Giáo án Thể dục 6 tiết 11+ 12: Đội hình đội ngũ – bài thể dục - Chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

1. ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều-vòng phải (trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

2. Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. Tổ chức kiểm tra thử.

* Củng cố: Bi Thể dục pht triển chung

3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 tiết 11+ 12: Đội hình đội ngũ – bài thể dục - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ:6
MÔN: ĐHĐN – BÀI TD – CHẠY BỀN
Tiết CT: 11-12
 Thời gian dạy: Tuần 6 (17/9-22/09/2012)
I. NHIỆM VỤ:
1. ĐHĐN:Ơn: Tập hợp hàng ngang, dĩng hàng, điểm số. Giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng lại, đi đều,đi đều vòng bên phải, vòng trái. Đồi chân khi sai nhip.
2. Bài TD: Ôn và hòan thiện 9 động tác bài TD .
3. Chạy bền: Chạy tren địa hình tự nhiên. Học một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy.
II. YÊU CẦU:
- HS tập họp đúng giờ, đúng vị trí quy định.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tập luyện nghiêm túc, an tịan.
- ĐHĐN:
+ Kiến thức: Biết cách tập hợp hàng ngang, dĩng hàng, điểm số đi đều- đứng lại,đi đều vòng trái – vòng phải,đổi chân khi sai nhịp
+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản tập hợp hàng ngang, dĩng hàng, điểm số đúng đi đều- đứng lại, thực hiện được đổi chânkhi đi đều sai nhịp.
- Bài TD: 
+ Kiến thức: Biết tên, cách thực hiện 9 động tác bài thể dục phát triển chung.
+ Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng 9 động tác bài thể dục phát triển chung.
- Chạy bền:
+ Kiến thức: Biết cách chaỵ tren địa hình tự nhiên va biết hồi tĩnh sau chạy	 + Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên va biết hồi tĩnh sau chạy.
III. THỜI GIAN: 
2 tiết 90Phút
IV. ĐỊA ĐIỂM:	 
Sân trường
 V. DỤNG CỤ: 
Cịi
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LVĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp:
- Kiểm tra bài củ: Bài Thể dục phát triển chung 
- Phổ biến nội dung:
- Khởi động: Các khớp
(13’)
1’
4’
2’
6’
Nghiêm túc trật tự
Thuộc thứ tự và thực hiện đúng động tác bài TD
Ngắn gọn, rõ ràng
Đúng động tác, tích cực. 
Gọi 4 học sinh thực hiện giáo viên đánh giá
 €
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều-vòng phải (trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
2. Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. Tổ chức kiểm tra thử. 
* Củng cố: Bài Thể dục phát triển chung
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
(70’)
30’
30,
2’
8’
Như đã học, tích cực thực hiện, đúng nhịp, đúng tư thế , biết sửa sai, có tiến bộ hơn.
Tích cực thực hiện đúng tư thế kỹ thuật, đúng nhịp đều, đẹp các động tác. Và hoàn thiện bài thể dục.
Thực hiện đúng kỹ thuật động tác
Biết phối hợp nhịp thở. Nắm và thực hiện tích cực các động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
Chia 2 nhĩm luyện tập quay vịng
Nhĩm 1: Đội hình đội ngũ
 X(CH)
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
Nhĩm 2: Bài Thể Dục
 X ( CH)
X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
Giáo viên giám sát nhắc nhở kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ tg.
Gọi 2 học sinh thực hiện lớp cùng giáo viên nhận xét thống nhất
Mổi đợt chạy 10 hs nam, nữ riêng.GV quan sát và sửa sai 
C. PHẦN KẾT THÚC:
 - Thả lỏng:
 - Nhận xét
 - Dặn dò:
(7’)
4’
2’
 1’
Tích cực thả lõng các khớp , hít thở đều
Hành vi, tác phong
Tập luyện thường xuyên theo yêu cầu tiết học.
 €
Đội hình hàng ngang giáo viên đánh giá dặn dị
Duyệt của Ban Giám Hiệu 	 Ngày 15 tháng 09 năm 2012
 Người soạn
 Nguyễn Thành Trung Phong 
 NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:
Nội dung:
Phương pháp:
 Đồ dùng dạy học: 

File đính kèm:

  • doctuần6.doc