Giáo án Thể dục 6 - Năm học 2013-2014

Củng cố.

+ Nêu mục tiêu trương trình TD lớp 6?

+ Nêu lợi ích góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh?

- Nhận xét tiết học.

- Giao bài tập về nhà và chuẩn bị cho bài sau.

+ Ôn các nội dung đã học.

+ Tìm các tài liệu liên quan đến tập TDTT có tác dụng đến cơ thể.

 

doc142 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 23-11-2012
TIẾT 28:
Chạy nhanh: Ôn xuất phát cao-chạy nhanh 60m.
 Bài TD: Ôn bài TD.
I Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
+ Biết tên và cách thực hiện các động tác của bài TD.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
+ Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài TD.
- Hành vi thái độ.
+ Vận dụng các kỹ năng đã học vào sinh hoạt trong và ngoài nhà trường.
+ Học sinh tích cực tập luyện.
II Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Tại sân tập.
- Phương tiện: Còi, cờ xp, 
III Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầu bài học.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
3 kiểm tra bài cũ:
- Một số động tác của bài TD.
- Kỹ thuật XP cao chạy 60m.
8-10P
4x8 n
4x8 n
 2HS
2HS
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 ▲
- Cán sự hô khởi động.
 ▲
- GV:Cùng HS đánh giá.
PHẦN CƠ BẢN
1 Bài thể dục:
- Ôn toàn bài TD.
+ Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.
2 Chạy ngắn:
- Ôn xuất phát cao-chạy 60m. 
3 Củng cố:
- Bài TD.
- Xuất phát cao-chạy nhanh 60m.
28-30P
15-17P
4x8n
10P
2-3l
3-4P
4 HS
2HS
- HS: Ôn đồng loạt sau đó ôn phối hợp toàn bài theo nhóm 4-6 HS.
- HS: Về 4 hàng ngang và từng tổ lên trình diễn.
- GV: Cùng HS quan sát sửa sai.
x x x x x
 x x x x x 	
 x
 x
 x
 XP 
 ▲
- GV: Cùng HS nhận xét sửa sai.
PHẦN KẾT THÚC
-Thả lỏng:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài sau.
+ Tập kỹ thuật XP cao chạy 60m. 
+ Ôn bài TD.
5P
-GV: Hướng dẫn.
- GV: Nhận xét tiết học và biểu dương HS tiêu biểu.
- GV: Hướng dẫn và giao bài tập cho HS.
Ngày soạn: 22-11-2012
Ngày dạy: 28-11-2012
TIẾT 29:
 Kiểm tra bài thể dục.
I Mục tiêu.
- Kiến thức:
+ Biết tên và cách thực hiện các động tác của bài TD.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài TD.
- Hành vi thái độ.
+ Vận dụng các kỹ năng đã học vào sinh hoạt trong và ngoài nhà trường.
II Địa điểm-Phương tiện.
- Địa điểm: Tại sân tập.
- Phương tiện: Trang phục gọn gàng.
III Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầu kiểm tra.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nơng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10P
4x8 n
4x8 n
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 ▲
- Cán sự hô khởi động.
 ▲
PHẦN CƠ BẢN
1 Kiểm tra bài TD.
- Kiểm tra toàn bài TD.
- Cach cho điểm.
+ Điểm 9-10: Hoàn thiện cả 9 động tác của bài và đẹp.
+ Điểm 7-8: Thực hiện đúng cả 9 động tác nhưng chưa đẹp.
+ Điểm 5-6: Có 1-2 động tác sai, 7 động tac còn lại thực hiện tương đối chính xác.
+ Điểm 3-4: Có 3 động tác sai trở lên.
28-30P
2x8n
- Kiểm tra làm nhiều đợt mỗi nhóm 3 HS.
- Mỗi HS được kiểm tra 1 lần.
- GV: Quan sát đánh giá.
 x x x x x 
 x x x x x
 x
▲ x
 x
PHẦN KẾT THÚC
-Thả lỏng:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài sau.
+ Tập kỹ thuật XP cao chạy 60m. 
+ Ôn bài TD thường xuyên vào buổi sáng.
5P
-GV: Hướng dẫn.
- GV: Nhận xét kiểm tra và biểu dương HS tiêu biểu.
- GV: Hướng dẫn và giao bài tập cho HS.
Ngày soạn: 27-11-2012
Ngàydạy: 30-11-2012
TIẾT 30:
Chạy ngắn: Ôn xuất phát cao-chạy nhanh 60m.
I Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
- Hành vi thái độ.
+ Vận dụng các kỹ năng đã học vào sinh hoạt trong và ngoài nhà trường.
+ Học sinh tích cực tập luyện.
II Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Tại sân tập.
- Phương tiện: Còi, cờ xp, 
III Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầu bài học.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nơng cao đùi, chạy gót chạm mông.
3 kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật XP cao chạy 60m.
8-10P
4x8 n
4x8 n
 2HS
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 ▲
- Cán sự hô khởi động.
 ▲
- GV: Cùng HS đánh giá.
PHẦN CƠ BẢN
1 Chạy ngắn:
- Ôn xuất phát cao-chạy 60m. 
- Trò chơi " bật tiếp sức "
3 Củng cố:
- Xuất phát cao-chạy nhanh 60m.
28-30P
3x8m
3-4P
3 HS
- HS: chạy theo nhóm có năng lực với nhau.
x x x x x
x x x x x 	
 x
 x
 x
 XP 
 x ▲
- GV: Tổ chức cho HS chơi và làm trọng tài.
- GV: Cùng HS nhận xét sửa sai.
PHẦN KẾT THÚC
-Thả lỏng:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài sau.
+ Tập kỹ thuật XP cao chạy 60m. 
5P
-GV: Hướng dẫn.
- GV: Nhận xét tiết học và biểu dương HS tiêu biểu.
- GV: Hướng dẫn và giao bài tập cho HS.
*************************************************
Ngày soạn: 29-11-2012
Ngày dạy: 5-12-2012
TIẾT 31:
Chạy ngắn: Ôn xuất phát cao chạy 60m chuẩn bị kiểm tra.
I Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
- Hành vi thái độ.
+ Vận dụng các kỹ năng đã học vào sinh hoạt trong và ngoài nhà trường.
+ Học sinh tích cực tập luyện.
II Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Tại sân tập.
- Phương tiện: Còi, cờ xp, 
III Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầu bài học.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nơng cao đùi, chạy gót chạm mông.
3 kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật XP cao chạy 60m.
8-10P
4x8 n
4x8 n
 2HS
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 ▲
- Cán sự hô khởi động.
 ▲
- GV: Cùng HS đánh giá.
PHẦN CƠ BẢN
1 Chạy nhanh:
- Ôn xuất phát cao-chạy 60m. 
- Trò chơi " Chạy nhanh tiếp sức "
3 Củng cố:
- Xuất phát cao-chạy nhanh 60m.
28-30P
3x8m
3-4P
3 HS
- HS: chạy theo nhóm có năng lực với nhau.
x x x x x
x x x x x 	
 x
 x
 x
 XP 
 x ▲
- GV: Tổ chức cho HS chơi và làm trọng tài.
- GV: Cùng HS nhận xét sửa sai.
PHẦN KẾT THÚC
-Thả lỏng:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài sau.
+ Tập kỹ thuật XP cao chạy 60m. 
5P
-GV: Hướng dẫn.
- GV: Nhận xét tiết học và biểu dương HS tiêu biểu.
- GV: Hướng dẫn và giao bài tập cho HS.
Ngày soạn: 4-12-2012
Ngày dạy: 6-12-2012
TIẾT 32:
Ôn tập học kỳ I: Ôn xuất phát cao-chạy nhanh 60m .
I Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
- Hành vi thái độ.
+ Vận dụng các kỹ năng đã học vào sinh hoạt trong và ngoài nhà trường.
+ Học sinh tích cực tập luyện.
II Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Tại sân tập.
- Phương tiện: Còi, cờ xp, 
III Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầu bài học.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
3 kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật XP cao chạy 60m.
8-10P
4x8 n
4x8 n
 2HS
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 ▲
- Cán sự hô khởi động.
 ▲
- GV: Cùng HS đánh giá.
PHẦN CƠ BẢN
1 Chạy nhanh:
- Ôn một số động tác đã học.
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Ôn chạy đá gót chạm mông.
- Ôn xuất phát cao-chạy 60m. 
2 Củng cố:
- Xuất phát cao-chạy nhanh 60m.
28-30P
2x6m
2x15m
2x15m
2-4l
3-4P
3 HS
- HS: Ôn động tác bổ trợ theo 2 nhóm.
 - GV: Sửa sai.
- HS: Chạy theo nhóm có năng lực với nhau.
x x x x x
 x x x x x 
 x
 x
 x
 XP 
 x ▲
- GV: Quan sát sửa sai.
- GV: Cùng HS nhận xét sửa sai.
PHẦN KẾT THÚC
-Thả lỏng:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài sau.
+ Tập kỹ thuật XP cao chạy 60m. 
5P
-GV: Hướng dẫn.
- GV: Nhận xét tiết học và biểu dương HS tiêu biểu.
- GV: Hướng dẫn và giao bài tập cho HS.
**************************************************
Ngày soạn: 5-12-2012
Ngày dạy: 12-12-2012 
TIẾT 33:
Ôn tập học kỳ I: Ôn xuất phát cao-chạy nhanh 60m .
I Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
- Hành vi thái độ.
+ Vận dụng các kỹ năng đã học vào sinh hoạt trong và ngoài nhà trường.
+ Học sinh tích cực tập luyện.
II Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Tại sân tập.
- Phương tiện: Còi, cờ xp, 
III Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầu bài học.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
3 kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật XP cao chạy 60m.
8-10P
4x8 n
4x8 n
 2HS
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 ▲
- Cán sự hô khởi động.
 ▲
- GV: Cùng HS đánh giá.
PHẦN CƠ BẢN
1 Chạy nhanh:
- Ôn một số động tác đã học.
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Ôn chạy đá gót chạm mông.
- Ôn xuất phát cao-chạy 60m. 
2 Củng cố:
- Xuất phát cao-chạy nhanh 60m.
28-30P
2x6m
2x15m
2x15m
2-4l
3-4P
3 HS
- HS: Ôn động tác bổ trợ theo 2 nhóm.
 - GV: Sửa sai.
- HS: Chạy theo nhóm có năng lực với nhau.
x x x x x
 x x x x x 	
 x
 x
 x
 XP 
 x ▲
- GV: Quan sát sửa sai.
- GV: Cùng HS nhận xét sửa sai.
PHẦN KẾT THÚC
-Thả lỏng:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài sau.
+ Tập kỹ thuật XP cao chạy 60m. 
5P
-GV: Hướng dẫn.
- GV: Nhận xét tiết học và biểu dương HS tiêu biểu.
- GV: Hướng dẫn và giao bài tập cho HS.
Ngày soạn: 11-12-2012
Ngày dạy : 13 -12-2012 
Điều chỉnh :
TIẾT 34:
Ôn tập học kỳ I: Ôn xuất phát cao-chạy nhanh 60m .
I Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát cao, chạy đạt thành tích theo tiêu chuẩn RLTT.
- Hành vi thái độ.
+ Vận dụng các kỹ năng đã học vào sinh hoạt trong và ngoài nhà trường.
+ Học sinh tích cực tập luyện.
II Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Tại sân tập.
- Phương tiện: Còi, cờ xp, 
III Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầu bài học.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nơng cao đùi, chạy gót chạm mông.
3 kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật XP cao chạy 60m.
8-10P
4x8 n
4x8 n
 2HS
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 ▲
- Cán sự hô khởi động.
 ▲
- GV: Cùng HS đánh giá.
PHẦN CƠ BẢN
1 Chạy nhanh:
- Ôn một số động tác đã học.
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Ôn chạy đá gót chạm mông.
- Ôn xuất phát cao-chạy 60m. 
2 Củng cố:
- Xuất phát cao-chạy nhanh 60m.
28-30P
2x6m
2x15m
2x15m
2-4l
3-4P
3 HS
- HS: Ôn động tác bổ trợ theo 2 nhóm.
 - GV: Sửa sai.
- HS: Chạy theo nhóm có năng lực với nhau.
x x x x x
 x x x x x 	
 x
 x
 x
 XP 
 x ▲
- GV: Quan sát sửa sai.
- GV: Cùng HS nhận xét sửa sai.
PHẦN KẾT THÚC
-Thả lỏng:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài sau.
+ Tập kỹ thuật XP cao chạy 60m. 
5P
-GV: Hướng dẫn.
- GV: Nhận xét tiết học và biểu dương HS tiêu biểu.
- GV: Hướng dẫn và giao bài tập cho HS.
Ngày soạn: 11-12-2012
Ngàydạy : 13-12-2012
Điều chỉnh :
TIẾT 35:
Kiểm tra học kỳ I : Xuất phát cao chạy nhanh 60m.
I Mục tiêu.
- Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh 60m.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát cao, chạy đạt thành tích theo tiêu chuẩn RLTT.
- Hành vi thái độ.
+ Vận dụng các kỹ năng đã học vào sinh hoạt trong và ngoài nhà trường.
+ Học sinh tích cực tập luyện.
II Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Tại sân tập.
- Phương tiện: Còi, cờ xp, 
III Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầukiểm tra.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nơng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10P
4x8 n
4x8 n
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 ▲
- Cán sự hô khởi động.
 ▲
PHẦN CƠ BẢN
1 Kiểm tra chạy nhanh 60m.
- Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao, kỹ thuật bước chạy và thành tích.
- Cách cho điểm.
+ Điểm Đạt: Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát, bước chạy và thành tích đạt 11,5s(nam), 12,2s (nữ) 
+ Điểm Chưa Đạt: Thực hiện sai kỹ thuật và thành tích không đạt tiêu chuẩn .
28-30P
- Kiểm tra 2 HS một nhóm.
- Mỗi HS được chạy 1 lần.
- GV: Bấm giây đánh giá.
x x x x x
 x x x x x 	
 x
 x
 x
 XP 
PHẦN KẾT THÚC
-Thả lỏng:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài sau.
+ Tập kỹ thuật XP cao chạy 60m. 
5P
-GV: Hướng dẫn.
- GV: Nhận xét tiết kiểm tra và biểu dương HS tiêu biểu.
- GV: Hướng dẫn và giao bài tập cho HS.
Ngày soạn: 10-12-2013
Ngàydạy: 20-12-2013
TIẾT 36
	Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT	
- Kiểm tra: - Bật xa tại chỗ tính cm
 - Chạy tùy sức 5p
I Mục tiêu.
- Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện kỹ thuật bật xa và kĩ thuật chạy tùy sức 5p
- Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật bật xa và kĩ thuật chạy tùy sức 5p đạt thành tích theo tiêu chuẩn RLTT.
- Hành vi thái độ.
+ Vận dụng các kỹ năng đã học vào sinh hoạt trong và ngoài nhà trường.
+ Học sinh tích cực tập luyện.
II Địa điểm - phương tiện.
- Địa điểm: Tại sân tập.
- Phương tiện: Đồng hồ, thước dây.
III Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nôi dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầukiểm tra.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nơng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10P
4x8 n
4x8 n
 x x x x x 
 x x x x x x 
 ▲
- Cán sự hô khởi động.
- HS: Khởi động theo vòng tròn.
PHẦN CƠ BẢN
1 Kiểm tra bật xa tại chỗ tính giây.
- Kiểm tra kỹ thuật bật xa và thành tích
- Cách cho điểm.
- Đối với Nam: Tốt > 1m70
 Đạt > hoặc bằng 1m52
- Đối với Nữ : Tốt > 1m55
 Đạt > hoặc bằng 1m40
2. Kiểm tra chạy tùy sức 5p tính giây.
- Kiểm tra kĩ thuật chạy và thành tích 
- Cách cho điểm.
- Đối với Nam: Tốt > 940
 Đạt > hoặc bằng 820
- Đối với Nữ : Tốt >820
 Đạt > hoặc bằng 710
28-30P
- Kiểm tra từng em học sinh một ở nội dung bật xa. GV đo thành tích.
- GV: Bấm giây đánh giá nội dung chạy tùy sức 5p
 x x x x x
 x x x x x 	
 x
 x
 x
 XP 
 x ▲
PHẦN KẾT THÚC
-Thả lỏng:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài sau.
5P
-GV: Hướng dẫn.
- GV: Nhận xét tiết kiểm tra và biểu dương HS tiêu biểu.
- GV: Hướng dẫn và giao bài tập cho HS.
Ngày soạn: -1-2012
Ngày dạy: -1-2012 TIẾT 37.
 Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước - 
sau, đá lằng sang ngang; Trò chơi nhảy ô tiếp sức.
Chạy bền: Trò chơi phát triển sức bền.
I Mục tiêu.
- Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, trò chơi nhảy ô tiếp sức.
+ Biết cách thực hiện trò chơi chạy vòng số 8 tiếp sức.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được đá lăng trước, trước – sau, đá lăng ngang.
+ Thực hiện được trò chơi chạy vòng số 8 tiếp sức.
- Hành vi thái độ:
+ Học sinh tích cực tập luyện, chơi hăng hái đúng luật.
II Địa điểm – Phương tiện.
Địa điểm: Tại sân tập.
Phương tiện: Ô trò chơi.
III Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầu bài học.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nơng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10P
4x8 n
4x8 n
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 ▲
- Cán sự hô khởi động.
 ▲
PHẦN CƠ BẢN
1 Bật nhảy.
- Học đá lăng trước.
+ Chuẩn bị: Đứng trên 1 chân, chân còn lại thả lỏng, tay buông tự nhiên.
+ Động tác: Dùng sức mạnh của đùi đá mạnh chân lên cao sau đó thả lỏng về vị trí chuẩn bị. Khi đá chân trụ kiễng, chân bàn cuốc.
- Học đá lăng trước sau.
+ Chuẩn bị: Như đá lăng trước.
+ Động tác: Như đá lăng trước và khi chân xuống thấp thì dùng sức mạnh lên cao ở phía sau.Khi chân ra sau kiễng gót.
- Học đá lăng sang ngang.
+ Chuẩn bị: Đứng 1 chân, chân kia thả lỏng, tay buông tự nhiên.
+ Động tác: Dùng sức mạnh của cơ đùi đá mạnh sang ngang lên cao sau đó thả lỏng buông xuống động tác lặp đi lặp lại nhịp nhàng.
- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
+ Chuẩn bị: Tập hợp hai đội chơi trước vạch xuất phát.
+ Động tác: Khi có lệnh em số 1 bật lần lượt vào ô số 1, bật tách hai chân oo số2, 3 và tiếp tục như vậy lên trên rồi bật về chạm tay bạn số 2 háng nào hết trước hàng đó thắng cuộc.
- Củng cố:
+ Đá lăng trước:
+ Đá lăng trước sau.
+ Đá lăng ngang.
2 Chạy bền:
- Trò chơi phát triển sức bền: Chạy vòng số 8 tiếp sức.
+ Chuẩn bị: Tập hợp HS thành 2 đội chơi trước vạch xuất phát.
+ Động tác: Khi có lệnh em số 1 chạy bên trái theo vòng số 8 chạy về chạm vào tay bạn số 2 em đó tiếp tục chạy như vậy hàng nào hết trước hàng đó thắng cuộc.
28-30P
20-22P
1-3l
6-8P
3l
-GV: Thị phạm và hướng dẫn cho HS.
- HS: Học đồng loạt sau đó ôn theo 4 nhóm do cán sự điều khiển.
- GV: Sửa sai.
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
▲
- GV: Tổ chức cho HS chơi 
x x x x 
x x x x
 XP
- GV : Cùng HS nhận xét sửa sai.
x x x x
x x x x
 XP 
 ▲
PHẦN KẾT THÚC
-Thả lỏng:
- Nhận xét.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà và chuẩn bị bài sau.
+ Tập các động tác đá lăng.
5P
-GV: Hướng dẫn thả lỏng theo đội hình hàng ngang.
- GV: Nhận xét tiết học và biểu dương HS tiêu biểu.
- GV: Hướng dẫn và giao bài tập cho HS.
Ngày soạn: -1-2012
Ngày dạy: -1-2012
TIẾT 38.
 Bật nhảy: Ôn đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang.
 Chạy bền: Học động tác chạy đạp sau, trò chơi phát triển sức bền.
I Mục tiêu.
- Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang.
+ Biết cách thực hiện động tác chạy đạp sau, trò chơi chạy vòng số 8 tiếp sức.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện cơ bản đúng động tác đá lăng trước, trước – sau, đá lăng ngang.
+ Thực hiện được động tác chạy đạp sau, trò chơi chạy vòng số 8 tiếp sức.
- Hành vi thái độ:
+ Học sinh tích cực tập luyện, chơi hăng hái đúng luật, vận dụng các kỹ năng để tự tập thường xuyên.
II Địa điểm – Phương tiện.
Địa điểm: Tại sân tập.
Phương tiện: Còi, vạch trò chơi.
III Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp-Tổ chức
PHẦN MỞ ĐẦU
1 Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung- Yêu cầu bài học.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh.
2 Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình, bụng, chân.
- Xoay các khớp:
- Ép dây chằng:
- Chạy bước nhỏ, chạy nơng cao đùi, chạy gót chạm mông.
3 Kiểm tra bài cũ.
- Đá lăng trước, ngang, trước sau.
8-10P
4x8 n
4x8 n
2HS
 x x x x x 

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 6.doc