Giáo án Thể dục 6

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- ĐHĐN: Biết cách thực hiện đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.

- Chạy bền: Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

2.Kĩ năng

- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.

- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.

+ Nâng dần thành tích.

3.Thái độ

- Tinh thần thái độ ngiêm túc biết vận dung tự tập luyện hàng ngày

II. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên

Giáo án, còi.

2.Học sinh

Trang phục tập luyện

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

 

doc59 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 19/05/2015 | Lượt xem: 590 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. 
+ Thực hiện được đổi chân khi đi đều sai nhịp.	
- Bài TD:Thực hiện cơ bản đúng các động tác: Vươn thở, tay, chân, ngực, bụng, vặn mình,Toàn thân, nhảy, điều hòa.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nâng dần thành tích.
3.Thái độ
- Tinh thần thái độ ngiêm túc biết vận dung tự tập luyện hàng ngày
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC	
NỘI DUNG
Hoạt động 1:(3 phút) 
A, PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra 6A...../......6B....../.......
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
- Ktra: 9 động tác của bài thể dục.
Hoạt động 2:(30 phút) 
B, PHẦN CƠ BẢN.
1. ĐHĐN:
- Ôn tập:
+ Giậm chân tại chỗ, đi đều- đứng lại, đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái
2. Bài TD:
- Ôn tập: 
+ Vươn thở
+ Tay
+ Ngực
+ Chân 
+ Bụng 
+ Vặn Mình 
+ Phối hợp 
+ Nhảy 
+ Điều hoà 
3. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên nam 350m, nữ 300m.
Hoạt động 3:( 7 phút)
C. PHẦN KẾT THÚC.
- GV nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà; Ôn phần ĐHĐN đã học và rèn luyện sức khoẻ bằng chạy thể dục buổi sáng và các môn thể thao khác.
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 ( lt)€ € € € € € €
 €(GV)
- Gv hướng dẫn HS khởi động. 
- Gv nhận xét cho điểm ?
- GV hướng dẫn chia tổ 
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV hướng dẫn chia tổ 
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV hướng dẫn 
- HS tập 
- GV nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh và hướng dẫn các em tập thêm ở nhà
4.Củng cố 
Gv nhắc lại nội dung kiến thức đã học của bài
5.Hướng dẫn tự học
Về nhà học thuộc bài cũ, chuẩn bị nội dung bài mới
*****************************************************
Tuần: 7 
Tiết: 13 
Ngày giảng: 6A.................................
6B.................................
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- ĐHĐN: Biết cách thực hiện đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Bài TD: biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, chân, ngực, bụng, vặn mình,Toàn thân, nhảy, điều hòa.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
2.Kĩ năng
- ĐHĐN: Thực hiện được đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Bài TD:Thực hiện cơ bản đúng các động tác: Vươn thở, tay, chân, ngực, bụng, vặn mình,Toàn thân, nhảy, điều hòa.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nâng dần thành tích.
3.Thái độ
- Tinh thần thái độ ngiêm túc biết vận dung tự tập luyện hàng ngày
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC	
NỘI DUNG
Hoạt động 1:(3 phút)
 A, PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra sĩ số: 6A...../......6B....../.......
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
- Ktra: 9 động tác của bài thể dục.
Hoạt động 2:(30 phút) 
B, PHẦN CƠ BẢN 
1. ĐHĐN:
- Ôn tập:
+ Giậm chân tại chỗ, đi đều- đứng lại, đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái
2. Bài TD:
- Ôn tập: 
+ Vươn thở
+ Tay
+ Ngực
+ Chân 
+ Bụng 
+ Vặn Mình 
+ Phối hợp 
+ Nhảy 
+ Điều hoà 
3. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên nam 350m, nữ 300m.
Hoạt động 3:( 7 phút)
C. PHẦN KẾT THÚC.
- GV nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà; Ôn phần ĐHĐN đã học và rèn luyện sức khoẻ bằng chạy thể dục buổi sáng và các môn thể thao khác.
€ € € € € €
€ € € € € €
( lt)€ € € € € € €
¬(GV)
- Gv hướng dẫn HS khởi động. 
- Gv nhận xét cho điểm ?
- GV hướng dẫn chia tổ 
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV hướng dẫn chia tổ 
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV hướng dẫn 
- HS tập
- GV nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh và hướng dẫn các em tập thêm ở nhà
4.Củng cố 
Gv nhắc lại nội dung kiến thức đã học của bài
5.Hướng dẫn tự học
Về nhà học thuộc bài cũ, chuẩn bị nội dung bài mới
********************************************************
Tuần: 7 
Tiết: 14 
Ngày giảng: 6A.................................
6B.................................
KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết tên và cách thực hiện Bài thể dục phát triển chung 9 động tác 
2.Kĩ năng	
- Thực hiện cơ bản đúng Bài thể dục phát triển chung 9 động tác
3.Thái độ
- Tinh thần thái độ ngiêm túc 
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC	
NỘI DUNG
Hoạt động 1:(3 phút) 
A, PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra sĩ số : 6A...../......6B...../.....
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
Hoạt động 2:(30 phút) 
B, PHẦN CƠ BẢN.
- Ktra: 9 động tác của bài thể dục.
- Cách cho điểm:
+ Điểm 9-10: Hoàn thiện cả 9 động tác của bài và đẹp.
+ Điểm 7-8: Thực hiện đúng cả 9 động tác của bài, nhưng chưa đẹp.
+ Điểm 5-6: Có 1-2 động tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác.
+ Điểm 3-4: Có 3 động tác tập sai trở lên
Hoạt động 3:( 7 phút)
C, PHẦN KẾT THÚC.
- Gv nhận xét buổi tập 
- Thả lỏng.
- Dăn dò
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
( lt)¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
¬(GV)
- Gv h­íng dÉn HS khëi ®éng. 
- Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 HS dới sự điều khiển của GV.
- Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần, mỗi động tác 2x8 nhịp. Trường hợp đặc biệt GV có thể Ktra lần 2. Khi ktra lần 2 không đợc quá 8 điểm.
- GV nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh và hướng dẫn các em tập thêm ở nhà
4.Củng cố 
Gv nhắc lại nội dung kiến thức đã học của bài
5.Hướng dẫn tự học
Về nhà học thuộc bài cũ, chuẩn bị nội dung bài mới
*****************************************************
Tuần: 8 
Tiết: 15 
Ngày giảng: 6A.................................
6B..................................
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- ĐHĐN: Biết cách thực hiện đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
2.Kĩ năng
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nâng dần thành tích.
3.Thái độ
- Tinh thần thái độ ngiêm túc biết vận dung tự tập luyện hàng ngày
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC	
NỘI DUNG
 Hoạt động 1:(3 phút) 
A, PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra Sĩ số: 6A...../......6B...../.....
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
- Ktra: ĐHĐN
Hoạt động 2:(30 phút) 
B, PHẦN CƠ BẢN.
1, ĐHĐN:
- Ôn tập:
+ Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
+ Giậm chân tại chỗ, đi đều- đứng lại, đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.
+ Đổi chân khi đi đều sai nhịp
2. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên nam 350m, nữ 300m.
- Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
+ Rũ chân tay.
+ Thả lỏng toàn thân.
Hoạt động 3:( 7 phút)
C, PHẦN KẾT THÚC.
- Gv nhận xét buổi tập 
- Thả lỏng.
- Dăn dò.
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 ( lt)€ € € € € € €
 €(GV)
- Gv nhận xét cho điểm ?
- GV hướng dẫn chia tổ 
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV hướng dẫn 
- HS tập 
- GV hướng dẫn
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh và hướng dẫn các em tập thêm ở nhà
4.Củng cố 
Gv nhắc lại nội dung kiến thức đã học của bài
5.Hướng dẫn tự học
Về nhà học thuộc bài cũ, chuẩn bị nội dung bài mới
******************************************************
Tuần: 8 
Tiết: 16 
Ngày giảng: 6A.................................
6B..................................
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- ĐHĐN: Biết cách thực hiện đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
2.Kĩ năng
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nâng dần thành tích.
3.Thái độ
- Biết vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC	
NỘI DUNG
Hoạt động 1: (8 phút) 
A, PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra sĩ số Sĩ số:6A...../......6B...../.....
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
- Ktra: ĐHĐN
Hoạt động 2:(30 phút) 
B, PHẦN CƠ BẢN.
1, ĐHĐN:
- Ôn tập:
+ Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
+ Giậm chân tại chỗ, đi đều- đứng lại, đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.
+ Đổi chân khi đi đều sai nhịp
2, Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên nam 350m, nữ 300m.
- Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
+ Rũ chân tay.
+ Thả lỏng toàn thân.
Hoạt động 3: ( 7 phút)
C, PHẦN KẾT THÚC.
- Gv nhận xét buổi tập 
- Thả lỏng.
- Dăn dò.
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
( lt)¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
¬(GV)
- Gv hướng dẫn HS khởi động. 
- Gv nhận xét cho điểm ?
- GV hướng dẫn chia tổ 
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV hướng dẫn 
- HS tập 
- GV hướng dẫn
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh và hướng dẫn các em tập thêm ở nhà
4.Củng cố
Gv nhắc lại nội dung kiến thức đã học của bài
5.Hướng dẫn tự học
Về nhà học thuộc bài cũ, chuẩn bị nội dung bài mới
************************************************************
Tuần: 9 
Tiết: 17 
Ngày giảng: 6A.................................
6B.................................
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
- ĐHĐN: Biết cách thực hiện đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
2.Kĩ năng
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nâng dần thành tích.
3.Thái độ
- Biết vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC	
NỘI DUNG
Hoạt động 1: (3 phút) 
A. PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra Sĩ số:6A...../......6B...../.....
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
- Ktra: ĐHĐN
Hoạt động 2: (30 phút) 
B. PHẦN CƠ BẢN.
1, ĐHĐN:
- Ôn tập:
+ Tập hợp hàng ngang, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
+ Giậm chân tại chỗ, đi đều- đứng lại, đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.
+ Đổi chân khi đi đều sai nhịp
2, Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên nam 350m, nữ 300m.
Hoạt động 3: ( 7 phút)
C. PHẦN KẾT THÚC.
- Gv nhận xét buổi tập 
- Thả lỏng.
- Dăn dò.
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
( lt)¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
¬(GV)
- Gv hướng dẫn HS khởi động. 
- Gv nhận xét cho điểm ?
- GV hướng dẫn chia tổ 
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV hướng dẫn 
- HS tập 
- GV hướng dẫn
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh và hướng dẫn các em tập thêm ở nhà
4.Củng cố 
Gv nhắc lại nội dung kiến thức đã học của bài
5. Hướng dẫn tự học
Về nhà học thuộc bài cũ, chuẩn bị nội dung bài mới
***************************************************
Tuần: 9 
Tiết: 18 
Ngày giảng: 6A.................................
6B.................................
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- ĐHĐN: Biết cách thực hiện đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
2.Kĩ năng
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nâng dần thành tích.
3. Thái độ
- Biết vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
NỘI DUNG
Hoạt động 1: (3 phút) 
A. PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra Sĩ số:6A...../......6B...../.....
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
- Ktra: ĐHĐN
Hoạt động 2: (30 phút) 
B. PHẦN CƠ BẢN.
1, ĐHĐN:
- Ôn tập:
+ Tập hợp hàng ngang, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
+ Giậm chân tại chỗ, đi đều- đứng lại, đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.
+ Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Kiểm tra: 1 vài HS các kỹ năng đã học.
2, Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên nam 350m, nữ 300m.
Hoạt động 3:( 7 phút)
C. PHẦN KẾT THÚC.
- Gv nhận xét buổi tập 
- Thả lỏng.
- Dăn dò.
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
( lt)¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
¬(GV)
- Gv hướng dẫn HS khởi động. 
- Gv nhận xét cho điểm ?
- GV hướng dẫn chia tổ 
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV hướng dẫn 
- HS tập 
- GV hướng dẫn
- HS tập 
- GV sửa sai
- GV nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh và hướng dẫn các em tập thêm ở nhà
4.Củng cố 
Gv nhắc lại nội dung kiến thức đã học của bài
5.Hướng dẫn tự học
Về nhà học thuộc bài cũ, chuẩn bị nội dung bài mới
**************************************************
Tuần: 10 
Tiết: 19 
Ngày giảng: 6A.................................
6B..................................
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- ĐHĐN: Biết cách thực hiện đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
2.Kĩ năng
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều đứng lại.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nâng dần thành tích.
3. Thái độ
- Biết vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC	
NỘI DUNG
Hoạt động 1: (3 phút)
 A, PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra Sĩ số:6A...../......6B...../.....
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
- Ktra: 9 động tác của bài thể dục.
Hoạt động 2: (30 phút)
 B, PHẦN CƠ BẢN.
1. ĐHĐN:
- Ôn tập:
+ Giậm chân tại chỗ, đi đều- đứng lại, đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái
2. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên nam 350m, nữ 300m.
Hoạt động 3: ( 7 phút)
C, PHẦN KẾT THÚC.
- GV nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà; Ôn phần ĐHĐN đã học và rèn luyện sức khoẻ bằng chạy thể dục buổi sáng và các môn thể thao khác.
€ € € € € €
€ € € € € €
( lt)€ € € € € € €
€(GV)
- Gv h­íng dÉn HS khëi ®éng. 
- Gv nhËn xÐt cho ®iÓm ?
- GV h­íng dÉn chia tæ 
- HS tËp 
- GV söa sai
- GV h­íng dÉn chia tæ 
- HS tËp 
- GV söa sai
- GV nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh và hướng dẫn các em tập thêm ở nhà
4.Củng cố 
Gv nhắc lại nội dung kiến thức đã học của bài
5.Hướng dẫn tự học
Về nhà học thuộc bài cũ, chuẩn bị nội dung bài mới
****************************************
Tuần: 10 
Tiết: 20 
Ngày giảng: 6A.................................
6B..................................
KIỂM TRA ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
Tập hợp hàng ngang dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm nghỉ, quay phải quay trái, quay đằng sau; Dàn hàng, dồn hàng. Đi đều - đứng lại và đổi chân khi đi đều sai nhịp
2.Kĩ năng
- Thực hiện cơ bản đúng các nội dung nêu trên	
3.Thái độ
- Tinh thần thái độ ngiêm túc 
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC	
NỘI DUNG
Hoạt động 1.(3 phút) 
A, PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra Sĩ số: 6A...../......6B....../.......
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
Hoạt động 2.(30 phút) 
B, PHẦN CƠ BẢN.
- Kiểm tra ĐHĐN 
+ Mỗi HS phải thực hiện tổng hợp một số kỹ năng đã học ( không báo trước), trong đó có một số kỹ năng trọng tâm mà HS nào cũng phải thực hiện bao gồm : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ( hoặc tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số), quay phải, trái, dằng sau. Đi đều.
- Cách cho điểm:
+ Điểm 9-10: Thực hiện chính xác, đẹp các kỹ năng quy định.
+ Điểm 7-8: Thực hiện đúng nhưng chưa đẹp.
+ Điểm 5-6: Có 1-2 kỹ năng thực hiện, sai.
+ Điểm 3-4: Thực hiện sai từ 3 kỹ năng trở lên.
Hoạt động 3: ( 7 phút)
C, PHẦN KẾT THÚC.
- GV nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà; Ôn phần ĐHĐN đã học và rèn luyện sức khoẻ bằng chạy thể dục buổi sáng và các môn thể thao khác.
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 ( lt)€ € € € € € €
 €(GV)
- Gv h­íng dÉn HS khëi ®éng. 
- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt gồm 5-6HS.
- Mỗi HS đến lượt kiểm tra thực hiện theo khẩu lệnh của GV
- Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần, trường hợp đặc biệt bị điểm kém, GV có thể cho kiểm tra lần 2 nhưng điểm tối đa không quá 8
- GV nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh và hướng dẫn các em tập thêm ở nhà
4.Củng cố
Gv nhắc lại nội dung kiến thức đã học của bài
5.Hướng dẫn tự học
Về nhà học thuộc bài cũ, chuẩn bị nội dung bài mới
***********************************************************
Tuần: 11 
Tiết: 21 
Ngày giảng: 6A.................................
6B..................................
BÓNG ĐÁ - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Bóng đá: biết cách thực hiện di chuyển chạy nhảy dẫn bóng bằng má trong bàn chân.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
2. Kĩ năng
- Bóng đá: thực hiện được di chuyển chạy nhảy dẫn bóng bằng má trong bàn chân.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nâng dần thành tích.
3. Thái độ
- Biết vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC	
NỘI DUNG
Hoạt động 1: (3 phút)
 A, PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra Sĩ số:6A...../......6B...../.....
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
- Ktra: 9 động tác của bài thể dục.
Hoạt động 2: (30 phút)
 B, PHẦN CƠ BẢN.
1. Bóng đá:
- GV giới thiệu về môn bóng đá
- Giới thiệu các thuật ngữ tên gọi 1 số phần trên bàn chân
-Di chuyển:
+ Di chuyển trước sau.
+ Di chuyển sang ngang.
+Kết hợp di chuyển trước sau sang ngang theo tín hiệu.
- Xuất phát ở một số tư thể khác nhau.
+ Mặt, vai, lưng hướng chạy
- Lăn bóng: sang ngang-trước sau-vòng tròn bằng chân thuận. 
2, Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên nam 400m, nữ 350m.
Hoạt động 3: ( 7 phút)
C, PHẦN KẾT THÚC.
- Gv nhận xét buổi tập 
- Thả lỏng.
- Dăn dò.
€ € € € € €
€ € € € € €
( lt)€ € € € € € €
€(GV)
- Gv h­íng dÉn HS khëi ®éng. 
- GV giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ bãng ®¸ cho HS biÕt
- GV giíi thiÖu cho HS biÕt vÒ c¸c ®iÓm cña bµn ch©n.
- GV h­íng dÉn thÞ ph¹m gi¶ng gi¶i.
- HS tËp 
- GV söa sai
- GV h­íng dÉn thÞ ph¹m gi¶ng gi¶i.
- HS tËp 
- GV söa sai
- GV h­íng dÉn thÞ ph¹m gi¶ng gi¶i.
- HS tËp 
- GV söa sai
- GV h­íng dÉn .
- HS tËp 
- GV nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh và hướng dẫn các em tập thêm ở nhà
4.Củng cố 
Gv nhắc lại nội dung kiến thức đã học của bài
5.Hướng dẫn tự học
Về nhà học thuộc bài cũ, chuẩn bị nội dung bài mới
**********************************************************
Tuần: 11 
Tiết: 22 
Ngày giảng: 6A.................................
6B.................................
BÓNG ĐÁ - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Bóng đá: biết cách thực hiện di chuyển chạy nhảy dẫn bóng bằng má trong bàn chân.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện các bài tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
2. Kĩ năng
- Bóng đá: thực hiện được di chuyển chạy nhảy dẫn bóng bằng má trong bàn chân.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
+ Nâng dần thành tích.
3. Thái độ
- Biết vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Giáo án, còi.
2.Học sinh
Trang phục tập luyện
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC	
NỘI DUNG
Hoạt động 1: (3 phút)
 A, PHẦN MỞ ĐẦU.
- GV nhận lớp ktra sĩ số Sĩ số:6A...../......6B...../.....
- Phổ biến mục tiêu nội dung.
- Khởi động.
Hoạt động 2: (30 phút)
 B, PHẦN CƠ BẢN.
1. Bóng đá:
- Ôn tậpDi chuyển:
+ Di chuyển trước sau.
+ Di chuyển sang ngang.
+Kết hợp di chuyển trước

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 6 chuan KTKN 2014.doc