Thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng biên độ động tác.
-Đúng theo nhịp của người điều khiển.
-Phối hợp hít-thở theo từng nhịp động tác.
Thực hiện đúng kỹ thuật 
-Gv cho học sinh thực hiện tập chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
Nhóm 1: Đội hình đội ngũ
 X(CH)
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
Nhóm 2: Bài Thể Dục
 X ( CH)
X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
Giáo viên giám sát nhắc nhở kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ tg.
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố
III. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lõng.
- Nhận xét.
- Dặn dò
(4’)
2’
1’
1’
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
Đánh giá buổi tập 
Hoàn thiện kỹ thuật động tác ở nhà
 €
Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu
 Ngày 19 tháng 8 năm 2013 
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong
NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG :
Nội dung	
Phương pháp	
Đồ dùng dạy học	

File đính kèm:

  • docTiết 2.doc